www.wimjongman.nl

(homepagina)

Beste Wachters,

Zeven weken na de zonsverduistering is dit nu de locatie van de maan - in de Hyaden in Stier. Stier is in het Hebreeuws: Shur. Shur betekent "komen en regeren". Volgens E.W. Bullinger begint Stier aan zijn laatste afspraak, wat betekent: "de komende rechter van de hele aarde".

De volgende drie constellaties van die afspraak zijn namelijk Tweelingen, Kreeft en Leeuw. De maan zal dan in de groepering van de Hyaden zijn, wat "de gemeente" betekent. De Pleiaden staan ook in Stier en dat betekent "de gemeente van de rechter of heerser".

In de 'Syriac' is de naam voor Pleiaden: Sukkot, ja, dat is juist: "hutten/loofhutten". En dan zijn we hier middenin het Loofhuttenfeest. De Zeven Kerken van Openbaring lijken ook in de Pleiaden te staan met de plaatsing van de steden Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea.

Het screenshot is de positie van de maan om 15:00 uur (9 uur EDT / 5 uur PDT) op 9 oktober. De maan zal de volgende 7 uur doorbrengen in de Hyaden. Het precieze einde van de zeven weken eindigt binnen dit tijdframe.

Via e-mail ontvangen.