www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het ondermijnen van de Amerikaanse Evangelicalen

Door Caroline B. Glick - 7 maart 2016

De grootste evangelicale gemeenschappen blijven Israël stevig ondersteunen, maar hun grootte vermindert tegenover de stijgende krachten van de vervangingstheologie en de daarmee gepaard gaande haat tegen Israël.

Maandag opende het Bethlehem Bible College, een evangelisch christelijk college in Jezus' geboortestad, haar vierde tweejaarlijkse Christ at the Checkpoint Conferentie. De conferentie, die specifiek gericht is op de Amerikaanse Evangelicalen, werd de afgelopen week gehouden.

Vandaag tellen de evangelische gemeenschappen in de VS ergens tussen de 60 en 150 miljoen mensen, afhankelijk van wie hen telt. Zij vormen de ruggengraat van de Amerikaanse steun voor de Joodse staat. Het is de steun van deze evangelische gemeenschap die, in de plaats van de Joodse Gemeenschap in de VS, ervoor zorgt dat de hel losbreekt of dat er hoog water komt. Het maakt niet uit hoe Israël wordt gedemoniseerd in de media en in de academische wereld, de meerderheid van de Amerikanen blijft Israël steunen.

Maar zal deze steun blijven? Een van de meest verrassende aspecten van de voorverkiezingen dit jaar is de Evangelische steun voor zakenman Donald Trump. Trump is in vele opzichten de personificatie van alles waar mensen die de Bijbel serieus nemen, worden verondersteld zich tegen te verzetten. Hij is eigenaar van casino's. Hij vloekt en maakt gebruik van godslastering in zijn publieke optredens. Hij heeft gedoneerd aan Planned Parenthood en gaf krachtige steun voor abortussen op aanvraag.

Trump heeft ook herhaaldelijk gezegd dat hij ten opzichte van Israël neutraal zal zijn.

Misschien is wel het meest bijzondere aspect van de Evangelicale ondersteuning voor Trump, dat hij deze posities inneemt, terwijl hij strijdt tegen tegenstanders die hun geloof openlijk uitdragen. Al zijn tegenstanders staan ​​op een lijn met de Evangelicals op sociale en andere belangrijke punten - met inbegrip van steun voor Israël.

Wat te denken van dit schijnbaar onverklaarbare fenomeen? Wat Israël betreft is de bereidheid van de Evangelicals om de meest anti-Israëlische kandidaat die gaat voor de Republikeinse presidentiële nominatie te ondersteunen geen verrassing.

Om te begrijpen waarom dit het geval is, is de Christ at the Checkpoint conferentie die deze week plaatsvindt in Bethlehem, een goede plek om eens te kijken.

Volgens haar website is de missie van de tweejaarlijkse conferentie: "Evangelicalen uitdagen om verantwoordelijkheid te nemen om te helpen de conflicten in Israël/Palestina op te lossen door zich te verbinden met de leer van Jezus betreffende het Koninkrijk van God."

Het probleem begint met de interpretatie van die leringen van de organisatoren. Officials van het College, onder wie de hoofdsprekers op de conferentie, omarmen en onderwijzen de vervangingstheologie. Die theologie stelt dat Gods verbond met de Joden werd afgesloten met het christendom.

In de afgelopen jaren heeft de vervangingstheologie zich uitgebreid; van haar bijbelse afzondering van Joden als mensen die verguisd worden vanwege hun afwijzing van Jezus en hun vervanging door christenen, naar Israël. De Joodse staat wordt verguisd als een religieuze verboden entiteit waarvan het bestaan een zonde tegen God is.

Volgens hun huidige vervangingstheologie was Jezus geen Jood. Hij was een Palestijn. De Joden zijn niet een volk. Ze hebben geen recht op het land Israël.

Israël, zo wordt beweerd, heeft geen historisch of theologisch recht om te bestaan. Integendeel, volgens deze herschreven Schriften zijn de Palestijnen het uitverkoren volk.

