www.wimjongman.nl

(homepagina)

Franciscus, verre van onfeilbaar

11 Januari 2016 | door Hugh Fitzgerald:

( )

Zoals altijd aan het begin van een jaar, gaf de paus in Rome een toespraak bij de buitenlandse diplomatieke dienst die hoort bij het Vaticaan. Paus Franciscus, een aardige vent, gaaf nu weer zo'n toespraak, die de aandacht verdient.

Het belangrijkste thema van Franciscus' toespraak was de immigratie, de massabeweging van volkeren, nu als onderdeel, van "mobiliteit die in onze menselijke natuur zit" en dat "de geschiedenis van de mensheid is samengesteld uit talloze migraties". Het is waar. Maar paus Franciscus verwaarloosde het punt om te bespreken wat voor sommigen van ons zo verontrustend is over deze huidige migratie naar Europa: de aantallen, de aard van de migranten, waar ze precies vandaan komen, waar ze proberen heen te gaan, en wat ze precies meevoeren in hun geestelijke bagage.

De paus zinspeelde er vaag op met: "een ernstige crisis in migratie". Maar hij is er zeker van dat die migranten trouw zijn aan hun geloof, ongeacht wat dat geloof mag zijn (het woord "islam" kwam nergens voor in zijn lange toespraak; het woord "moslim" slechts éénmaal), dat is niet het probleem. Want "geen enkele authentieke praktische uitvoering van godsdienst kan teleurstellen om de vrede te bevorderen."

Dit is een bewering waarvoor geen bewijsmateriaal werd aangevoerd, en niemand, zelfs niet een paus, is vrijgesteld van de noodzaak om een dergelijk bewijs aan te bieden. Immers, een groot deel van de Europese geschiedenis is doortrokken van oorlogen vanwege de religie. Ik veronderstel dat het woord "authentiek" een uitkomst biedt voor de paus: bestempel gewoon als "onecht" elke "praktijk van godsdienst" die faalt om "de vrede te bevorderen".

Voldoet de onbewezen bewering voor u? Zou u niet meer wensen dat een paus die, alvorens een dergelijke opmerking te maken, eerst grondig de teksten van de islam zou hebben gelezen, bestudeerd en geassimileerd, zoals de Qur'an en Hadith Sira, die de "praktijk van de islam" begeleiden? Maar als paus Franciscus dat had gedaan, natuurlijk, dan zou hij onmogelijk een dergelijke absurde opmerking hebben kunnen maken, dat als eerste.

Paus Franciscus blijft op deze sombere wijze doorgaan: "Alleen een vervormde ideologische vorm van godsdienst [?] kan denken dat recht wordt gedaan in de naam van de Almachtige door het opzettelijk afslachten van weerloze personen, zoals in de wrede terroristische aanslagen die zich in de afgelopen maanden hebben voorgedaan in Afrika, Europa en het Midden-Oosten." Al deze aanslagen werden natuurlijk uitgevoerd door moslims, in naam van de islam, afhankelijk van en vaak met aanhalende ondersteunende passages uit de Koran, en dat tegen de niet-moslims. Allen volgden het voorbeeld van Mohammed, die Perfecte Man wiens woorden en daden zijn uiteengezet in de Hadith en Sira. Er is niets "omgevormd" in deze vorm van de islam, zelfs niet als het niet naar onze wens is. Het had kunnen helpen bij het opruimen van de verwarring als hij iets durfde te vermelden of te suggereren, een hint dat wat wij noemen het "opzettelijk afslachten van weerloze [niet-moslim] personen" iets heel anders is dan moslims die vermoorden, of zij die het vermoorden van de ongelovigen goedkeuren.

