www.wimjongman.nl

(homepagina)

Onze wereld: De oude generaals en een oud plan

1 juni 2016 - door Caroline Glick

Er is geen Palestijns kiezersdeel dat voor vrede met Israël is. Hoe meer Israël aan de Palestijnen aanbiedt, des te minder zijn ze geïnteresseerd in het werken eraan.

Israëlische links is een eendagsvlieg. Zoals het de dingen ziet, kunnen al Israëls problemen - met de Palestijnen, met de Arabische wereld, met Europa en met het Amerikaanse links – worden opgelost door het opgeven van Judea en Samaria en de helft van Jeruzalem (samen met Gaza, wat we al weggaven).

Zodra Israël dit doet, zo beweert de linkerkant, dan zullen de Palestijnen, de Arabische wereld, Europa en de Bernie Sanders-kiezers van ons houden zoals nooit tevoren.

De gebeurtenissen van de afgelopen kwarteeuw hebben echter aangetoond van het linkse standpunt volkomen onjuist is. Elke keer dat Israël de Palestijnen land gaf, is het minder veiliger geworden. De Arabieren zijn zelfs nog vijandiger geworden.

Het westen is ook vijandiger geworden. De Palestijnen hebben hun eisen opgeschroefd.

Vanwege hun negatieve ervaring met dit linkse beleid verwerpen de meeste Israëli's dit dan ook. Dat is ook de reden waarom rechts de verkiezingen blijft winnen.

Gezien de mislukking van hun plan, zou van de linkerkant verwacht mogen worden, dat ze een andere koers zouden inslaan. Maar zo werkt het niet. In plaats daarvan heeft men getracht zijn voortgaande loyaliteit aan haar mislukte terugtrekkingsstrategie te verbergen, door te doen alsof het iets anders is.

Een centraal onderdeel van deze strategie van verbergen door links is zijn gebruik van de voormalige generaals.

In de afgelopen kwarteeuw, en met name sinds het begin van 2000, toen de Palestijnen begonnen te demonstreren geen interesse te hebben in een staat naast Israël, heeft links de voormalig generaals opgedragen om met regelmatige tussenpozen te verkondigen dat trouw blijven aan het mislukte terugtrekkingsbeleid van links niet irrationeel is.

Om de paar jaar wordt er een nieuw initiatief van de voormalige generaals gepubliceerd – vaak gefinancierd door de EU.

Eider op zijn beurt gebruikt wat populaire thema's van de dag bij de verpakking van hun oproep tot terugtrekking uit Judea en Samaria en de verdeling van Jeruzalem.

De media, die zelf gedomineerd worden door links, steunen deze initiatieven. De voormalig oorlogshelden paradeerden voor de camera's en worden vanwege hun patriottisme aan het publiek gepresenteerd als de verantwoordelijke volwassenen in de politieke strijd, ondanks hun afkeer daarvan. Net zoals ze de oproepplicht gehoord hebben om de troepen in oorlogen van eerdere generaties te leiden, zo geven zij ook vandaag, zo is ons verteld, opnieuw gehoor aan de oproep, nu in een laatste wanhopige poging om het land te redden.

Net op het moment dat Avigdor Lieberman beëdigd werd als minister van Defensie, kwam een nieuwe groep van oude generaals uit met een nieuwe versie van hun oude en in diskrediet geraakte plan.

Een groep die zichzelf "Bevelhebbers voor Israëlische veiligheid" noemt, heeft een indrukwekkende lijst van 214 generaals gemobiliseerd die een nieuw document hebben ondertekend genaamd: "Veiligheid eerst: Wijziging van de regels van het spel, een plan om Israëls diplomatieke veiligheidspositie te verbeteren."

De groep heeft een geweldige website die vol is met een top web-commercial, die de sociale media-feeds overstroomd heeft de afgelopen paar dagen. In de advertentie wordt een persoon weergegeven die bezig met het afscheuren van een "Peace Now" bumpersticker om die te vervangen door een sticker met "Veiligheid nu, vrede later".

Hun plan, zoals de advertentie aankondigt, zal de veiligheid van Israël verbeteren, haar internationale positie verstreken, de breuklijnen herstellen in de Israëlische samenleving, alsmede de voorwaarden scheppen voor toekomstige onderhandelingen met de Palestijnen.

Helaas, zoals elk links plan tot nu toe, als de generaals hun zin krijgen en de regering hun advies overneemt, zullen de resultaten precies het tegenovergestelde zijn van wat ze beloven. Zoals het geval was met elke ander goed verpakt terugtrekkingsplan, zal de veiligheid van Israël worden geschaad. Onze internationale positie zal worden vernield. De Bernie Sanders-kiezers zullen samen met de Europeanen hun toewijding opvoeren om Israël te schaden. En de Soennitische Arabische staten zullen ons weer massaal gaan verlaten.

De generaals openen hun nieuwe pakket met een agressieve oproep tot een voortdurende Israëlische veiligheidscontrole over Judea en Samaria, totdat de Palestijnen beslissen om vrede met ons te sluiten.

Maar zoals we al gauw zien, was dat maar gewoon het schrapen van hun keel.

Na het opstellen van hun simpele gedachte, draaien de generaals weer helemaal naar de linkerkant met een onveranderlijke fantasie.

Ze zeggen dat de regering formeel afstand moet doen van Israëls soevereine rechten over het overgrote deel van Judea en Samaria en Oost-Jeruzalem.

