www.wimjongman.nl

(homepagina)

Iran, opererend vanuit Syrië, zal Europa en Noord-Amerika vernietigen

Er is een lange-termijn-plan aan het werk, dat is gericht op het vernietigen van het westen, en het kan werken.

Door Dr. Mordechai Kedar - 27 augustus 2017

Iran en Rusland hebben een plan om West-Europa, de VS en Canada te vernietigen door middel van een nieuwe golf van miljoenen Syrische soennieten die naar het westen gaan vluchten om te ontsnappen aan de sjiitische overname van Syrië.

In mijn wekelijkse column beweerde ik (Mordechai Kedar) twee maanden geleden, dat Iran de echte overwinnaar is in de Syrische burgeroorlog. Met behulp van de strijd tegen ISIS als een rookgordijn, neemt het grote delen over van het Syrisch grondgebied, voornamelijk de nauwelijks bevolkte gebieden in het midden en oosten van het land. In de meer vruchtbare en dichtbevolkte, welvarende regio in het westen van Syrië zijn het de Iraakse, Afghaanse en Iraanse sjiitische milities en de Libanese Hezbollah-strijders die carte blanche hebben om te doen wat Hassan Nasrallah beslist om daar te doen.

Assads kracht blijft toenemen nu ISIS en de andere rebellen terrein verliezen. De brutaliteit van de Russische betrokkenheid en de wreedheid van de sjiitische milities overwon de krachten van de anti-Assad groepen. Een ommekeer deed zich voor toen in 2015 Turkije's Erdogan door Rusland werd gedwongen om te stoppen met steun voor de rebellen en ISIS. En vandaag, hoewel Erdogan een onwillige bondgenoot is van Rusland, ziet de Alevitische Assad hem nog steeds, en terecht, als de islamitische vijand.

De Koerden in het noordoosten van Syrië, die behandeld worden als derderangs burgers tot in 2011, zullen nooit opnieuw willen leven onder de Arabische genade en het is redelijk om te veronderstellen dat als Syrië een ongedeeld land zal blijven onder het bewind van Assad, de Koerden een relatieve autonomie zullen blijven behouden in hun regio - of strijden tegen het regime voor hun rechten.

Dat is zeker een probleem, maar de belangrijkste kwestie waar een Verenigd Syrië mee geconfronteerd wordt, is de ingrijpende demografische veranderingen die het aanzien van het land veranderd hebben.

Eerst en vooral zijn daar ongeveer de helft van de Syrische burgers – bijna 10 miljoen – die vluchtelingen zijn, waarvan de helft in Syrië is en de andere helft in Jordanië, Turkije, Libanon en andere Arabische landen, Europa, Noord en Zuid-Amerika, Australië en zelfs Israël. Syrische vluchtelingen die plaatsen bereikten buiten de Arabische wereld zullen naar alle waarschijnlijkheid daar blijven zitten, profiterend van het veilige en ordelijke leven dat zij nu kunnen leiden. Aan de andere kant zijn er 3,5 miljoen die nu in Jordanië, Libanon en Turkije zijn, in afwachting van een einde aan de vijandelijkheden, om terug te kunnen keren naar hun huizen.

Die verwachtingen konden echter wel eens verbruid zijn omdat de Syrische werkelijkheid totaal is veranderd, aangezien grote delen van de steden in puin liggen na zes en een half jaar van wrede en bloedige oorlog. Talloze bommen werden gedropt vanuit vliegtuigen en helikopters, de artillerie en tanks, mijnen en explosieven werden geplant door beide partijen, en die hebben veel van het stedelijke Syrië te onveilig gemaakt, omdat daar de meeste gevechten plaatsvonden, om daar nog te kunnen leven. In Homs, Aleppo, Adlib, Hamat en vele andere steden, zijn hele buurten met de grond gelijkgemaakt gemaakt en moet de infrastructuur herbouwd worden vanaf nul. Decennia en miljarden dollars zijn er nodig voor de wederopbouw van het land. En ik zie niet dat de naties in de wereld in de rij staan om de nodige middelen te doneren. Vluchtelingen zullen dus niet instemmen om hun tenten in Jordanië om te ruilen voor verwoeste gebouwen, wanneer de basis infrastructuur in een verlaten en vernietigd Syrië ontbreekt.

