www.wimjongman.nl

(homepagina)

Bijzondere dagen in 2017

Door Cal Werner 18 juli 2015

- Het is 70 jaar van 1947 tot de wedergeboorte van Israël.

- Het is de 50e verjaardag van het Jubeljaar van Jeruzalem.

- Het is de 500e verjaardag van de Reformatie.

- Het is de 70e verjaardag van de Dode Zeerollen.

- Het is de 120e Jubeljaar vanaf Adam.

- Het is de 70e Jubeljaar sinds Kanaän.

- Het is de 40e Jubeljaar sinds Christus' dood.

- Het komt exact op de dag van het Bazuinenfeest.

- Het is de 70e Jubeljaar sinds de Exodus (1483 voor Christus).

- Het is 100e verjaardag van de katholieke Fatima profetie.

- Het is de 100e verjaardag van de Balfour Declaratie (officiële acte om de Joden het land terug te geven).

- Het markeert het jaar 5777 op de Joodse kalender. De bijbelse numerieke betekenis van 5777 is Genade (5) en (7) betekent optimale voltooing.

Dagen vanaf een datum, en het Hebreeuwse jaar 5777 (2017) en het getal 7.

- 726 dagen na de laatste bloedmaan van 28 september 2015 tot 23 september 2017 - volgens de Strong's concordantie het woord 726 is harpazo of “wegrukken”.

- De internationale Dag van de Vrede bij de Verenigde Naties is elk jaar 21 september 2017, en het thema is dit jaar “Together for Peace: Respect, veiligheid en waardigheid voor iedereen.” 1 Thessalonicenzen 5:3 zegt: Want wanneer zij zullen zeggen: Vrede en geen gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen als de weeën een zwangere vrouw en zij zullen niet ontsnappen.

- Een andere overeenkomst komt voor bij de Grote Piramide op 20 september 2017. Deze datum staat naast het teken van de vrouw op 23 september 2017. Ook deze overeenstemming zal niet weer gebeuren. 3 planeten stemmen zich af met de 3 piramides van Giza, 3 dagen voor 23 september 2017 en vormen de "Christus Hoek" die wijst naar Israël.

- "Bij de laatste bazuin" bekend onder de naam het Bazuinenfeest, ook wel bekend als "de dag waarvan niemand de dag of het uur weet". De laatste trompet voor de grootste niet-Joodse natie ook op hetzelfde moment? Donald Trump / Mike Pence = TrumpPence of "trompetten".

- Op de eerste dag van het presidentschap was Trump 70 jaar oud, 7 maanden en 7 dagen, Obama was 666 maanden oud in dezelfde maand.

- Trump werd ingehuldigd op 20-1-17, en won de verkiezingen met precies 77 kiesmannen.

- Op de oude Romeinse kalender met Ides (de middelste dag van maart), had Donald Trump 666 afgevaardigden. De Ides van maart betekende een keerpunt in de Romeinse geschiedenis, toen de Romeinse Republiek het Romeins Rijk werd en vanaf toen geregeerd door een opeenvolging van dictators.

- De Trump familie kocht het duurste gebouw wat ooit is gekocht in de Verenigde Staten, op 666 Fifth Avenue. $ 1,8 miljard is betaald voor deze woning (18 = 3 * 6 = 666).

- Trump Tower in New York is 666 voet hoog. Inclusief de stang op de bovenkant wat een paar meters bijdraagt aan de officiële wiki opgave.

- Trumps vader was Frederick Christ Trump, zijn moeder was Maria Trump. Trumps Vader, Fred Christ Trump stierf op 25-6-1999 en vanaf deze datum tot het Openbaring 12 teken op 23-9-2017 is 6666 dagen. Elisabeth CHRIST, Trumps grootmoeder, (haar achternaam was Christ) werd geboren op 10 oktober 1880 in Kallstadt, Pfalz, Duitsland en overleed op 6 juni 1966 (6/6/66 (666) in Queens, New York en werd beschouwd als de matriarch van het Trump-rijk.

- Queen Elizabeth zal 33.333 dagen oud zijn op 25-7-2017 (7 (5 + 2) 2017 of 2017/07/07).

- De eerste atoom-ontploffing die de “Trinity” werd genoemd heeft plaatsgevonden op 16-7-1945. De afstand tussen Elisabeths geboorte op 10-10-1890 en de atomaire ontploffing op 16-7-1945 was 64 jaar en 9 maanden ofwel 777 maanden.

- Vanaf de Tweede Wereldoorlog die eindigde op 2-9-1945 tot aan Trumps geboorte op 14-6-1946 = 9 maanden 11 dagen of 911; en vanaf de eerste atomaire ontploffing op Trinity op 16-7-1945 tot aan Trumps geboorte op 1-6-1946 = 333 dagen.