Ze roepen de regering ook op definitief te stoppen met de inachtneming van de eigendomsrechten van Joden in het gebied van Judea en Samaria buiten de beveiligde omtrek.

Aan de meer dan honderdduizend Joden die in die gebieden wonen, zo dringen zij aan, moeten alle rechten op eigendom worden geweigerd, buiten het recht om te verkopen wat ze nu zelf bezitten.

Hen mag niet worden toegestaan iets te bouwen – geen nieuwe huizen; geen nieuwe gemeenschappen; geen nieuwe infrastructuur.

Wat betreft de gemeenschappen binnen de omtrek, zo dringen de generaals aan, aan die moet worden toegestaan om door te gaan met inachtneming van de Joodse eigendomsrechten, met een limiet. Bijvoorbeeld, deze gemeenschappen mogen zich niet uitbreiden buiten de huidige bouwgrenzen. Met andere woorden, de Joden kunnen opbouwen, maar niet uitbouwen.

Jeruzalem, naar zij geloven, had nooit moeten worden verenigd in 1967, en moet nu effectief worden verdeeld.

De generaals roepen de gemeentelijke overheid op te stoppen met het beheer van de stad als een uniforme gemengde Joodse en Arabische stad. In plaats daarvan, zeggen ze, moet de stad aparte besluitvormende organen instellen voor de Arabische wijken van Oost-, Noord- en Zuid-Jeruzalem. Deze aparte autoriteit moet verantwoordelijk zijn voor alle planning en zonering van activiteiten in de Arabische buurten, alsmede het onderwijssysteem, en elk ander aspect van het dagelijks leven van de Arabieren in de stad.

Gaza, dat sinds 2007 als een Hamas-staat functioneert, wordt ook uit de kou gehaald. De generaals pleiten ervoor dat de regering alles blijft leveren aan Gaza, alles wat Hamas eist, water, elektriciteit, werkgelegenheid in Israël, en een Hamas-gecontroleerde grensovergang. Zij roepen zelfs Israël op om Europa toe te staan de salarissen van de Hamas-terroristen te betalen.

Bovendien doen de generaals de aanbeveling dat de regering moet afkondigen dat ze Gaza, Judea en Samaria en het verdeelde Jeruzalem als één politieke entiteit zien, ondanks het feit dat ze dat niet zijn.

De generaals stellen het zich zo voor, dat Israël met deze stappen haar toewijding aan de vrede zal bewijzen en de droom van een Palestijnse staat levend houden. Dientengevolge, zo zeggen zij, zullen de Palestijnen gelukkig zijn en stoppen met het proberen te vermoorden van Israëli's. De Arabische wereld zal zich achter hen scharen door de vredesverdragen met Israël te ondertekenen. Europa zal samen met de Bernie Sanders-kiezers de strijdbijl begraven en Israël omarmen.

Het probleem met het nieuwste plan van de generaals, en dat wat het vervangt, is dat ze alle basisfeiten negeren.

Er is geen Palestijns kiezersdeel dat voor een vrede met Israël is. Hoe meer Israël aanbiedt aan de Palestijnen, des te minder zijn ze geïnteresseerd in het vestigen ervan.

Door de aankondiging dat Israël afstand doet van zijn aanspraken op Judea, Samaria en Jeruzalem, en door de Joden ten oosten van de staakt-het-vuren-lijnen van 1949 als tweederangsburgers te behandelen, zullen de generaals niet alleen Israëls sociale breuklijnen groter maken, zij zullen hiermee ook de Palestijnen vertellen dat het terecht is om minachting voor ons te voelen. Hoe slechter ze zich gedragen, hoe meer we hen zullen aanbieden. Hoe meer Joden ze vermoorden, hoe meer de Joden zich tegen elkaar zullen keren.

Wat betreft het verbeteren Israëls internationale positie, is het moeilijk te begrijpen waarom de generaals weigeren te leren van de lessen uit de terugtrekking van Gaza. Ondanks het feit dat Israël 24 Joodse gemeenschappen ontwortelde in Gaza en in het noordelijke Samaria, en zijn militaire troepen heeft teruggetrokken uit dat gebied, zonder uitzondering, vertelt de internationale gemeenschap nog steeds dat Israël Gaza "bezet". Hoe kunnen de generaals verwachten dat de wereld ons eerlijker zal behandelen bij een beperkter terugtrekkingsplan uit Judea en Samaria en Jeruzalem? Wat Gaza betreft bracht de Operatie Protective Edge het feit aan het licht dat Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte en andere Arabische staten, Israël steunden in haar strijd tegen Hamas. Ze doen dat omdat ze bang zijn voor de Islamitische Staat en Iran, meer dan dat ze Israël haten, en ze vertrouwen zijn kracht.

Als Israël haar voornemen aankondigt Judea en Samaria te verlaten, waarvan de Arabieren weten dat het een Hamas-enclave zal worden, nog sneller dan Gaza deed, dan zal het geloof van de Arabieren in Israëls kracht wegslinken. Dientengevolge zullen, als Israël het advies van de generaals opvolgt, onze betrekkingen met de soennieten verslechteren, en niet verbeteren.

Het is een tragedie voor Israël dat de generaals aan links hebben toegestaan om hen op deze manier te gebruiken. Hun rol in het bestendigen van Israëls destructieve aanhankelijkheid aan het verwoestende model van een tweestatenoplossing beperkt hun gepresenteerde bijdrage, en brengt Israëls toekomst in gevaar.

Bron: Our World: The old generals’ old plan - Opinion - Jerusalem Post


printen??? spaar papier en inkt.