www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Jubeljaar-cyclus

Door Daymond Duck - 30 april 2017

Er is een concept dat in de Bijbel het Jubeljaar genoemd wordt, of de jubeljaar-cyclus. Het is ingewikkeld en niet iedereen is het er over eens wat dit betekent, en wanneer het huidige Jubeljaar eindigt, enz., maar het concept van het jubeljaar komt rechtstreeks uit de Bijbel.

God richtte zich tot de Joden in de woestijn, toen hij zei: "Verder moet u voor uzelf zeven sabbatsjaren tellen, zeven keer zeven jaar, zodat de perioden van de zeven sabbatsjaren negenenveertig jaar voor u zijn."

"Dan moet u in de zevende maand, op de tiende dag van de maand, bazuingeschal laten klinken (10 Tishri of Rosj Hasjana op de Joodse kalender - dat is 23 september in de Gregoriaanse kalender van 2017). Op de Verzoendag moet u de bazuin in heel uw land laten klinken."

"U moet het vijftigste jaar heiligen en vrijlating in het land uitroepen voor alle bewoners ervan. Het is jubeljaar voor u: ieder zal terugkeren naar zijn eigen bezit en ieder zal terugkeren naar zijn familie."

"Elk vijftigste jaar moet jubeljaar voor u zijn." (Leviticus 25:8-11).

Dus een jubeljaar is het vijftigste jaar van een jubeljaar-cyclus en de Joden moeten op die dag de trompetten blazen, omdat het valt op Rosj Hasjana, ofwel het Bazuinenfeest.

Toen de tempel werd gebouwd, zo zeggen sommigen, bliezen de Joden 100 keer op de bazuin aan het eind van de dag op Rosj Hasjana. De 100e keer was een extra luide, extra lange, en werd genoemd de Grote bazuin, of de Laatste bazuin.

Nu, denk eraan dat ik u al zei dat niet iedereen het erover eens is wanneer de huidige jubeljaar-cyclus eindigt. Maar het is niet moeilijk om mensen te vinden die denken dat het om 18 uur is (bij de zonsondergang) op de dag vóór Rosj Hasjana (het Bazuinenfeest).

Zodra de huidige jubeljaar-cyclus eindigt (om 18 uur op 22 september dit jaar), zal de volgende jubeljaar-cyclus beginnen (dus op Rosj Hasjana, 23 september 2017).

Rosj Hasjanah betekent "hoofd van het jaar", of "begin van het jaar". Het is de nieuwjaarsdag op de Joodse burgerlijke kalender.

Die begint altijd op een nieuwe maan. En sommige mensen geloven dat de Opname zal plaatsvinden op Rosj Hasjana.

Zij geloven dat Jezus, met een geroep, met de stem van de aartsengel, en de bazuin van God, zal "neerdalen uit de hemel", de doden zullen opstaan en alle christenen zullen worden veranderd en opgenomen (1 Thess.4:16-17).

Zij geloven ook dat deze dingen zullen gebeuren tijdens het laatste bazuingeschal van een trompet (1 Kor.15:51-52).

Aanvullend op 23 september 2017, zijnde Rosj Hasjana, het blazen van de trompetten, de dag van de grote bazuin of de laatste bazuin, etc., geloven sommige mensen dat er nog een andere reden is waarom de volgende cyclus van jubeljaren begint op 23 september 2017, en dat is omdat in 1917 de Engelsen de Turken versloegen, en dat Israël vervolgens Israël 50 jaar later Oost-Jeruzalem veroverde en de tempelberg overnam (dat is de duur van een Jubeljaar).

Maar er is meer. Toen Joodse soldaten Oost-Jeruzalem en de Tempelberg veroverden in 1967, stond Rabbi Schlomo Goren, Israëls hoofd-legeraalmoezenier, op de Tempelberg en blies de bazuin (sjofar).

Veel Joodse religieuze leiders zien dit als een zeer belangrijke profetische gebeurtenis in de geschiedenis van Israël. Zij geloven dat in 1917 een nieuwe jubeljaar-cyclus begon. En 50 jaar later, in 1967, begon een nieuwe jubeljaar-cyclus. En 50 jaar later, in 2017, zal weer een nieuwe jubeljaar-cyclus beginnen.

Ik heb onlangs geluisterd naar Dr. Kevin Clarkson, die evangelist Dan Goodman interviewde op "Profetie in the News": (https://prophecyinthenews.com/videos/dan-goodwin-prophecy-unsealed/).

Evangelist Goodman is een expert in Jubeljaren-cycli en de auteur van 'Gods laatste Jubeljaar'.

Hij zal niet zeggen dat het volgende Jubeljaar zal beginnen op 23 september 2017, maar ik hoorde hem zeggen dat als hij vertellen moest wat hij geloofde, hij denkt dat we in de laatste Jubeljaar zijn, omdat dit het de 70e Jubeljaar is.

Hij zei ook dat er dan zijn geweest:

120 jubeljaren-cycli (120 x 50 = 6000 jaar) sinds de schepping van Adam,

70 jubeljaren-cycli (70 x 50 = 3500 jaar) sinds de dagen van Mozes, en

40 jubeljaren-cycli (of 2000 jaar) sinds de dagen van Jezus.

De nummers 120, 70 en 40 zijn allemaal belangrijke getallen in de Bijbel, waarop ik niet zal ingaan vanwege de beperkte ruimte, maar het feit dat alle drie van deze belangrijke getallen in hetzelfde jaar (2017) samenvallen, en dat dit het 70e jubeljaar is, is waarschijnlijk geen toeval.

Bron: Jubilee Cycles :: By Daymond Duck - Rapture Ready