www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Arabische Emiraten brengen een heidense oorlogsgodin naar de VN

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 28 november 2017

  "Want hij bouwde opnieuw de hoge plaatsen welke Chizkiyahu, zijn vader, had vernietigd; en hij richtte altaren op voor Baal." II Koningen 21:3 (de Israël Bijbel™)

Dezelfde multinationale groep die de Palmyra overwinningsboog oprichtte en op een wereldtournee stuurde, heeft nu opnieuw een standbeeld van Athena, de Griekse oorlogsgodin, voor een tentoonstelling naar de Verenigde Naties gebracht. Het is een organisatie die beweert te werken aan vrede in de wereld, maar een rabbi vergelijkt hen met hedendaags heidendom.

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben officieel de digitale Archeologie Tentoonstelling ingehuldigd, "The Spirit in the Stone", in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York City, afgelopen donderdag. De Verenigde Arabische Emiraten, en de Italiaanse missie bij de Verenigde Naties, en het Instituut van Digitale Archeologie (IDA) hebben samengewerkt bij het opnieuw creëren van een expositie van het standbeeld van de Griekse godin Athena.

  Vandaag onthulden we in het @UN hoofdkwartier in New York, een historische voorwerp van Palmyra dat nieuw leven werd ingeblazen met behulp van geavanceerde technologie, nadat het was vernietigd door extremisten. Dit voorwerp zou verloren zijn gegaan voor altijd, echter niet door de inspanningen van de VAE die haar gedeelde verleden van de mensheid spaarde. pic.twitter.com/2q9WJAORyi

Omar Sultan AlOlama (@OmarSAlolama) , 22 november 2017

Het originele standbeeld van Athena stond in Palmyra, Syrië, totdat het door ISIS werd verwoest in 2015. De Verenigde Arabische Emiraten beschreef in haar aankondiging de godin als een "synoniem voor rede, schuilplaats van de rechtsstaat, alles met dezelfde waarden waarop die historische instelling is gebouwd," maar het standbeeld toont Athena in haar klassieke pose met het grijpen van een speer, in haar prominente rol als de Griekse godin van de oorlog.

Men is ook van mening dat de Griekse godin Athena was gebaseerd op de eerdere Mesopotamische godin Ashera en later in het vroege Mohammedanisme als al-Lāt werd opgenomen, aanbeden in Saoedi-Arabië als de gemalin van Allah genoemd in de Koran. Dit zou in overeenstemming zijn met het standbeeld van haar geschiedenis op de site in Palmyra, die achtereenvolgens werd gebruikt als een tempel door de Mesopotamiërs, Romeinen en moslims.

 

Voorwerpen vernietigd door ISIS. Het gebroken beeld van Athena is zichtbaar in de linker hoek. (Twitter/@3dprintindustry)

Rabbi Elad Dokow, hoofdrabbijn en docent aan het Israëls Technion Institute of Technology, was niet verrast dat de Verenigde Naties over een beeld van heidense symbolen wilde gaan beschikken.

"Er is momenteel een onmiskenbare toename van heidendom en afgodendienst in de wereld, meer dan enige andere religie, en het is naïef om te geloven dat dit beeld wordt losgekoppeld van dit fenomeen," vertelde rabbijn Dokow aan Breaking News Israël. "Heidendom creëert voor elk mens de mogelijkheid om zijn eigen waarheid te maken, in tegenstelling tot het Judaïsme en christendom, waarin vaststaat dat er een objectieve waarheid is die de mens moet naleven. De VN, evenals ook het heidendom, is er plaats voor om een subjectieve werkelijkheid te creëren door erover te stemmen."

"Wat we nu zien in de wereld, is dat elke plaats waar het christendom afzwakt, de afgoderij en het heidendom sterker groeit, en waar christendom verdwijnt, gebeuren er verschrikkelijke dingen."

Hoewel een initiatief de moslim-meerderheid en de VAE en Italië samenbrengt en opnieuw een Griekse heidense afgod binnen haalt, onlogisch lijkt, is zo'n vereniging beschreven in de Joodse profetieën. Het eerste werd erop gezinspeeld in de Psalmen.

 Want samen hebben zij in hun hart beraadslaagd; dezen hebben een verbond tegen U gesloten: de tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab en de Hagrieten, Psalm 83:6-7.

In de eerste eeuw heeft de Joodse wijsgeer Jonathan ben Uzziel beschreven hoe deze bijbelse alliantie tussen Ismaël en Esau zich weer zou herstellen in de oorlog aan het einde der dagen.

 "Grote schepen vol met wapens zullen vertrekken, als een grote vloot uit het Romeinse Italië, en zal afvaren samen met een legioen van Constantijn [dit is Ismaël]. Zij zullen schade toebrengen aan de inwoners van andere landen, en de afstammelingen van Eber [een verwijzing naar Israël] onderwerpen."

De VAE hebben samengewerkt met het IDA in het verleden. Hun eerste samenwerking was de 3D-geprinte boog van Palmyra, opvallend gekenmerkt in de tentoonstelling van de VN in een full-size projectie op een scherm. De oorspronkelijke boog van Palmyra was een Romeinse overwinningsboog die gedurende 1800 jaar tegenover de tempel van de heidense god Ba'al in Palmyra stond, als het standbeeld van Athena, dat werd verwoest door ISIS.

 

De zuilengalerij in Palmyra, Syrië, voordat hij werd verwoest door ISIS (nikidel / Shutterstock.com).

Ba'al was het ontwerp van een afgodische verering, vaak genoemd in de Bijbel als de verering van de vrouwelijke valse godin, Ashera.

 Ja, zij verlieten al de geboden van de HEERE, hun God, en maakten gegoten beelden voor zich: twee kalveren. Ze maakten gewijde palen, en bogen zich voor heel het leger aan de hemel neer en dienden de Baäl. II Koningen 17:16.

De reproductie van de boog werd voor het eerst gepresenteerd in april vorig jaar op het Londense Trafalgar Square tijdens de World Heritage Week van Onderwijs, Wetenschappelijke en Culturele Organisatie (UNESCO) van de Verenigde Naties. De onthulling viel samen met het belangrijkste heidense feest van het jaar, Beltane, om de aanzet te geven tot een 13-daagse periode van het occulte, bekend als "het bloedoffer voor het beest", dat traditioneel werd gevierd met kinderoffers en biseksuele orgieën.

Vergelijkbaar met de huidige weergave van Athena bij de VN, werd ook de Palmyra-boog getoond bij deze gebeurtenissen die behoren bij een wereldregering. Het was in februari jongstleden het middelpunt van de wereldtop van de regeringen in Dubai, en verscheen in juni ook in Sarona in Italië toen deze vertoning met opzet samenviel met de G7-top van wereldleiders.

Notitie van de redacteur: bij het fotobijschrift is Athena onjuist geïdentificeerd als de Romeinse godin van de oorlog. Ze maakt deel uit van het Griekse pantheon van goden en werd later geassocieerd met de Romeinse godin van wijsheid en oorlog, Minerva.

Bron: Pagan War Goddess Statue Unveiled at UN as Idol Worship Makes Global Comeback - Breaking Israel News | Latest News. Biblical Perspective.