www.wimjongman.nl

(homepagina)

Hype of Hope: Is de protestantse Reformatie gelinkt aan Israël?

Door Bob O'Dell op 23 oktober 2017

Over een week vieren christenen de 500e verjaardag van de protestantse Reformatie onder leiding van Maarten Luther.

In diezelfde week vieren Israël en de Verenigde Naties de honderdste verjaardag van de Slag om Beersheva en de verrassingsaanval van de Australiërs die deze slag hebben gewonnen.

Later diezelfde week vieren we de uitgave van de Britse Balfour Verklaring, die de weg heeft geëffend voor de oprichting van Israël.

WE GELOVEN DAT AL DEZE VERWIJZINGEN ZIJN GEBRUIKT in de geest van God, en leggen dit alles uit in de laatste editie van onze nieuwe Hype of Hope serie. Onze eenvoudige 10 minuten video kan gewoon uw perspectief veranderen!

Christenen zullen de Protestantse Reformatie vieren waarin Martin Luther 500 jaar geleden zijn 95 stellingen op de deur van de rooms-katholieke kerk vastspijkerde. Het zou bekend worden als de dag waarop het protestantse christendom werd geboren

Op dezelfde dag 31 oktober - de dag waarop het protestatisme werd geboren - wonnen honderd jaar geleden de Britse Australiërs en Nieuw-Zeelanders de slag om Beer'Sheva rond Beersheva wat nu Zuid-Israël is, en de controle overnamen van het Osmaanse Rijk over het Heilige Land en dan twee dagen later op 2 november 1917 de Britse Balfour verklaring kwam met de belofte aan de Joden voor een thuisland in die regio.

Kwamen deze gebeurtenissen vierhonderd jaar na elkaar als een toeval of zijn ze met elkaar verbonden. Laten we dit onderzoeken. In Hype of Hope besluit u of Maarten Luther's besluit op 31 oktober 1517 om een document te publiceren, waarin een aantal problemen in de katholieke kerk werden aangehaald, en wat algemeen wordt beschouwd als het begin van de protestantse reformatie, was gericht op en gecentreerd rond wat er in de kerk in die tijd gebruikelijk was om haar leden aflaten te verlenen voor zonden die zij begaan hadden.

()

Luther was geen priester, maar een professor in de theologie in Wittenberg Duitsland. En voor hem kwam het omslagpunt tot het besluit om tegen deze praktijk te protesteren, nadat hij had vernomen dat zijn eigen aartsbisschop niet alleen dergelijke aflaten toekende, maar ze ook verkocht om geld in te zamelen voor grootschalige bouwprojecten in Rome.

Dus de 95 stellingen werden geboren hoewel Luther ze niet op de deur van de katholieke kerk vastnagelde in zijn geboortestad Wittenberg in Duitsland, maar stuurde ze gewoon samen met een brief naar de bisschop om de praktijk van het toestaan daarvan aan te vechten ter vergelijking met de Heilige Schrift.

Dus is 1517 uitgegroeid tot een van de belangrijkste jaren in het gehele christendom. Dan snel vooruit, precies 400 jaar later tot die dag in 1917 in die plaats in Zuid-Israël op de ochtend van 31 oktober dat de Britse generaal Edmund Allenby met zijn Britse, Australische en Nieuw-Zeelandse troepen onder zijn commando zou beginnen met een riskante aanval op de stad Beersheva die het bolwerk was van de Ottomaanse Turken en tevens de sleutelpositie tot het Heilige Land.

De strijd begon bij zonsopgang maar slechts weinig vooruitgang werd tegen de stad geboekt door een tekort aan tijd en middelen in de slag om Beer'Sheva. Deze slag zou beroemd worden vanwege een verrassing in de late namiddag door de Australische lichte ruiters, die niet als een cavalerie werd bekeken, maar als een infanterie.

()

Hun tactiek werkte in regio's met grote open ruimtes wanneer de lichte ruiterij hun paarden gebruikten om zich snel in een strijd te mengen en vervolgens afstegen en verder te voet gaan als een infanterie. En toen, in de namiddag van 31 oktober, namen de Nieuw-Zeelandse troepen een belangrijke heuvel in ten oosten van Beersheva, vandaag genaamd Tel Sheva.

Dit was precies de plaats waar Abraham zijn eerste putten in het Heilige Land heeft gegraven en een verbond met Abimelech heeft gesloten, en die heuvel werd ingenomen. De weg werd daardoor geopend voor de Australische Lichte Paardenbrigade ten zuidoosten van de stad in de late namiddag met paarden die wanhopig naar water dorsten.

De Australiërs deden een gewaagde aanval op Beersheva, maar dan stegen ze niet af in de typische stijl van de lichte ruiter, maar bleven met hun paarden doordraven tegen het vijandelijke vuur in, en stopten niet tot ze de stad bereikten.