Voor de paus zijn de huidige massale migraties in Europa niets anders dan de migraties of bewegingen zoals helemaal terug tot Adam en Eva: "Vanaf de verbanning uit Eden tot Abrahams reis..." En die migraties uit het verleden werden gekenmerkt door eenzelfde "strijd en lijden, in verlangens en verwachtingen, die worden gedeeld door de honderdduizenden personen die vandaag in beweging zijn, bezeten van dezelfde vastberadenheid waarmee Mozes een land bereikte, overvloeiend van 'melk en honing' (Ex. 3:17), een land van vrijheid en vrede." Lees voor "melk en honing" dan maar "gratis of gesubsidieerde huisvesting, medische zorg, onderwijs en andere genereuze uitkeringen" die aangeboden worden aan deze migranten, vooral in Noord-Europa. Dat is waarom moslims met honderdduizenden proberen om daar te eindigen, het ideaal is Duitsland en Scandinavië. Voor "vrijheid en vrede" lees dan maar: Sharia en Jihad.

Volgens de paus zien "veel migranten uit Azië en Afrika in Europa een baken voor beginselen als gelijkheid voor de wet, en waarden die inherent zijn aan de menselijke natuur, met inbegrip van de onschendbare waardigheid en gelijke behandeling van een ieder, liefde voor de naaste, ongeacht de oorsprong of geaardheid, vrijheid van geweten, en solidariteit met onze collega's, mannen en vrouwen." Ja, hoe waar. Dat zijn precies de principes — gelijkheid voor de wet en de "waarden, met inbegrip van de onschendbare waardigheid en gelijkheid van elke persoon" — die Europa maakten tot een baken voor moslims. Maar vertrouwen we er nu allemaal werkelijk op, dat deze islamitische migranten een diep verlangen hebben naar "liefde voor de naaste, ongeacht de oorsprong of geaardheid", en verlangen naar een "vrijheid van geweten, en solidariteit" in Parijs en Madrid, in Amsterdam en Londen, in Keulen en Toulouse, inderdaad overal in Europa?

En als de islamitische migranten naar Europa niets willen - volgens de paus - dan veiligheid om te komen en praktisch "hun naaste lief te hebben," dan is hij niet zo optimistisch over de Europeanen zelf. De paus is bezorgd — bezorgd over de houding en het gedrag van deze zelfde Europeanen: "Er moet geen verlies zijn van waarden en beginselen van de mensheid, respect voor de waardigheid van iedere persoon, wederzijdse vriendelijkheid en solidariteit, hoezeer deze kunnen blijken tot een last, moeilijk om te dragen." Voor de Europeaanse bullebak is het "een morele verantwoordelijkheid om te... zorgen voor bijstand en aanvaarding" van de migranten.

Nee! Er is geen verantwoordelijkheid om "te zorgen voor bijstand aan" of om deze migranten te accepteren, vanaf welke locatie dan ook, of in elk willekeurig aantal. En het is belachelijk om van de Europeanen te eisen dat zij accepteren dat migranten tegen alles ingaan wat belangrijk is voor de westerse beschaving, met inbegrip van vrijheid van denken en geweten, gelijkheid tussen de seksen. Dit geldt met name als geen van de betrokken migranten daarin zijn opgevoed, en zelfs fanatiek geloven, dat deze beginselen de vijand zijn.

Paus Franciscus beklaagt zich over de "leegte van idealen en het verlies van identiteit", die zo zegt hij "dramatisch het zogenaamde Westen kenmerken." En in dat "zogenaamde Westen ... geeft die leegte aanleiding tot angst, die ertoe leidt om de ander te zien als een bedreiging en een vijand, als beperkt van geest en onverzettelijk bij het verdediging van vooraf opgevatte begrippen." Het zouden de Europeanen zijn die onnodig angstig zijn, een angst vanwege voor hun eigen tekortkomingen, want er is echt geen vijand, geen "ander" om bang voor te zijn.

Het is nodig om te herhalen: Paus Franciscus is een heel aardige vent. Maar hij is ook een sentimenteel en teddybeer zacht. Hij biedt troostvolle fraaie plekjes van hemel-optimisme, een beetje pappen... Maar wat nodig is op dit moment, is iets van onvermurwbaarheid, meer exact Benedictijns. Het in gevaar gebrachte Europa — het "zogenaamde Westen" - het vereist meer dan deze aardige vent mogelijk kan brengen.

Bron: Hugh Fitzgerald: Francis, Far From Infallible


printen??? spaar papier en inkt.