Joden zijn kolonialistische indringers die het land Israël hebben weggenomen van hun rechtmatige en bijbels gesanctioneerde eigenaren.

Deze fundamentele opvatting is ingekapseld in de naam "Christ at the Checkpoint."

Vandaag zou het een Joodse Jezus verboden zijn om Bethlehem binnen te gaan. Joden worden tegengehouden om Palestijnse bevolkingscentra binnen te gaan, omdat de Palestijnen de gewoonte hebben hen te vermoorden. En inderdaad, net vorige week nog ontsnapten twee IDF-soldaten die per ongeluk een Palestijns dorp binnengingen ten noorden van Jeruzalem op het nippertje aan een lynchpartij.

Aan de andere kant kan een Palestijnse Jezus wel in Bethlehem zijn. Maar om te vertrekken, moet hij door een Israëlisch checkpoint (om ervoor te zorgen dat hij geen terrorist is, of voor de zekerheid, of wat dan ook).

Dus het beeld dat wordt opgeroepen door de naam "Christ at the Checkpoint", gaat voorbij aan de realiteit van het Palestijnse terrorisme.

En het laat ons achter met het beeld van de onderdrukking van een Palestijnse Jezus door de Joden.

De vervangingstheologie in het hart van deze conferentie werd expliciet uitgesproken door voorganger Jack Sara, voorzitter van het Bethlehem Bible Conference, op de conferentie in 2012. In zijn toespraak redigeerde Sara hoofdstuk 37 van het boek Ezechiël om zo de profetie van de dorre beenderen te transformeren. Die profetie is natuurlijk een van de meest zionistische passages in de Bijbel, waar God spreekt tot Ezechiël en hem vertelt dat het volk van Israël zal worden herboren. Zij zullen worden verzameld uit de vier hoeken van de aarde, terug naar Israël, voor het herstel van het Davidische koninkrijk.

Maar in herziene versie van Sara wordt het volk van Israël, de afstammelingen van Jacob, vervangen door de Palestijnen.

Sara predikte: "De hand des Heeren was op mij en Hij bracht mij uit door de Geest van de Heer en stuurde mij in het midden van de Westelijke Jordaanoever - Bethlehem, Jenin en Salvit en Nablus en Ramallah."

"Het was vol botten... Hij vroeg mij: 'Mensenzoon, kunnen deze beenderen leven? Kan het Palestijnse volk leven?' En Hij zei tot mij: 'Profeteer nog eens tot deze beenderen: Droge beenderen, hoort het woord van de Heer.''' Sara zei toen: "Je ziet het, het Palestijnse volk was en is net als dit dal van dorre beenderen, dat de behoefte heeft dat de kerk komt en leven profeteert over hen."

Afgelopen maart plaatste het Bethlehem Bible College een promo-video voorafgaand aan de Christ at the Checkpoint conferentie, gericht op jonge volwassenen.

En zoals Tricia Miller, die als senior research analist werkt voor CAMERA, opmerkte, promootte Christ at the Checkpoint directeur Munther Issac de conferentie als een middel ter versterking van de Palestijnse christenen.

De website van de conferentie zei dat het doel van de conferentie was "om de Palestijnse christelijke jongeren te motiveren tot een ​​actieve rol als volgelingen van Christus door het verspreiden van gerechtigheid en vrede, door middel van het bespreken van de uitdagingen van onze samenleving vanuit een bijbels perspectief."

Maar zoals Miller in een artikel in The Times of Israel opmerkte, maakte de promotievideo voor de conferentie duidelijk, dat de conferentie niet van plan was "gerechtigheid en vrede te verspreiden."

De video, met de erdoorheen lopende beelden van Palestijnen die in druk verkeer lopen en wachten om in het soevereine Israël binnen te komen, gemengd met beeldmateriaal van de Islamitische Staat (ISIS), laat gijzelaars zien die worden onthoofd en levend verbrand. Israëlische vlaggen die wapperen in de wind worden afgewisseld met de vlag van ISIS.

