www.wimjongman.nl

(homepagina)

Aftellen naar de laatste dagen

10 oktober 2017 - door Daniel Matson

()

Toen in Jeruzalem de zon onderging op 21 augustus 2017, begon de grote Amerikaanse zonsverduistering op die maandagochtend. Het pad van de totale verduistering kruiste de zeven Salems (oorspronkelijke naam voor Jeruzalem) en begon in de 33e staat, Oregon, en verliet South Carolina op het 33e breedtegraad. Het pad van de zonsverduistering eindigde op de locatie van de tropische storm Harvey. Vier dagen later werd Harvey een orkaan van categorie 4 en bedreigde Corpus Christi. Corpus Christi (Lichaam van Christus) bleef grotendeels ongedeerd, als we het relatief vergelijken met de rest van het gebied dat werd getroffen door de orkaan.

Veel meer rampen ontvouwden zich in de daarop volgende weken. En het volgende op de lijst van tekenen was de Christus-hoek van de Grote Piramide en haar komende uitlijning met Regulus en Venus, in combinatie met Jupiter in Maagd. Dit teken vormde het decor voor het Bazuinenfeest en het Openbaring 12-teken. Al deze tekenen wijzen naar deze huidige periode. Mensen zeggen vaak dat we het seizoen of de tijden kunnen weten, en hopelijk letten velen nog steeds op de aankondigingen. Het seizoen/tijd is de '40 dagen van Berouw' waarbinnen het Bazuinenfeest en de Grote Verzoendag plaatsvinden. Al deze elementen hadden dagentellingen vanuit andere astronomische gebeurtenissen zoals de bloedmanen en planetaire samenstanden, evenals belangrijke historische gebeurtenissen met betrekking tot Israël. Alle bewijzen waren juist en precies — maar, we zijn nog steeds hier.

In mijn vorige artikel over Shemini Atzeret, bekend als de Achtste Dag, werd geloofd dat dit de dag van de laatste bazuin kan zijn, en de meest waarschijnlijke dag van de opname. Dat is slechts over een paar dagen. Terwijl we door het Loofhuttenfeest heen werken, zijn er enkele zeer opvallende uitlijningen in de hemelen geweest. Een daarvan werd gedeeld in het artikel van een paar dagen geleden. Hier is het nogmaals:

()

Zeven weken na de zonsverduistering is dit nu de locatie van de maan - in de Hyaden in Stier. Stier is in het Hebreeuws: Shur. Shur betekent "komen en regeren". Volgens E.W. Bullinger begint Stier aan zijn laatste afspraak, wat betekent: "de komende rechter van de hele aarde".

De volgende drie constellaties van die afspraak zijn namelijk Tweelingen, Kreeft en Leeuw. De maan zal dan in de groepering van de Hyaden zijn, wat "de gemeente" betekent. De Pleiaden staan ook in Stier en dat betekent "de gemeente van de rechter of heerser".

In de 'Syriac' is de naam voor Pleiaden: Sukkot, ja, dat is juist: "hutten/loofhutten". En dan zijn we hier middenin het Loofhuttenfeest. De Zeven Kerken van Openbaring lijken ook in de Pleiaden te staan met de plaatsing van de steden Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea.

Het screenshot is de positie van de maan om 15:00 uur (9 uur EDT / 5 uur PDT) op 9 oktober. De maan zal de volgende 7 uur doorbrengen in de Hyaden. Het precieze einde van de zeven weken eindigt binnen dit tijdframe.

()

Dus, exact zeven weken daarna, tot op de minuut, staat de maan dus in het midden van de Hyaden. De maan begon dit proces in Hyaden op de vierde dag van het Loofhuttenfeest – de middelste dag. Dit lijkt passend te zijn, omdat de maan in het midden staat van een essentieel onderdeel in Stier (Taurus), waarin ook de Pleiaden staan, wat zowel betekent "de hutten" als "de zeven kerken". De opvallendste kaart is die hierboven. Wat betekent dit? Wij, de kerk, zitten precies op de planning op dit moment. In feite is het met de vervulling van de 7 weken van Daniel 9:25 (7 x 7 x 360), tot aan de precieze dag deze zomer, kloppend dat we nog een periode van zeven hebben tot aan het midden van de zeven dagen.

Net voor de start van het Loofhuttenfeest kwamen Mars en Venus samen, op 5 oktober. Dit is ook niet een algemeen ding, dat dit optreedt vlak voor het Feest, zoals de meeste andere zaken gebeurden. De planeet van de Messiaanse Pracht (Venus) kwam samen met de planeet voor de Oorlog (Mars) zou juist passend zijn voor wat binnenkort kan komen.

()

Hoe dan ook, er is nog een andere positie van de maan, die zich voordoet op de Achtste Dag, tijdens Shemini Atzeret, na de zeven dagen van het Loofhuttenfeest. Als Jupiter de lijn van het been van de Maagd overschrijdt, ongeveer om 12:00 pm Central Time, komt de maan steeds dichter bij de Bijenkorf in Kreeft. Dit wordt weergegeven in het plaatje hierboven. De Bijenkorf staat bekend als M44 Praesape, wat betekent "de menigte". Kreeft noemt het in verschillende talen van het Nabije Oosten "omgeven of beschermen". De alpha ster in Kreeft is Acubene, die in het Hebreeuws en Arabisch betekent "opvang" of "verbergplaats". Kreeft lijkt dus een beeld te zijn van Jesaja 26, waar sprake is van de Opname en het verbergen van de gelovigen in hun kamers tot het oordeel voorbijgaat. Dus, de positionering van de maan lijkt een nauwkeurige en betekenisvolle positie te zijn tot aan het einde - de laatste dag, als een bazuin klinkt voor de sluiting van de herfstfeesten om de meest heilige vergadering samen te roepen – het lichaam van Christus. Een bazuin om ons samen te roepen, om te worden gered en beschermd voordat het oordeel komt.

De positionering van de maan naast de Bijenkorf is niet nieuw, aangezien twee conjuncties die in deze periode aanzetten met de exacte dagen-aftelling ook plaatsvonden naast de Bijenkorf. De eerste combinatie was tussen Jupiter en Venus op 18 augustus 2014. Deze combinatie heeft afzonderlijk gewezen op het Bazuinenfeest en op het Teken van de Vrouw in Openbaring 12. 700 dagen na deze combinatie kwam de samenstand van Venus en Mercurius (17 juli 2017) naast de Bijenkorf. 400 dagen na deze kwam de samenstand kwam de grote zonsverduistering.

Wordt morgen vervolgd.


Bron: Signs of the End - Down to the Last Days