www.wimjongman.nl

(homepagina)

Is de opname nu dus uitgesteld?

Door Jan Markell - 7 december 2016

( )

Zijn de gelukkige dagen weer terug? Ik heb het gevoel dat zelfs naar de opname uitkijkende gelovigen, nu op een of andere manier denken dat die gebeurtenis zal worden vertraagd nu Amerika terugkeert naar welvaart. Dankzij de resultaten van de 2016-verkiezingen, kunnen we nu terugkeren naar de rol van internationale leider. Dus zal Amerika opnieuw groot worden en terugkeren naar welvaart?

Een verslag op vrijdag zei dat de Europese Unie in het kielzog van Brexit en Donald Trump, uit elkaar kan vallen. Hebben de profetie-wachters bewezen het helemaal verkeerd te hebben? Geen van deze gebeurtenissen passen in de vermoedelijke agenda.

Een verkiezing of een revolutie?

Het is waar dat een nationale nachtmerrie van acht jaar lang ten einde loopt. Het was een tijd waarin christenen het doelwit zijn geweest, Amerika is afgedaald, wetteloosheid leeft in overvloed, corruptie is de norm en afwijkingen worden gevierd. Het zou moeilijk uit te leggen zijn om aan een Mars-bewoner uit te leggen waarom kinderen in gevaar brengen in een transgender-toiletten cool is.

Dus, miljoenen rechtvaardig verontwaardigde Amerikanen trokken op tegen deze despotische regering die hen vertelde hoe zich moeten gedragen, wat ze mogen geloven, en welke lampen ze moeten kopen. Ze waren ziek van de waarden van Jay-Z, Beyonce, Katy Perry en Madonna, die niet alleen werden gevierd maar opgelegd op de gemiddelde Amerikaan. Ze huilden over de toekomst voor hun kinderen en kleinkinderen en ging naar de stembus om het gezonde verstand terug te laten keren.

De media hadden hen verteld dat Hillary Clinton de onbetwistbare winnaar was. Zo vertelden de peilingen. Clinton-vuurwerk werd opgesteld voor verkiezingsnacht. Slechts weinigen konden zich de gezondheidszorg veroorloven, Amerikanen liepen gevaar in elke grote en kleine stad, en banen gingen naar het buitenland. De kiezers waren gewone mensen, die nu onze eigen Berlijnse muur gingen afbreken. Ze waren er ziek van dat alle glory naar "Black Lives Matter" ging, terwijl duidelijk was dat het leven van de gemiddelde Amerikaan er niet toe deed.

We hadden geen verkiezingen op 8 november, het was een revolutie.

Hoe zit het met de Mondialistische Agenda?

De mondialistische agenda is op een blokkade gestuit, omdat President-Elect Donald Trump niet een van hen is. Hoe kan dat eventueel passen in de eindtijd-eschatologie? Het tegenovergestelde had moeten gebeuren. De vurige mondialistische Hillary Clinton moest op 8 november winnen, wat deze trein op het spoor zou houden zodat de eindtijdklok zou doorlopen.

Maar Donald Trumps verkiezing is wel de grootste interne tegenslag voor het streven van de één-wereld asperaties van deze moderne tijd. Dit maakt zelfs de Brexit klein. De Brexit is maar klein in vergelijking met onze verkiezingsuitslag. En zeker zal de globale kliek dit niet zo laten blijven.

Dan is er nog Israël. Zoals voorspeld in Zacharia 12:3, was ze zonder vrienden geworden. Nu keert Amerika terug als haar overtuigde bondgenoot. Hoe gaat dit samen met de eindtijd in de Schrift? Gaat alles misschien vertragen?

Amerika in profetie

Online profetie schrijver Matt Ward verklaarde: "Trumps belofte om Amerika opnieuw groot te maken, is naar mijn mening een echte ambitie. Zijn benoeming geeft mogelijk wat uitstel, een laatste kans in een soort situatie voor berouw en vernieuwing van de eens zo grote natie en macht.

"Maar ik ben er niet zeker van dat Amerika of de wereld dat soort van tijd krijgt. Als ik rondkijk vandaag, zie ik het voor de hand liggende samenvallen van de eindtijd-bijbel-profetie op een manier zoals we daarvóór nooit gezien hebben. Dit samenvallen is gekoppeld aan een duidelijke versnelling van profetische gebeurtenissen. Wij gaan in de richting een 'point of no return'. Deze twee feiten alleen al wijzen op het late uur."

Ward vervolgt: "Als de veronderstelling klopt dat we snel een 'point of no return' naderen, dan lijkt een presidentschap dat ten minste vier of misschien acht jaar omvat van 'Amerika opnieuw groot te maken' onder leiding van een man die echt deze veranderingen gestalte wil geven, onlogisch met de bijbelse profetie."

