www.wimjongman.nl

(homepagina)

"Net als in de dagen van Noach"

8 augustus 2017 - door Daniel Matson

()

Jezus zei dat de eindtijd zou zijn als de dagen van Noach - op dezelfde wijze in onzedelijkheid of apathie tegenover God als voor de zondvloed. Dan moet het ook niet verwonderlijk zijn als de wereld gaat lijden onder zijn grootste oordeel in haar bestaan sinds de schepping. Er zitten echter ook veel details in de zondvloed, die als instructie voor ons werd gegeven. God inspireerde Mozes om de dagen van Noach weer te geven met specifieke data en tijden tussen de gebeurtenissen. Velen hebben zich afgevraagd hoe dit alles zich dan afspeelt in de eindtijd. Die momenten hebben we hier wel eerder besproken, maar de discussie heeft meer aandacht en beoordeling nodig.

Allereerst zijn er prominente getallen in het verhaal van de zondvloed. Noach werd 120 jaar voor de vloed gewaarschuwd om de ark te bouwen. Vervolgens kreeg Noach kinderen toen hij 500 jaar oud was en de vloed dan 100 jaar later komt, toen hij 600 jaar was. De zondvloed kwam ook na de dood van Methusalem (wat betekent "zijn dood brengt") op 969 jarige leeftijd. Noach werd verzegeld in de ark op de 10e dag van de tweede maand (10 Heshvan, wat nu de 8e maand is, nadat de andere nieuwjaarsdag is ingeschakeld ten tijde van de uittocht). De zondvloed begon 7 dagen later op 17 Heshvan met 40 dagen en nachten regen. Toen liep de ark, 150 dagen nadat de zondvloed was begonnen, vast op het gebergte van Ararat, op de 17e dag van de maand. De toppen van de bergen werden vervolgens 74 dagen later gezien, maar toen begon een andere periode van 40 dagen met aftellen toen Noach de raaf en de duif uitstuurde. De raaf kwam niet terug, maar de duif wel. Noach zond de duif 7 dagen later weer uit, die terugkeerde met de olijftak. Nog eens 7 dagen later werd de duif opnieuw uitgezonden, maar deze keer komt hij niet terug. Vervolgens was de aarde 37 dagen later droog in het nieuwe jaar, wat gelijkstaat aan 1 Tishri, het Bazuinenfeest. Dan 57 dagen later - in een totaal van 371 dagen - verlaat Noach de ark en God sluit Zijn verbond met Noach en zijn nageslacht met de regenboog, dat hij nooit meer de hele aarde zal overspoelen.

()

De eerste factor die deze bediening lanceerde was het vinden dat de 40 jaren van 360-dagen vanaf de herwinning van Jeruzalem en de Tempelberg op 7 juni 1967 zou eindigen precies op de verjaardag van de zondvloed, in 2006 (Zie meer hier...). Dat zoeken begon in 2002. Heel verrassend bleek dat na zoeken op internet er geen soortgelijke bespreking was van dit feit. Zeker voor 40 jaar, dat was opmerkelijk en het leek nog belangrijker omdat het enige dat resulteerde in die zoektocht het feit was dat Noach 2006 jaar na de schepping was gestorven, dat als een parallel aan 2006 AD. Een telling van de genealogieën in Genesis toonde aan dat Noachs tijd van sterven juist was. Vervolgens was het tijd om te formuleren wat er mogelijk gaat gebeuren. En 2006 was vol verrassingen. Maar de dagen van Noach geven een groter beeld dan wat er in eerste instantie werd gezien.

Wat betreft 2006, Israëls grootste oorlog sinds de Yom Kippoeroorlog in 1973 brak uit op 12 juli 2006 wat de Israël-Libanonoorlog was. Deze oorlog kwam 120 dagen vóór de gedenkdag van de zondvloed op 17 Heshvan dat is 8 november 2006, wat 40 jaar later werd afgerond. Van 8 november kon ook worden gezegd dat dit 120 x 120 dagen (14.400) afstaat van 7 juni 1967. Een zeldzame gebeurtenis deed zich vervolgens voor op 8 november 2006, en dat was de Mercuriusovergang over de zon. De volgende Mercuriusovergang die zal worden waargenomen vanuit de aarde, zou optreden op 9 mei 2016.

