www.wimjongman.nl

(homepagina)

Bijbel-codes - Aardbevingen in een epidemische herhaling van de zonde van Korach

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 26 september 2017

 "Ik vormde het licht en schiep de duisternis, Ik maak vrede en onheil — Ik Hashem doe al deze dingen." Jesaja 45:7 (de Israël Bijbel™)

()

Terwijl de hemelen boven ons woedden in één van de meest rampzalige orkaan-seizoenen in de geschiedenis, beefde de aarde onder ons als een wereldwijde epidemie van grote aardbevingen, allemaal rond de Pacific Ring van Vuur. Een Bijbel-code-deskundige was op zoek naar de goddelijke boodschap verscholen in de Mexico-ramp en ontdekte een schokkend duidelijke verwijzing naar deze tendens, die echter zal blijven doorgaan.

De afgelopen maand heeft meer dan zijn deel gekregen aan natuurrampen, met orkanen als Harvey, Irma en Jose, oorzaak van bijna 250 doden en een recordhoogte van 180 miljard dollar aan schade. Nu is er een wereldwijde reeks van aardbevingen begonnen die de angst verhogen dat er nog grotere rampen komen. Deze dubbele dosis aan elementaire woede wordt expliciet beschreven in Jesaja als voorbode van de einde der dagen. (Editor: NB: Niet van de aarde.)

 Daarom zal Ik de hemel doen sidderen, en de aarde zal lostrillen van haar plaats om de verbolgenheid van de HEERE van de legermachten, en om de dag van Zijn brandende toorn. Jesaja 13:12 (HSV)

Deze maand, terwijl er nog meer orkanen boven de Atlantische Oceaan worden gebrouwen, hebben twee dodelijke aardbevingen Mexico getroffen. Op 8 september trof een aardbeving met een kracht van 8,4 de westkust van het land, met bijna 60 doden en het genereerde een kleine tsunami. Daarop volgde afgelopen dinsdag een aardbeving met een omvang 7,1 die Mexico-stad verwoestte, met op zijn minst 326 doden.

( )

Rabbijn Matityahu Glazerson (Screenshot)

Rabbi Matityahu Glazerson, een Bijbel-code deskundige, gelooft dat hij de oorzaak van deze recente seismische uitbraak heeft gevonden. In een video gepubliceerd na de eerste Mexicaanse aardbeving, heeft Rabbi Glazerson met behulp van speciale software gezocht naar verborgen berichten binnen de Bijbel, die de actualiteit zouden verklaren. De resultaten kwamen overeen met een opmerkelijk passend vers met betrekking tot de opstand van Korach, beschreven in het boek Numeri.

 En het gebeurde, toen hij geëindigd had al deze woorden te spreken, dat de aardbodem die onder hen was, gespleten werd. Numeri 16:31

Gekoppeld aan dit vers vond hij een code met het woord "Mexico", samen met de Hebreeuwse woorden 'rash' (schudden) en 'adamah' (grond). Ook verbonden aan deze groepering waren de woorden 'kavod Hashem' (eer van God). De rabbijn merkte op dat de aardbevingen vandaag zijn gerelateerd aan Korach, die werd opgeslokt door de aarde. De rabbijn waarschuwde vervolgens dat de zonde van Korach vandaag op internationale schaal wordt herhaald.

"De mensen, zelfs de mensen die beweren religieus te zijn, zijn bezig met het vertrappen van Gods eer," zei de rabbijn. "Het is voorspeld dat de aarde zich opnieuw zal openen voordat de Messias Korach zal herstellen."

( )

Rabbi Glazerson vond Bijbel-codes met betrekking tot de aardbeving in Mexico. (Screenshot)

De rabbi waarschuwde ook dat dit duidelijk betekent dat de dagen die voorafgaan aan de Messias noodzakelijkerwijs zullen worden gevuld met aardbevingen.

De waarschuwingen van de rabbi lijken gegrond, aangezien een aanwijzing van een soortgelijke ramp werd gevoeld in de VS vorige week, toen een 3,6 magnitude aardbeving toesloeg in de buurt van Los Angeles. Op zondag waren er over een periode van 24 uur 28 kleine aardbevingen, variërend van 1,5 tot 2,6 die Tuolumne City troffen in Centraal-Californië.

De seismische activiteit over de hele wereld groeit in een alarmerend tempo. De bevingen in Mexico zijn geen geïsoleerde incidenten omdat Mexico deel uitmaakt van de Pacific Ring van Vuur, een tectonisch actieve regio rond de kusten van de Stille Oceaan, goed voor bijna 90 procent van de seismische activiteit op de planeet.

In feite zijn andere secties van de Ring van vuur onlangs ook ongewoon actief geweest. Twee krachtige aardbevingen werden gemeld die hebben toegeslagen in Nieuw-Zeeland, op woensdag, terwijl Japan tekenen had van een nationale ramp toen er een seismische activiteit was voor de kust ten oosten van Fukushima, wat begon op de vroege donderdagochtend. In totaal zijn er tien grote bevingen geweest van 4,9 of meer in de afgelopen week alleen al rond de Stille Oceaan.

Het gevaar is nadrukkelijk nog duidelijker gemaakt toen de Monaro Voui-vulkaan op dinsdag heftig uitbarstte, wat leidde tot de evacuatie van het gehele eiland Ambae, dt ligt in de natie Vanuatu, die deel uitmaakt van de Zuid-Pacific. Op maandag zijn er 50.000 mensen geëvacueerd van Bali in Indonesië toen seismologen waarschuwden dat de berg Agung bezig was met een uitbarsting.

( )

Rabbijn Yosef Berger (Courtesy David Graf)

Aardbevingen zijn inderdaad een bron van alarm, maar ze zijn slechts één van de vele vormen van natuurrampen die in de afgelopen weken hebben toegeslagen. Vorige maand werden miljoenen hectaren aan bos in de noordwestelijke VS vernietigd door voortrazende bosbranden. Yellowstone, één van de meest verontrustende seismische hotspots op de planeet, heeft nu een van de meest actieve jaren ooit, met meer dan 2300 aardschokken sinds juni.

Net als rabbi Glazerson begrijpt ook rabbi Yosef Berger, de rabbi van koning Davids graf op Mount Zion, dat de natuurrampen onderdeel zijn van het Messiaanse proces. Rabbi Berger verklaard dat al deze natuurrampen, aardschokken en stormen zijn bedoeld voor een specifiek resultaat: de ultieme verlossing:

"We hebben onlangs gezien dat alle delen van de wereld getroffen worden door natuurrampen," vertelde Rabbi Berger aan Breaking News Israël. "Alle delen, met uitzondering van Israël."

Rabbi Berger vertelde verder aan Breaking News Israël dat hij was benaderd door een man die onder de ultra-orthodoxe Joden van Jeruzalem bekend staat als een verborgen tzaddik (rechtvaardige man). Deze tzaddik verzocht aan rabbijn Berger om een boodschap aan de wereld kenbaar te maken:

"Wie vandaag over de hele wereld kijkt, moet zien dat Israël een prachtige plek is," zei Rabbi Berger, en herhaalde wat hem was verteld: "Het bijeenverzamelen van de ballingen is één van de laatste en meest belangrijke etappes in de geula (verlossing). Al deze rampen hebben meer dan ooit duidelijk gemaakt dat het tijd is voor de Joden om thuis te komen.

"De tzaddik zei dat dit nu in de tijd van Rosh Hashana en Jom Kipoer gebeurt, opdat de mensen Tshuva (berouw) zouden hebben, en de hoogste vorm van berouw is om terug te keren naar Israël."