www.wimjongman.nl

(homepagina)

Wat gaat er gebeuren in en na September?

We zijn niet zeker van wat er precies staat te gebeuren in september als het teken van Openbaring verschijnt aan de hemel rond de datum van 23 september.

Ik heb op deze site veel artikelen geplaatst over dat teken en zo kwam er dan een reactie binnen van een lezer Abel Veennnema met de vraag hoe hij de mensen kan vertellen over het teken van 23 sep. 2017 zonder dat hij hen probeert te overtuigen om de dag van de opname te prediken.

Sinds hij over het teken van 23 september was gaan vertellen aan vrienden en kennisen, krijg hij steeds de reactie dat hij probeert om de wederkomst van de Heer te voorspellen en dat dit fout is, want niemand kent de dag nog het uur. Inderdaad weet niemand de dag nog het uur, dat zegt de Bijbel, maar toch is het teken niet te ontkennen op die bepaalde dag! Echter dit willen mensen niet aanvaarden.

*

Mijn antwoord aan hem was, dat kun je niet, het is als in de gelijkenis van de uitnodiging dat de mensen allerlei excuses zullen bedenken om niet op de uitnodiging te hoeven ingaan en om klaar te zijn om van hier te gaan.

Met de mond belijden ze dat ze elke dag gereed staan, echter als er tekenen komen dat we in de eindtijd leven, willen ze die het liefst zoveel mogelijk negeren.
Komen dan aan met het citaat dat we niet de dag nog het uur kunnen weten. Maar sprak de Heer ook uit dat we de tijd niet konden weten? Hij sprak zelfs niet over een jaar. Terwijl Hebreeën 10:25 zegt dat we onze bijeenkomsten niet moeten verzuimen als we de dag zien naderen. De vraag is dan over welke dag heeft de schrijver het en hoe kunnen we die dag zien naderen?
Zal Ik nog geloof vinden als ik terugkeer? zei Jezus.

Is het niet merkwaardig dat de gehele gevestigde orde in de kerk daarover zwijgt, ook al zien we dat de mens weer bezig is om aan de grondslagen van het leven te morrelen en DNA van dieren wil toevoegen aan mensen?
Dat we de alternatieve media daarvoor moeten benaderen?

Ikzelf heb gelukkig een hele groep mensen om mij heen staan die wel geloven dat er in september iets staat te gebeuren. Dat teken staat niet voor niets aan de hemel en wat rond een feestdag valt. Trouwens 23 september is een berekende datum niemand weet op welke dag de nieuwe maan komt. Men noemt dit in Joodse kringen dan ook het feest waarvan niemand de dag nog het uur weet.

*

Abel schreef dan: Ik was blij verrast met uw antwoord. Dit brengt wat meer duidelijkheid voor mij. Ook ik behoor zeker tot die groep die geloofd dat er in september iets staat te gebeuren… en waarschijnlijk de opname en grote verdrukking.

Wat u niet weet is dat ik woon en werk in Ghana samen met mijn Ghanese vrouw. We hebben een kinderopvang en doen evangeliewerk onder de naam stichting Bethel-Shelter Ghana. Ons huis is een baken en schuilplaats voor de omgeving.
Dit is geen officieel kindertehuis maar een opvang voor overdag, meer kindertehuizen is daar verboden door de overheid. We brengen het evangelie aan kansarme kinderen. Toch geloof ik dat ons huis een schuilplaats zal zijn in tijd van nood want nood breekt wet.

We vonden hier in Ghana ook een onafhankelijke bevestiging dat er in september iets ergs staat te gebeuren in het volgende voorval.
Een onbekende vrouw kwam langs de deur met een boodschap. Ze zei dat God haar had getoond dat er in september grote rampen over de hele wereld zullen komen.
"In Ghana zal dit gepaard gaan met een tsunami die iedereen langs de kust zal treffen. Het water zal ook tot hier komen", zei de onbekende vrouw. Dit gesprek vond een maand geleden plaats bij het huis van mijn schoonvader, die dicht bij ons woont, en wij wonen allemaal dicht bij de kust.
Ze voegde er aan toe dat er in Ghana in september ook een harde wind zal komen die veel schade zal vooroorzaken in het hele land en de tsunami langs de kust velen zal treffen

Nu weten we uit de Bijbel dat ná de opname grote rampen zullen komen over de hele wereld. Dit was voor mij weer een bevestiging dat de opname heel waarschijnlijk zal komen in september..... en daarna rampen zoals o.a. tsunami's, etc. Als ik dit probeer uit te leggen aan mensen in Ghana, vragen ze mij te bidden dat deze rampen niet zullen komen. Maar ik probeer hen uit te leggen dat de rampen die komen i.v.m. de wederkomst van de Heer, niet door gebed voorkomen kunnen worden. Gereed zijn voor de wederkomst en elkaar aansporen (zoals u schreef, Hebr.10:25) is de enige manier om te ontsnappen aan de rampen.

In oktober kreeg een zuster die hier werkt al een visioen van de opname. Ze zag dat slechts enkelen in de kerk werden opgenomen maar de voorganger en de oudsten en bijna hele gemeente bleven verbijsterd achter. Dit is een gemeente waar ik soms mag prediken en iedere kans nu aangrijp om te spreken over de wederkomst, opname. Een andere kerk bij ons in de buurt, werd in mei en juni op 6 zondagen achter elkaar gepredikt over de eindtijd. Ik mocht daar 2 keer spreken. Dit vond ik zeer bijzonder want veel kerken hebben hier geen aandacht voor. Deze laatste voorganger wilde zijn kerk goed voorbereiden.

Nogmaals hartelijk dank voor uw reactie. Ik hoop dat mijn verhaal een bevestiging voor u mag zijn.

Abel en Pamela

Hun website is Stichting Bethel-Shelter Ghana