www.wimjongman.nl

(homepagina)

De wereld lijdt aan de Trump Shock - Wat gaat er nu gebeuren.

16 november 2016 - door Brandon Smith

()

Ik heb dit al lange tijd gezegd, en ik zeg het hier weer: in het leven zijn er slechts twee soorten mensen: zij die weten en zij die niet weten. Sommigen mogen beweren dat er een derde optie is: zij die niet willen weten. Maar in ieder geval, als u in staat bent om de geopolitieke en sociale trends te voorzien, dan moet u wel een van die mensen zijn die weten.

Bovenal, om te weten moet je bereid zijn om een stap buiten de verwarring en het theater te doen en van bovenaf naar de ontwikkelingen te kijken. Als u vooringenomen bent om te veel heilige huisjes te behouden, zult u nooit begrijpen hoe de wereld werkt. U zult ook te druk bezig zijn met het versterken van uw eigen fantasieën om nog iets anders te zien.

Verder moet u ook begrijpen dat de politieke en sociale ontwikkelingen niet willekeurig zijn; het zijn beide reacties op het doelbewuste beleid van speciale interesses of ze worden aangedreven door een beleid van speciale interesses. Deze ontwikkelingen zijn dus voorspelbaar en kunnen worden berekend (tot een bepaald punt).

Ik verwijs meestal naar deze "speciale interesses" als de globale elites of globalisten, want dat is hoe ze vaak naar zichzelf verwijzen. Het punt is dat de meeste gebeurtenissen die u in de politieke wereld ziet gemanipuleerde evenementen zijn, die ontworpen zijn voor een specifieke psychologische reactie van u en de mensen om u heen. U bent voor deze mensen geen mens; u bent een aanwinst, om te worden gevormd, of een obstakel om weg te werken. Zo werkt onze wereld. Punt. En totdat we dit volledig begrijpen en accepteren, zullen dingen niet veranderen.

Dus voor de duidelijkheid, als je de gedachten van de globalisten begrijpt, evenals wat ze willen, dan kun je de fundamentele richting in de toekomst begrijpen.

Het is deze filosofie die mij heeft veroorloofd om consistent en nauwkeurig de geopolitieke en economische gebeurtenissen te voorspellen die zeer weinig andere mensen konden voorspellen. Bijvoorbeeld, ik voorspelde correct de kwantitatieve afname (QE) van de Federal Reserve, ik voorspelde de integratie van China in het IMF met haar Special Drawing Rights al jaren van tevoren, ik voorspelde het exacte tijdstip van de eerste renteverhoging door de Fed, ik voorspelde het succes van het referendum Brexit toen de meesten in de wereld en de hele bevrijdingsbeweging zeiden dat het nooit ging gebeuren, ik voorspelde dat de Saoedische 9/11 wet een veto zou ondergaan door Barack Obama en dat Congres zijn veto zou overschrijven, ik voorspelde dat Hillary Clinton de democratische kandidaat zou zijn en dat Donald Trump de Republikeinse kandidaat zou zijn voor het presidentschap. En gedurende de afgelopen vijf maanden voorspelde ik dat Donald Trump de verkiezingen van 2016 zou winnen.

Mensen kunnen deze serie van succesvolle voorspellingen ofwel toeschrijven aan zuiver "geluk", of ze kunnen de mogelijkheid overwegen dat ik weet waar over ik spreek. Ik laat dat aan u over.

Het echte punt is echter niet of mijn voorspellingen correct waren. Wat nog belangrijker is, is de reden WAAROM ze juist waren. Om mee te beginnen, ik heb het vaak juist, omdat het een feit is dat globalisten de gebeurtenissen beïnvloeden. Globalisten zijn menselijk (op zijn minst gedeeltelijk); ze zijn dus voorspelbaar, wat ook de gebeurtenissen voorspelbaar maakt. Als u vanuit een mondialistische perspectief kijkt, zult u weten wat ze willen en wat ze kunnen doen om het te krijgen.

In een wereld zonder globalisten zou ik een harde tijd hebben om met succes iets te voorspellen.

Ik maak nooit een koude voorspelling, zonder een concrete reden waarom ik dat standpunt inneem. Ik achterhaal altijd de redenen en het bewijs dat logisch is voor hen. Sommige analisten zou kunnen volstaan met gewoon een munt op te gooien en iets roepen zonder uitleg; ik niet.