De andere reden waarom de vluchtelingen niet zullen terugkeren is hun gerechtvaardigde angst voor de nieuwe heersers in het land – de sjiieten. Iran heeft sjiieten uit Irak, Iran en Afghanistan verplaatst naar Syrië gedurende een lange tijd. Het is een duidelijke poging om de demografische samenstelling van het land te wijzigen. Het had een soennitische meerderheid voordat de burgeroorlog uitbrak in 2011. Het probleem kon niet duidelijker worden, omdat het geen geheim is dat de pre-oorlog burgers, als zijnde de Soennitische meerderheid, de Alavieten beschouwen als regelrechte ketters en geloven dat die geen recht hebben om in Syrië te leven, laat staan over hen te regeren.

De Alevieten weten dat de Soennieten in opstand kwamen tegen hen, twee keer: de eerste keer was van 1976 tot 1982, een opstand die aan 50.000 burgers het leven kostte. De tweede keer, langzaam oplopend, heeft het leven gekost aan een half miljoen mannen, vrouwen, kinderen en burgers van Syrië op leeftijd. De Alevieten zijn van plan om te voorkomen dat er een derde opstand komt. En de beste manier om dat te doen is om een bevolkingsmeerderheid van sjiieten te krijgen in plaats van soennieten. Zij zullen niet toestaan dat de soennitische vluchtelingen terug kunnen keren naar hun huizen, waardoor ze eeuwige vluchtelingen zullen worden, wier land is overgenomen door de vijand. Iran zal ondertussen Syrië bevolken met sjiieten uit Irak, Iran en Afghanistan.

In plaats van dat de vluchtelingen kunnen terugkeren naar hun geboorteplaats, is de verwachting van een massale vlucht van Soennieten uit de regio, en ook de verwachting van een verhoogde omvang van islamitische terreur in de landen waar ze naar toe mogen.

Deze etnische zuivering is de droom van de Ayatollah's, de droom die een sjiitische halvemaan geeft, getrokken vanuit Iran via Irak en Syrië, Libanon en de Middellandse zee. Dit zal betrekking hebben op de Oost-Arabische wereld vanuit het noorden, terwijl de oorlog in Jemen wordt gevoerd om een parallelle zuidelijke halvemaan te creëren, waar Saoedi-Arabië en Jordanië dan gevangen zitten tussen die twee. Met de hulp van Allah zullen die landen net als Israël, de kleine Satan, binnenkort in handen vallen van de sjiieten, terwijl Europa en Amerika niets zullen doen, want wie geeft er nu om wanneer moslims andere moslims bevechten?

De meerderheid van de sjiieten in Syrië zal samenwerken met Hezbollah in Libanon, hun natuurlijke bondgenoten. En het is mogelijk dat er een soort van federatie zou kunnen worden gemaakt tussen die twee om de Libanese christenen te verdrijven, en hen ervan te "overtuigen" om te vluchten naar andere landen, en Libanon over te laten aan een "rechtmatig" sjiitisch model. Dit verklaart waarom Nasrallah zo enthousiast wil vechten op Syrische bodem, maar ook de weerstand van de tegenstanders van Nasrallah die tegen deze betrokkenheid daar zijn .

De nieuwe demografische situatie in Syrië zal de soennitische vluchtelingen ervan overtuigen dat zij geen plaats meer hebben waarnaar ze kunnen terugkeren. Zij zullen proberen hun best te doen hen toe te staan te vertrekken uit Jordanië, Libanon en Turkije naar elk land, bij voorkeur Noord-Amerika en Europa, om daar te worden toegelaten. Ik voorspel een proces dat precies het tegenovergestelde is van diegenen in de wereld die verwachten wat er zal plaatsvinden wanneer "vrede" in Syrië uitbreekt: in plaats van dat de vluchtelingen terugkeren naar hun geboorteplaats, verwacht ik een massale vlucht van Soennitische vluchtelingen uit de regio, en ook een verhoging van de islamitische terreur in de landen waarheen ze gaan.

