www.wimjongman.nl

(homepagina)

Israël geconfronteerd met gevaarlijke droogte - opperrabbijn roept Joden en christenen op om te bidden voor regen

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 5 december 2017

 "Hij zal zijn als een boom geplant aan wateren, die haar wortels laat uitlopen naar een stroom: Het voelt niet dat de warmte komt, haar bladeren zijn altijd vers; het heeft geen zorg in een jaar van droogte, het houdt niet op vruchten te geven." Jeremia 17:8 (de Israël Bijbel™)
 

Illustratie: De zon schijnt uit achter de regenwolken

Als gevolg van de gevaarlijke droogte in Israël gaf de opperrabbijn van Israël, Rabbi David Lau, zondag een oproep waarin hij het publiek opriep om speciale gebeden te doen voor regen in Israël.

"De maand Kislev is gekomen en Israël is nog niet gezegend met regen, dus ik roep het publiek op, om ten eerste barmhartig te zijn voor elkaar, en dan het speciale gebed voor regen toe te voegen dat wordt opgezegd wanneer er een droogte is," zei de rabbijn in een officiële verklaring.

 

Opperrabbijn David Lau (Wikimedia Commons)

"In de dagen van rabbijn Tanhuma vastte heel Israël [in tijden van droogte]," zei Rabbi Lau, verwijzend naar de Talmud, de mondeling Torah. "Rabbi Tanhuma vermaande hen: 'Mijn kinderen, wees barmhartig voor elkaar, en God zal barmhartig voor u zijn."

Het verhaal van Rabbi Tanhuma eindigt met een triomf, waarbij God bewogen is door de woorden van de rabbi, en regen zond, nadat één persoon barmhartigheid bewees aan zijn ex-vrouw.

Het kantoor van Rabbi Lau heeft verklaard dat deze oproep tot gebed universeel is, voor christenen en Joden.

"Dit is een oproep tot de Joden over de hele wereld om te bidden voor Israël, en natuurlijk omvat het ook de niet-Joden," vertelde Pini Tenenboim, de woordvoerder van Rabbi Lau aan Breaking News Israël. "Iemand die geeft om Israël moet ook gezamenlijk bidden voor de regen."

Rabbijn Dov Stein, de secretaris van het Sanhedrin in oprichting, benadrukte dat gebed voor regen in Israël een universele proclamatie is en gerelateerd is aan de bouw van Salomo's tempel.

"Het is lovenswaardig voor niet-Joden om te bidden tot Hashem (God), en nog meer wanneer ze omwille van Israël bidden," zo legde Rabbi Stein uit aan Breaking News Israël. Hij merkte op dat in het gedeelte van het boek Koningen waar Koning Salomo in de tempel is, deze verklaart dat het een plaats van gebed is in tijden van droogte.

 "Als de hemel gesloten is en er geen regen komt, omdat zij tegen U gezondigd hebben, en zij op deze plaats bidden, Uw Naam belijden en zich van hun zonde bekeren, omdat U hen vernederde, 1Koningen 8:35

"Direct nadat koning Solomo beschrijft dat gebeden en bekering een manier voor Israël is om met droogte om te gaan, vraagt hij Hashem te luisteren naar de gebeden van de niet-Joden," zo duidde Rabbi Stein aan.

 O, luistert U dan in de hemel, Uw vaste woonplaats, en doe overeenkomstig alles wat de vreemdeling tot U roepen zal, opdat alle volken van de aarde Uw Naam kennen en U vrezen, zoals Uw volk Israël, en erkennen dat Uw Naam is uitgeroepen over dit huis dat ik gebouwd heb." 1Koningen 8:43

"Elke persoon moet bidden tot Hashem vanuit het hart, in de eenvoudigst mogelijke taal," smeekte Rabbi Stein. "Daarvoor werden wij gemaakt, hiervoor kregen we het vermogen om te spreken."

Inderdaad, sommige christenen bidden al voor regen. Bridges for Peace, een christelijke organisatie die ondersteuning biedt aan Israël, publiceert een wekelijkse lijst van actuele gebeurtenissen met speciale aandacht voor gebed. In de meest recente gebed lijst, uitgebracht op vrijdag, staat een speciale opmerking met de vraag aan de leden om te bidden voor regen in Israël.

De opperrabbijn deed al eerder een verzoek om te bidden voor regen, en met groot succes. In 2015 verzocht de opperrabbijn het publiek om te bidden voor regen, en minder dan een week later werden de gebeden beantwoord.

Drie jaar eerder tijdens een twee maanden durende droogte deed de opperrabbijn een oproep om naast de openbare gebeden een twee-daags vasten te houden. Niet lang daarna viel er bijna acht centimeter regen in één regenbui en het jaar eindigde met neerslag in de buurt van het jaargemiddelde.

Rabbi Lau heeft in zijn recente verklaring gevraagd om Psalm 130 te reciteren, dat traditioneel in tijden van droogte wordt opgezegd.

 "Een pelgrimslied. Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE; Heere, hoor naar mijn stem. Laat Uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal bestaan? Maar bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt. Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen. Laat Israël hopen op de HEERE, want bij de HEERE is goedertierenheid en bij Hem is veel verlossing. Ja, Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden.

Bron: As Israel Faces Dangerous Drought, Chief Rabbi Calls on Jews and Christians to Pray for Rain - Breaking Israel News | Latest News. Biblical Perspective.