www.wimjongman.nl

(homepagina)

Wat is de echte eenheid tussen de Palestijnen?

Door Bassam Tawil - 15 oktober 2017

De "verzoeningsovereenkomst" is duidelijk een onderwerping van Fatah aan Hamas, en niet andersom. Abbas heeft in dit akkoord met Hamas de versie van Hamas's gewelddadige' verzet' tegen Israël en Joden ondertekend. Dit is de echte betekenis van deze Abbas-Hamas deal.

Onder impuls van het "verzoeningsakkoord" dat is bereikt met de Palestijnse Autoriteit (PA) van president Mahmoud Abbas heeft Hamas aangekondigd dat het alle Palestijnen wil verenigen in de strijd tegen de "zionistische onderneming". Met andere woorden: Hamas beschouwt de overeenkomst als een middel om de Palestijnen achter het akkoord te verenigen en zo de doelstelling van de vernietiging van Israël te bereiken, dat het al zo lange tijd nastreeft.

Als Hamas het over de "zionistische onderneming" heeft, dan gaat het om de vestiging van Israël als vaderland van het Joodse volk. Hamas is niet alleen tegen het bestaan van Israël, op wat zij en de meeste moslims beschouwen als "islamitisch eigendom", maar herhaalt ook bij elke gelegenheid haar wens om Israël te vernietigen.

Degenen die denken dat het nieuwe "verzoeningsakkoord" een matigend effect zal hebben op Hamas, zijn zowel blind als doof voor wat Hamas zelf heeft verklaard, zowel vóór als na de overeenkomst. Hamas verdient lof voor het feit dat het duidelijk, eerlijk en consequent is over zijn doel om Israël te vernietigen.

Enkele uren na deze laatste overeenkomst, die werd ondertekend in Caïro, verklaarde Saleh Arouri, de nieuw gekozen plaatsvervangend voorzitter van Hamas' "Politieke Bureau", dat de volgende stap van zijn beweging was om te werken aan het verenigen van alle Palestijnen tegen de "zionistische onderneming".

Volgens Arouri - een aarts-terrorist, die door Israël wordt gezocht voor zijn rol in de financiering en de organisatie van het terrorisme - zou de strijd tegen Israël de hoogste prioriteit van alle Palestijnen moeten zijn, vooral in het licht van de "verzoenings"-overeenkomst met Abbas en de Palestijnse Autoriteit. Het welzijn van de Palestijnen in de Gazastrook... dat is wel de verst verwijderde zaak van Hamas en zijn nieuwe partner, de PA.

Arouri, die pendelt tussen een aantal Arabische en islamitische landen, woont niet in de Gazastrook. Hij wordt dus niet geconfronteerd met stroomuitval, gebrek aan medische benodigdheden en slecht uitgeruste ziekenhuizen, waar de meeste Palestijnen dagelijks mee te maken hebben. Waarom zou hij zich zorgen maken over de benarde situatie van zijn volk als hij zich kan veroorloven in vijfsterrenhotels te verblijven in Libanon, Egypte en andere landen?

"We hopen dat we een overeenkomst kunnen bereiken met onze broeders in de Fatah [de regerende factie van Abbas] en in andere Palestijnse facties over een alomvattende nationale strategie om de strijd aan te binden met de zionistische onderneming," zei Arouri in een interview met de Palestijnse dagelijkse Al-Quds. "Het is niet moeilijk voor ons om een formule te vinden die alle facties bij elkaar brengt. Wij geloven dat het confronteren van de zionistische onderneming met alle middelen, niet alleen een recht is, maar ook de plicht van ons allen. Dit is niet in strijd met het internationaal recht."

De vertaling hiervan is: Arouri ziet, net als de meeste Hamas-leiders, het "verzoeningsakkoord" als een kans om de genocidale agenda van Hamas tegen Israël en Joden te bevorderen. Hij is van mening dat het nieuwe partnerschap met Abbas' Fatah alle andere Palestijnse facties moet stimuleren om de krachten te bundelen in de strijd tegen Israël.

Belangrijker nog is dat Arouri en Hamas in de "verzoeningsovereenkomst" zien dat Fatah dichter bij Hamas is komen te staan en niet omgekeerd. De leider van Hamas heeft hier absoluut gelijk in. De "verzoeningsovereenkomst" vereist van Hamas alleen dat zij haar schaduwregering in de Gazastrook ontbindt. Hamas wordt niet gevraagd om het bestaansrecht van Israël te erkennen, het terrorisme af te zweren, of de wapens neer te leggen. Hamas wordt niet gevraagd om zijn antisemitische handvest te wijzigen, waarin openlijk staat:

Er is geen oplossing voor de Palestijnse kwestie, behalve via de Jihad. Initiatieven, voorstellen en internationale conferenties zijn stuk voor stuk een tijdverspilling en vergeefse inspanningen. (Hamas Handvest, artikel 13)

In het handvest wordt ook opgeroepen tot de uitbanning van Israël, maar ook van de Joden:

