www.wimjongman.nl

(homepagina)

Tekenen aan de hemel.

September 2017

Mensen die zeggen dat Jezus elke dag terug kan komen, willen daarmee eigenlijk zeggen dat Hij nu niet kan komen, met de bedoeling om de Opname uit te stellen. Dat lijkt wat ze werkelijk willen zeggen wanneer ze zeggen dat op het komende Bazuinenfeest de vervulling van de Opname kan komen, en ze dan dit argument inbrengen.

()

Je zou verwachten dat hun ogen zouden gaan glinsteren en vragen: "Zou het werkelijk zo kunnen zijn? Ik hoop dat het werkelijkheid zal worden."

Als ze dat argument werkelijk meenden, dan zouden ze nog veel fanatieker moeten zijn dan wij die een mogelijke tijd aanwijzen voor ons om thuis te komen. Want dan zou het morgen al kunnen gebeuren, maar je weet ook dat ze het niet echt geloven.

Weet wel, er kan ook komende september geen opname plaats vinden vanwege een foute interpretatie door de mens. Dan zal ongetwijfeld het hoongelach uitbreken, maar ik voor mijzelf ben liever belachelijk dan lauw.
Ik sta liever aan de kant van de mensen die worden uitgelachen en tegen wie gezegd wordt; "Nou, en waar blijft de belofte van Zijn komst, alles blijft zoals het was." 2 Petrus 3:4.

Ik zie uit naar de Heer, en niet op een manier van het duurt nog wel even, en zolang we het hier goed hebben is er geen noodzaak om weg te gaan. Is dat wat men denkt?
Maar dan komt toch de gelijkenis in mijn gedachte, die de Heer sprak over die mensen die werden uitgenodigd om te komen, maar allemaal hun verontschuldigingen hadden om niet op de uitnodiging in te gaan.

Ik weet zeker dat als u in een land met vervolging zou leven, u dan met groter verlangen daarnaar zou uitzien. Er zou geen enkel verlangen zijn om hier te blijven, want wat heb je hier te zoeken? Maar zolang men nog op vakantie gaat, in het weekend gezellig uitgaat, volop te eten heeft, en van alle luxe kan genieten, dan is daar niet zoveel behoefte aan.

Maar komt dan niet de Laodicea-christen in je gedachten? Die aan niets gebrek heeft en wel met dit leven zo wil doorgaan? Dat God nog wel verder mag gaan met ons te zegenen, zoals Hij heeft gedaan in de afgelopen 70 jaar, en waar geen einde aan leek te komen in de economische groei.

Hoe is het met ons verlangen om bij de Heer te zijn als Zijn bruid? Leeft dat? Of denkt u daar niet zoveel over na?

Maar zien we dan wel dat er een verandering gaande is in onze levensomstandigheden? Ondermeer de verandering in het klimaat, of gaan we mee met het argument dat de mens daar de oorzaak van is en we daar nog wel wat aan kunnen doen? Als de regens niet meer zegen-brengend zijn, maar eerder verwoestend? Zien we wel dat de regeringen bezig zijn om de hele wereldbevolking door elkaar te mengen en dat toejuichen terwijl God het juist noodzakelijk acht om de mensheid in volken van elkaar af te scheiden. Zien we wel dat de aardbevingen in zulk een enorme aantallen zijn toegenomen, die echter alleen aandacht krijgen wanneer er een flink aantal mensen is komen te overlijden, en we er dan pas notie van nemen? We zien toch de oorlogen en de strijd tussen de mensen wereldwijd? Zoals het terrorisme dat wereldwijd aan het toenemen is, zodat mensen soms al niet meer naar grote manifestaties durven gaan. De aarde komt in barensnood Rom. 8:22. Maar vóór die barensnood wordt het kind weggerukt naar de hemel. Openb. 12:5.

Allemaal tekenen waarvan Jezus heeft gezegd dat ze Zijn komst aankondigen, maar wat nog niet het einde is, omdat er nog een Grote Verdrukking staat te wachten. Zal dat dan het punt zijn waar men de komst van Jezus gaat verwachten als op elk moment te komen, het tijdstip waarop zij denken dat de Opname zal plaatsvinden?

Er zijn mensen die de opname een valse leer noemen. Mij is onduidelijk hoe ze deze Bijbeltekst dan lezen als Paulus zegt in 1 Thess. 4:15-17 dat wij levenden die achterblijven in een oogwenk zullen worden weggevoerd de Heer tegemoet in de lucht. Als dat geen opname is, wat dan?

Hoe kunnen ze dan zeggen dat er geen onverwachte opname is, terwijl ze wel geloven dat Jezus elke dag kan komen? Wanneer namelijk die opname nog niet plaatst heeft gevonden en er dan een meteoor de aarde treft, en het water in bloed veranderd, en er twee getuigen op het tempelplein staan, en er het aanbrengen van het teken van het beest, de antichrist, volgt, enz. Want dat moet allemaal nog gebeuren in de Grote Verdrukking. Hoe onverwacht is dan die opname?

Of geloven ze helemaal niet in een opname? Want als ze zeggen dat Jezus elke dag kan terugkomen, waarom kunnen ze dan niet geloven in een opname vóór de Verdrukking? Wat zijn dan de tekenen die er volgens hen moeten komen voor Jezus ons opneemt? De officiële doctrine van de protestantse kerken is tot nu toe altijd geweest, dat er geen duizendjarig zou komen onder heerschappij van Christus, omdat die periode reeds gaande was, en tevens de periode van de verdrukking was. Wanneer Jezus terugkomt dan onmiddellijk daarna zou het oordeel volgen voor de Witte Troon.

Maar dat kwam op losse schroeven te staan toen Israël terugkeerde in het land. Toen kwam het besef dat ze niet in de plaats van Israël waren gekomen, - alhoewel er nog velen zijn die denken van wel. Men wist daar niet goed raad mee, en mensen als Hal Lindsey die antwoorden daarop aanreikten, werden bestreden. Het was echter wel met een foute interpretatie van de tijd waarop de Opname plaats zou kunnen vinden. We hebben in de jaren '80 van de vorige eeuw onze verwachting gehad, maar zonder dat de tekenen echt sprekend waren.

Als Jezus het verwijt uitspreekt dat men wel de signalen aangaande het weer kon onderscheiden, maar de tekenen der tijden niet, is die uitspraak dan niet evenzeer voor ons bedoeld? We zijn toch zo slim vandaag de dag, maar kunnen wij wel de tekenen der tijden onderscheiden?

Jezus zei dat we aan de tekenen konden weten dat Zijn komst nabij is. Hij zegt daarbij ook nog dat we omhoog moeten kijken. Waar naar?

Wat is daar te zien dat zijn komst zou aanduiden? Wie daar een ander antwoord op heeft dan het Grote Teken aan de hemel, mag het zeggen. En ga niet zeggen dat we Hem kunnen zien komen, want een oogwenk betekent dat je het pas weet als je in de hemel bent, net zo goed als je een bliksemflits niet kunt zien aan komen.

Willem Jan Jongman