www.wimjongman.nl

(homepagina)

Tweede waarschuwing - Kanker in de kerk

De Opkomende Kerk (Emergent Church) gaat echt een fusie aan met de wereld

2 Thess 2:11-12: En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Een van mijn mentoren, de Nieuw-Zeelandse evangelist en eindtijd-leraar Barry Smith, schreef een boek met de titel "Tweede waarschuwing" over de komende wereldregering en de één-wereld-religie. Barry schreef dat boek 25 jaar geleden. En het meeste van wat hij als waarschuwing schreef, is over ons gekomen, of het gaat over ons komen vandaag. We leven nu in een 'globale maatschappij', waar alles zo onderling verbonden en van elkaar afhankelijk is. Als we geen internet hebben zoals we vandaag, zou ons leven er heel anders uit zien. Als we geen Wi-Fi en smartphones zouden hebben, zouden we niet in staat zijn om het meeste van wat we vandaag de dag doen, te doen. De wereldregering komt heel dichtbij.

Mijn focus in deze reactie is echter de kwestie van de aanpak van een wereldreligie. De reden waarom ik Barry's titel "Tweede waarschuwing" nam, is dat ik geschreven heb over het gevaar van wat de Opkomende Kerk wordt genoemd. Deze ketterij uit de hel komt op gang, dus vond ik dat het nodig was om een ​​tweede waarschuwing te geven.

In de afgelopen 6 of 7 jaar zijn meer dan 12 van onze gelovige familieleden en goede christelijke vrienden overleden aan verschillende vormen van kanker. Vijf gelovige vrienden hebben nu kanker, met inbegrip van onze senior-pastor. Veel andere krachtige gelovigen, waaronder veel in het leiderschap, zijn in de afgelopen tijd gestorven aan kanker. Kanker is uitgegroeid tot de plaag van onze tijd, in de wereld en in de kerk. Toen we in 2014 in Nieuw-Zeeland waren, hadden we een maaltijd met een aantal oude ongelovige vrienden uit onze dagen in de autosportwereld, voordat ik een gelovige in Yeshua werd. We hadden het over de mensen die we kenden uit het verleden, en ik was geschokt toen ik me realiseerde dat een groter deel van de gelovigen die we kenden waren gestorven aan kanker dan de ongelovigen die we kenden.

Vorige week stuurde een broer uit Nieuw-Zeeland mij een video over de toenemende infiltratie van de theologie van de Opkomende Kerk, opkomend in de hoofdstroom- en evangelische denominaties. Terwijl ik erover aan het mediteren was, van wat ik gezien had, begon ik me af te vragen: is de kankerplaag in de Kerk, die de oorzaak is van het fysieke wegvallen van gelovigen, als een profetische waarschuwing voor de geestelijke kankeraanval op de kerk, die de oorzaak is dat menigten van gelovigen wegvallen? Dat is de oorzaak waarom ik vond dat ik de Tweede Waarschuwing uit moest geven.

Zogenaamde pastors en bijbelleraren als Rob Bell en Brian Maclaren onderwijzen aan duizenden van hun volgelingen dat de Bijbel relevant gemaakt moet worden voor deze tijden, en dat er niet zoiets bestaat als een regelrechte waarheid, zelfs niet in de Bijbel. Ze omarmen het en geven het door aan de mensen die onder hun bedrieglijke ban verblijven, en brengen veel New Age en occulte doctrines, en beweren zelfs dat Yeshua en Buddha gelijk zijn, en dat je zowel boeddhist als christen tegelijk kunt zijn. Het zijn zieke mensen en worden steeds zieker. Als u meer wilt weten, hier zijn de links naar een CBN-artikel en een 2 uur durende documentaire die de mate blootlegt waarin deze vorm van kanker de Westerse Kerk aan het corrumperen is.

The Emerging Church Explained | CBN.com

Has-The-Emerging-Church-Movement-Arrived-In-Your-Church

Zoals ik schreef over de Opkomende kanker, is het vooral een probleem voor de Westerse kerk. Voor zover ik weet, heeft het geen grote invloed in Azië, Afrika en India. Elke keer als ik in mijn commentaren op een positieve manier naar de Torah verwijs, krijg ik een paar antwoorden die mij beschuldigen een ketterse Judaïst te zijn. Ik denk dat de reden dat de Kerk in Azië, Afrika en India deze opkomende theologie niet accepteren, is dat ze een veel groter respect hebben voor de Thora en de leer van de Hebreeuwse geschriften (meer daarover in de volgende weken reactie).

De Opkomende Kerk wil het Woord van God veranderen en meer relevant maken in de wereld van vandaag. Ik zeg: het tegendeel is waar. De kerk is geroepen om de wereld van vandaag te helpen meer relevant te worden voor het leven in het Koninkrijk van God. Als uw kerk nog niet is besmet door de Opkomende bedriegers, geef dan deze waarschuwing door aan uw leiders en al uw vrienden.

En een speciaal woord van onze broeders en zusters in Azië, Afrika en India. Geef geen plaats aan de kanker van deze Opkomende theologie die nu de Westerse Kerk vergiftigt.

Voor nu zal ik de Hebreeuwse profeet Jeremia het laatste woord geven. Jeremia 6:16: "Zo zegt de HEERE: Ga staan op de wegen, en zie, vraag naar de aloude paden, waar toch de goede weg is, en bewandel die. Dan zult u rust vinden voor uw ziel. Maar zij zeggen: Wij bewandelen die niet."

Bron: The Carmel Alert – January 15th – Out of Zion


printen??? spaar papier en inkt.