De volgende gebeurtenis in Israël was de operatie Cast Lead in 2008. Het begin van die korte oorlog kwam precies 900 dagen na het begin van de Libanonoorlog van 2006, maar het staakt-het-vuren kwam ook precies 800 dagen na de 2006 zondvloed-gedenkdatum. Het staakt-het-vuren kwam op 17-1-2009. Acht is het aantal mensen dat de zondvloed overleefde. Dit was dan de waarschuwing om de dagen te tellen tot een eventuele toekomstige belangrijke gebeurtenis in Israël vanaf 7 juni 1967, of de dag van de gedenkdag van de zondvloed in 2006. Het patroon gaat verder met stappen van 100 dagen.

Het volgende evenement was het Israël Gaza flottielje incident (31-5-2010). Dat was op 1300 dagen.

Vervolgens kwam de lancering van de Arabische lente. Dat was op 1500 dagen. Dat was toen de ark kwam te rusten in het voorjaar 150 dagen later. Het was ook interessant dat de Arabische lente begon in december – niet in de lente (op 17-12-2010).

Toen kwam Israëls Operatie Pillar of Cloud op 2200 dagen (17-11-2012).

Toen kwam Israëls Operatie Protective Edge op 2800 dagen (9-7-2014).

De Syrische chemische wapen-aanval kwam op 3800 dagen (4-4-2017).

Tot slot, de terroristische aanslag op de Tempelberg vond plaats na 3900 dagen op 14 juli 2017. Het was dan 50 jaar geleden dat Israël Jeruzalem verkreeg en tien dagen later de Tempelberg in 1967. Het was 18.300 dagen in totaal sinds Israël Jeruzalem en de Tempelberg kreeg. Deze laatste gebeurtenis gaf Israël een korte controle over de Tempelberg en dat daarop de gebeden openlijk werden gezegd voor een korte tijd. De gebeurtenis heeft sindsdien de islamitische tegenstanders met elkaar tot eenheid gebracht tegen Israël. Deze gebeurtenis kwam ook 70 dagen voor het Bazuinenfeest.

Het getal 3900 is het interessantste vanaf de datum van de dag die de zondvloed markeert. En één van de meest belangrijke getallen is 40 dagen en nachten van regen. De genoemde gebeurtenissen hebben plaatsgevonden in stappen van 100 dagen. Het Tempelberg-incident kwam op 39 dagen. Het getal 39 was het aantal zweepslagen die een persoon kreeg zodat het niet de 40 zou bereiken. Als we 40 stappen tellen van 100 dagen (4000) komen we tot 21 oktober 2017 dat is 30 dagen na het Bazuinenfeest en 4 weken na het Openbaring-12-teken. In zekere zin begon vervolgens Dag 40 en de 100-dagen-stappen na de terroristische aanval op de Tempelberg op 14 juli 2017 en strekte zich uit door alle tekens heen tot in oktober. Inderdaad, een grote dag in veel opzichten als het verder zal gaan zoals het lijkt.

Echter, er zijn nog andere interessante aspecten, vanaf de datum van de zondvloed-gedenkdag van 2006 - die kwam na 14.400 dagen vanaf 7 juni 1967. Als we een-tiende van die 1440 dagen tellen, zou het de tijd van 10 Heshvan zijn. Die dag was 18 oktober 2010. 10 Heshvan was de dag dat Noach en zijn gezin verzegeld werden in de ark, zeven dagen voor de zondvloed. Als we van dit aantal dagen - opnieuw één-tiende nemen, 144, dan zou dat leiden tot 11 maart 2011, de dag van de laatste grote tsunami die Japan trof en Fukishima vernietigde. Echter, als wij 7 jaar verder gaan vanaf de datum van 10 Heshvan in 2010, dan is de einddatum 11 september 2017. Dat is met behulp van 7 x 360-dag-jaren en dus 2520 dagen. Markeert 10 Heshvan in 2010 dan dat de laatste week vóór de Dag van de Heer in volle gang gaat in 2017? 11 september 2017 is ook 40 dagen vóór de voltooiing van de 4000 dagen.

11 september 2017 komt 18.360 dagen na 7 juni 1967. Dit zou gelijk zijn met 153 x 120 dagen. De markeringsdag van de zondvloed was 120 x 120 dagen vanaf 7 juni 1967 en vervolgens komen we met 33 meer 120 dagen periodes op 11 september 2017. Zoals we hebben gezien in de vorige artikelen hier en hier, is 153 het aantal vissen in het laatste wonder en de uiteindelijke vangst door Jezus. Wat is er interessant aan deze 153? Het getal 153 vormt een gelijkzijdige driehoek van 17 eenheden op elke vlak (veel 17's te zien hier?). Een driedimensionale gelijkzijdige piramide met dezelfde 17 eenheden per vlak, die 153 eenheden op haar vier vlakken zal tonen en een geheel van 969-eenheden zal bevatten. Ja, dat is de leeftijd van Methusalem, vlak voor de zondvloed begon. 153 x 120 is dus nogal provocerend.