- Trump eindigde met 304 kiesstemmen (3 + 4 = 7)

- 7 dagen na 7 november (Verkiezingsavond) was de grootste Supermaan in 70 jaar.

- Trump werd geboren op een maansverduistering, 700 dagen voor de wedergeboorte van Israël, en was 777 dagen oud 77 dagen nadat Israël een natie werd.

- Trum's campagneleider en huidige adviseur Kellyanne Conway werd geboren in 1967 - het jaar dat Jeruzalem werd heroverd.

- Trump begon de 57e presidentiële termijn - dat gebeurde in het Hebreeuwse jaar 5777 - en Mike Pence was 57 jaar oud.

- Syrië werd aangevallen toen Trumps 77 dagen in functie was; Poetin was 777 maanden oud bij zijn eerste ontmoeting met Trump op 7-7-2017 en de bijeenkomst ging vooral over Syrië. De bijeenkomst was ook 77 dagen vooraf aan het Openbaring 12 teken.

- Israels premier Benjamin Netanyahu is op dit moment 67 jaar oud en zal nog steeds 67 jaar oud zijn als Jeruzalem zijn 50e verjaardag viert op 7-6-2017.

-Netanyahu werd geboren op 7 + 7 + 7 (21) dag van oktober 1949 en studeerde af op de middelbare school in 1967 aan het MIT in 1977.

-Het zal 444 weken zijn na eerste inauguratie van Obama tot 25-7-2017 (7 (5 + 2) 2017 of 7-7-2017). Het zal ook 3333 dagen zijn vanaf Obama's eerste benoeming tot dezelfde datum.

- Vanaf Netanyahu's eerste dag in functie tot de verkiezing van Trump was 7 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

- Als het Pigeon Forge gebied in Tennessee brandde, en de passage in Joël 2 aangeeft dat de Dag des HEEREN aanstaande is, was het 57 dagen vanaf de eerste dag van het Hebreeuwse jaar 5777.

- 11 september 2001 tot 7-7-2017 is 5778 dagen en de oppervlaktetemperatuur van de Zon is 5778 graden. (Dat is goede willekeurige info om te hebben.)

De 21 augustus zonsverduistering

- De augustus-zonsverduistering komt precies 33 dagen voor het Openbaring 12 Teken, en begint in de 33e staat (Oregon), en eindigt in South Carolina op de 33e noordelijke breedtegraad.

- De 2017 verduistering is maximaal 2 min 42 sec en de 2024-zonsverduistering is maximaal 4 min 28 seconden - een gezamenlijk totale tijd van 7 minuten.

- De dag van deze verduistering is 21 augustus 2017 - (7 + 7 + 7 = 21)

- De eclips is ook precies 40 dagen tot Yom Kippur, en het pad van de totaliteit zal 70 mijl breed zijn. De zone van de totaliteit komt aan op de kust om 1716 UT - precies dezelfde tijd van de zonsondergang in Jeruzalem.

- 7 jaar later is er nog een eclips, en beide vormen een X over de Verenigde Staten die precies over een regio trekt in het zuiden van Illinois wat "Klein Egypt" genoemd wordt. Het exacte punt waar de twee wegen zich kruisen is in de stad Makanda, die vroeger de "Ster van Egypte" werd genoemd.

- De eerste grote stad die getuige zal zijn van de zonsverduistering is Oregons hoofdstad, Salem. Salem is de verkorte versie van "Jeruzalem", dat de meest profetisch belangrijke stad is in de hele Bijbel. Jeruzalem werd oorspronkelijk Salem genoemd, de naam in de dagen van Melchizedek (Genesis 14:18); en de dichtstbijzijnde weg naar het exacte punt waar de twee verduisteringen zich kruisen is Salem Road in Makanda, Illinois.

- De eclips raakt alle 3 de zware aardbeving breuklijnen van de Verenigde Staten. De eclips zal de eerste totale zonsverduistering zijn die alleen de Verenigde Staten treft sinds 1776, het oprichtingsjaar van de natie.

De reis van de Wijzen en meer intrigerende zaken.

De reis van de Wijzen werd geschat op ongeveer 2 jaar. Zij volgden de ster van Bethlehem. De ster van Bethlehem kwam in 30 juni 2015 op en dat brengt ons tot de zomer/herfst van 2017.

Er zijn 7 x 7 = 49 jaar = 7 weken van jaren in de aanloop naar een jubileumjaar. 7 juni 1967 werd Jeruzalem hersteld voor Israël en begon te worden opgebouwd in problematische tijden. 49 profetische jaren x 360 dagen = 17,640 dagen. Tel van 7 juni 1967 17.640 dagen vooruit en zie waar brengt het je?

