www.wimjongman.nl

(homepagina)

Aan de Heer Aartsbisschop Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm, voorzitter van de Raad van Evangelische Kerken in Duitsland

23 november, 2017

Het eigenlijke probleem van uw misleiding van de samenleving bestaat hierin, dat U door uw foute gedrag de gelovigen in Christus in diskrediet brengt.

Veel burgers erkennen niet dat de leerstellingen en uitlatingen van de kerken in wezenlijke aspecten verschillen van de leer van Jezus Christus van Nazareth.

Van fysica heeft U geen verstand, wat voor een theoloog vergeeflijk is. (zie hier). Onvergeeflijk is dat U zich ondanks uw onwetendheid uitlaat over physicale vraagstukken. “Klimaat” is de gemiddelde waarde van de weer-parameter van 30 jaar. Het klimaat is dus afhankelijk van het weer, niet omgekeerd. Kooldioxide-emissies hebben geen nadelige invloed op het weer, omdat de klimaat-sensitiviteit van de kooldioxide niet boven de 1°C graad ligt. Dat zegt zelfs Prof. Rahmstorf van de PIK.

U zou minstens moeten weten dat ’s nachts de zon niet schijnt en dat er af en toe geen wind staat. Wij hebben dus fossiele krachten nodig. Deze kunnen echter niet meer economisch worden bedreven en niet meer overeenkomstig de orde worden vervuld, omdat mevrouw Merkel Duitsland wil dé-industrialiseren.

Maar dat interesseert U natuurlijk niet. Het interesseert U niet dat de burgers de aanmaak van stroom moeten betalen, die bij krachtige wind in het geheel niet nodig is. Het interesseert U ook niet dat in deze winter rekening moet worden gehouden met catastrofale stroomuitval als de stroomschommelingen niet meer kunnen worden opgelost.

Hoe dwaas en liefdeloos uw inzichten zijn, ziet men hieraan dat U geen medelijden heeft met de 330.000 huishoudens, bij wie vorig jaar de stroom werd afgesloten, omdat ze het niet konden betalen. Bij 6,6 miljoen huishoudens werd gedreigd met afsluiten. Volkomen onnodig werd sinds 2000 de stroomprijs verdubbeld.

Onvergeeflijk zijn uw theologische tekortkomingen

U weet niet dat de definitie van de antichristelijke Geest volgens Johannes precies van toepassing is op de islam, die door U massief wordt gestimuleerd.

Uw liefdeloosheid komt hierin tot uitdrukking dat U geen medelijden heeft met de slachtoffers van islamitische gewelddadigheden. De afschuwelijke vervolging van de christenen door de islam stoort U niet. De illegale immigratie redden wij hoe dan ook niet, 30.000 afgewezen immigranten zijn verdwenen.

U kunt de waarheid ontduiken, maar niet verdrinken

Een antwoord verwacht ik niet van U,omdat U er waarschijnlijk geen heeft. Ik draag de zorg voor de verbreiding van dit schrijven en hoop medeburgers te kunnen bewegen tot uittreding uit de kerk.

Met bezorgde groeten,

Dr. Hans Penner

Vertaald uit het Duits door: Theresa Geissler

Bron: Dr. Penner aan Bedford-Strohm: “U maakt deel uit van de misleiding van de samenleving” | E.J. Bron