(homepagina)


Wat gebeurde er echt met Kerstmis?

14 december 2012 | door Jack Kelley

In het verleden heb ik al uitgelegd waarom ik geloof dat Jezus waarschijnlijk ergens in september is geboren. Als dat het geval is, wat gebeurde er dan werkelijk in december? Is Kerst alleen het resultaat van een 'overlapping' van een voormalige heidense feestdag door het christelijk geloof, zoals sommigen geloven, of is er iets meer aan de hand?

( )

Chanoeka

Om het antwoord te vinden moeten we beginnen met een blik op het Joodse feest van Chanoeka. Misschien heb je het verhaal van Hanukkah wel gehoord, maar zo niet dan is hier een korte samenvatting. In 165 voor Christus, in de tijd van de Makkabeeën-opstand, heroverden de Joden de ontheiligde Tempel op de Syrische dictator Antiochus Epiphanes en ondernamen een verbouwing en reinigingsproces om het weer gereed te maken voor de eredienst. (Boos op de Joden en uitdagend tegenover God, had Antiochus de tempel in bezit genomen, en offerde een varken op het altaar, plaatste een standbeeld van de Griekse god Zeus in het Heilige, dat iedereen moest aanbidden op straffe van de dood. Deze schandalige daad maakte de tempel onrein en werd bekend als de gruwel der verwoesting.)

De Joodse traditie zegt dat toen ze bezig waren om de tempel te reinigen en geschikt te maken voor gebruik, de priesters niet genoeg Heilige Olie konden vinden voor de Tempel Menora, een grote 7-armige olielamp, om die brandende te houden voor de vereiste 8 dagen van het reinigingsritueel. Ze hadden slechts genoeg voor een dag. Maar ze gingen verder in geloof en God vermenigvuldigde het geringe beetje, zodat het genoeg was voor de volledige acht dagen om de Tempel weer heilig te maken.

Sindsdien wordt dit wonder herdacht met het feest van Chanoeka, een acht dagen durend feest, waarin een speciale 9-armige kandelaar wordt gebruik, een Hanukkiah, een afkorting van Chanoeka-menorah. De Hanukkiah heeft een enkele verhoogde 'tak', met het beschikbare aanbod van olie, en 8 bijkomende takken, een voor elke dag van het reinigingsritueel. Elke dag van de viering wordt een extra kaars aangestoken, altijd met behulp van de vlam van de verhoogde kaars, tot op de laatste dag alle kaarsen branden. Dit herinnert hen eraan dat het licht voor elke dag kwam van het aanbod aan olie van de enkele dag waarmee het begon. Chanoeka wordt om die reden ook wel aangeduid als het Festival van Lichten.

Hoe dan ook, deze gruwel der verwoesting is een daad bestemd om te worden herhaald, wat opnieuw zal leiden tot een opstand, deze keer met de hele wereld. Wanneer u een tempel in Jeruzalem zult zien staan, weet u dat de tijd nabij is; en wanneer men de Gruwel der Verwoesting ziet staan op de heilige plaats zult u weten dat de 3 1/2 jaar is begonnen van de meest verschrikkelijke tijd die de mens ooit heeft gekend (Matt 24:15-21). Of men dit ziet vanaf de aarde of de hemel, zal worden bepaald door de vraag of u daarvoor de dood des Heren hebt aanvaard als betaling voor uw zonden.

Welke dag is het?

Zoals u weet vindt Chanoeka plaats rond de kerst, dus ga ik de nabijheid van deze twee gebeurtenissen gebruiken voor wat sommigen een schandalige bewering zullen noemen. Ik geloof namelijk dat er een theologisch verband bestaat tussen Chanoeka en Kerstmis en dat dit niets minder vaststelt dan Gods positie aan het begin van het leven.

In Happy Birthday Lord Jesus heb ik aangetoond dat naar alle waarschijnlijkheid de zwangerschap van Johannes de Doper ontstond in wat midden juni tot eind juni op onze kalender is en dat hij geboren werd in de daarop volgende maand maart. Johannes' moeder en vader waren Elizabeth en Zacharias. Volgens Lukas 1:36 kwam Maria in de 6e maand nadat de conceptie plaatsvond aan bij Elizabeth. Dat betekent dat de conceptie van onze Heer eind december was en Hij werd geboren in de daarop volgende septembermaand. Omdat de kalenders verschillend zijn, variëren de exacte datums van jaar tot jaar, maar elk jaar vindt Chanoeka plaats in de nabijheid van Kerst. Jezus wordt: "het Ware Licht dat licht geeft aan ieder mens" (Joh. 1:9). Werd Jezus, 'Het licht van de wereld', verwekt tijdens dit Festival van Lichten? Zijn we onbewust Zijn conceptie op Kerst aan het vieren in plaats van Zijn geboorte? Als dat het geval is, hebben we dan wel het besef wat God ons daarmee zegt?

Wat begon er met Kerst?

Het feit dat Jezus de vleesgeworden God is, wordt ruimschoots ondersteund in de Schrift. Maar wanneer werd hij vleesgeworden God en waarom heeft Hij ervoor gekozen om in de wereld te komen zoals Hij deed? Jeremia 1:4-5, Psalm 51:5 en 139:13-16 zinspelen allemaal op het feit dat God van ons wist vanaf het moment van onze conceptie. Hij kende alle details van ons leven en zag ons als mens vanaf die tijd. Om met ons te zijn in menselijke vorm had Jezus kunnen komen als een volwassen man, maar Hij kwam als een embryo, want dat is de manier waarop alle mensen hun leven beginnen.

Kerst begon op het moment van de goddelijke conceptie. God de Vader plande dit zo, God de Heilige Geest plantte het vruchtbare zaad in Maria, en op dat moment nam God de Zoon de menselijke vorm aan in de schoot van een maagd. Vanaf dat eerste moment van de conceptie was Jezus zeer wel levend, geheel menselijk en geheel God. Hij is niet ergens onderweg in Zijn leven als mens God geworden, of op het moment dat Hij uit de schoot van Maria kwam. Hij was het vanaf het moment van de conceptie (Lucas 1:35). God kon geen sterker statement afgeven over de heiligheid van het pre-geboren leven.

Als een ongetrouwde jonge vrouw die op het punt stond om te worden verbannen uit de familie en de samenleving, had Maria alle moderne criteria voor een therapeutische abortus. Maar hadden zij en Jozef zoiets gezocht, zou het net zo goed een moord zijn geweest op de Messias als het Zijn dood was aan het kruis 33 jaar later. Dus het leven van het Christuskind begint echt met Kerst/Chanoeka. En nu ken je de volwassen versie van het kerstverhaal.

Bron: What Really Happened at Christmas? | GraceThruFaith