www.wimjongman.nl

(homepagina)

Geboorte- en Opstandingsparallellen

12 november 2017 - door Daniel Matson

Het lijkt erop dat we aan de laatste momenten toe zijn. En het lijkt steeds duidelijker dat we het 40-dagenschema van Jezus' geboorte en optreden volgen. Dit gaat samen met een omgekeerde volgorde van Zijn opstanding en de 50 dagen erna. Zelfs de 40 dagen passen in deze grote omkeerstructuur - ALS dit correct blijkt te zijn. Ik zie niet hoe het anders zou kunnen zijn. In geloof gaan we verder - en we zullen het snel allemaal weten...

In eerdere geschriften geloofde men, dat er bijna 60 dagen zouden zitten tussen de Opname en het begin van de 70e Week van Daniel's als startpunt. Nu zijn we dit uiteindelijk tot op een week genaderd, als we vertrekken vanaf het moment van de laatste Jupiter-Venus samenstand - de eerste sinds het Openbaring 12-teken.

Als de opname op 13 november 2017 gebeurt, dan past het in de 40- en 50-modellen van die dag bij de eerste komst van Christus in dit tijdperk van het Openbaring 12-teken.

()

In het eerste diagram worden de gebeurtenissen die voortkomen uit het einde van de 69e Week van Daniel eenvoudig omgekeerd, en vormen zo een spiegelbeeld. Zeven dagen na de 69e Week werd Jezus opgewekt uit de doden; zo ook de Kerk, zowel de doden als de levenden, zeven dagen voor de 70e Week. Dit past ook bij het zondvloed verhaal van Noach, die werd verzegeld in de Ark een week voor het overstroming/oordeel.

De conceptie van de kerk op Pinksteren wordt vervolgens uitgebeeld door het Openbaring 12-teken - een teken dat spreekt van de nabije geboorte van de mannelijk-kind, de natie die geboren zou worden op één dag – het gehele lichaam van Christus (Jesaja 66).

()

Eén verschil is dat Jezus werd opgewekt en pas 40 dagen later opstijgt, terwijl de Kerk dat allemaal tegelijk aan het eind van de 40 dagen doet. Hoewel, de samenstand van Mars en Venus op 5 oktober 2017 ook 40 dagen voor 13 november kwam op de eerste dag van het Loofhuttenfeest. Eerder is al gesteld dat dit waarschijnlijk de dag was waarop Jezus werd geboren om het Loofhutten feest te volgen en zijn besnijdenis te ondergaan op de 8e dag op Shemini Atzeret.

Als we doorgaan met het verhaal van de geboorte van Jezus, dan wordt hij op dag 40 in de tempel gepresenteerd, in overeenstemming met Leviticus 12. Het lijkt er dan op dat de samenstand van 5 oktober 2017 op dag één van het Loofhuttenfeest ook dezelfde 40 dagen zijn, parallel aan het aftellen van de dag waarop het Lichaam van Christus voor de troon zal worden gepresenteerd. Als Jezus dit jaar op dag één van het Loofhuttenfeest werd geboren, dan komt de 40e dag overeen met de dag waarop het mannelijk-kind (Jupiter) de Morgenster ontmoet.

Toen Jezus in de tempel kwam op dag 40, was het Simeon die de komst van de Heer verwachtte. Simeon is er op dag 40 voor Jezus. Simeon in het Hebreeuws betekent "gehoord", en Simeon in het Grieks betekent "teken". Simeon komt in het NT zevenmaal voor. De Heilige Geest in Lukas is bij de zevende vermelding (als Geest):

"En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het Kind Jezus binnenbrachten om met Hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij Het in zijn armen, loofde God en zei:

"Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, volgens Uw woord, want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien, die U bereid hebt voor de ogen van alle volken, een licht om de heidenen te verlichten en om Uw volk Israël te verheerlijken." Lukas 2:27-32

() 

Het hele verhaal van Bethlehem is nu uitgespeeld. De Bloedmanen, de Jupiter-Venus samenstand, het teken van de komende geboorte (Openbaring 12), vervolgens het Loofhuttenfeest en de volgende 40 dagen om te worden gepresenteerd in de tempel (Leviticus 12) tijdens de laatste samenstand. We zien ook het einde en het begin van de 69e en 70e weken van Daniel als boekensteunen perfect gespiegeld. Beide komen overeen met deze laatste dagen. Alles wat we kunnen doen is erbij blijven en wachten op zijn terugkeer...

Bron: Signs of the End -The Birth and Resurrection Parallels