www.wimjongman.nl

(homepagina)

Waarom zwijgen de preekstoelen over Bijbelprofetie?

Door Jan Markell - 24 augustus 2016

In welke ongelooflijke tijden leven we - als geen vorige generatie. De wereld stevent af op een afbraak-warboel, hoewel niemand de timing ervan weet. Maar wij zijn bevoorrecht als we kijken naar de tekenen die zich als wolken aan de horizon vormen. In de jaren 1970 waren er slechts een paar gebeurtenissen die profetie-gerelateerd waren. Er waren kleine aardbevingen, maar soms was het verbinden van die punten zelfs moeilijk!

Snel voorwaarts naar vandaag, zijn er zoveel profetie-gerelateerde gebeurtenissen per dag en per uur dat het presenteren ervan een groot dilemma is voor degenen onder ons die kijken naar de tekenen des tijds, om te weten waarop zich te concentreren. Terwijl ik dagelijks verhalen op mijn website heb staan, bedenk ik dat ik zo veel moet weglaten aangezien de tijd en de ruimte het niet toestaan, en dat lezers verdrinken in alles wat er gebeurt!

Het is een voorrecht en een uitdaging dat we geboren zijn in een tijd als deze. Heel weinig dat voorspeld is om te gebeuren in de "laatste dagen", is goed nieuws. En wie wil een constante dosis van het slechte? Maar als men het "kan opzoeken", kan men ook het hartzeer verdragen van het rondkijken terwijl de tekenen des tijds in onze nieuwskanalen exploderen.

De Bijbel vraagt ons om "wachters" te worden (Ezechiël 33). We zijn er om een alarmbel te worden. Problemen liggen in het vooruitzicht. De tijd is kort. En ik heb nog nooit zo'n gevoel van urgentie gehad en het besef dat de tijd inderdaad kort is.

Ik volg de tekenen die "bijeenkomen". Ze zijn prachtig en adembenemend. Maar de meeste predikanten zullen er niet over praten!

LifeWay Research is een in Nashville gevestigd evangelisch onderzoeksbureau, dat zich specialiseert in enquêtes over geloof in cultuur en zaken die invloed hebben op de kerk. Ze schreven een verslag dat een derde van Amerika's protestantse predikanten christenen zijn die verwachten te worden opgenomen -- opgenomen in de hemel naar Jezus -- wanneer op het laatst de laatste dagen beginnen. Meer dan 36% gelooft in een pre-verdrukking Opname. Ondanks dit glorieuze goede nieuws, zwijgen hun preekstoelen.

Meer dan 50% van de protestantse predikanten, volgens de enquête, gelooft in een letterlijke Antichrist -- maar van hun preekstoelen blijft het stil.

De meeste predikanten houden het bij de fundamentele leer van de wederkomst van Christus -- maar hun preekstoelen zijn stil.

Deze zelfde enquête zegt dat bijna 50% van de protestantse predikanten gelooft in een komend Millennium en de visie van het pre-millennialisme vasthoudt. En op dit moment wordt eindelijk de vloek weggedaan, evenals de gevallen menselijke natuur -- maar hun preekstoelen zijn stil.

Pastor Tom Hughes leidt 'De 412-Kerk' in San Jacinto (Californië). Hij heeft een doordacht artikel geschreven, getiteld: "Vijf redenen waarom pastors geen Bijbelprofetie leren." Hij schrijft: "Profetie vult de Bijbel. Eindtijdprofetie raakt elke persoon die vandaag leeft. Jezus onderwees erin. Dus deden Johannes, Paulus, Petrus, Jakobus en Judas dat ook. Maar slechts een klein percentage van de kerken leert over dit cruciale deel van Gods boodschap aan onze generatie."

"Sommige predikanten leren het niet om theologische redenen. Zij geloven het niet, denken dat het niet voor ons geldt, vinden het symbolisch, of wat dan ook. Anderen geloven wel dat we waarschijnlijk leven in de buurt van het einde van de tijd, maar weigeren nog steeds het onderwerp te raken. Zij zien het als een 'verkiezingsonderdeel' van Gods leerplan. "Take it or leave it."

Hughes gaat verder: "Dit is niet hoe Jezus het zag. Hij berispte de Farizeeën en de Sadduceeën dat ze niet de tijd opmerkten." Als het avond geworden is, zegt u: Mooi weer, want de hemel is rood. En 's morgens: Vandaag storm, want de hemel is somber rood. Huichelaars! De aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden, en kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden?" (Matteüs 16:2-3 HSV)

Hughes concludeert: "Meer dan een kwart van de Bijbel is profetie -- aan veel moet nog worden voldaan. Hoe kunnen wij de gemeenten een goed afgerond begrip van de Schrift geven, als we een dergelijk essentieel onderdeel daarvan weglaten?"

Hij gaat vervolgens in op deze vijf redenen waarom predikanten mogelijk deze kwesties niet delen op de kansel:

1) Ze begrijpen de profetie niet.

2) Ze vrezen aanvallen van leden van de kerk.

3) Ze voelen dat dit de mensen zal laten schrikken.

4) Mensen stoppen misschien met tienden geven als ze denken dat we dicht bij het einde zijn.

5) Er is angst om eruit te zien als de 'eenzame randfiguur' , een buitenbeentje.

De profetieën van de eerste komst van Christus werden vervuld. Ze staan als bewijs, dat de Bijbel vertrouwd kan worden. Profetieën van zijn tweede komst werken op dezelfde manier, behalve dat we nu getuige zijn van deze gebeurtenissen in onze tijd, vaak met onze eigen ogen.

De naties van de wereld lijken zich te verplaatsen, alsof een verborgen hand hen precies op de juiste posities zet van een wereldwijd schaakbord. Wat een geweldig ding om te zien wat er voor onze ogen gaat gebeuren! Het geloof bouwt en vestigt onze aandacht op God. En het is een fantastisch evangelisatiemiddel.

Ik denk dat de kerk in de eindsprint van haar geschiedenis wordt geleid! Ik baseer dat niet op emoties of wensdenken. Ik baseer dat op wat ik dagelijks zie gebeuren. De mens kan een week of twee zonder voedsel leven. We kunnen slechts een paar dagen zonder water leven. Maar zonder hoop worden onze geesten verpletterd binnen een uur.

Wij hebben het goede nieuws van de uiteindelijke hoop -- de "gezegend hoop" (Titus 2:13), Zijn glorieuze verschijning. Predikanten, gelieve niet te zwijgen! Deel het enige goede nieuws op de preekstoel.

Bron: Why Are The Pulpits Silent On Bible Prophecy?