www.wimjongman.nl

(homepagina)

SOROS' CAMPAGNE VAN WERELDWIJDE CHAOS

>Binnendringen is de versluiering van de grootheidswaanzin van Soros' filantropische project.

23 augustus 2016 | Caroline Glick

Oorspronkelijk gepubliceerd door de Jerusalem Post.

Grote media-uitgevers in de VS hebben het uitlekken genegeerd van duizenden e-mails van de Open Society Foundation van miljardair George Soros door de activistische hackersgroep, DCLeaks. De OSF is het middel waarmee Soros in de afgelopen twee decennia miljarden dollars heeft gepompt naar non-profit organisaties in de VS en over de hele wereld.

Volgens de documenten heeft Soros meer dan 30 miljoen dollar gegeven aan groepen die werken voor Hillary Clinton tot aan de verkiezingen in november, waarmee hij haar grootste donor is. Dus is het waarschijnlijk dat de ondersteuning voor Clinton van de media een rol heeft gespeeld, en dat ze dit verhaal hebben verborgen.

Het is echter ook waarschijnlijk dat er ten minste enige nieuwsredacteuren waren die niet begrepen waarom de gelekte documenten verborgen waren. Het merendeel van de informatie was ook al bekend. Soros' massale financiering van uiterst linkse groepen in de VS en over de hele wereld wordt al meer dan een decennium gedocumenteerd.

Maar in het geval door de bomen het bos niet meer te zien is, is nu het bredere verhaal van belang, omdat veel van de details reeds bekend waren. De DCLeaks document-dump is een belangrijk verhaal, omdat het een woud van Soros-netwerken blootlegt.

Het eerste ding dat wij zien is het grootsheidswaanzinnige karakter van Soros' filantropische project. Geen plekje van de wereld dat niet wordt beïnvloed door zijn inspanningen. En geen beleidsterrein is onaangeroerd gebleven.

Op het eerste gezicht lijkt het grote aantal groepen en personen die hij ondersteunt niet gerelateerd. Immers, wat heeft klimaatverandering te maken met illegale Afrikaanse immigratie naar Israël? Wat heeft Occupy Wall Street te maken met het Griekse immigratiebeleid? Maar het is een feit dat de door Soros gesteunde projecten dezelfde fundamentele gemeenschappelijke kenmerken delen.

Zij werken allemaal aan het verzwakken van het vermogen van nationale en lokale overheden in de westerse democratieën waar deze de wetten en waarden van hun naties en gemeenschappen handhaven.

Zij werken allemaal om de vrije markten te belemmeren, of die markten nu financieel, ideologisch, politiek of wetenschappelijk zijn. Zij doen het in de naam van de democratie, de mensenrechten, economische, raciale en seksuele rechtvaardigheid, en andere verheven voorwaarden.

Met andere woorden, hun doel is om westerse democratieën te ondermijnen en het voor regeringen onmogelijk te maken om de orde te handhaven of samenlevingen te behouden met hun unieke identiteit en waarden.

Black Lives Matter heeft van de door Soros gecontroleerde groepen $ 650.000 ontvangen in het afgelopen jaar, en is daarmee een klassiek voorbeeld van deze inspanningen. Tot voor kort werd de politie universeel bewonderd in de VS als het binnenlandse equivalent van het leger. BLM ontpopte zich als een sociale kracht, die is gebruikt voor de politisering van steun voor de politie.

Hun centrale stelling is dat de politie in de VS geen kracht ten goede is, waardoor de samenleving kan functioneren door het handhaven van recht en orde. De politie is eerder een instrument van de witte onderdrukking van zwarten.

Rechtshandhaving in de overwegend Afro-Amerikaanse Gemeenschappen wordt aangevallen als zijnde inherent racistisch.

De BLM-agitatie, die is beschuldigd van het inspireren van het vermoorden van politieagenten in verschillende steden van de V.S., heeft geleid tot twee antwoorden van de politiemanschappen. Ten eerste zijn ze gedemoraliseerd en vinden zichzelf gecriminaliseerd bij hun proberen om hun steden te beveiligen tegen criminelen.

Ten tweede, hun bereidheid om geweld te gebruiken in situaties die erom vragen, is afgenomen. Angst voor een misdadige aanklacht aan de ene kant, en publieke veroordeling als "racisten" anderzijds, veroorzaakt dat de politie liever blijft stilzitten, zelfs wanneer situaties vereisen dat zij handelen.

Het demoraliseren en intimideren van de politie zal zeer waarschijnlijk leiden tot een steile stijging van geweldsmisdrijven.