Het brengt je op 23 september 2015, dat was Jom Kippoer (Leviticus 25:8-10). 23 september 2015 - 23 september 2017 - een +/-2 jaar durende reis?

Niets van dit alles houdt rekening met de gebeurtenissen in september 2015 of september 2016, die beide werden gevuld met meer mogelijke eindtijdgebeurtenissen dan alle voorgaande jaren in een enkele maand.

Het belang van deze getallen in de bijbel

70 jaar is het leven van een mens (Psalm 90:10)

70 oudsten stelde Mozes aan over Israël (Exodus 24: 9)

70 mannen heeft God gedood voor het kijken naar de Ark van het Verbond (1 Samuël 6:19)

70 palmbomen (Exodus 15:27)

70 weken van de proeftijd in Daniël 9

Noachs vader Lamech leefde 777 jaar en overleed 5 jaar vóór de zondvloed (7775) - een omkering van het lopende Hebreeuwse jaar (5777) - We zijn in de dagen van Noach - we hebben zelfs de ark van Noach gelanceerd 1 jaar vóór 7-7-2017.

Israël was in Babylon gedurende 70 jaar omdat ze 70 Sabbathjaren schonden (2 Kronieken 36:21)

7 zegels + 7 trompetten + 7 schalen + 7 bijbelse feestdagen

De naam “Yahweh” geschreven in het Hebreeuws verschijnt als 777

40 betekent onderzoeken, 40 jaar zwerven

50 betekent kwijtschelden van de schuld

Shabbat Shuva begint bij zonsondergang op vrijdag 22 september 2017. Deze Shabbat is vernoemd naar het eerste woord van de haftara (Hosea 14: 2-10) en betekent letterlijk "Terugkeer!"

2017-2024 biedt de enige waarneembare tijdlijn waar de verdrukking van 2550 dagen zonder twijfel zou kunnen beginnen op een Herfstfeest-datum en die eindigt op een Herfstfeest-datum. De overeenkomst is zo schokkend omdat het precies past bij de 2550 dagen van Verdrukking die begint op de laatste dag van het Loofhuttenfeest, het Herfstfeest op 11 oktober 2017, en eindigt op de eerste dag van het eerste Herfstfeest, en dat is Rosj Hasjana, op 4 oktober 2024.

Dit is interessant in het licht gezien dat Jezus de laatste drie Herfstfeesten opeenvolgend op aarde zal vervullen, net zoals Hij reeds de Voorjaarsfeesten vervulde. Deze tijdlijn zou het ook mogelijk maken dat de tweede komst op het Bazuinenfeest zou kunnen komen in 2024, waardoor Jezus dat feest vervult en 10 dagen later gevolgd wordt door een vervulling van Grote Verzoendag, en 5 dagen daarna door een vervulling van het Loofhuttenfeest.

2024 is het jaar 6000 na de Schepping volgens Johannes Kepler, die de grondlegger was van de moderne astronomie (ontwikkelde de wetten van planetaire beweging). Hij lokaliseerde 3977 voor Christus als het jaar van de Schepping. Omdat er geen jaar '0' is, zou 2024 precies het jaar 6000 zijn sinds de schepping, indien zijn bijbelse berekeningen juist zijn.

Meer over Openbaring 12 - Zal Israël het zien?

Een groot teken verscheen aan de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd. Ze was zwanger en schreeuwde het uit van de pijn als ze op het punt was om te bevallen. Toen verscheen een ander teken in de hemel: een enorme rode draak met zeven koppen en tien horens en zeven kronen op zijn hoofd. Zijn staart sleepte een derde van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. De draak stond voor de vrouw, die op het punt was om te bevallen, zodat het haar kind zou kunnen verslinden op het moment dat hij werd geboren. Ze baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat “zal alle volken zal regeren met een ijzeren scepter.” En haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon. - Openbaring 12: 1-5

Het gehele teken zal zijn te zien aan de westelijke hemel boven Israël en Jeruzalem op zaterdag 23 september - en hoe passend is het dat het teken een voorbode kan worden van het einde van de Gemeente-periode en zal worden gezien waar de zon ondergaat en de dag eindigt. Lezers zou kunnen zeggen dat de waarnemers de uitlijning niet kunnen zien omdat de zon er is, maar dat is precies wat Johannes zag - de vrouw is bekleed met de zon. Het is een dag-teken. En, als een zaak van feiten, nadat de zon ondergaat, zal alles zichtbaar zijn behalve de kroon van de vrouw aan de nachtelijke hemel.

Hoe dan ook, de tekst in Openbaring 12:1 maakt duidelijk dat het teken waarvan gesproken wordt in dit hoofdstuk meer is dan alleen een gelijkenis: "Een groot teken verscheen aan de hemel ..." Let op!

Bron: rapture watch forum