Met deze verrassing werden de Osmaanse Turken overweldigd en uiteindelijk uit Beersheva verdreven en zo werd de strijd gewonnen om het Heilige Land.

()

Ondertussen was het kabinet van de premier in Londen niet op de hoogte van de uitkomst van de strijd en was bezig met het opstellen van een intentieverklaring om in het Heilige Land voor de Joden een permanent vaderland toe te wijzen, een intentieverklaring die twee dagen later, op 2 november, werd afgegeven en bekend is geworden als de Balfour Verklaring.

Is dit toeval of zijn deze gebeurtenissen op de een of andere manier met elkaar verbonden in het perspectief van God? Deze video zal dat verband rechtvaardigen en dan besluit je zelf of er een basis is, zoals we die voorstellen voor een dergelijk verband in de relatie tussen Israël en de natie's; dat als God iets goeds voor Israël doet, hij ook iets goeds voor de naties doet.

Als er zo' n verband bestaat, dan moet men zich de redelijke vraag stellen wat er in het Heilige Land in het jaar 1517 gebeurde toen Maarten Luther zijn stellingen opstelde. Dan blijkt dat 1517 het jaar was dat Suleiman de Magnificus Sultan van het Ottomaanse Rijk, eerst Jeruzalem veroverde als iemand die de Joden in Jeruzalem respecteerde.

Hij bouwde de muren van de oude stad op, zoals we die nu zien, met deze centrale gebeurtenis in de geschiedenis van het Heilige Land en Jeruzalem in 1517, terwijl de Ottomaanse Turken het Heilige Land precies 400 jaar lang zouden behouden.

()

Pas in 1917 zou het Ottomaanse Rijk in de Slag om Beersheva in iets meer dan 40 dagen de controle verliezen en Jeruzalem op 11 december vreedzaam overleveren aan generaal Allenby. Is deze periode van 400 jaar toeval of was er een goddelijke klok die al die jaren liep met zijn aftelling? Als je wilt en als dat zo is, kunnen we het vinden in de Bijbel.

Ja, in Genesis 15:13 zei God tot Abraham: "Weet zeker dat uw nakomelingen vreemden zullen zijn in een land dat niet hun land is, waar zij honderd jaar lang in slavernij zullen worden gebracht en onderdrukt." Zou het kunnen dat God in zijn voorzienigheid besloten heeft om de aftelling voor de terugkeer van het Joodse volk naar hun land te beginnen zodra de Ottomanen in 1517 tot 1917 de controle over het land kregen, en dat vierhonderd jaar van Osmaanse controle zou eindigen wanneer de Britse regering de controle overnam en tegelijkertijd met die controle het besluit kwam om een Joods vaderland te creëren?

Het Joodse volk keerde de laatste 50 jaar voorafgaand aan die verklaring in toenemende mate terug. Maar wat te denken van het volgende bezwaar, dat de Balfour Verklaring geen wettelijke belofte was, maar slechts een intentieverklaring zonder grenzen en geen overeenkomst met andere partijen, die dertig jaar later op dit punt ook niet zou gebeuren.

Laten we horen wat Mozes schrijft in het boek Exodus hoofdstuk 12 vers 40. Nu was de tijd dat de zonen van Israël in Egypte woonden 430 jaar, en aan het einde van 430 jaar tot op deze zelfde dag gingen de legers van de Heer uit het land Egypte.

Als we 430 jaar toevoegen aan 1517 bereiken we 1947 en het was inderdaad op 29 november 1947 dat de VN de Resolutie-181 aannam over de vestiging van een thuisland voor de Joden met zijn grenzen, wat een extra 30 jaar symmetrisch toevoegde aan de 400 jaar, zoals dat in de tijd van de Exodus ook eerder voorkwam, net als nu, terwijl we in de laatste dagen leven. Dit heeft zich dus later voorgedaan en welke betekenis kan dit hebben voor ons in 2017, dat wil zeggen na precies 500 jaar.

Na 1517 kunnen we het getal 500 vinden in hetzelfde patroon. Ja, de Joden halen uit de tekst dat Abraham het oorspronkelijke verbond moet hebben ontvangen van God op 70-jarige leeftijd, wat betekent dat het jaar 2017 overeen komt met het jaar van Abrahams geboorte, wat een boodschap voor ons zou kunnen zijn dat God het voor christenen benadrukt, dat de geschiedenis niet op zichzelf staat, maar dat het nauw verbonden is met Gods plannen voor het Joodse volk en de natie Israël.

Het patroon van de gebeurtenissen rond de Otomaanse Turken die Jeruzalem innemen, en de Protestants Reformatie, en de Slag om Beersheva, en de geboorte van de VN-Resolutie-181, en de 500e verjaardag.

Hype of hope, u beslist.

Bron: Root Source Hype or Hope: Is the Protestant Reformation Linked to Israel?