www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Iran-Hamas-Hezbollah-verbinding

door Khaled Abu Toameh - 8 november 2017

Nu de Iraniërs enige controle over Libanon hebben gekregen, richten zij hun ogen ook op de Gazastrook.

Hamas, daarentegen dorst naar de Iraanse bronnen. Hamas weet dat het een prijs moet betalen.

Iran en Hezbollah werken met Hamas samen om een "gezamenlijk front" tegen Israël te vormen.

De Libanese Minister-president Saad Hariri had er genoeg van. Vorige week, toen Iran de overname van Libanon had afgemaakt, nam Hariri ontslag en vluchtte naar verluidt naar Saoedi-Arabië.

Hariri hekelde Hezbollah en haar Iraanse donateurs en zei dat hij vreesde voor zijn leven. Hariri heeft goede redenen om bang te zijn voor Hezbollah - het is een krachtige Shia-terreurgroep en is de Iraanse zaakgelastigde die de controle over Libanon heeft.

Aanwijzingen tonen dat Iran en Hezbollah ook van plan zijn om hun controle uit te breiden over de Gazastrook. Iran geeft reeds financiële en militaire steun aan Hamas. Het is juist deze steun van Iran die Hamas aan de macht hield in de Gazastrook in de afgelopen 10 jaar. Het is dan ook dankzij Iran dat Hamas, en ook de Palestijnse Islamitische Jihad, een andere grote terreurgroep in de Gazastrook, in het bezit is van duizenden raketten en granaten. Het is Iraans geld waarmee Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad de terreurtunnels blijven graven onder de grens met Israël door.

De betrekkingen tussen Iran en Hamas zijn de afgelopen weken sterker geworden. Vorige maand bracht een hoge Hamas-delegatie een bezoek aan Teheran om de begrafenis bij te wonen van de vader van een hoge Iraanse veiligheidsbeambte, Qasem Soleimani. Een paar weken eerder bracht een andere hoge delegatie van Hamas een bezoek aan Teheran om de Iraanse leiders op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen rond het "verzoeningsakkoord" tussen Hamas en de Palestijnse Autoriteit (PA) van Mahmoud Abbas.

Het was de eerste keer dat hoge Hamas-ambtenaren Iran bezochten sinds de betrekkingen tussen beide partijen in 2011 onder druk kwamen te staan. Iran heeft in dat jaar zijn banden met Hamas verbroken wegens de weigering van de laatste om de Syrische dictator Bashar Assad te steunen tegen zijn tegenstanders in de burgeroorlog. De plotselinge toenadering tussen Hamas en Iran heeft bij Abbas en zijn functionarissen van de Palestijnse Autoriteit bezorgdheid doen ontstaan over de oprechtheid van Hamas bij de uitvoering van het "verzoeningsakkoord". President Abbas en zijn functionarissen vragen zich af waarom Hamas onmiddellijk na het bereiken van het "verzoeningsakkoord" onder auspiciën van de Egyptische autoriteiten, in de armen van Iran is gelopen.

Iran en Hezbollah zijn geen fans van Abbas en de Palestijnse Autoriteit. Abbas is doodsbang dat Hamas probeert om Iran en zijn Hezbollah-vertegenwoordiging naar de Gazastrook te brengen.

Abbas en zijn PA willen graag terugkeren naar de Gazastrook, maar de aanwezigheid van Iran daar levert een ernstig probleem op. Net als Hariri zou Abbas goede reden hebben om te vrezen voor zijn leven als Hamas de Iraniërs en Hezbollah in de Gazastrook toelaat.

De angst van Abbas is dan ook niet ongerechtvaardigd. Eerder deze week onthulde een hooggeplaatste Hamas-ambtenaar, Musa Abu Marzouk, dat zijn beweging en Hezbollah eraan werken hun betrekkingen te versterken. De "betrekkingen tussen Hamas en Hezbollah werden nooit onderbroken," verklaarde Abu Marzouk.

"We hebben voortdurend contact en begrip. Maar we wilden ze liever uit de buurt van de schijnwerpers houden. Hamas en Hezbollah zitten op één lijn in de strijd tegen Israël en wij coördineren onze standpunten over de Palestijnse zaak. Hamas zal blijven samenwerken met verzetsgroepen die het Palestijnse verzet steunen".

De alliantie tussen Hamas en Hezbollah is een rechtstreeks gevolg van de hernieuwde betrekkingen tussen Iran en Hamas. Met de hulp van Hezbollah is Iran erin geslaagd grote delen van Syrië in handen te krijgen. Iran heeft met de hulp van Hezbollah al een zeggenschap over Libanon. Nu de Iraniërs de exclusieve controle over Libanon hebben, zijn hun ogen gericht op de Gazastrook. Zij weten dat de enige manier om toegang te krijgen tot de Gazastrook is, via de deur van Hamas. Iran wil Hezbollah in de Gazastrook zien. Hamas van zijn kant is naar de Iraanse hulpbronnen getrokken. Hamas weet dat het een prijs zal moeten betalen: door Iran en Hezbollah in staat te stellen voet aan wal te krijgen in de Gazastrook. Uit de opmerkingen van Abu Marzouk blijkt dat Hamas de prijs graag betaalt.