Wat betreft de overwinning van Trump in de verkiezing, was dit wat ik zei in juni van dit jaar:

"In het licht van de Brexit moet ik nu hier iets noemen, en voorspellen dat het meest waarschijnlijke scenario voor de verkiezingen een Trump-presidentschap zal zijn. Trump heeft consequent gewaarschuwd voor een recessie tijdens zijn campagne en met de Brexit die de markten de komende paar maanden zal doen dalen, zal hij waarschijnlijk als 'profetisch' worden gezien."

… "Zelfs als Trump een legitieme anti-establishment conservatief is, zal zijn entree in het Oval Office de bezegeling van de deal zijn op een economische ineenstorting, en het zal de globalisten goed uitkomen. De internationale banken hoeven er slechts de stekker uit te trekken bij de nog overgebleven ondersteuning van het bestaande marktsysteem om het volledig te laten imploderen, en iedereen zal Trump en zijn conservatieve aanhangers beschuldigen."

"De mainstream media heeft consequent de Trump-aanhangers vergeleken met de Brexit-supporters, en Trump zelf heeft zijn politieke wagen achter de Brexit gespannen. Dit past perfect bij het verhaal van het mondialisme, dat populisten en conservatieven de wereldeconomie doden en iedereen in gevaar brengen."

Al mijn voorspellingen zijn geworteld in een bijzonder uitgangspunt: dat de mondiale elite sinds 2008 in ieder geval bewust bezig is met het instellen van de fase voor een zich ontwikkelende internationale financiële crisis, groter dan enige andere ooit gezien in de moderne geschiedenis. Deze crisis is een middel tot een doel. Globalisten gebruiken een bepaalde strategie, boven alle andere, om hun doelen te bereiken — de Hegeliaanse dialectiek: probleem, reactie, oplossing.

Zoals ik jarenlang heb gedocumenteerd, roepen de elites openlijk op tot de uiteindelijke uitroeiing van de nationale soevereiniteit en de vorming van een interne wereldeconomie, met één enkele wereldmunt, en uiteindelijk één enkele wereldregering. Ten behoeve van deze omelet zijn zij voornemens een paar eieren te breken (en een paar economieën in te laten storten). Door de schuld van deze crisis te geven aan de "nationale soevereiniteit" (en de mensen die dit verdedigen), hopen ze de massa ervan te overtuigen dat de enige praktische oplossing een totale centralisatie is. U kunt mijn diepgaande analyse hierover lezen met een bewijs ervan in mijn artikel "The Economic End Game Explained".

Ik voorspelde ook specifiek de Brexit en de overwinning van Trump gebaseerd op een ander uitgangspunt: dat is dat de elites de conservatieve bewegingen toestaan om de politieke macht te nemen in bepaalde regio's, alleen om een stimulans te zijn ter ondersteuning van de wereldeconomie daarna. Dat wil zeggen dat ik met succes de Brexit en Trump-overwinning heb voorspeld, omdat ik de realiteit begrijp en aanvaard, dat conservatieven en vrijheidsactivisten niet gaan 'winnen'. Wij worden neergezet als zondebok voor een financiële crash die de globalisten reeds hebben gecreëerd.

Nogmaals, mensen kunnen zeggen dat ik geluk heb, of dat er iets is voor mijn standpunt, maar het feit van de zaak is, dat ik gelijk heb én waarschijnlijk gelijk zal blijven krijgen. Dit brengt ons bij wat er gaat gebeuren in 2017.

De verkiezing van Donald Trump geeft signalen af van een zee van veranderingen, niet alleen in de wereldpolitiek, maar nog belangrijker, in de mondiale economische stabiliteit en sociale ontwikkelingen. Zo hectisch en krankzinnig als 2016 is geweest, zo zal 2017 nog drastisch chaotischer zijn. Sommige van deze veranderingen zullen duidelijk worden, maar sommige zullen alleen zichtbaar zijn voor een handvol mensen in de wereld. Laten we eerst beginnen met mijn meer gelukkige voorspellingen.

De dood van de Mainstream Media

Dit is een gemakkelijke. De mainstream media met zijn waanzinnige regressieve-progressieven en hun elitaire vooroordelen vertekenden het beeld van het "Alt-Right" [Oud- of Extreem-Rechts], de Trump-campagne en de anti-sociale rechtvaardigheidsbewegingen tijdens het geheel van het verkiezingsproces. En niet alleen dit, maar door Wikileaks werd de linkse media ontbloot toen tal van journalisten en nieuwskanalen belicht werden. Die spanden rechtstreeks samen met de DNC en de campagne van Hillary, nadat ze eerst Bernie Sanders het bos in hadden gestuurd; en vervolgens tuigden ze de debatten op en gaven peilingcijfers die Clinton in een fantastische superieure positie plaatste tegenover Trump.