Dan zijn er de acties van Soros betreffende de illegale immigratie. Van de VS tot Europa en Israël heeft Soros een wereldwijde druk tot immigratie ten uitvoer gelegd en die gebruikt om de nationale identiteit en demografische samenstelling van de westerse democratieën te ondermijnen. De uitgelekte e-mails laten zien dat zijn groepen hebben ingegrepen in de Europese verkiezingen, zodat politici werden gekozen die het beleid ondersteunen van open grenzen voor immigranten uit de Arabische wereld, en om financieel en anderszins journalisten te ondersteunen die sympathiek verslag doen over immigranten.

De Soros-groepen maken het in principe mogelijk dat illegale immigranten naar de VS en Europa, konden binnenkomen. Zij hebben geprobeerd de uitspraken van ons Hooggerechtshof te beïnvloeden over illegale immigratie vanuit Mexico. Zij hebben gewerkt met moslim- en andere groepen in het demoniseren van Amerikanen en Europeanen die zich verzetten tegen de open grenzen.

Ook in Israël verzette Soros zich tegen de inspanningen van de regering om de stroom van illegale immigratie vanuit Afrika tegen te gaan via de grens met Egypte.

Het concept is ten diepste druk uitoefenen ter legalisering van ongebreidelde immigratie, en staten moeten niet in staat zijn tot bescherming van hun nationale identiteit.

Als het racistisch is voor Grieken om hun nationale identiteit te beschermen door het blokkeren van miljoenen Syriërs die hun grondgebied willen betreden, dan is het racistisch voor Griekenland - of Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Zweden, de VS of Polen – om te bestaan.

Parallel aan deze inspanningen zijn anderen gericht op de verwerping van het recht van de westerse democratieën om hun lang gekoesterde sociale normen te handhaven. Zo staan bijvoorbeeld de door Soros ondersteunde groepen achter de push voor het homohuwelijk, maar dat niet alleen, ook voor unisex openbare toiletten en badkamers.

Zij ondersteunen niet alleen het recht van vrouwen om te dienen in de gevechtseenheden, maar doen inspanningen om soldaten te dwingen te leven in unisex kazernes. Met andere woorden, zij ondersteunen inspanningen die zijn gericht op het ontkennen van het recht burgers van westerse democratieën om voor zichzelf afstand te nemen van de Soros-afwijzing van hun meest intieme waarden – door hun seksuele privacy en identiteit te ontkennen.

Wat Israël betreft werken de Soros-gesteunde groepen aan de ontlegitimisering van elk aspect van de Israëlische samenleving als zijnde racistisch en onrechtmatig. De Palestijnen zijn het centrale punt van zijn aanvallen. Hij gebruikt ze om te beweren dat Israël een racistische staat is. Soros betaalt gematigde linkse groepen, radicale linkse groepen, Israëlische Arabische groepen en Palestijnse groepen. Op verschillende en aanvullende wijze hebben deze groepen als doel dat Israël geen recht heeft op zelfverdediging, of op handhaving van zijn wetten naar niet-Joodse burgers.

In de VS steunt Soros groepen van BLM tot J Street, die er werk van maken om het sociaal en politiek aanvaardbaar te maken om zich te verzetten tegen Israël.

De drijfkracht van Soros' inspanningen, van Ferguson tot Berlijn tot Jeruzalem, is ten behoeve van het opwekken van chaos en wanorde, zodat lokale overheden door zijn ondersteunde groepen verlamd worden om hun samenlevingen niet meer te beveiligen, of om zelfs maar te stellen dat ze veiligheid verdienen.

Donald Trumps campagne is in vele opzichten, een directe reactie, niet op Clinton, maar op Soros zelf.

Door te pleiten voor de bouw van een muur op de grens, voor ondersteuning van de Britse uittreding uit de EU, voor steun voor Israël, voor ondersteuning van een tijdelijk verbod op islamitische immigratie, en voor de ondersteuning van de politie tegen de BLM, fungeert Trump als een directe tegenstander van Soros' multi-miljard dollar inspanningen.

DCLeaks heeft de onmetelijkheid blootgelegd van de door Soros gefinancierde linkse campagne tegen de grondslagen van de liberale democratieën. De "directe democratie"-bewegingen die Soros ondersteunt, is niets anders dan de roep om de massa te controleren.

De volkeren van het Westen moeten de gemeenschappelijke grondslagen herkennen van al deze Soros-acties. Zij moeten ook beseffen dat het enige antwoord op al deze met voorbedachte rade campagnes ter ondermijning voor de mensen in het westen is, om op te komen voor hun nationale rechten en hun individuele recht op veiligheid. Ze moeten achter hun nationale instellingen staan, die hun veiligheid garanderen, overeenkomstig de wettige regels, in hun nationale waarden en tradities handhaven en verdedigen.

Bron: Soros’s Campaign of Global Chaos | Frontpage Mag