www.wimjongman.nl

(homepagina)

UITLEG VAN HET ISRAËLISCHE LINKS

Waarom het Israëlische publiek de linkse leiders heeft verlaten.

21 juni 2016 - Caroline Glick

Oorspronkelijk gepubliceerd door de Jerusalem Post.

In de afgelopen dagen hebben zich twee incidenten voorgedaan, die ons samen het verhaal van Israëlische links vertellen.

Maandagavond bleek bij Chanel 10 dat de Labor-partij geen respect heeft voor Israëls nationale belangen.

Chanel 10 onthulde dit voor de Knesset verkiezingen in 2015 van Labor - nu: Zionistische Unie - dat de leider, MK Yitzhak Herzog, bij particuliere onderhandelingen betrokken was met de chef van de PLO en Palestijnse Autoriteit, leider Mahmoud Abbas. In de loop van hun ontmoetingen ondertekenden Herzog een brief, die hij naar Abbas stuurde.

Onder andere heeft Herzog in deze brief toegezegd dat een regering onder zijn leiding zich uit Judea en Samaria zou terugtrekken, en een deel van Jeruzalem, en Israëls veiligheidscontrole over de Jordaanvallei zou overgeven, en de immigratie van de Palestijnse "vluchtelingen" zou toestaan in de Joodse rompstaat, en Israëls anti-terreuroperaties onder de controle zou plaatsen van een gezamenlijke Israëlisch-Jordaans-Palestijnse veiligheidscommissie.

Abbas zijnerzijds kwam overeen om een "symbolische" Israëlische veiligheidsaanwezigheid te accepteren in de Jordaanvallei.

Het is onduidelijk of Abbas op Herzogs ingediende voorstel is ingegaan.

Maar dat is ook niet zo belangrijk.

Herzog heeft als leider van de oppositiepartij geen bevoegdheid om namens Israël te onderhandelen. En Abbas weet dat. Dus zelfs als hij met Herzogs ingediende voorwaarden instemt, is zijn overeenkomst zinloos.

Abbas kan instemmen met wat hij wil in het kader van zogenaamde onderhandelingen met zogenaamde Israëlische leiders. Geen van zijn uitspraken is bindend voor hem.

Herzog ontkende het bericht niet. Eerder zei hij dat hij privé-gesprekken met de PLO-chef hield in een poging om een nieuwe golf van Palestijnse terreur te voorkomen. Met andere woorden, Herzog heeft Jeruzalem overgegeven, en een aankondiging ondertekend van de uitzetting van honderdduizenden gezagsgetrouwe Israëlische burgers om Abbas te sussen, opdat hij een nieuwe terreur tegen Israël zou nalaten.

Herzog voegde er treurig aan toe, dat zijn pogingen waren mislukt.

Dus in gewone taal vertaald: Herzog heeft toegegeven dat Abbas verder ging met het uitgeven van moordorders op Israëli's, ondanks Herzogs inbreng en zijn inspanningen om dat te voorkomen, door een onbevoegd aanbod om Jeruzalem weg te geven aan een moordenaar.

Abbas heeft niet overleefd als de niet-gekozen leider van een terroristische groepering, en van de PA, voor de afgelopen 12 jaar, omdat hij dom is. Abbas weet wat hij doet wanneer hij "onderhandelingen" houdt met Herzog. Hij loopt op een zijspoor met zijn onderhandelingen met Herzog en zijn collega's,, en zijn voorgangers aan de linkerkant, al gedurende meer dan twintig jaar.

Abbas is herhaaldelijk betrokken geweest bij de nep-onderhandelingen met Herzog en zijn geestverwanten, omdat het zijn interesse dient om dit te doen.

Israëlische linksisten zijn de essentiële partners in de politieke oorlog van de PLO tegen Israël.

Het doel van de politieke oorlog van de PLO is het criminaliseren van de Joodse staat, door de "bewoners" te hekelen en dat de "bouw van nederzettingen" alle inspanningen blokkeren om vrede te bereiken.

Door er mee akkoord te gaan dat de gekozen regering recalcitrant is, bevestigd het Israëlische links het punt van Abbas. Door het bereiken van nep-overeenkomsten met Abbas, ontslaan deze leiders hem van alle verantwoordelijkheid voor het ontbreken van vrede.

De meest voor de hand liggende reden dat Herzog en zijn collega's deelnemen aan deze operaties, is dat zij geloven dat de verzwakking van de verkozen regering hen versterkt. Links ziet Israëls nationale belangen niet als iets gemeenschappelijk met de burgers van het land, maar als fiches waarmee gegokt mag worden in hun zucht voor politieke macht.

Zich verbinden met de politieke oorlog van de PLO tegen Israël, zo geloven zij, verbetert hun kansen op het verslaan van de Likud en de andere rechtse partijen via de stembus.

Maar er is een andere - zo niet krachtiger - reden dat Herzog en zijn collega-linksisten openlijk de regering ondermijnen bij hun verrichtingen van onbevoegde en aantoonbaar illegale en valse vredesgesprekken met de PLO.

Ze zijn ingegeven door haat.

