www.wimjongman.nl

(homepagina)

Hogepriester van Ons Geloof

()

door Asher Intrater, september 2017

Weet u wat het Hebreeuwse woord voor “bediening” is? Dat bestaat niet Een manier om het eenvoudig te zeggen is: “dienen”. Niemand heeft een “bediening” U dient gewoon.

Op een andere manier gebeurt hetzelfde met het woord "priester " – Kohen – כוהן . Wanneer iemand als een minister in de regering dient, wordt van hem gezegd dat hij "kohen" is. Cohen is niet Aäron zijn achternaam, maar zijn positie om voor de Heer te dienen. Hoe dan ook, wie dient is een type "Kohen", maar maakt niet noodzakelijkerwijs deel uit van de priesterlijke Cohen familie.

Hebreeën 3:1 – Richt uw oog op de Apostel en Hogepriester van onze geloofsbelijdenis, Yeshua.

Wanneer we over het priesterschap, bediening van apostelen praten, laten we ons dan herinneren dat we allemaal rechtvaardige dienaren van De Hogepriester en De Apostel zijn: Yeshua de Messias. Hij is het centrum, de leider, de gezalfde en de verhevene. Er mag geen sprake zijn van trots, egoïsme of menselijke glorie, wanneer we spreken over het dienen van de Heer.

Johannes 6:14 – Deze is waarlijk de Profeet die in de wereld komen zou.

Yeshua is niet alleen DE apostel, Hij is ook DE profeet.

Lucas 4:18 – De Geest van YHVH is op Mij, daarom dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het goede nieuws te brengen.

Yeshua is ook DE evangelist.

Johannes 10:11 – Ik ben de Goede Herder.

Hij is DE Herder.

Johannes 3:2 – Wij weten, dat U van God gekomen bent als Leraar.

Hij is DE Leraar.

Nu is Yeshua, voor ons, Messiaanse Joden, ook DE Rabbi

Mattheüs 23:8 – Want één is jullie Rabbi, en jullie zijn allen broeders.

Het is aanvaardbaar om titels aan mensen te geven om daarmee te helpen hun taken en functies te verduidelijken. Er zijn priesters en rabbijnen; Er zijn apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraren. Toch zijn we allen reflecties van DE grote Rabbi, Priester en Apostel.

Alle gaven van bediening komen van God door Yeshua. Er moet altijd een mate van nederigheid en eenvoud zijn, als we over gebieden van dienst spreken. Misschien had u een profetie. Mooi! Maar vergeet niet dat iedereen kan profeteren. (I Korinthiërs 14:31), inclusief kleine jongens en meisjes. (Handelingen 2: 17) We zijn allemaal “broeders en zusters”. We zijn familie. Verschillende mensen dienen op verschillende manieren. Verschillende leden van de familie hebben verschillende gaven. Sommigen hebben een positie van leiderschap. Maar we zijn allemaal even geliefde kinderen vóór onze Hemelse Vader. Onze persoonlijke relaties zijn belangrijker dan onze "bedieningen".

Bron: High Priest of Our Faith – Revive Tribe