www.wimjongman.nl

(homepagina)

LAATSTE DEEL — DE LAATSTE KEIZER, DE ISLAMITISCHE ANTICHRIST EN DE LAATSTE KRUISTOCHT VAN HET VATICAAN

2 juni 2016 - door SkyWatch redacteur

LEES DEEL 1 HIER...

LEES DEEL 2 HIER...

LEES DEEL 3 HIER...

LEES DEEL 4 HIER...

LEES DEEL 5 HIER...

LEES DEEL 6 HIER...

Laatste Deel: Is de laatste keizer nu hier?

Onze Heer Jezus Christus zal hen niet een ware Pastor sturen, maar een vernieler — St. Franciscus van Assisi

En ik zag een ander beest kwam op uit de aarde; en hij had twee horens als een lam, en het sprak als de draak — Openbaring 13:11

Op een ochtend eind september 2015 was er de krantenkop "Paus Franciscus wil President van de Wereld worden". Deze woorden staarden mij aan in vette letters. Pure verwondering over The Huffington Post-bijzin veroorzaakte dat de koffie uit mijn neus kwam. Howard Fineman was in feite de vervulling aan het documenteren waarvoor ik had gewaarschuwd, bij de verkiezing van Jorge Mario Bergoglio in het Petrijns Bureau, waar nu van bekend werd als niet een verkiezing hoe dan ook, maar eerder een onder de tafel anti-Benedictus samenzwering. [i] Terwijl ik bezig was om wakker te worden, schreef de wereldredactie-directeur van de Huffington Post welsprekend over de nieuwe paus en zijn onderhandelingen op het geopolitieke toneel als "slim, methodisch en met de flair van een showman, met zachte stem, de 78-jarige Argentijnse jezuïetenpriester met de naam Jorge Mario Bergoglio — Paus Franciscus — die liet blijken dat hij ervoor ging om de President van de planeet te worden." [ii] President Obama heeft wellicht nog iets te zeggen over zijn ambitie, omdat CNN reeds verklaarde dat Obama "De President van de wereld" was toen hij werd verkozen in 2008. [iii] Maar wie houden Obama en Bergoglio voor de gek? Blijkbaar, de meesten in de ongelovige wereld.

Voor ons en de meerderheid van de christenen die we persoonlijk kennen, lijkt deze paus zo kinderachtig, wanneer hij beweert dat atheïsten God behagen door hun geweten te gehoorzamen. "Zonde, zelfs voor degenen die geen geloof hebben, blijft bestaan, ook wanneer de mensen hun geweten gehoorzamen." [iv] De Bijbel leert precies het tegenovergestelde: "Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken." (Hebreeën 11:6, cursivering van mij). De bijbelse analyse wordt alleen nog maar erger: "Alle dingen zijn wel rein voor hen die rein zijn, maar voor hen die bezoedeld en ongelovig zijn, is niets rein, maar hun verstand en ook hun geweten zijn bezoedeld." (Titus 1:15, cursivering van mij). Het plaatst de rooms-katholieken die proberen om de Bijbelse theologie te volgen in een ongemakkelijke positie om de onwetendheid van de paus te verdedigen, of misschien de reflectie van een opstand? Soms moet paus Francis gewoon genant zijn voor zijn apologeten in de staf.

Bijvoorbeeld, tijdens het bezoeken van Harlem, New York City in 2015, waar Paus Franciscus reageerde op een achtjarige leerling die op zijn iPad een video van een rat toonde die een plak pizza een trap afsleept onderaan in een gebouw en dat vergeleek met de Verlosser dragend de lasten voor alle zonden in het verleden, heden en de toekomst van de mensheid — volgens ons een godslasterlijke vergelijking. Ja, dat klopt, de paus christianiseerde feitelijk een knaagdier. "Het diertje belichaamt de eigenlijke strijd en de dagelijkse strijd gedeeld door u en mij, en de zware last die op onze Heer en Heiland Jezus Christus lag. God zegene de Pizza Rat op zijn universele reis." [v] Natuurlijk, de meeste mensen die de opmerkingen van de paus hoorden tegen dit jonge Afro-Amerikaanse meisje hadden waarschijnlijk al begrepen dat de term "rat" als een synoniem voor "verrader" [vi] dient, en suggereert dat een toespeling naar Judas Iskariot meer geschikt zou zijn geweest. Zelfs zo, dat tegen je het einde van dit artikel zult zien dat hoog geplaatste rooms-katholieke officials Paus Franciscus al zien met bovennatuurlijke wonderen. Met dat in gedachten is zijn wereldse status als een "vernietiger" reeds voorspeld door St. Franciscus van Assisi en wordt bestudeerd in onze laatste artikel in het kader van de hypothese van de valse-profeet die we gepresenteerd hebben in 2012 voorafgaand aan Bergoglio's verkiezing.

