www.wimjongman.nl

(homepagina)

De PLO en haar alles of niets spel

Oorspronkelijk gepubliceerd door de Jerusalem Post. Door Caroline Glick - 3 januari 2016

Sinds haar oprichting in de late jaren van 1970 heeft de Israëlische vredesbeweging zich gebaseerd op één ding: hoop.

De leden van de vredesbeweging hoopten dat de oorlog van de PLO met Israël kon worden opgelost door compromissen te sluiten. Voorstanders van een vrede met de PLO hadden gehoopt dat Yasser Arafat en zijn terroristische knechten zich niet echt zouden inzetten op de vernietiging van Israël.

De formule van de tweestatenoplossing was gebaseerd op de hoop dat Israël een overeenkomst met de PLO kon bereiken, en dat in ruil voor delen van Judea en Samaria en Gaza (niemand sprak over Jeruzalem). Israëlische vredesstrijders, die na verloop van tijd al die facties van links ging omvatten in Israël, hoopten dat de PLO de strijdbijl zou begraven, en zich verenigen met Jordanië in de opbouw van een staat, en dat zou het zijn.

In 1992 nam het vredeskamp de regering over. Onder leiding van de dan premier Yitzhak Rabin en Minister van Buitenlandse Zaken Shimon Peres werd hoop de basis voor Israëls nationale veiligheidsstrategie. Deze strategie werd ook gevolgd door elke Israëlische regering sindsdien. Het basisidee was duidelijk genoeg. In ruil voor land-, geweren en legitimiteit, zouden Arafat en zijn maatjes worden getemd.

De hoop van het vredeskamp was nooit gebaseerd op enig bewijs. Inderdaad, het kwam de PLO goed van pas. Tegen de tijd dat de Israëlische vredesstrijders begonnen te onderhandelen met Arafat en zijn afgevaardigden in de late jaren van 1980, had de PLO reeds de controle over twee autonome gebieden. In zowel Jordanië als Libanon hadden Arafat en zijn terroristen de rustige gebieden omgevormd tot grondslagen voor het wereldwijde terrorisme en tot lanceerplaatsen voor de slachtpartijen op Israëli's en op de slachtoffers uit Afrika naar Europa en naar Amerika.

Het geheim van het PLO-succes was niet eenvoudig het doden van mensen. Het was moord gecombineerd met een politieke oorlogvoering. De politieke oorlog van de PLO had twee doelstellingen. Ten eerste, het doel om het doden van Joden politiek aanvaardbaar te maken, slechts een generatie na de Holocaust. Ten tweede heeft de PLO veel middelen gewijd aan een vrijage met het Israëlische en Westerse links. Het wilde een voldoende grote kern van linksisten overtuigen dat de PLO niet echt de doelstelling van het uitroeien van Israël tot inzet had. Het was eigenlijk een vredesbeweging in terroristische vermomming.

Arafat en zijn afgevaardigden fluisterden in de oren van hun goedgelovige Israëlische "partners" dat ze geen meedogenloze vijand waren. Ze waren partners voor vrede, slechts wachtend om te worden overtuigd dat ze een deal konden maken.

Het succes van de beide politieke oorlogvoeringsstrategieën werden laatst prominent tentoongesteld. Op 23 december, toen de ambassadeurs van de statenleden van de VN-Veiligheidsraad uitbraken in een spontaan applaus, nadat zij met eenparigheid van stemmen Resolutie 2334 hadden aangenomen, die Israël tot een vogelvrije staat verklaarde, bevolkt door criminelen, en beroofd van alle rechten op de hoofdstad en haar historisch kerngebied.

Een week later was het dat Fatah, de grootste terroristische factie van de PLO, haar oprichting vierde. Het grootste feest dit jaar vond naar verluidt plaats in Bethlehem.

Fatah werd eigenlijk opgericht in 1958. Maar Arafat koos als de stichtingsdag 31 december 1964, want dat was de dag waarop zijn terroristen hun eerste terroristische aanslag tegen Israël uitvoerden.

In Bethlehem herdachten duizenden Palestijnse jongeren – vanaf de leeftijd van vier of vijf jaar – die dag met een Mars door de stad.

Dit was geen ticker-tape parade.

Op de klassieke wijze van de PLO waren de jonge mensen – met inbegrip van de peuters – gekleed in militaire uniformen en hadden hun gezicht bedekt met sjalen. Ze marcheerden door de straatjes achter spandoeken met de beelden van Fatah-terroristen zoals de massamoordenaar Dalal Mughrabi en de toezeggingen om de opdracht van de helden te voltooien.

De boodschap van het spektakel was eenvoudig genoeg. Fatah blijft zich volkomen inzetten voor het uitroeien van Israël door terrorisme en oorlog.

Voor het verslaan van deze mars was voor de Israëlische media Channel 2 van de uiterst linkse correspondent Ohad Hemo aanwezig. Op een manier die alleen begrijpelijk is voor de ware gelovigen, bekeek Hemo de Mars en zag er een reden in voor de gerestaureerde hoop op vrede.

Sprekend met de gemaskerde grootmeesters, zonder enige blijk van schaamte, vroeg Hemo of ze de tweestatenoplossing ondersteunden.

Kijk en zie, zoals zij achter banners van Mughrabi marcheerden, die de leiding had van een PLO terroristische cel die 38 Israëli's afgeslacht heeft, inclusief 13 kinderen in 1978, vertelden de bewakers aan Hemo dat ze inderdaad een tweestatenoplossing ondersteunen!