De mainstream media wordt nu door de meerderheid van de Amerikanen ter linker en ter rechter zijde gezien als een groot rottend propaganda-lijk dat moet worden onthoofd voordat het de ziekte verspreidt naar iemand anders. Ik voorspel dat de MSM lezers- en kijkersaantallen (met uitzondering van FOX News) zullen instorten, zelfs verder dan het reeds gedaan heeft. En veel nieuwskanalen zullen worden gedwongen om zich te versterken, totdat ze uit het bestaan verdwijnen.

Zoals ik al jaren geleden zei, is de mainstream media dood, ze wisten het echter nog niet. Nou, na deze verkiezingen weet iedereen het. De alternatieve media neemt de plaats in van de mainstream media. Wij zullen zien dat hun kijkersaantallen explosief zullen groeien in de komende jaren, terwijl zij verschrompelen.

Ze besloten dat hun werk niet was het rapporteren van de feiten, maar de publieke opinie te manipuleren. Zij zijn leugenaars en een schande voor de ware journalistiek. Opgeruimd staat netjes.

Dat gezegd hebbend, zullen sommigen beweren dat mijn standpunt dat de elites een Trump-presidentschap willen, niet houdbaar is, juist omdat de liberale media zo hard gewerkt heeft om de publieke opinie op te tuigen tegen Trump. Ik zal dat in mijn volgende artikel uitleggen, en waarom deze mensen in het grotere plaatje ontbreken.

De verlamming van de sociale rechtvaardigheid strijders (SJW)

De SJW-cultus is niet dood, maar is verlamd. Het is nu een kwijlende en bedlegerige verlamde patiënt die zijn maaltijden eet met een rietje; een slecht werkend omhulsel van een beweging die uit zijn ellende moet worden gehaald.

Als ik denk aan de sociale rechtvaardigheid-strijders, dan denk ik aan het eiland Misfit Toys. Niemand wil deze mensen. Ze zijn een nadeel voor alles wat ze aanraken, met inbegrip van de Democratische partij. Het was het fanatisme van de SJW's die de conservatieven bracht tot een woede-rally rond Trump. Zij waren het die de slapende reus lieten ontwaken.

Eén reden waarom ik dus zo zeker was dat Clinton zichzelf had ingesteld op verlies, was haar aandringen dat de Democraten openlijk dit hel-broedsel en hun ideologie zouden aannemen. Door het omarmen van de politiek correcte retoriek en het beschuldigen van alle oppositie als 'betreurenswaardige' racisten, seksisten, en als homofoob, veroordeelde dit Clintons campagne vanaf het allereerste begin. Iemand met verstand kon op internet zien dat de enorme stroom tegen de SJW's ging groeien. In feite stel ik het zo voor, dat de globalisten, met gebruik van de geavanceerde web-analisten die ze tot hun beschikking hadden, het zelfs al zagen voordat de rest van ons het deed.

De SJW's zijn een kleine minderheid in de Amerikaanse samenleving. Hun enige strategie is de Alinsky-tactiek geweest om hun beweging veel groter te laten schijnen dan het in werkelijkheid is. Door wederzijdse hulp van de elitaire aanhangers in de populaire media, presenteerden de SJW's een verzonnen consensus. Ze maakten dat het leek alsof zij de meerderheidsmening hadden en daarmee de 'superieure' weergave.

Een fantastisch resultaat van deze verkiezingen van 2016 was de realisatie door de conservatieven dat ze niet in de marge van de samenleving werden geïsoleerd. In feite zijn we, in Amerika tenminste, een aanzienlijke kracht waarmee moet worden gerekend. Er is een oud verhaal van een Romeinse Senator 2000 jaar geleden, die het idee voorstelde om slaven te dwingen armbanden te dragen, zodat ze gemakkelijk te herkennen waren. Een andere senator verwierp het idee, want "Nee, als ze beseffen met hoevelen ze echt zijn, kunnen ze in opstand komen."

Dit is wat verkiezing 2016 deed voor de conservatieven — we hebben gezien dat miljoenen van ons armbanden dragen, en we zijn nu in opstand gekomen.

Ik geef zelden commentaar op rassenkwesties, want ik zie niet echt dat een ras zeer relevant is in de meeste gevallen. Maar het was de tactiek van de sociale rechtvaardigheid-sekteleden om constant en op brutale wijze zich te richten tegen de rechtse witte mannen als de monsters in de geschiedenis, en die dus verantwoordelijk zijn geweest voor de tegenslagen en mislukkingen van elke minderheidsgroep van vandaag, en tot in eeuwigheid. Op dit punt denk ik dat het veilig is om te zeggen dat we NIET LANGER werkeloos zullen blijven zitten als geslagen jongens, als misleide mensen schreeuwend om een slachtoffer status.

