www.wimjongman.nl

(homepagina)

Shalom allemaal!

()

Door pastor Mark Blitz - 22 december 2017

Gelooft u dat dit jaar al voorbij is? We zijn nu in de maand Tevet en op het punt om het jaar 2018 binnen te gaan, dat naar mijn mening ongetwijfeld een van de meest de ogen openend profetische jaar in de geschiedenis zal zijn! Houd u vast! Het is het Hebreeuwse jaar 5778 en we kennen het getal 8 als het nieuwe begin. Over een paar maanden vieren we de zeventigste verjaardag van het feit dat Israël een natie werd! Op de Gregoriaanse kalender was het op 5 mei 1948 en op de Bijbelse kalender was het op 5 Iyar. In 2018 is de 5e Iyar op 20 april, dus is dat de datum dat ze het in Israël gaan vieren.

We weten van Prediker 3 dat God voor alles een doel en een tijd heeft! We moeten Gods kalender volgen voor een begrip over Israël, dat Gods uurwerk is. We willen zijn als de stam van Issachar die begrip had van de tijd, zodat ze wisten wat ze volgens Gods kalender moesten doen. We willen niet zijn als de religieuze leiders die in Lucas 12 door Jesjoea werden berispt, die niet wisten hoe ze de tijd waarin ze leefden moesten interpreteren.

We weten van Lucas 17 dat de tijd voor de komst van Messias gelijk zal zijn aan de dagen van Lot. Lot vertegenwoordigt de leiders van de onwetende kerk. Terwijl Abraham het overblijfsel vertegenwoordigt dat door God van tevoren werd geïnformeerd over wat er komt. Tijdens Lots generatie werd de maatschappij veroordeeld vanwege hun seksuele immoraliteit - kijk eens naar wat er vandaag gebeurt!

Lucas 17 vertelt ons ook dat die dagen zijn als de dagen van Noach. Nou ja, Genesis 6 vertelt ons dat tijdens Noachs leven de wereld gevuld was met geweld; dat klinkt zeker als onze dagen! Kijk naar al het geweld in de wereld.

Lucas 21 vertelt ons dat er ook tekenen zullen zijn in de zon, maan en sterren, waarvan er genoeg zijn geweest! Aardbevingen zullen overvloedig zijn, evenals plagen, orkanen en de ellende tussen naties.

Mattheüs 24 vertelt ons dat etnische groepen zullen opstaan tegen etnische groepen en dat er oorlogen zullen uitbreken, en dat er geruchten van oorlogen zijn. Het meest opmerkelijke is dat het gaat over de bloei van de vijgenboom, die verwijst naar het feit dat Israël een natie wordt! Ook het vieren van de vijftigste verjaardag van de herintegratie van Jeruzalem is zeer belangrijk. We zitten zeker in de geboorteweeën voor de komst van de Messias. De bijbel zegt dat de generatie die al deze gebeurtenissen ziet, niet zal voorbijgaan tot de Messias komt. Wij zijn die generatie! Israël is Gods uurwerk.

Velen vragen zich af hoe lang een generatie dan is. Laten we kijken naar de verschillende mogelijkheden en laten we zien waar we uitkomen. De generatie van Noach kreeg 120 jaar en dit jaar was het 120 jaar geleden dat het eerste zionistische congres in 1897 werd gehouden. In Genesis 15 wordt ons verteld dat een generatie 100 jaar is. Welnu, dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Verklaring van Balfour werd uitgegeven dat er een natie Israël zou moeten komen. En aangaande de 70 jaar zegt Psalm 90 dat een generatie zo lang duurt. Nou, 70 jaar geleden werd Israël een natie!

En 50 jaar is de tijd die een Jubeljaarcyclus duurt. Nou, zoals eerder gezegd vieren we het jubileum van de herintegratie van Jeruzalem! Hoe je het ook wendt of keert, of het nu 120, 100, 70, 50 jaar is, aan het einde van volgend jaar sluiten de deuren voor de definitie van een 'generatie'.

In publicaties is vermeld dat onze huidige president lijkt op de oude koning Cyrus. Lees hier het artikel. Engels.

Interessant is dat u zult ontdekken dat Cyrus stierf op de leeftijd van 70 jaar en dat onze President 70 jaar oud was, toen hij het stokje overnam. Ook is hij onze 45e president. En kijk naar Jesaja 45:1

"Zo zegt de HEERE tegen Zijn gezalfde, tegen Kores, die Ik vastgrijp bij zijn rechterhand, om de volken vóór hem neer te werpen, en de lendenen van koningen zal Ik ontgorden; om deuren voor hem te openen, poorten zullen niet gesloten worden:".

Verbazingwekkend genoeg wordt Cyrus hier profetisch bij name genoemd terwijl hij pas meer dan honderd jaar later werd geboren!

We weten alles over nepnieuws, de naties die van streek zijn geraakt door de uitbreiding van het Joodse bouwen in de stad Jeruzalem en het verhuizen van de ambassade naar Jeruzalem. We hebben ook allemaal gehoord van de "Deep State". Met dit alles in gedachten, kijk dan naar de verzen net ervoor, in Jesaja 44.

Jesaja 44:24-28 "Zo zegt de HEERE, uw Verlosser, Uw Formeerder van de moederschoot af: Ik ben de HEERE, Die alles doet: Die de hemel uitspant, Ik alleen, Die de aarde uitspreidt door Mijzelf; Die de tekenen van hen die leugens verzinnen verbreekt, Die de waarzeggers waanzinnig maakt; Die de wijzen doet terugdeinzen, Die hun kennis tot dwaasheid maakt; Die het woord van Zijn knecht bevestigt, en de raad van Zijn boden volbrengt; Die tegen Jeruzalem zegt: U zult bewoond worden, en tegen de steden van Juda: U zult herbouwd worden, en: Ik doe hun puinhopen herrijzen; Die tegen de diepte zegt: Word droog, uw rivieren zal Ik doen opdrogen; Die over Kores zegt: Hij is Mijn herder, en hij zal al Mijn welbehagen volbrengen, door tegen Jeruzalem te zeggen: Word gebouwd, en tegen de tempel: Word gegrondvest."

Kunnen we ook horen dat er volgend jaar een tempel wordt gebouwd? Alleen de tijd zal het leren!

Zegen! Pastor Mark