www.wimjongman.nl

(homepagina)

'Na Trumps Jeruzalem-verklaring is de volgende stap de Derde Tempel'

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 7 december 2017

 Zoals het kanaliseren van water, zo is de geest van de koning in de hand van Hashem. Hij stuurt die naar waar Hij hem wenst. Spreuken 21:1 (Israël Bijbel)
 

Breaking News Israël

President Donald Trumps verklaring op woensdag met de erkenning van Jeruzalem als de eeuwige hoofdstad van het Joodse volk is een belangrijke stap in de richting van de oprichting van de derde Tempel om het Messiaanse tijdperk te brengen, zeggen een aantal Joodse activisten die werken aan de wederopbouw van de Heilige Tempel.

"Wat hij deed gisteravond, was een enorme stap richting het brengen van de Tempel," zo vertelde Asaf Fried de officiële woordvoerder van de United Tempel Beweging, een vereniging van organisaties die werkzaam zijn op de weg naar een verwezenlijking van de derde Tempel, aan Breaking News Israël.

Hij voegde eraan toe: "Dit moet noodzakelijkerwijs van een niet-Jood komen om hen in het proces te brengen, zodat zij ook aan de Tempel kunnen deelnemen."

Fried vergeleek Trumps rol met die van Cyrus, de Perzische koning, die de Babylonische ballingschap beëindigde en hielp om de tweede Joodse Tempel te bouwen. Fried citeerde Spreuken om dit punt te benadrukken.

 Het hart van een koning is in de hand van de HEERE als waterbeken. Hij neigt het tot alles wat Hem behaagt. (HSV) Spreuken 21:1

"Er is een geweldige vooruitgang gemaakt op de weg naar de Tempel dit jaar. Het was duidelijk dat Trump deel uitmaakte van dat proces, geleid door Hashem (God)," verklaarde Fried.

Yakov Hayman, de Voorzitter van de United Tempel Beweging, zag Trumps verklaring als onderdeel van een historische progressie, samen met een aantal grote verschuivingen in de moderne geschiedenis voor Israël en het Joodse volk.

"1917 was er de Balfour-verklaring ter vaststelling van Israël voor de Naties," zo vertelde Hayman aan Breaking News Israël, "2017 was het de Trump-verklaring."

Hij zei dat het nu alleen nog een kwestie van tijd is, totdat de niet-Joden met een soortgelijke verklaring de Tempelberg erkennen als de plek van de Joodse Tempels, maar hij merkte op dat het noodzakelijk was om verder te gaan, maar dat het voor voetsoldaten noodzakelijk was om de eerste stappen te zetten. Wanneer Joden en niet-Joden massaal samen opgaan, is de tempel onvermijdelijk."

Hayman benadrukte dat alle fasen van dit proces een multireligieuze inspanning is, die vereist van Joden en niet-Joden verschillende rollen te vervullen in de richting van een wederzijds doel.

"Het volk van Israël keert terug naar zijn wortels, terwijl gelijktijdig de niet-Joden van de wereld zich de authenticiteit realiseren van onze aanspraak op de Tempelberg en ons recht om een Joodse Tempel te bouwen als een huis van gebed voor alle volken," zo legde Hayman uit.

Deze processen zijn afhankelijk van elkaar. Het hangt af van de Joden, van ons handelen, maar de niet-Joden zijn een essentieel onderdeel van het proces.

"Onze taak is om op te treden als priesters om de hele wereld heilig te maken," zei Hayman, terwijl hij Exodus citeerde:

 U zult mij een Koninkrijk van priesters zijn, een heilige natie. Exodus 19:6

"Dat zal alleen gebeuren in een Tempel te Jeruzalem," benadrukte hij. "De volgende stap, de belangrijkste stap, moet worden genomen door de Joden. We moeten om te beginnen massaal naar de Tempelberg gaan. Zodra we dat doen, is de Tempel de onvermijdelijk volgende stap."

Hij merkte op dat Trumps persoonlijkheid uniek geschikt is voor de rol van de niet-Joodse leider, die het Messiaanse proces begint.

"Er is iets heel speciaal en heilig in Trump," zei Hayman. "Soms lijkt hij grof en niet verbonden met religie, maar elke keer als hij de natie toespreekt, spreekt hij over God. Gisteravond zei hij dat zijn motivatie voor het erkennen van Jeruzalem was, dat dit het juiste ding was om te doen. Dat is precies hoe een leider spreekt door God geleid."

Rabbi Hillel Weiss, woordvoerder van het Sanhedrin in oprichting, was voorzichtig optimistisch.

"Een jaar geleden heeft het Sanhedrin Trump opgeroepen tot het bouwen van de tempel, zoals Cyrus deed 2000 jaar geleden," vertelde Rabbi Weiss aan Breaking News Israël. "Hij heeft zich duidelijk in deze richting bewogen, maar er is nog een lange weg te gaan en er zijn veel valkuilen die kunnen voorkómen dat het gaat gebeuren."

"Trump staat onder enorme politieke druk," aldus Rabbi Weiss. "De grenzen van Jeruzalem staan nog steeds open voor onderhandelingen. De Tempelberg is nog steeds geen afgehandelde kwestie. En de Verenigde Naties werken hard aan pogingen om de wereld te overtuigen dat de Joden daar geen plaats hebben. Wil Trump slagen, dan moeten de Joden in eenheid samenkomen om sterk te blijven."

[Editor: Het mag duidelijk zijn dat in deze visie niets uit bijv. het boek Openbaring wordt meegenomen.]

Bron: ‘After Trump’s Jerusalem Declaration, Next Step Is Third Temple’ - Breaking Israel News | Latest News. Biblical Perspective.