Het einde van de reguliere peilingen

Ik had ook vertrouwen in mijn voorspelling van een overwinning van Trump op basis van mijn kennis van inconsistenties in de moderne peilingmethoden. Een feit in deze zaak is, dat een peiling lijdt aan hetzelfde gebrek aan objectiviteit waaraan elke andere "wetenschap" soms kan lijden — de resultaten zullen altijd kwetsbaar zijn door de beïnvloeding van de waarnemer. Als de waarnemer een bepaalde uitkomst wil voor de cijfers, tuigen ze bewust of onbewust hun methode op om het gewenste resultaat te leveren.

Ik zag dit keer op keer gebeuren tijdens de Brexit-opiniepeilingen in de aanloop naar het referendum, en zoals ik ook vele malen zag voor de verkiezingen in de V.S.: de campagne-peilingen leken zich op dezelfde manier te gedragen. Zo kunnen mediabronnen als Reuters beweren dat er zo'n 90 procent kans is op een overwinning van Hillary Clinton, vlak voor de verkiezingen. Wanneer de enquêteurs hun peiling doen met veel meer Democraten dan Republikeinen, en wanneer ze herhaaldelijk dezelfde groepen peilen, dan zijn ze niet bezig om gevarieerde of eerlijke gegevens te verkrijgen.

Op het einde werden de peilingen propaganda-instrumenten in plaats van een lakmoestest. De mainstream heeft wanhopig geprobeerd om uit te leggen waarom hun peilingen zo volkomen verkeerd waren, maar het is te laat voor hen. Na de Brexit en de VS-verkiezingen zal niemand deze cijfers ooit weer vertrouwen.

Vrijheid-groepen krijgen wat ademruimte (voor een tijdje)

De gestage roffel van de tegengestelde werking van de regering tegen de 'patriottische groepen' zal waarschijnlijk voor een korte tijd luwen. Ik meen te weten dat veel milities en paraatheidsnetwerken vandaag de dag een zware zucht van opluchting slaken na acht jaren van een vijandig Obama presidentschap, de IRS achtervolging van de vrijheid organisaties en van individuele activisten, puur gebaseerd op politieke dweepzucht, de DHS-profilering van deze activisten als terroristen, met het SPLC schuim op de mond als hondsdolle dieren op zoek naar hun banden met de FBI om die te gebruiken als een middel om hun tanden in alle conservatieven te zetten die het lef hebben om de deelname te weigeren aan het reguliere verhaal. [DHS = Departement van Staatsveiligheid; SPLC = een soort Stasi]

Nu de conservatieven 2017 ingaan en de volledige controle hebben over de regering, en met een mandaat voor Trump, lijkt het erop dat de vrijheid-groepen de strijd 'gewonnen hebben' en dat ze niets meer hebben te vrezen.

Dat gezegd hebbende, krijg het maar niet al te comfortabel, mensen, want nu gaan we mijn negatieve voorspellingen voor volgend jaar bespreken.

De laatste fase van de economische ineenstorting

Economische ineenstorting is een proces, geen enkelvoudige gebeurtenis. De aandelenmarkten spelen slechts een geringe rol in dit proces. De enige relatie van de meeste Amerikanen met de economie is die van de dagelijkse opkomst en ondergang van de Dow Jones. Als ze de Dow in het groen zien, gaan ze verder met hun dag. Als ze de Dow in het rood zien, stoppen ze en vragen wat er gebeurt. De verkiezing van Donald Trump heeft velen verrast met een plotselinge stijging in plaats van een val in de aandelenmarkten. Maar, zoals ik mijn lezers vóór de verkiezingen al vertelde, zou het verstandig zijn om nog een paar weken te wachten vooraleer te proberen deze markten te analyseren, want dat is hoe lang het gewoonlijk duurt om de verkiezingsresultaten te absorberen.

Ik voorspel ten eerste dat de centrale banken over de hele wereld verdergaan hun stimulerende maatregelen af te snijden, en dat de Fed nu gegarandeerd de rentetarieven zal verhogen, waarschijnlijk in december al, voordat Trump zelfs maar in het Witte Huis zit. Ik denk ook dat het proces voor het inleiden van een marktcrisis ongeveer zes maanden zal duren voor het alom zichtbaar is voor het publiek. Als gevolg van het trekken van de stekker uit de markten door de Fed, voorspel ik dat Trump en de Fed in de openlijke vijandelijkheden tegen elkaar zullen optreden, wat het internationale vertrouwen in de dollar als de wereld reserve-valuta zal uithollen.

