www.wimjongman.nl

(homepagina)

Erdogan van Turkije wil een Moslimliga Kalifaat oprichten en een Moslim Wereld-regering

door Walid Shoebat - 2 mei 2016

Turkije's veranderingen in de Grondwet veroorzaakten nogal beroering in Turkije. De Commissie constitutionele zaken van het parlement was bijeen om een door de overheid gesteund voorstel te bespreken de parlementsleden te strippen van hun onschendbaarheid, iets wat uitbrak in geweld. Erdogan bereidt de mensen voor op een kalifaat-systeem. Uit een opiniepeiling door de "Mac" Stichting blijkt dat nu dat een overgrote meerderheid (89%) de parlementaire onschendbaarheid wil opheffen van de parlementsleden. Dit betekent dat de Koerdische partij (HDP) kan worden beschuldigd van "terrorisme" voor het simpele steunen van gewoon Koerdisch nationalisme, zoals Erdogan vorige week sprak in de Arabische Liga en klaagde waarom het "Arabisch" is, en dat het "Moslim" moet worden voor de 'Een-Wereld'-regering.

De zaken worden opgewarmd. Televisiebeelden van enkele uren geleden toonden zelfs Turkse wetgevers van de Rechtvaardigheid en Ontwikkeling-partij (AKP) en de pro-Koerdische Volks Democratie Partij (HDP) met elkaar in gevecht in een volgepakte commissiezaal na een verhitte verbale discussie. De Koerden staan op een breekpunt.

Erdogan wil geen nationale labels als "Koerdisch" "Arabisch" "Egyptisch"...

Vorige week verweet Erdogan dit de Arabische Liga en wilde een islamitische liga vormen. Erdoğan zei dat hij bedroefd was door mensen die gebruik maken van woorden als "Turks" en "Arabisch" en "Arabische Liga". Hij geeft er de voorkeur aan dat ze "Moslim Liga" gebruiken. Hij vertelde de Arabische Liga:

"Zou er een Turkse Liga komen in reactie op de Arabische Liga? Waarom zou er een dergelijke competitie zijn? U zegt OIC aan de ene kant, en Arabische Liga aan de andere kant. Wat voor soort competitie is dit? Waarom noemen we het "de Organisatie voor Islamitische Samenwerking" (OIC) maar anderzijds de "Arabische Liga"? Arabieren hebben geen voorrang op niet-Arabieren, noch hebben de niet-Arabieren suprematie over Arabieren. Suprematie [komt] alleen door overgave aan Allah.

Dit is de "kern van de zaak" zei Erdoğan in een toespraak gehouden tijdens de sluitingsceremonie van een Turks-Arabische Hoger-onderwijs Congres in Istanbul op 28 april.

Als we lezen wat Erdogan van Turkije zegt en wat hij doet, kunnen we bijna een parallel trekken met de profetieën van de Apocalyps, hoewel weinigen dit zien. Ezechiël 30:5 vertelt ons van een "liga". Hij noemt Arabisme als "racisme" en noemde het een bedreiging voor de islam en wil een ander soort Liga. Ezechiël 30:5 zegt:

"Cusj, Put en Lud, en alle mensen van allerlei (vermengde) herkomst, Kub en de zonen van het land van het verbond zullen met hen door het zwaard vallen"

De meeste personen met inbegrip zelfs van de geleerden, lezen "vermengde mensen" en ze niet begrijpen wat dit allemaal inhoudt. Het Hebreeuws zegt duidelijk:

כּוּשׁ וּפוּט וְלוּד וְכָל-הָעֶרֶב וְכוּב, וּבְנֵי אֶרֶץ הַבְּרִית

Kush wa-Phut wa-Lud wa-kul ha-Arab wa-Kub wa-Bani eretz ha-beret

Ze lezen het vers en het gaat er dan zo uitzien: Oke Walid, "Kush" is Soedan en Somalië, dat vat ik, "Phut" is Libië, "Lud" is Turkije en "ha-Arab" zijn sommigen "van allerlei herkomst", en Kub... Nou niemand weet wie "Kub" is.

Dus ze slaan het over en pakken daarmee de halve waarheid.

Inderdaad, "Kush" is Soedan en Somalië, "Phut" is Libië, "Lud" is in Turkije en "ha-Arab" een "vermengd volk", maar let ook op het Hebreeuws, het is "Ha-Arab" "de Arabieren" en "Kub" is een plaats in de buurt van Mekka (zie kaart hieronder) en "Bani eretz ha-beret" letterlijk: "het hele land komen in de liga".