Hemo was dolgelukkig.

Zelfs met zijn nekklem op de media en zijn controle over het rechtsstelsel en de vervolging van de staat, zou Israëlische links nooit succesvol zijn geweest om deze moorddadige grap te onderhouden zonder hulp van buitenaf.

En dat is waar het Amerikaanse Joodse establishment binnenkomt.

Meer dan 20 jaar, onder leiding van AIPAC, heeft het Amerikaanse Joodse establishment erop aangedrongen dat de tweestatenoplossing de enige optie is. Dat wil zeggen, het lege geloof in een terroristische organisatie die volledig is toegewijd aan de vernietiging van Israël als het enige aanvaardbare beleid voor Republikeinen en Democraten tegelijk, om dat te volgen met betrekking tot Israël.

Gedurende 23 jaar, ondanks de toenemende twijfels van de Republikeinse leiders en een paar democratische wetgevers, werd deze gezamenlijke visie gehandhaafd.

De slaafse devotie van de Joodse Gemeenschap naar de PLO vloeide voort uit twee bronnen. Ten eerste door erop aan te dringen dat de PLO een geloofwaardige macht is. En zo is de Amerikaanse Joodse gemeenschap erin geslaagd om de vrede te bewaren in haar eigen gelederen, die overwegend bevolkt worden door linksen.

Ten tweede, door het bevorderen van een beleid dat strijdig is met de werkelijkheid, is het gemeenschapsleiders gelukt om te doen alsof er geen kwalitatief onderscheid was tussen de Democratische en Republikeinse steun voor Israël. Deze claim, die ronduit ongeloofwaardig is geworden tijdens het Presidentschap van Barack Obama in het Witte Huis, is echter vitaal om de Amerikaanse Joden in staat te stellen om te doen alsof Israël voor hen een punt is bij het stemmen, en ze gewoonweg niet gemotiveerd waren vanwege hun linkse wereldbeeld.

Het lijkt erop dat het spel uit is op dit punt.

Obama's lame-duck-oorlog tegen Israël en de opkomst van de anti-Joodse machten in de Democratische Partij, geleid door Keith Ellison, maken het vrijwel onmogelijk om te blijven beweren dat de Democratische Partij een thuis is voor pro-Israëlische krachten in Amerika.

Aan de andere kant heeft de volledige steun voor Israël van President-elect Donald Trump en zijn benoeming van adviseurs die zich openlijk verzetten tegen een PLO-staat, de deur geopend voor de Republikeinse wetgevers om hun halfhartige steun voor de PLO te verlaten. Te beginnen deze maand kunnen zij heel goed beginnen met het beëindigen van de Amerikaanse erkenning van de PLO en het afsnijden van het geld van de belastingbetaler aan haar terrorisme-cultiverende autonomie in Judea en Samaria.

Bij deze stand van zaken zullen Amerikaanse Joodse groepen óf Trump ondersteunen en de Republikeinen, óf hun vermogen verliezen om de gebeurtenissen te beïnvloeden. In beide gevallen hebben ze voor ten minste de komende twee jaar hun capaciteit verloren om het Israëlische links op een belangrijke wijze te ondersteunen.

Dit is voor Israël belangrijk om te begrijpen, omdat de klok doortikt. Obama's aanval heeft duidelijk bewezen dat de Democratische Partij Israël niet meer ondersteunt. Net als de PLO bekijken Obama en zijn adviseurs het PLO-conflict met Israël als een alles of niets spel, en zij hebben hun hoop verbonden met de terroristen tegen de Joodse staat.

Het is te verwachten dat de democraten onder leiding van de voormalige president Obama en de DP-leider Ellison de openheid van hun vijandigheid richting Israël zullen uitbreiden.

Onder deze omstandigheden heeft Israël maar twee jaar – tot aan de tussentijdse verkiezingen van het Congres, wanneer de democraten in het Congres weer versterkt kunnen worden - om te beslissen wat het wil doen met Judea en Samaria.

Vorige week gaf de regering het signaal dat de eerste stap zal zijn om het Israëlische recht op Ma'ale Adumim toe te passen. Een wetsvoorstel om dit effectief te maken, wordt verwacht om te worden voorgelegd aan de regering kort nadat Obama vertrekt.

Terwijl het een goede eerste zet is, moeten onze leiders erkennen dat het snel moet worden gevolgd door bijkomende administratieve wijzigingen. Het doel van deze extra stappen is om voor 2019 de militaire regering te ontmantelen die gebied C beheert - dat is 60 procent van Judea en Samaria - en de volledige administratieve verantwoordelijkheid voor het gebied over te dragen aan de regering, waaronder de grens van Israël met Jordanië, evenals alle Israëlische gemeenschappen van Judea en Samaria.

Het is tijd voor de overheid om moedig vooruit te gaan. In hun post-Obama en post-2334 positie zijn het Israëlische links en haar Amerikaanse Joodse aanhangers niet in staat om de regering te stoppen om te doen wat gedaan moet worden. Maar als de regering nu nalaat om te handelen, en wanneer de democraten over twee of vier jaar terugkeren, kan de gelegenheid die nu voor ons ligt, voor altijd verloren gaan, als ook de PLO terug komt en zijn alles of niets wedstrijd tegen Israël wint.


Bron: The PLO’s zero-sum game | Frontpage Mag


printen??? spaar papier en inkt.