De redenen zijn duidelijk:

1. Voormalige ISIS- en rebellenstrijdkrachten zullen infiltreren onder de vluchtelingen, omdat ook zij soennieten zijn. Ze zijn gevuld met woede en haat voor de landen in het westen die deel uitmaakten van de coalitie die vocht tegen ISIS of erbij stonden zonder de rebellen te helpen. Sommigen van hen zullen hun Jihad voortzetten op Europese en Noord-Amerikaanse bodem. Verwacht dus de schietpartijen, explosies en auto-rammen op burgers van deze landen.

2. Sommigen van de vluchtelingen zullen geen werk vinden en in de economische en sociale marge van de samenleving leven, in straatarme islamitische buurten, die reeds jarenlang in veel Europese steden bestaan, en waar de lokale politie angst heeft om die te betreden. Armoede en leven aan de rand van de samenleving zal sommige van de islamitische jongeren veranderen in een gemakkelijke prooi voor de recruiters van de terroristische organisatie, die verlangen naar een Jihad door de ontvangende landen te beschrijven als decadente samenleving, besmet met toegeeflijkheid, prostitutie, alcohol, drugs, materialisme en corruptie. Zij presenteren die landen die de immigranten toegang hebben gegeven, als om van hen te profiteren als industriële slaven, garage-hulpen, geldophalers en andere vernederende beroepen, terwijl de bevoorrechte burgers de accountancy, advocaten, zakenlieden en de huiseigenaren profiteren van de migranten op een vernederende manier. Het is slechts een kwestie van tijd totdat de jonge moslims, vooral degenen die werden onderwezen dat "iedereen gelijk is" in de westerse scholen, een beroep doen op de terroristische organisaties.

3. Landen waar de vluchtelingen mogen verblijven, zullen lijden aan een hoger percentage aan criminaliteit, met inbegrip van geweld op openbare plaatsen, seksuele aanvallen en intimidatie, inbraak, autodiefstal, een substantieel misbruik, zwart werk om te voorkomen belastingen te betalen, en illegale bouw. Dit gebeurt allemaal op hetzelfde moment dat deze landen een groter deel van hun begroting besteden aan sociale diensten voor de vluchtelingen, van kinderbijslag tot werkloosheidsgeld, gezondheid en ouderdomsuitkeringen. Op dit punt in de tijd is het percentage van de tweede en derde generatie van immigranten dat de gevangenissen vult in West-Europa aanzienlijk groter dan het aandeel daar van de oorspronkelijke bevolking.

4. Verhoogde economische en sociale problemen in Europa en Noord-Amerika als gevolg van de stijging van het aantal migranten is iets wat zal leiden tot een stijging van de kracht van Rechts en extreem-Rechts. Dit zal op zijn beurt leiden tot meer sociale spanningen in het westen. Leden van het Parlement wiens enige wens is om te worden herkozen, zullen hun parlementaire activiteiten aanpassen – met name de wetten die zij bevorderen – om aan de verwachtingen van de snel islamiserende kiesdistricten te voldoen, met het opofferen van de belangen van hun eigen mensen op het altaar van hun politieke carrière. Veel Europeanen die zich bewust worden van het verraad van hun gekozen leiders, zullen in wanhoop vertrekken uit die zowel sociaal als economisch verslechterende landen. Dit verhoogt het getal waarmee Europa in een islamitische regio verandert.

Dit is hoe de overeenkomsten tussen Iran en Rusland Syrië spoedig zullen gaan dwingen tot het aanvaarden van iets dat een kettingreactie zal beginnen met een verhoging van het aantal vluchtelingen. En tevens zal het Europa wegtrekken naar een 'point of no return', zonder dat de wereld begrijpt wat er gaande is. De Atlantische Oceaan is niet breed genoeg om Noord-Amerika te beschermen tegen dit debacle dat de zee gaat oversteken.

Dit is hoe de Iraanse Ayatollahs het ketterse, tolerante, dronken en materialistische Westen willen vernietigen. Meer van die ongelukkige Syrische miljoenen zullen zichzelf verbannen terugvinden in de ketterse landen, die gehaat worden door de Ayatollahs, en Iran zal vanaf Syrische bodem opereren om van daaruit Europa en Amerika te overwinnen.

Geschreven in het Hebreeuws voor Arutz Sheva, vertaald door Rochel Sylvetsky, Senior Consultant en opiniestuk-redacteur van Arutz Sheva Engels site.

Bron: Iran, operating from Syria, will destroy Europe and North America - Israel National News