Wat zal er gebeuren op 11 september tien dagen voor het Bazuinenfeest? Zou het tien dagen van oordeel kunnen zijn of een waarschuwing? Ik weet het niet. Met de zonsverduistering over de Verenigde Staten aan het begin van het 40-dagen seizoen van bekering, is er veel dat kan gaan gebeuren in de laatste maand voor het Bazuinenfeest en het teken van Openbaring 12. Natuurlijk, een datum als 11 september brengt die dag van 2001 in herinnering. Dit jaar zal dat op de 17e elfde september zijn. Zal de Heer ons uit een crisis halen vooraf aan het begin? Zal er een gebeurtenis komen die toevoegt aan de verwarring, wat helpt met het verbergen van ons vertrek?

Er is nog een andere periode om te overwegen en dat is de tijd van de transitie [overgang] van Mercurius. In 2006 viel dat samen met de datum van de zondvloed op 8 november 2006. Even terzijde, Edmund Halley van de befaamde Halley's Komeet was één van de pioniers die de Mercuriusovergang waarnam, en hij werd geboren op 8 november 1656. Volgens Genesis begon de zondvloed op 1656 jaar na de schepping — een interessante parallel met de man die het voorstelde met behulp van een parallax! Zoals eerder is opgemerkt, vond de volgende Mercuriusovergang plaats op 9 mei 2016. Vanaf deze dag is het 490 dagen tot 11 september 2017 en 500 dagen voor het Bazuinenfeest. Interessante cijfers inderdaad. Maar het wordt nog beter. De overgang van Mercurius op 9 mei 2016 kwam 25.000 dagen na het VN-verdeling Plan van 29 november 1947. Ook het teken van Openbaring 12 op 23 september 2017 komt 25.000 dagen na de de eerste maansverduistering (bloedmaan) van de tetrad vanaf 13 april 1949. Die verduistering kwam 333 dagen na de oprichting van Israël op 14 mei 1948 en 33 dagen nadat Israël de Onafhankelijkheidsoorlog op 10 maart 1949 won. De patronen zijn inderdaad geweldig. En vanwege de manier waarop de zonsverduistering op 13 april 1949 kwam, 11.111 dagen na het einde van de Eerste Wereldoorlog, op 11-11-1918.

Als we alle de tekens zien, met de tijd van het Bazuinenfeest en het Openbaring-12-teken, is het de sleutel om actie te ondernemen. Als we dit geloven, moet de urgentie immens zijn. Echter niet dat we overweldigend worden. En we moeten geen onverantwoorde dingen doen omdat ons getuigenis de sleutel is. Het geestelijk meest dringende en verantwoordelijke ding om te doen is anderen te waarschuwen, als ze bereid zijn om het te horen. Dit doorloopt het spectrum van onze familie zelfs die aan de rand zijn. En zelfs als het zaad geplant is, en wanneer de werkelijkheid komt, dan zullen ze het onthouden, zelfs als ze achterbleven.

Het bewijs is gewoon overweldigend, maar dat is nutteloos als we het niet geloven en geen vertrouwen hebben in Jezus, de Messias, die de enige Persoon van perfectie is, die al onze zonden verzoend heeft door zijn dood aan het kruis. Een eenvoudige handeling van geloof is, om te geloven in Hem en onze mislukte staat te erkennen; dat is alles wat er nodig is. Gelooft u dus dat u vergeven zult worden? Wie dat dus doen voordat de Dag des Heren komt, zal met de Heer meegaan vóórdat die tijd van oordeel komt. Degenen die dit doen tijdens de Dag van de Heer zullen ook even zo goed worden gered, maar ze bevinden zich dan in die tijd van oordeel. Nu is het de tijd om gered te worden.

Het is geen toeval dat sommige van de beste passages van de Bijbel die over het goede nieuws van verlossing gaan, gezien worden bij de apostel Johannes, die ook de openbaring van Jezus Christus zag en opschreef zoals het Openbaring 12 teken dat in de volgende maand komt – het dus zal verschijnen als het grote bewijs. Hier is het goede nieuws.

"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn." - Jezus in Johannes 3:16-21

"Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem." – Jezus in Johannes 3:36

"En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God." 1 Johannes 5:11-13

()

Bron: Signs of the End - Days of Noah