www.wimjongman.nl

(homepagina)

Probeert Iran om het islamitische Einde der dagen in Syrië te brengen?

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 20 november 2017

  Zie, Ik zend Mijn boodschapper om de weg vrij te maken voor Mij; en de Heer die u zoekt komt plotseling naar zijn tempel. Wat betreft de engel des verbonds die u wenst, hij is al gekomen." Maleachi 3:1 (de Israël Bijbel™)

( )

Islamitische soldaten proberen Jeruzalem te veroveren. (Screenshot)

Iran vestigt bases in Syrië, maar volgens sommige bronnen worden hun voorbereidingen om Israël aan te vallen veel meer gemotiveerd door Messiaanse aspiraties dan door militaire of politieke aspiraties.

Iran heeft vaak gezegd dat het streeft naar de vernietiging van Israël, met zijn bewering de Joodse staat als focus te hebben voor hun nucleaire en langeafstandsraketprogramma. Iran heeft ook miljoenen dollars gepompt in de proxy vijanden van Israël, Hezbollah in Libanon en de Syrische President Bashar al-Assad.

Volgens Debka, een Midden-Oosten militaire analysewebsite, is Iran nu bezig met het intensiveren van zijn tempo, met de vaststelling van 13 militaire installaties in Syrië. Sommige deskundigen zien hierachter een sinister verlangen naar het einde van de wereld – in islamitische stijl.

Inderdaad is de escalatie van de Iraanse militaire inspanningen in Syrië religieus gemotiveerd, zo verklaarde Ryan Mauro, een politiek analist voor Clarion Project in een recent interview.

"Dit is niet de normale competitie tussen vijandige machten, dit is zelfs niet de normale Iraanse sponsoring van terrorisme of pogingen om hun militaire aanwezigheid ergens uit te breiden," zei Mauro. "Voor het Iraanse regime gaat dit om de vervulling van de profetieën."

Mauro wees erop dat de nieuwe Iraanse troepen de Ansar al-Mahdi ("Supporters van de Messias") worden genoemd. Ze hebben ook een 313e brigade gecreëerd, waarin de werving van jonge Syrische sjiieten wordt gedaan. Volgens de overlevering van de sjiitische islam is 313 het aantal strijders dat zal meekomen met de Mahdi, de islamitische Messias.

In de islamitische traditie geldt dat de Mahdi de Verlosser is van de islam. De komst van de Mahdi zal samenvallen met de komst van de christelijke Messias, die de Mahdi zal assisteren in zijn strijd tegen de Masih ad-Dajjal, de valse Messias, of anti-Christ.

Volgens de traditie zal de Mahdi samen met Jezus verschijnen, die zichzelf als moslim zal verklaren en de christenen die weigeren zich te bekeren zal doden. Sjiitische islam houdt in dat er in het Einde der dagen een bloedige strijd zal zijn, waarin tweederde van de wereldbevolking gedood zal worden en de rest zich zal bekeren naar de islam.

Het concept van Mahdi is expliciet in de Iraanse politiek aanwezig. In een toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN in 2008 liet de voormalig Iraanse President Mahmoud Ahmadinejad de verzamelde politici ontzet achter toen hij expliciet Allah smeekte om de terugkeer van de Mahdi te bespoedigen.

"Je hebt het hier niet over volledig rationele acteurs," zei Mauro. "Je kunt tegelijkertijd irrationeel, strategisch en pragmatisch zijn, dat is wat Iran doet. Als je deze profetieën begrijpt, kun je Iran begrijpen".

Mauro legde uit dat volgens de Sjiitische theologie, Iran gelooft dat ze de strijd zal leiden tegen de soennitische tegenstanders, en dat ze dan verder naar beneden gaan naar Israël, en uiteindelijk Jeruzalem overnemen. Hij is van mening dat de recente destabilisatie in Saoedi-Arabië een direct gevolg is van de Iraanse apocalyptische agenda.

Debka-redacteur Giora Shamis is het daarmee eens. "De basis van Irans beleid is gebaseerd op het verspreiden van de sjiitische islam en het daarmee tot de dominante religie in de wereld te maken," vertelde Shamis aan Breaking News Israël.

"De Iraanse revolutie in 1978 was uitsluitend een religieuze beweging gericht op een religieuze strijd tegen Amerika. Dit wordt vandaag uitgevoerd tot in de kleinste details. Het is onmogelijk om met de Iraniërs te discussiëren of over hun acties in de regio zonder rekening te houden met hun religieuze agenda."

Bron: Is Iran Trying to Bring Islamic End-of-Days in Syria? - Breaking Israel News | Latest News. Biblical Perspective.