En dan, plotseling vanuit het niets, toont de video de cellulaire structuur van de H1N1 varkensgriepvirus.

De impliciete boodschap was duidelijk. Net als nazi-propaganda de Joden afgeschilderde als virussen, zo schildert deze Christ at the Checkpoint video Israël af als de morele equivalent van ISIS, en de medische equivalent van de Mexicaanse griep.

In 2014 publiceerde David Brog een artikel in 'Midden-Oosten Quarterly', waarin de belangrijke rol van het Bethlehem Bible College speelt in een bredere campagne, die gericht is op Amerikaanse Evangelicalen, waarvan het doel is om hun steun voor Israël te ondermijnen en uiteindelijk ook te beëindigen.

Sleutelfiguren in deze onderneming brengen Amerikaanse kerkleiders en academici naar Bethlehem en voeden hen met een dieet van anti-Israëlische propaganda en regelrechte leugens, vermomd als bijbels onderwijs, en tevens als objectieve beoordeling van de werkelijkheid. Deze Amerikaanse christelijke leiders hebben de beweegreden opgepakt van het beëindigen van steun voor Israël onder evangelicals als ze terugkeren naar huis.

Belangrijke financiers zoals Mart Green, de erfgenaam van het Hobby Lobby fortuin en voorzitter van de raad van toezicht van de Oral Roberts University, en financier George Soros, zijn de instrumenten in het verspreiden van deze standpunten op alle niveaus van de evangelische gemeenschap in de Verenigde Staten geweest.

In september 2014 sprak Senator Ted Cruz voor Midden-Oosten-christenen, die in Washington bijeen waren, zogenaamd om de genocide van de christenen in het Midden-Oosten te bespreken. Maar Cruz werd uitgejouwd op het podium nadat hij het publiek vertelde: "Vandaag hebben christenen geen grotere bondgenoot dan de Joodse staat."

Cruz voegde eraan toe: "Dezelfde mensen die christenen vervolgen en vermoorden op dit moment, die christenen kruisigen, die kinderen onthoofden, zijn dezelfde mensen die Joden vermoorden, om precies dezelfde reden."

Met deze verklaring van Cruz was het de eerste keer dat een grote Amerikaanse politieke leider opstond ​​tegen de Jodenhaat van deze Midden-Oosten-christenen, en hij wees haar irrationaliteit en de zelfvernietigende kern aan.

Het had een cruciaal moment kunnen zijn geweest in het gesprek over de islamitische vervolging van christenen. Maar in plaats van te worden omarmd voor zijn bereidheid om de waarheid voor te houden aan hen die het verwerpen, zelfs bij het zien van de genocide, werd Cruz door Washington Post schrijver Jennifer Rubin aangevallen als ondiplomatiek. Zijn boodschap werd buiten politieke kringen grotendeels genegeerd.

Het is zeker zo dat de grootste evangelische gemeenschappen stevig voorstander blijven van Israël, maar hun aantal vermindert tegenover de opkomende krachten van de vervangingstheologie en de daarmee gepaard gaande haat tegen Israël. En, zoals Brog opmerkte, de lange termijn trends zijn ontmoedigend.

Bovendien toont de bereidheid van evangelische kiezers om de enige Republikeinse kandidaat te steunen die zegt dat hij neutraal zal zijn in zijn behandeling van het Palestijnse conflict met Israël, dat de anti-Israël-christenen al een diepgaande invloed op hun gemeenschappen hebben.

Deze trend vormt een strategische bedreiging voor de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Israël. Degenen die deze betrekkingen willen handhaven op de lange termijn, moeten deze trend het hoofd bieden, te beginnen met deze Christ at the Checkpoint conferentie te bestrijden.

Bron: Our World: The subversion of American Evangelicals - Opinion - Jerusalem Post

printen??? spaar papier en inkt.