www.wimjongman.nl

(homepagina)

Hal Lindsey Report

24 november 2017

()

Een paar jaar geleden schreef een kijker mij een brief en vroeg of Jakobus 5:1-8 profetische betekenis had. Om eerlijk te zijn, had ik dat gedeelte in dat licht nog nooit zorgvuldig bestudeerd. Tot mijn verbazing ontdekte ik dat de boodschap van dit gedeelte ook echt van toepassing is op deze tijd.

"Om u een blik te geven op wat de apostel Jakobus te zeggen had, begint hij met: "Nu dan, rijken, huil en jammer over al de ellende die u overkomt. Uw rijkdom is vergaan en uw kleren zijn door de motten aangevreten. Uw goud en zilver is verroest en hun roest zal een getuigenis tegen u zijn en zal uw vlees als een vuur verteren. U hebt schatten verzameld in de laatste dagen. Zie, het loon van de arbeiders die uw velden gemaaid hebben, dat door u achtergehouden is, schreeuwt tot God, en de jammerklachten van hen die geoogst hebben, zijn doorgedrongen tot de oren van de Heer van de hemelse legermachten."

En Jakobus zegt nog meer, en veroordeelt een bepaald soort "rijke persoon" of systeem, het soort dat komt van een lange lijst van mensen die welvarend werden door de arbeiders te bedriegen met hun loon.

Nu is het belangrijk om een onderscheid te maken. De Bijbel veroordeelt niet iedereen die rijk is. Het is geen zonde om geld te hebben. Het is een zonde als het geld jou heeft. De Bijbel leert: "Want de liefde voor geld is de wortel van alle kwaad...".

Maar het lijkt erop dat de apostel Jakobus voorspelde dat er in de laatste dagen een aantal zeer rijke mensen zouden zijn die hun rijkdom hebben verworven door de overgrote meerderheid te bedriegen van hen die de arbeid voor deze economie doen. Toch zal de Heer ervoor zorgen dat hun rijkdom voor hen tot een strik wordt, omdat de wereldeconomie zal instorten rondom iedereen, zowel de rijken als de armen. En blijkbaar zal de hebzucht van de rijken hen ertoe brengen zo veel te stelen dat de hele wereldeconomie zal instorten.

Nee, ik heb me niet aangesloten bij de "Occupy Wall Street" of bij Antifa-bewegingen. Ik geloof dat die jonge kids, of beter gezegd de vakbonden en "publieks-organisatoren" die de show leiden, zich richten op de verkeerde mensen. Ik sta dichter bij de Tea Party omdat ik denk dat die mensen het goed hebben gedaan. Het is geen Big Business die de schade aanricht, het is Big Government. Maar niet alleen de politici. U ziet, in het verleden deden de politici het zware werk voor degenen die Abraham Lincoln de "geldmacht" noemde.

Thomas Jefferson, James Madison, Andrew Jackson en Abraham Lincoln waarschuwden ervoor om de "geldmacht" hun zin te geven. Maar Woodrow Wilson negeerde die waarschuwingen en kroop met deze jongens in bed.

Als gevolg daarvan staan de economieën van de wereld op het punt om ineen te storten. We staan letterlijk aan de afgrond van een wereldwijde economische chaos. En dat allemaal omdat we iets meer dan honderd jaar geleden een paar - meestal niet-Amerikaans - rijke gezinnen de controle over de geldhoeveelheid van onze natie lieten nemen, over de schatkist. Sindsdien hebben ze de rijkdom van Amerika geplunderd, letterlijk gestolen van de burgers en ons in een economische slavernij gedreven - waaruit we nooit los kunnen of zullen komen.

Inderdaad, zoals Jakobus zegt: "U bent u aan weelde te buiten gegaan op de aarde en hebt uw eigen lusten gevolgd. U hebt uw hart gevoed als op de dag van de slacht. U hebt de rechtvaardige veroordeeld en gedood en hij verzet zich niet tegen u.".

Maar, vergeet niet, Jakobus waarschuwde ook: "Uw goud en zilver is verroest en dat roest zal een getuigenis tegen u zijn en uw vlees als een vuur verteren".

Als u ons programma geruime tijd hebt bekeken, weet u dat ik een groot wantrouwen en minachting heb voor het Federal Reserve System. Zoals vertegenwoordiger Louis T. McFadden van Pennsylvania zei in het Congres in juni 1934: "...de waarheid is, dat de Federal Reserve Board de regering van de Verenigde Staten heeft overgenomen..." Het controleert alles hier... Geen mens, en geen enkel lichaam, is meer aan de macht ontkomen van het arrogante kredietmonopolie dat de Federal Reserve Board en de Federal Reserve Banks beheert. Deze boosdoeners hebben het land beroofd van meer dan genoeg geld om de staatsschuld te betalen".

Ik geloof niet dat de apostel Jakobus in 5:1-8 specifiek naar de Federal Reserve verwees, ook niet naar de centrale banken van de wereld, maar ik geloof wel dat hij voorzag dat in de laatste dagen een kleine groep meedogenloze, harteloze, hebzuchtige, en ja, slechte mensen, de economie van de wereld onder controle zouden krijgen. Sommigen zijn begonnen hen globalisten te noemen. En het enige dat kan voortkomen uit het werk van deze meedogenloze, harteloze, hebzuchtige en boze mensen is hartzeer, wanhoop, vernieling en chaos. Precies de omgeving die nodig is om de mensen van de wereld aan te moedigen zich te wenden tot iemand die hierop een antwoord heeft en hen kan redden van de ramp. En we weten wie die "iemand" zal zijn: de Antichrist.

Ook in het programma van deze week, als we Thanksgiving vieren, wil ik graag met u delen waarom ik denk dat het belangrijker is dan ooit om de kracht van lof in dankbaarheid aan God te begrijpen. Zoals ik vorige week al zei, staat onze natie voor reële en actuele gevaren. Onze burgers worden geconfronteerd met uitdagingen waar we in decennia niet, en zelfs nooit, mee te maken hebben gehad. Zoals ik wekelijks verslag uitbreng in de "The Hal Lindsey Report", nemen de bedreigingen toe en lijken de kansen onmogelijk. Maar juist op die momenten kan de kracht van lof en dankbaarheid aan God onze weg naar de overwinning zijn.

Ik bid dat u een gelukkige Thansgiving-Dankdag had. Als we deze tijd door het hele weekend blijven vieren, vergeet dan niet om tijd te nemen om na te denken over Gods goedheid voor jou, je familie en vrienden en onze geliefde natie.

In alles, geef dank! (1 Thess. 5:18)

Gods zegen, Hal Lindsey

Bron: Hal Lindsey