www.wimjongman.nl

(homepagina)

Vermiste stuk van een 400 jaar oude profetie voorspelt de Russische verovering van Israël

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 14 december 2016

 En gij mensenzoon, profeteer tegen Gog en zeg: Aldus zegt de Heer GOD: Zie Ik ben tegen u, O, Gog, Chef Prins van Mesech en Tubal." Ezechiël 39:1 (de Israël Bible™)

Hoewel de betrekkingen tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu vriendelijk lijken, onthulde een onlangs ontbrekend stuk aan een 400 jaar oude profetie de waarschuwing dat de Russische pre-Messiaanse intenties ten aanzien van Israël veel agressiever zijn dan iemand zou kunnen denken.

De profetie, toegeschreven aan Elijah ben Solomon Zalman, een toonaangevende Torah-geleerde uit de 18e eeuw, bekend als de Vilna Gaon, stelt: "Als de schepen van het Koninkrijk van Rusland door de Straat van de Bosporous (in noordwest Turkije) vaart, moeten we onze Shabbatskleren aantrekken, omdat dit je zegt, dat de komst van de Messias zeer nabij is."

( )

De Vilna Gaon (Wikimedia Commons)

Toen Turkije een Russisch gevechtsvliegtuig neerschoot in november 2015, ontstak het bijna een oorlog tussen deze twee landen, en leek de profetie werkelijkheid te worden. Twee maanden geleden voer de Russische Marine naar het Middellandse Zeegebied, om daar hun reeds formidabele militaire aanwezigheid in de regio verder te versterken en de fase te openen voor de geprofeteerde confrontatie, die op elk moment kan optreden.

In een lezing vorige week heeft Rabbi Yekutiel Fisch, de auteur van het boek van de kabbalistische Sod Hachashmal ("Geheim van de Elektriciteit"), opgemerkt dat de meeste mensen bekend zijn met de profetie, waarvoor de eer gegeven wordt aan de Gaon, maar hij beweerde dat het onderwijs nog oudere wortels heeft. Rabbi Fisch' onderwijs werd opgepikt door Yeranen Yaakov, een Joodse eindtijdblogger, die de verbinding maakte.

Rabbi Fisch heeft de oorspronkelijke profetie toegeschreven aan Samson ben Pesah Ostropoli, een bekende mysticus, die omkwam in een pogrom in Polen in 1648. In zijn boek Mahaneh Dan ("Het Kamp van Dan"), dat sindsdien verloren is gegaan, stelt Rabbi Ostropoli hetzelfde over Ruslands verovering van Turkije. Maar in tegenstelling tot de profetie die toegeschreven wordt aan de Vilna Gaon, stelt Rabbi Ostropoli's oorspronkelijke profetie dat Rusland het zal doen met als ware bedoeling: de verovering van Israël.

Tot nu toe leek Israël ongewoon onaangeraakt te zijn in het groeiende Midden-Oosten conflict dat gecentreerd is rond Syrië, en dat de wrijving tussen Rusland en Turkije Israël er helemaal niet bij zal betrekken. Maar Rusland is nooit neutraal geweest in de regio en alle regionale vijanden van Israël dragen Russische wapens.

In Syrië is het Russische leger momenteel bezig met het helpen van haar bondgenoot, de Syrische President Bashar al-Assad, lange tijd een verklaarde vijand van Israël, bij het overwinnen van de rebellen in een bloedige burgeroorlog. En in het nabijgelegen Iran heeft men gezworen Israël van de kaart te vegen. Daar heeft Rusland onlangs aan de Iraanse Revolutionaire Garde het huidige S-300 antiluchtwapensysteem geleverd .

Over de diplomatieke banden tussen Israël en Rusland vertelde Professor Efraim Inbar van het Begin-Sadat Centrum voor Strategische Studies aan Breaking News Israël dat de betrekkingen mogelijk niet zo warm zijn als ze worden weergegeven.

"Deze betrekkingen zijn gebaseerd op specifieke en smalle afspraken ter voorkoming van botsingen," zo legde Professor Inbar uit. "Met Russische gevechtsvliegtuigen zo dicht bij de Israëlische grens is dit noodzakelijk, en het is in het belang van Israël geen eventuele geschillen met Rusland te hebben. Maar er is geen ondertekend verdrag of een formele overeenkomst.

"We mogen niet vergeten dat Rusland ook samengaat met Iran, en de Hezbollah steunt, en zelfs betrekkingen heeft met Hamas," waarschuwde Professor Inbar.

In een lezing vorig jaar heeft Rabbi Moshe Sternbuch, de opperrechter van Edah HaChareidis in Jeruzalem, dit profetisch onderricht besproken, en vroeg waarom Turkije Rusland zou tegenwerken, sinds Rusland militair superieur is.

( )

Russische lange-afstands surface-to-air S-300 raketten werden verkocht aan Iran. (RT news)

"We zien daarin de vervulling in het onderwijs van onze wijzen, dat wanneer de Moshiach zal komen, God de koninkrijken tegen elkaar opzet en ze een oorlog beginnen tegen hun eigen wil in," zo verklaarde rabbijn Sternbuch.

De oorspronkelijke versie van de profetie die geschreven werd door Rabbi Ostropoli, stelt dat Israël veel processen zal ondergaan. Aanvankelijk zal Israël komen onder de Turkse overheersing, na onder Britse heerschappij te zijn geweest, en uiteindelijk zal Israël onder het bewind van Rusland komen.

Het Ottomaanse Rijk regeerde in Israël op het moment dat Rabbi Ostropoli zijn boek schreef, maar het Britse mandaat in Palestina lag nog bijna 300 jaar in de toekomst, toen hij voorspelde dat zij over Israël zouden heersen. Rusland heeft nooit over Israël geregeerd, maar het Russische leger heeft nog nooit zo dicht bij Jeruzalem gestaan als nu.

[Editor: persoonlijk hen ik een andere visie, enwel dat het leger van Gog zal worden verslagen in de bergen van Israël.]

Bron: Missing Piece of 400-Year-Old Prophecy: Russia Will Conquer Israel - Breaking Israel News