In het verlengde daarvan zal de aanwezigheid van Trump in het Witte Huis de reeds bestaande spanningen met Saoedi-Arabië verergeren. Het Saoedische 9/11-wetsvoorstel is nog maar een begin. Dientengevolge geloof ik dat Saoedi-Arabië de Amerikaanse dollar zal dumpen als de oliedollar, en de vele andere OPEC-landen zal beïnvloeden hetzelfde te doen. Ik denk dat dit zal gebeuren begin 2018.

Mijn inzicht voor nu is, dat de olieprijzen de beste indicator zullen zijn voor waar de aandelen naartoe worden geleid in de komende maanden.

Dit is niet iets wat de vele Trump-supporters willen horen. De reactie binnen de vrijheid-beweging van mijn voorspelling dat de elites aan Trump zouden toestaan in functie te komen, was ook nogal voorspelbaar. Ik vermeldde dit in mijn artikel "Waarom de VS-verkiezingen de hele wereld wereld in verwarring brachten", en ik stelde:

"Ik heb niet deze positie ingenomen om alleen maar tegendraads te zijn. Als ik er eerlijk over nadenk, is mijn standpunt echt een verliezende positie. Als ik me vergis en Clinton wint op de 8e dan zal ik waarschijnlijk nooit het einde er meer van horen, maar dat is een risico dat genomen moet worden, want wat ik hier zie is een zet op het schaakbord, die anderen niet overwegen. Als ik verkeerd zit, dan zit ik verkeerd.

Dat gezegd hebbende, als ik gelijk heb, dan zal ik nog steeds verliezen, omdat de Trump-aanhangers en de helft van de vrijheid-beweging zo verrukt zullen zijn, dat zij waarschijnlijk het grotere probleem zullen negeren — dat Trump de kandidaat is die de elites steeds hebben gezocht."

Dit lijkt de reactie te zijn van ongeveer de helft van de vrijheid-beweging tot nu toe; een algemene blind geloof en vooroordeel, dat zich vastklampt aan het idee dat de verkiezingen (net als de Brexit) een overwinning was, en dat conservatieven gewoon de cultuur-oorlog gewonnen hebben en de globalisten verslagen. Het is grappig hoe het niet was dan een controverse, toen iedereen dacht dat ik het mis had over Trumps winnen in de eerste plaats.

Er zijn twee primaire argumenten die bij deze mensen opkomen. Ten eerste dat mijn mening over de invloed van de elites "onrealistisch" is, en dat de elites 'almachtig' hadden moeten zijn geworden om te slagen in het effectief leiden naar deze uitkomst van gebeurtenissen. Op dit argument zal ik in mijn volgende artikel in detail ingaan; op het presidentschap van Trump en wat de gevolgen zullen zijn voor ons allemaal als Trump geen constitutionalist blijkt te zijn.

Het tweede argument die ze presenteren is dat het de elites "nooit zal lukken" Trump en conservatieven de schuld te geven voor een economische crisis die al decennia lang in de maak was. Tegen de mensen die dit argument omarmen zeg ik — ik begrijp de massa-psychologie veel beter dan jij.

De realiteit is dat de helft van Amerika al gereed staat om Trump de schuld te geven voor alles wat gebeurt in de komende vier jaar (als we het zelfs zo lang nog maken). Bezit is negen-tiende van de wet in de hoofden van velen. Buiten dat is alles in de wereldwijde media en aan de linkerkant gericht ter bevordering van het idee dat Trump is: een apocalyps in de maak. Zelfs Duitslands 'Der Spiegel' publiceerde na de verkiezingen in haar tijdschrift een beeltenis met Trumps hoofd als een gigantische komeet die naar de aarde toe raast. Vertel me niet dat Trump geen economische crisis kan worden verweten. Alleen een volledige idioot zou suggereren dat hij iets anders is dan de perfecte zondebok.

Uiteindelijk maakt het niet uit of mensen de bovengenoemde voorspellingen wel of niet geloven. Ik heb honderden emails van lezers die me een "zilverpapieren hoedenmaker" noemden in het verleden en zich nu verontschuldigen. Dus als u van plan bent om te reageren op een reflexmatige manier over het begrip dat Trump en conservatieven niet worden opgezet door de elites voor een definitieve financiële geseling, moet u twee brieven schrijven — één voor vandaag zeggende dat ik de feeling verloren heb, en de andere voor morgen wanneer u ontdekt dat ik het weer juist had.

Bron: World Suffers From Trump Shell Shock - Here’s What Will Happen Next