Alles gaat als gewoonlijk

Stel dat omwille van de discussie dat Amerika en zelfs de hele wereld teruggaat naar "alles gaat zijn gangetje". Is dat niet juist wat het klimaat zal zijn ten tijde van de opname? Zoals Bill Perkins in zijn Compass publicatie schreef: "De Trump-overwinning lijkt beter te passen bij Matteüs 24 en Lucas 17. Die verzen zeggen dat dingen normaal zijn voordat de opname komt. Ze vermelden heel specifiek 'planten en oogsten', 'eten en drinken', 'bouwen' en sociale evenementen. Met andere woorden, de normale dingen in het leven. Als Trump ons zinkende schip een beetje rechtop houdt, zou de Schrift passen als een handschoen."

Perkins zegt: "In tegenstelling tot wat werd voorspeld, herstelt de beurs zich. De geld-mensen denken dat Trump het beter zal doen dan Obama in het beheer van de economie. Door Zijn genade heeft God ons een eigen Brexit-moment gegeven - misschien zelfs een Ninevé-moment. Misschien is dit Gods antwoord op onze gebeden, door een tijdelijke vertraging in de voorgang van de Bijbels geprofeteerde 'één-wereld-orde'. Hij kan ons een verbazingwekkend uitstel hebben gegeven van de illegale en ongecontroleerde waanzin van de machthebbers."

De nabijheid is er nog steeds

Het belangrijkste om te onthouden, als het gaat om de tijd van de Opname: het is altijd "aanstaande". Dit betekent: elk moment. Dat is het waarom de vroege kerk elkaar begroette met "Maranatha". Vanaf de vroegste dagen van de kerk voedden de apostelen en de eerste generatie christenen een serieuze verwachting en hoop dat Christus van ganser harte, plotseling, op elk gewenst moment, kan terugkeren en zijn gemeente bijeenverzamelen naar de hemel. De schrijvers van de Bijbel suggereren dat daar niets aan vooraf hoeft te gaan.

"Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heer. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen. U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heer is nabij. Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de Rechter staat voor de deur. " (Jakobus 5:7-9)

Paulus was ervan overtuigd dat hijzelf onder degenen zou zijn die levend zouden worden ingehaald om de Heer te ontmoeten! Dat is aanstaande. Een stevige overtuiging dat Christus op elk gewenst moment kan terugkeren, doortrekt het hele Nieuwe Testament.

Misschien krijgen we meer tijd om het verval te vertragen. Wij gaan "verder totdat Hij komt", als zout en licht, en we redden hen die vergaan zolang er nog tijd is. Velen zijn van mening dat de Opname van de gemeente de wereld zal verwoesten. Zodra dit kleine maar krachtige overblijfsel van gelovigen is verwijderd, breekt de hel los. Het doet er niet toe wie er president is, koning, heerser of keizer.

Een valse leer waarschuwing

Bill Koenig waarschuwt de lezers in zijn wekelijkse e-nieuwsbrief: "Er zijn mensen in de Koninkrijk Nu/Dominion-theologie -gemeenschap, die geloven dat President-elect Donald Trump een belangrijke rol zal spelen bij de oprichting van het Koninkrijk op aarde, wat zal beginnen in de Verenigde Staten en zich wereldwijd uitbreiden."

Koenig zegt ook: "Er zullen in de komende dagen vele profetieën zijn van zelfbenoemde profeten die President-elect Trump de moderne koning noemen als in de dagen van Cyrus. Ze deden hetzelfde toen President George W Bush werd verkozen en aantrad. Echter zijn lot veranderde dramatisch toen hij opriep tot een Palestijnse staat en dat vervolgens doordrukte."

Misschien vandaag

De geest van de Antichrist lijkt te regeren, zelfs in Amerika. Progressief links is aan het rellen, branden, en gedraagt zich alsof ze niet kunnen wachten op de 'mens der wetteloosheid' om op te staan zodat zij hem kunnen aanbidden. Ik denk dat hij is nog steeds achter de coulissen staat te wachten. Er is niets veranderd. De geboorteweeën zullen blijven komen over de hele wereld.

Wat betreft Europa, hoe meer het zich destabiliseert, hoe meer het een podium wordt voor de Antichrist. De komst van de tien koningen, die samen zullen opstaan, doen dat NA de opname. Wat er nu gebeurt in Europa is niet zo belangrijk.

De Opname is niet vertraagd. Het thema van de Bijbel is misschien juist al vandaag. Word niet moe van het verwachten. Blijf voluit kijken. Jezus Christus zal ons binnenkort meenemen naar het huis van de Vader (Johannes 14:1-3). Wij zijn in afwachting van onze "gezegende hoop" (Titus 2:13). Het is aanstaande.

Bron: Jan Markell