( )

ة Wadi Kub ligt ongeveer honderd mijl ten zuiden van Mekka.

De samenvoeging vanuit een Oostelijk-perspectief begint echt vanaf het einde. Wat het vers zegt is dit:

Hoor, het zullen allen allerlei mensen zijn uit heel het land. Zij zullen komen in een verbond: Arabieren, Mekkanen, de donkere Soedanesen en Somaliërs, de Turkse volkeren, alle Noord-Afrikanen (Tunesiërs, Algerijnen, Libiërs, Marokkanen en Mauritaniërs).

Erdogan heeft aangedrongen op een "Muslim-liga" en wil het Koerdische en Arabische nationalisme ontmantelen, de integratie van de Arabische Liga in een Liga van Moslimnaties onder het kalifaat, die de Naties omvat, als genoemd in Ezechiël 28-31.

Profetie onderzoekers moeten beginnen met het aanpassen van hun toepassingsgebied. Ten eerste heeft deze 'liga' nog een paar jaar geduld nodig. Ten tweede dienen zij te begrijpen dat de Arabische islam die pogingen doet om deze naties te mengen door religie en huwelijken, een touwtrekken is met Gods ordonnantie om een niet-goddelijke etnische verbinding te verwijderen: het nationalisme. Anti-nationalisme is de grote tekortkoming in de islam wat zal leiden tot de ineenstorting, maar het is de enige manier voor de duivel om de wereld te regeren. De moslim heeft net als het communisme een hekel aan nationalisme, meer dan al het andere. Dat moet men altijd in gedachten houden.

Ten derde moeten profetie onderzoekers begrijpen dat Arabieren en oude Joden de bijbelse taal veel beter begrijpen dan westerlingen. En daarom vinden ze ook de verborgen betekenis in de tekst. Bijvoorbeeld rabbi Saädiah Gaon, als het gaat om Daniel als hij het vierde dier in het visioen van Daniel ziet, als de vermenging van het Romeinse en Arabische, en Ibn Ezra spreekt van Arabieren en Turken die deze dreiging vormen, terwijl Strong's bevestigt, dat het woord voor 'menging' is "Mu-Arabische", dat is een Arabiseren van de niet-Arabieren, dit sluit de islam uit, het proces van Arabisering van deze religie. En dus kan Daniel passage worden gelezen:

"En net als je zag het ijzer vermengd met gebakken leem, zullen de mensen worden gemengd (Arabiseren)..."

De verzen hebben ook meerdere verborgen betekenissen. In Daniel 2:41, waarin gewezen wordt op de aard van de twee materialen (ijzer en leem) als zijnde deels zwak en deels sterk, en vers 43 zegt:

"Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem – ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem."

Hier zijn de belangrijke woorden "vermengen" en "hechten" eigenlijk dezelfde woorden, anders vertaald uit de Aramese "la Muta 'Arreb" wat ook letterlijk betekent, "niet Arabisch". Dit begrip is niet van mij alleen — Ibin Ezra, een van de belangrijkste gerespecteerde Joodse schrijvers, heeft dit gesteund.

De "vermengde mensen" of "vermenging van verschillende nationaliteiten" is het kernidee van Babel, vanaf Genesis tot Daniels profetieën en van Ezechiël. Dit is het doel van satan in Genesis, in Daniel, in Ezechiël en in Openbaring.

De taal is de reden waarom wij het nieuws vanuit een ander licht bezien dan u dit nu doet. Dus wanneer we zien dat een strijd uitbarst tussen de Koerden en Turken in het parlement, of als we zien wat Erdogan zegt tegen de Arabische Liga, dan zien wij gewoon de profetieën van Daniel en Ezechiël en zeggen: "de zaak warmt zich op".

Kijken en luisteren naar wat Erdogan doet. Hij begint de moeilijkheden. Als hij klaagt dat sindsdien de bedreigingen van de veiligheid zijn geëscaleerd in "regio", en dan zegt Erdogan: "We hebben bewapening nodig en onafhankelijk van het beroep op Westerse wapens".

Bij de ceremonie bij de start van de bouw van een amfibisch oorlogsschip, zei Erdogan dat Turkije erin geslaagd is een vermindering tot stand te brengen van de mate van afhankelijkheid van buiten naar binnen van de defensie-industrie met 80% in 2002 tot 40% op dit moment. Hij wees erop dat zijn land zich op een totale afhankelijkheid (100%) heeft gericht met het maken van zijn eigen wapens in 2023.