Israëlische links beziet zichzelf niet alleen als de politieke rivaal van rechts. Ze zien zichzelf als betrokken in een strijd leven op leven en dood met de rechtse vleugel – en met name met het nationale godsdienstige kamp. En deze dodelijke strijd is niet gebaseerd op politieke berekeningen. Het is gebaseerd op pure, irrationele en oncontroleerbare haat.

Dat brengt ons bij het tweede grote verhaal over de Israëlische linksen.

Zaterdagavond publiceerde Ofer Newman, die zowel fungeert als Herzogs persoonlijke woordvoerder maar tevens als woordvoerder van de zionistische Unie, een bericht op Facebook waar de meeste nazi's zich heel comfortabel bij zouden voelen en zouden ondertekenen.

Newman noemde Joden die wonen in Judea en Samaria: "lage moordenaars". Hij zei dat Israëli's die leven achter de 1949-wapenstilstandslijnen "onze toekomst vernietigen".

Pleitend voor de massale arrestatie van Joden die wonen achter de 1949-wapenstilstandslijnen, die Newman beschreef op een wijze die echo's van de middeleeuwse bloedsprookjes laten horen, dat zij hun huizen bouwden ten koste van het bloed van onze vrienden. Zij bouwden zwembaden met het bloed van vermoorde kinderen.

Ze bouwden begraafplaatsen, omdat ze het niet kan schelen."

"Wat voor soort morele vervorming maakt het voor deze mensen mogelijk om maar door te gaan richting de dood van duizenden Israëli's, en niemand die zegt: 'Dit is genoeg. U bent verachtelijke moordenaars. U behoort in de gevangenis!'" Nadat Newmans opmerkingen werden gepubliceerd, zei Herzog hij hem heeft uitgescholden, en Newman zei dat hij het niet meende. - Maar uiteraard deed hij dat wel.

Zo was er ook het Chanel 10 nieuws met presentator Oshrat Cotler, toen zij vorige week zei dat de zogenaamde kolonisten "gek zijn".

Toen haar opmerkingen veel ophef veroorzaakten, corrigeerde ze zichzelf, en overwoog dat niet alle zogenaamde kolonisten gek zijn, maar sommige zijn gezond. - Dat was aardig.

Links met zijn grenzeloze, losgeslagen haat voor heel het religieuze rechts, samen met zijn continue ondermijning van het nationale belang door zijn zucht naar macht, heeft voor Israël een enorme, strategische schade veroorzaakt.

Het hele initiatief tot terugtrekking uit de Gazastrook, en van vernietiging van Israëlische steden en dorpen in het gebied, met de uitzetting van hun overwegend religieuze zionistische ingezetenen was niet gebaseerd op een verlangen naar nationale veiligheid, maar om de religieuze rechterzijde te vernietigen.

Haaretz en andere leidende linkse stemmen hebben openlijk toegegeven dat het land in gevaar brengen, door afstand te doen van Gaza, samen met de Gazagrens met Egypte, aan terroristen een kleine prijs was om te betalen voor de vernietiging van deze religieuze zionistische beweging.

Een maand voor de uitzettingen van augustus 2005 publiceerde Haaretz een redactioneel artikel, dat verklaarde dat het echt niet uitmaakt of de veiligheid van Israël werd beschadigd door de terugtrekking. De echte vraag, zo betoogde de krant, "is niet hoeveel mortiergranaten er zullen vallen, of wie de Philadelfia Route [tussen Gaza en Egypte] zal bewaken, of dat de Palestijnen zullen dansen op de daken [van de verwoeste gemeenschappen].

"De echte vraag is wie de nationale agenda bepaalt. De terugtrekking van de religieuze brandstof uit het Israëlische beleid is de echte terugtrekking die momenteel op de agenda staat. Op de dag na de terugtrekking zal de status van het religieuze zionisme veranderen."

Israël heeft drie oorlogen gevoerd met de Palestijnen, en één met Hezbollah, sinds deze terugtrekking. Honderden soldaten en burgers zijn gedood. Duizenden zijn gewond geraakt.

Overwegend dat in juli 2005 25.000 Israëli's binnen het bereik van de Palestijnse mortieren en raketten vanuit Gaza woonden, hebben vandaag de Hamas-raketten een bereik van heel Israël.

Vandaag zijn wij onderworpen aan de dagelijkse claims door linkse politici, activisten en hun mediapartners, dat de Israëli's moe zouden zijn van premier Binyamin Netanyahu. Zijn dagen aan de macht zouden voorbij zijn. Het "publiek" zou nu zien dat links de enige zijde is die hoopvol is, dus het betaamt de regering om te luisteren naar het "publiek" en dat het links zal laten regeren voor een verandering.

Maar tot wanhoop van links zal het publiek niet meegaan voor een nieuwe rit met hen, maakt niet uit hoeveel zij hun hysterie ook promoten.

Ondanks de uiterste inspanningen van Herzog, Newman en hun bondgenoten in de media-echo-kamer, heeft het publiek zijn maatregelen genomen. Het publiek is niet geïnteresseerd om partijen te kiezen die de nationale belangen ondermijnen ten behoeve van het bevorderen van hun eigen politieke fortuin. Het publiek is niet geïnteresseerd om te wordt geleid door mannen en vrouwen, die worden gedreven door een irrationele en gevaarlijke haat naar hun mede-Israëli's.

Bron: Explaining the Israeli Left | Frontpage Mag


printen??? spaar papier en inkt.