www.wimjongman.nl

(homepagina)

Al 12 keer heeft Paus Franciscus openlijk de één-wereldreligie of een nieuwe wereldorde aanbevolen

Door Michael Snyder - 31 juli 2016

Zondag vertelde paus Franciscus aan honderdduizenden jonge mensen die verzameld waren voor de Wereld Jongeren Dag in Polen, dat het nodig is om te "geloven in een nieuwe mensheid", en dat zij moeten weigeren "grenzen te zien als barrières". Elke twee of drie jaar komen katholieke jongeren uit de hele wereld samen voor een van deze gigantische conferenties, en zoals je hieronder zult zien is de paus niet terughoudend in het gebruik van historische gelegenheden om zijn agenda te bevorderen. Helaas is het buitengewoon duidelijk dat zijn agenda zich beweegt richting een mensheid met één wereldreligie en een nieuwe wereldorde. Paus Franciscus gaat natuurlijk niet die exacte woorden gebruiken, maar op dit punt is het duidelijk wat hij probeert te doen. Als je me nu niet gelooft, misschien zie je dingen anders nadat je het bewijs in de rest van dit artikel dat ik heb samengesteld, hebt bekeken.

Laten we beginnen met wat de paus moest zeggen tijdens de Conferentie van Wereld Jongeren Dag op zondag...

"Mensen kunnen jullie beoordelen als dromers, omdat je in een nieuwe mensheid gelooft, die de haat verwerpt tussen de volkeren, en weigert de grenzen te zien als barrières, en eigen tradities koestert zonder egocentrisch of kleingeestige te zijn," vertelde Franciscus zijn kudde.

Op zichzelf is deze verklaring niet dramatisch. Maar als je hem in de context zet van alles wat Paus Franciscus heeft gedaan en gezegd in de afgelopen paar jaar, dan begint er een duidelijk patroon te voorschijn te komen...

Mei 2016: Paus Franciscus verwelkomt een van de soennitische top-geestelijken van de wereld in het Vaticaan, en hij vertelde naar verluidt aan deze geestelijke: "Onze ontmoeting is de boodschap." En de mainstream nieuws kanalen over de hele planeet maakten duidelijk wat er werd meegedeeld. Bijvoorbeeld in het artikel van de Daily Mail over deze bijeenkomst, dat was getiteld: "Paus omarmt Grand Imam op een historische Vaticaan-bijeenkomst in een poging om de katholieke en moslim-kerken samen te brengen".

Januari 2016: Het Vaticaan gaf een uiterst verontrustende video uit waarin Paus Franciscus verklaarde dat alle grote wereldgodsdiensten "op zoek zijn naar God of God op verschillende manieren ontmoeten", en uiteindelijk dat "wij allemaal kinderen van God zijn". De video laat ook de leiders van diverse grote religies zien, terwijl ze trouw verklaren aan hun particuliere goden. Eerst zien we een vrouwelijke boeddhistische geestelijke die ons vertelt: "Ik heb vertrouwen in de Boeddha." En dat wordt gevolgd door een rabbijn die verklaart: "Ik geloof in God." De video gaat verder met een katholieke priester die verkondigt: "Ik geloof in Jezus Christus." En als laatste van allen verklaart een islamitische leider stoutmoedig: "Ik geloof in God, Allah." Als u de video nog niet gezien hebt, kan je hem helemaal hier bekijken. Na het bekijken van die video kan niemand meer ontkennen dat het Vaticaan openlijk bezig is in het bevorderen van een één-wereldgodsdienst.

November 2015: Paus Franciscus verklaarde dat het fundamentalisme, zelfs het christelijke fundamentalisme, een "ziekte" is, met opmerkingen waarin hij de overeenkomst van de grote religies benadrukte.

September 2015: Paus Franciscus reisde naar New York om een toespraak te houden bij de start van een conferentie waarin de Verenigde Naties een "nieuwe universele agenda" voor de mensheid onthulde.