De cirkel van het kwaad is voltooid, vooral na de opheffing van de internationale sancties tegen Iran. Turkije heeft met zijn buren handels- en economische betrekkingen versterkt, vooral met Iran.

Erdogan was kritisch over de NAVO-landen die weigeren om hem wapens te verkopen onder het mom van de spanningen die plaatsvinden in de steden van Zuidoost-Turkije waar de Turken de Koerden doden. Erdogan benadrukte de noodzaak om zich snel te verplaatsen naar een moment van wat hij ziet als een "groeiende bedreiging voor Turkije".

Het referendum betreffende het beschuldigen van de oppositie van "terrorisme" is goed op stoom gekomen. Een opiniepeiling uitgevoerd door "Mac" Stichting toonde al aan dat de Turkse straat overwegend het idee goedkeurt van de opheffing van de immuniteit van parlementsleden die verdacht worden de terroristische organisaties in het land te steunen. Vergeet niet, het ondersteunen van de Koerdische identiteit is reeds steun aan het terrorisme. Nationaliteit is niet meer toegestaan.

In feite ondersteunt 89% van de geënquêteerde respondenten de opheffing van de onschendbaarheid van de verdachten van steun aan het terrorisme.

En bij zoveel "ja"-stemmen in het geval van een openbaar referendum over een overgang naar een presidentiële systeem, is al uit de enquête gebleken dat 57 procent van de burgers dit steunen terwijl slechts 33 % er tegen is. Dit betekent dat Erdogan binnenkort de dictator van Turkije zal zijn.

En hij zal ook verblijven in Egypte, net als Daniel 11 zegt. De minister van buitenlandse zaken Mevlüt Çavuşoğlu zei dat Egypte een zeer fragiele staat is onder beheer van de President Abdel-Fattah el-Sissi. "Het hedendaagse Egypte is niet sterk en is van geen nut voor niemand. Het is zo fragiel dat ze door het ontbreken van regionale steun uit andere landen zal instorten," zei Çavuşoğlu in Abu Dhabi, afgelopen maandag. Egypte heeft met andere woorden Turkije nodig.

Turkije is nu zelfs aan het worstelen met de Moslimbroederschap om mee te doen aan de Turkse misleiding. Turkije heeft verschillende brieven gestuurd vanuit de Turkse regering in de afgelopen dagen om de broederschap te vertellen die ze zich nodig moeten houden aan het Turkse beleid, en niet op de islamitische slogans leunen die schadelijk zijn voor Turkije en het te hinderen bij haar toetreding tot de EU. Turkije is bezig de Broederschap te vertellen dat hun stijl de bevestiging is van hun mislukking. Korqmaz, de adviseur van de Turkse premier Ahmet Davutoglu, heeft een brief gestuurd aan de Egyptische verbannen leiders van de Moslimbroederschap in Turkije en vroeg hen het gebruik van slogans die betrekking hebben op het opleven van het islamitisch kalifaat.

Erdogan beweegt zich snel. Na de overname van het 2-jarige voorzitterschap van het OIC, tijdens de tweedaagse 13e OIC top in Istanbul op 14 april en 15 april, heeft Erdoğan gezworen om meer werk te doen onder de paraplu van de organisatie.

"Ik geloof dat het mogelijk is om veel meer divers werk te doen met u in de komende twee jaren," zei Erdoğan.

Terwijl hij beweerde dat de islamitische wereld werd bedreigd door de kloof tussen Shi'isme en Sunnisme, benadrukte Erdoğan dat de twee geen afzonderlijke religies waren, maar alleen paden binnen de islam, en niemand moet een schaduw werpen op "onze broederschap als moslims".

"We zullen niet mee doen aan dergelijke discriminatie," zei hij.

Erdogan wil de twee hoorns van de islam verenigen en ondertussen voortdurende overstromingen uitspuwen naar Europa. Met betrekking tot de Syrische vluchtelingen wees Davutoglu erop dat zijn land de beste mogelijkheden aan de Syrische gasten heeft geboden, en dat ze inspanningen hebben geleverd om hen te begeleiden naar de juiste kanalen voor degenen die de toegang tot Europa willen, daarbij vaststellend dat zijn land 20 Syriërs uit Europa terug nam, maar vervolgens 110 Syriërs daarvoor in plaats heeft verzonden, binnen de terugnameovereenkomst tussen Turkije en de EU. Zo weinigen worden voor de show geretourneerd en zoveel meer worden er verzonden voor de toekomstige oorlog.

Bron: Erdogan Of Turkey Wants To Establish A Caliphate Muslim League And A Muslim One World Government | Walid Shoebat


printen??? spaar papier en inkt.