www.wimjongman.nl

(homepagina)

Een zeldzaam Trio van Nieuwjaars 'Supermanen' eindigt met een Superblauwe bloedmaan

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 4 december 2017

 "En ik zal wonderen tonen in de hemelen en op de aarde, bloed en vuur en kolommen van rook." Joel 2:30 (de Israël Bijbel™)
 

Illustratief

Zondag begon een serie van drie supermanen die zal eindigen met een Super Blauwe Bloedmaan op 31 januari. Een rabbijn heeft dit uitgelegd als de drievoudige-dosis in goddelijke oordelen tegen "de haters van Israël" als het seculiere Nieuwjaar eraan komt.

Een supermaan gebeurtenis vindt plaats wanneer de maan zich in dat deel van de elliptische baan bevindt die de maan het dichtst bij de aarde brengt. Hij verschijnt dan tot 14 procent groter en 30 procent helderder dan wanneer hij wordt weergegeven op het verste punt. Op zondag 2 december was een supermaan zichtbaar boven de Verenigde Staten, en er worden nog twee supermanen verwacht in de loop van het begin van het nieuwe jaar.

De komende supermaan in de nacht van 1 januari zal markeren dan de maan op zijn dichtstbijzijnde punt staat dit jaar, en dat zal de grootste zijn van de drie supermanen.

De laatste supermaan van dit trio zal komen op 31 januari. Het is ook een 'blauwe maan', die zo wordt genoemd omdat hij de tweede volle maan is in één kalendermaand. Blauwe manen komen gemiddeld elke twee en een half jaar voor. Die supermaan zal ook gepaard gaan met een totale maansverduistering, waar de totaliteit zichtbaar zal zijn tijdens de maanstand vanaf West-Amerika over de Stille Oceaan tot aan Oost-Azië.

Het uiterlijk van de maan verandert tijdens die verduistering en wordt geleidelijk donkerder en neemt een roestige of bloedrode kleur aan, waardoor het astronomische spektakel van een Super Blauwe maan tot een 'Bloedmaan' wordt.

Rabbi Yosef Berger, de rabbijn van koning Davids graf op de berg Sion, merkte op dat God de astronomische lichamen als tekenen schiep.

  Hashem zei: Laat er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren! Genesis 1:14

"De Talmoed stelt dat Israël wordt beoordeeld door onze acties, onze inzet voor Hashem (God), en niet door astrologische tekens," zo vertelde Rabbi Berger aan Breaking News Israël. "In feite stelt de Talmoed dat een Maansverduistering een slecht teken is voor degenen die Israël haten."

"Mensen die niet kunnen accepteren dat God achter de natuur zit, zijn de haatdragers tegen Israël, omdat onze aanwezigheid in de wereld getuigt van het feit dat er een Schepper is," zo legt de rabbi uit. "God gebruikte de natuur om de plagen naar Egypte te brengen. Maar zelfs toen de plagen alles overtroffen van wat ze ooit eerder hadden gezien, weigerde Farao God te aanvaarden als achter deze plagen. We zien dit vandaag de dag, met orkanen en aardbevingen op ongekende manieren."

De rabbi merkte op dat, ook al zijn maansverduisteringen er regelmatig en zijn het voorspelde gebeurtenissen, ze zijn een bron van verwondering en moeten worden begrepen als tekens.

Het feit dat volledige verduisteringen van zon en maan plaatsvinden, waarbij de zon en de maan elkaar perfect blokkeren, is inderdaad een wonder, en uniek voor de aarde. Astronomen noemen dit het 'Grote Samenlopen': het feit dat de zon precies 400 keer zo groot is als de maan, maar omdat de maan 400 keer zo dicht bij de aarde staat als de zon, lijken de twee lichamen hetzelfde formaat te hebben. Deze samenloop komt niet voor met een andere bekende planeet.

Deze unieke functie van de aarde wordt uitgelegd in de Talmoed (Hulin 60b) als een essentieel onderdeel van het verhaal van de schepping. De Talmoed bespreekt de schijnbare tegenstrijdigheid in het vers met een beschrijving van de schepping van de zon en de maan.

 En God maakte de twee grote lichten: het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen; en ook de sterren. Genesis 1:16

Hoewel aanvankelijk in gelijke bewoordingen beschreven, merkte het vers op dat de zon en de maan niet gelijk waren, waarbij de zon het "grotere licht" werd genoemd en de maan het "mindere licht". De Talmoed legt uit dat toen God de zon en de maan schiep, ze in alle opzichten gelijk waren, ook qua grootte en intensiteit. De maan klaagde en zei: "Twee koningen kunnen niet één kroon delen." God stemde ermee in en maakte dat de maan minder fel schijnt, en compenseerde de maan door Israël te bevelen zijn kalender door zijn cycli te bepalen.

 

Bloedmaan

Gidon Ariel, mede-oprichter van Root Source en coauteur van "Israël First", een boek over de Bijbelse profetieën en de bloedmanen, benadrukt dat het belangrijk is om precies te zijn bij het gebruik van deze termen.

In astronomisch opzicht komt een Bloedmaan voor wanneer de maan een roodachtige verschijning aanneemt, die tijdens de meeste verduisteringen voorkomt, "vertelde Ariël aan Breaking Israel News. In de context van de Bijbelse profetie verwijst de term 'Bloedmaan' naar een cyclus van drie jaar waarin maansverduisteringen zes keer voorkomen: eenmaal op elk Loofhuttenfeest en Pascha. Dit is ongelooflijk zeldzaam ".

Ariel legde uit dat de "Blauwe Maan" geen Joods concept is. Aangezien de Hebreeuwse kalender is gebaseerd op de maancyclus, waarin elke maand begint op de nieuwe maan, kan geen enkele Hebreeuwse maand twee volle manen bevatten.

"In het jodendom komt een Blauwe Maan nooit voor, zelfs niet één keer in een blauwe maan." grapte Ariel.

Bron: Super Blue Blood Moon Completes Triad of Supermoons, Bringing Warning to ‘Haters of Israel’ - Breaking Israel News | Latest News. Biblical Perspective.