Hariri en Abbas, en ook vele soennitische Arabische landen zoals Saoedi-Arabië, voelden zich verraden door het beleid van de regering-Obama ten aanzien van Iran - een beleid dat de Iraniërs koesterde en hen het groene licht gaf om zich te bemoeien met de interne aangelegenheden van Arabische landen om zo te proberen een "sjiitische halvemaan" tot stand te brengen vanuit Perzië, via Jemen en nu Libanon, duidelijk richting de Middellandse Zee.

De soennitische Arabieren zijn blijkbaar bijzonder bezorgd over de nucleaire overeenkomst tussen de Obama-regering en Iran. Zij hebben het gevoel dat de poging van de Obama-regering om de Iraniërs tot rust te brengen, het land heeft versterkt, een land dat de grootste sponsor van terrorisme ter wereld is. Iran heeft sindsdien van de nucleaire overeenkomst geprofiteerd door Amerika, zijn vrienden en Arabische bondgenoten te bedreigen en geprobeerd te terroriseren.

Abbas heeft meerdere redenen om zich zorgen te maken over de alliantie Hamas-Hezbollah. Een ander voorbeeld is de recente bijeenkomst in Beiroet tussen Hamas-leider Saleh Arouri en Hezbollah-hoofd Hassan Nasrallah, wat het zoveelste teken was van Hamas-pogingen om de weg vrij te maken voor Iran en Hezbollah om in de Gazastrook te infiltreren en zich te bemoeien met de interne aangelegenheden van de Palestijnen.

( )

Een recente ontmoeting in Beiroet tussen Hamas-leider Saleh Arouri (links) en Hezbollah chef Hassan Nasrallah (rechts) was een nieuw teken van Hamas om de weg vrij te maken voor Iran en Hezbollah om in de Gazastrook te infiltreren. (Afbeeldingsbron: Hezbollah via Al Manar)

Hamas heeft al herhaaldelijk verklaard dat het absoluut niet van plan is om de wapens neer te leggen, wat het wel beloofde in de "verzoeningsovereenkomst" met de Palestijnse Autoriteit. Hamas is wel bereid om een beperkte civiele controle over de burgers van de Gazastrook over te dragen aan PA-president Mahmoud Abbas, maar het is duidelijk dat het zijn veiligheidsapparaat of militaire vleugel nooit zal ontmantelen. Hamas wil de Iraniërs en Hezbollah naar de Gazastrook brengen om tegenwicht te bieden aan de druk van Abbas, Egypte en andere landen om zich te ontwapenen en de controle over te dragen aan Abbas. Als Abbas dan ooit terugkeert naar de Gazastrook, zit hij niet alleen met Hamas, maar ook met Iran en Hezbollah, die hem beschouwen als een verrader en een marionet in handen van Israël en de VS.

Saoedi-Arabië, dat zich zorgen maakte over de toenadering tussen Hamas en Hezbollah en Iran, riep Abbas eerder deze week op voor spoedbesprekingen in Riyad. De Saudi's hebben de bezoeken van de Hamas-leiders aan Iran en Hezbollah met bezorgdheid gevolgd en maken zich zorgen over het feit dat Abbas hetzelfde lot zal ondergaan als Hariri.

Abbas zal wel de Gazastrook willen verlaten: Iran en Hezbollah werken samen met Hamas om een "gezamenlijk front" tegen Israël tot stand te brengen. Het besluit van Hamas om zich naar Iran en Hezbollah te keren, onthult de waarheid: het is niet gericht op gematigdheid en pragmatisme, maar juist het tegenovergestelde. Dit is geen goede zaak voor de inspanningen van de huidige Trump-regering om vrede in het Midden-Oosten te bereiken.

Zonder Iran en Hezbollah te beletten hun invloed en controle naar de Gazastrook en de Arabische landen uit te breiden, lijken de vooruitzichten op vrede nogal somber. De vooruitzichten op oorlog lijken in feite vrij dichtbij te zijn, aangezien Iran, Hezbollah, Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad elkaar in het midden ontmoeten om hun plannen te bespreken voor de oorlog tegen Israël. Als Iran en Hezbollah niet tot stilstand worden gebracht, zou dat betekenen dat Abbas zich binnenkort samen met Hariri in Saoedi-Arabië zal moeten verstoppen.

Khaled Abu Toameh, een bekroond journalist, is gevestigd in Jeruzalem.

© 2017 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: The Iran-Hamas-Hezbollah Connection