De profeet - Allah zegent hem en schenkt hem verlossing - heeft gezegd:

"De dag van het oordeel zal niet tot stand komen, voordat moslims de Joden bestrijden (en de Joden doden), wanneer de Jood zich zal verstoppen achter stenen en bomen. De stenen en bomen zullen zeggen O, moslims, O, Abdulla, er is een Jood achter me, kom en doodt hem. Alleen de Gharkadboom, (blijkbaar een bepaalde soort boom) zou dat niet doen, omdat het een boom van de Joden is. (behorend tot al-Bukhari en Moslim). (Hama Handvest, artikel 7)

Het enige wat Hamas wordt gevraagd, is de regering van de Palestijnse Autoriteit van Abbas in staat te stellen de civiele aangelegenheden in de Gazastrook te beheren. Hamas zal, althans voorlopig, de "veiligheidscontrole" op de Gazastrook in stand blijven houden.

De "verzoeningsovereenkomst" is dus duidelijk een onderwerping van Fatah aan Hamas, en niet omgekeerd. Abbas en zijn Fatah-fractie gingen kruipend naar Hamas, omdat ze bang waren voor een mogelijke alliantie tussen Hamas en de verdreven Fatah-ambtenaar Mohammed Dahlan. Hamas speelde de Dahlan-kaart heel slim door nieuws te verspreiden dat het op het punt stond om een deal met Dahlan aan te gaan om hem terug naar de Gazastrook te laten gaan, waar hij zou dienen als gouverneur zonder veiligheidsmacht. Dahlan woont in de Verenigde Arabische Emiraten.

De terugkeer van Dahlan naar de Gazastrook zou Hamas van zijn isolement en financiële crisis hebben gered, met name in de nasleep van een reeks sancties die Abbas tegen de Gazastrook heeft genomen om Hamas te ondermijnen.

Bovendien hoopt Hamas door het "verzoeningsakkoord" met Abbas te voorkomen dat hij de vredesbesprekingen met Israël hervat. Zoals Arouri in het interview duidelijk heeft aangegeven:

"Wij, in Hamas, willen geen politiek proces met Israël aangaan. Dat willen we niet en dat is niet onze taak. Het is onze rol om het verzet voort te zetten, totdat de bezetting van ons land is verwijderd. Dit is ons standpunt, en dat is niet veranderd. Met de [Israëlische] vijand mag er geen politiek proces zijn. In plaats daarvan zou er alleen verzet moeten zijn."

Voor degenen die niet bekend zijn met Arabische terminologie en cultuur is "verzet" een eufemisme voor terrorisme. Voor Hamas betekent verzet raketten, granaten, zelfmoordaanslagen en andere vormen van terrorisme tegen Israël en de Joden.

Hamas hoopt dan ook dat de "verzoeningsovereenkomst" Fatah nog veel sympathieker tegenover het terrorisme zal maken dan een alternatief van de vredesbesprekingen met Israël. Hamas ziet het voornemen van Abbas om terug te keren naar de Gazastrook als een eerste stap in de richting van het staken van elk vredesproces met Israël ten gunste van een gewapende strijd.

Hamas wil niet alleen dat Abbas het politieke proces staakt, maar waarschuwt hem er nu ook voor dat hij als nieuwe partner daartoe niet bevoegd is. De boodschap van Hamas aan Abbas is: wij zijn vanaf nu partners in "vrede" en oorlog. Niemand heeft het recht ons te verrassen door een politiek akkoord met Israël te ondertekenen dat past bij de opvattingen van de ene partij, boven de andere. Dit zijn de precieze woorden van de leider van Hamas, Arouri.

Conclusie: De "verzoenings"overeenkomst is niet bedoeld om een vredesproces te bevorderen, of om Hamas ervan te overtuigen het terrorisme een halt toe te roepen. Het is ook niet bedoeld om de Palestijnen achter Abbas en Fatah te krijgen. Dit is een overeenkomst die de weg vrijmaakt voor Abbas en Hamas om gelijkwaardige partners te worden. Hamas heeft gelijk: waarom zouden zij aan Abbas toestaan om een vredesakkoord met Israël te ondertekenen wanneer hij ermee heeft ingestemd om met Hamas samen te gaan dat de vernietiging van Israël blijft nastreven? Als nieuwe partner van Hamas moet Abbas vanaf nu verantwoordelijk worden gehouden voor elke terreuraanslag die vanuit de Gazastrook komt. Partnerschap houdt in dat je verantwoordelijkheid neemt voor de daden en retoriek van je partners.

De bluf van de Palestijnse "verzoening" is ver verwijderd van dat het zou gaan over vrede. In plaats daarvan gaat het om de strijd tegen Israël en de "zionistische onderneming" - namelijk Israël en Joden. Abbas heeft getekend voor de versie van Hamas' gewelddadige 'verzet' tegen Israël en de Joden. Dat is de echte betekenis van de Abbas-Hamas deal.

Bassam Tawil is een moslim in het Midden-Oosten.

© 2017 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: What is Really Uniting the Palestinians?