September 2015: In de St. Patrick's Cathedral benadrukte paus Franciscus de eenheid tussen het christendom en de islam. Deze woorden kwamen rechtstreeks van hem:

"Ik wil twee gevoelens uitdrukken voor mijn moslimbroeders en -zusters: ten eerste, mijn groeten overbrengen als ze het offerfeest vieren. Ik wenste dat mijn groet warmer konden zijn. Mijn gevoelens van verbondenheid, mijn gevoelens van verbondenheid over het drama. De tragedie die zij hebben geleden in Mekka. Op dit moment geef ik de verzekering van mijn gebeden. Ik heb mezelf verenigd met u allen. Een gebed voor de almachtige god, de barmhartige."

Juli 2015: Tijdens een reis naar Ecuador sprak Paus Franciscus over de noodzaak van "een nieuwe economische en ecologische wereldorde" waarin de rijkdom van de planeet wordt "gedeeld door iedereen".

Juli 2015: Paus Franciscus heeft dan het globale kapitalisme aan de kaak gesteld en verwijst naar haar excessen als zijnde de "mest van de duivel".

Juni 2015: Paus Franciscus drong nu aan op "een nieuwe globale politieke autoriteit", die de nodige middelen zou moeten hebben "voor het omgaan met de economische problemen en de onrechtvaardigheden van de wereld".

Oktober 2014: Paus Franciscus omarmde publiekelijk de evolutietheorie door verklaringen zoals deze:

-"Als we over de schepping lezen in Genesis, lopen we het risico ons te verbeelden dat God een goochelaar was, kundig om alles te scheppen met een toverstaf. Maar dat is niet zo."

- "De Big Bang, die vandaag we voor de oorsprong van de wereld houden, is niet in tegenspraak met de inmenging van de goddelijke Schepper, maar is daarentegen een vereiste."

- "Evolutie in de natuur is niet strijdig met de notie van de schepping, omdat evolutie de schepping vereist van wezens die evolueren."

Door het volledig omarmen van de evolutietheorie heeft Paus Franciscus zichzelf op één lijn gezet met de linkse sociale ingenieurs die op zoek zijn naar een socialistische nieuwe wereldorde met het samenvoegen van de mensheid. En hij heeft zichzelf op één lijn gezet tegenover de "fundamentalisten" die geloven dat er één waarachtige God is, die de hemelen en de aarde schiep.

Juni 2014: Voor het eerst in de geschiedenis van het katholicisme, gaf Paus Franciscus toestemming voor de "islamitische gebeden en lezingen van de Koran" in het Vaticaan. In de oudheid zou dit zijn beschouwd als godslastering, maar vandaag neemt niemand er zelfs maar notie van wanneer zoiets gebeurt.

Maart 2013:

Tijdens zijn allereerste oecumenische ontmoeting als paus heeft Franciscus direct heel duidelijk gemaakt dat hij gelooft dat beiden, zowel christenen als moslims "de ene God aanbidden":

"Ik begroet u dan, en dank u hartelijk, beste vrienden, die behoren tot de andere religieuze tradities. Als eerste van allen: de moslims, die de ene levende God, de barmhartige, aanbidden en Hem aanroepen in gebed, en u allen. Ik waardeer uw aanwezigheid. Ik zie daarin een tastbaar bewijs van de wil om te groeien in wederzijdse achting en samenwerking voor het gemeenschappelijk goed van de mensheid.

De katholieke kerk is zich bewust van het belang van het bevorderen van vriendschap en respect tussen mannen en vrouwen van verschillende religieuze tradities – en wil ik dit herhalen: bevordering van vriendschap en respect tussen mannen en vrouwen van verschillende religieuze tradities – verklaart ook het waardevolle werk dat de Pauselijke Raad voor de interreligieuze dialoog uitvoert."

Ziet u het patroon?

Paus Francis heeft het over het samenbrengen van mensen. Hij wil de naties samenbrengen, en hij wil alle religies samenbrengen. Maar op het einde, wat is dan het doel van al deze eenheid?

Steeds meer "fundamentalistische" christenen zijn bezorgd dat paus Franciscus het podium van een één-wereldreligie en een nieuwe wereldorde aan het instellen is. Het samenvoegen van alle landen van de wereld in een gigantische superstaat, en het samenvoegen van alle religies van de wereld tot één enkel geloof kan klinken als een goed idee voor velen. Maar de waarheid is dat het alleen zal leiden tot een niveau van tirannie dat de meeste mensen zich zelfs niet durven voor te stellen.

Bron: 12 Times Pope Francis Has Openly Promoted A One World Religion Or A New World Order