In onze “The Final Roman Emperor” komende week, streven wij ernaar om de lezer ervan te overtuigen dat de acties van de Paus, sinds we Petrus Romanus schreven, niet alleen onze eigen hypothese hebben bevestigd, maar Vaticaan-insider Malachi Martin's ergste vermoedens zijn gerealiseerd. Martin werkte voor de Jezuïeten-kardinaal Augustin Bea en de paus, en was zowel een geleerde als een geopolitieke adviseur van 1958 tot 1964, toen het liberalisme gecodificeerd werd bij het Tweede Vaticaans Concilie, en hem belaste met het vreemde verzoek om te worden vrijgesteld van zijn status als Jezuïet. Martin onthulde dat kardinaal Bea het "echte" Derde Geheim van Fatima kende en dat Paus Johannes XXIII niet het derde geheim aan de wereld zou gaan onthullen. Hij impliceerde dat de inhoud van het derde geheim betrokken was op de afvallige "Supermacht" en het falen van de niet-corrupte leiding om het voldoende te laten rusten. William H. Kennedy, een auteur die Martin bijgestaan heeft, schreef:

Wat Martin noemde Lucifer's Lodge of de Superforce, verwijst naar een kliek binnen het Vaticaan die bepaalde aspecten van het kerkbeleid beheert, en richtsnoeren heeft voor seksueel misbruik door katholieke geestelijken op grote schaal — een klein aantal van hen zijn betrokken bij Satanisch ritueel misbruik. Deze factie is slechts een onderdeel van een grotere samenzwering, die binnen en buiten de rooms-katholieke kerk opereert... Plotseling werd het onbetwistbaar dat nu, tijdens dit pausdom, de rooms-katholieke organisatie een permanente aanwezigheid heeft van geestelijken die Satan aanbidden en het mooi vindt; of bisschoppen en priesters die met jongens en elkaar sodomie bedrijven; of van nonnen die de "Black riten" van Wicca uitvoerden, en die leven in lesbische relaties... elke dag, met inbegrip van de zondag en de heilige dagen, daden van ketterij en godslastering en smaad en onverschilligheid, het werd begaan en toegestaan op de heilige altaren door mannen die als priesters waren geroepen. [vii]

Terwijl hij priester bleef, werd Martin vrijgezet van zijn geloften aan de Jezuïeten van stilte, armoede en gehoorzaamheid. Vrij om de door satanisten geïnfiltreerde Sociëteit van Jezus bloot te leggen, verhuisde hij naar New York en werd een best verkopend schrijver en kwam regelmatig voor de radio. [viii] In 1999 schreef hij "Ieder die bekend is met de stand van zaken in het Vaticaan in de afgelopen 35 jaar, is ook goed op de hoogte dat de Vorst der duisternis zijn surogaten in het Hof van Sint Pieter in Rome had en heeft ." [ix] Hij overleed tijdens het werken aan een boek: Allereerst: hoe de institutionele Rooms-katholieke kerk tot een schepping werd van de Nieuwe Wereld Orde, een boek dat nooit het daglicht zag. [x] Misschien dat dit niet-gepubliceerde exposé de reden is dat Malachi stierf.

Wij vinden het essentieel om te herhalen dat Malachi Martin ons over twee oorlogen waarschuwde: Een die reeds afgesloten is en een andere die nog gaande is. Als eerste waarschuwde de voormalige Vaticaan-insider over een interne oorlog tussen de paus en de Jezuïeten in het boek: De Jezuïeten de Sociëteit van Jezus en het verraad van de Rooms-katholieke kerk in 1987. Ten tweede, in zijn non-fictie dynamo Sleutels van dit bloed: Paus Johannes Paul II versus Rusland en het Westen voor de controle van de Nieuwe Wereld Orde, waarschuwde hij voor een driezijdige oorlog tussen de rooms-katholieke kerk, de marxisten en de zakelijke elites (zoals David Rockefeller en de Trilaterale Commissie, de Bilderberger-groep en de deelnemers van de Bohemian Groeve) om deze ontluikende Nieuwe Wereld Orde te controleren, de utopie van alle globalisten, te beginnen met Nimrod:[xi] "Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top tot in de hemel reikt, en laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid" (Genesis 11:4). Met het technologische ongedaan maken van de verspreiding van Babel via het wereldwijde internet (Chardins Noösfeer zoals beschreven in ons boek Exo-Vaticana), wordt de Nimrod-droom ten slotte gerealiseerd.

Door middel van een visioen van Jezus afgegeven door een engel (Openbaring 1:1), profeteerde de apostel Johannes dat de Antichrist gezag zal worden gegeven "over elke stam, de mensen, taal, en volken" (Openbaring 13:7). Martin's eerste oorlog werd beslist in het voordeel van de jezuïetenkliek en brengt het koninkrijk van de Antichrist. Martin nam geen blad voor de mond toen hij schreef over de interne oorlog met wereldwijde invloeden. Dit is Martins beschrijving over de reikwijdte van oorlog nummer één — Jezuïeten vs. het Pausdom — wat is beëindigd door de overname van de laatste door voorgenoemde:

Zowel het Pausdom als de Jezuïeten weten, dat de gevolgen van hun beleid veel verder gaat dan de grenzen van de Rooms-katholieke kerk; zelfs voorbij de bijna een miljard katholieke mannen en vrouwen over de hele wereld. Bijna alles wat er in deze oorlog gebeurt [pausdom vs. Jezuïeten] draagt rechtstreeks en onmiddellijk bij tot de grote onenigheden die elke natie en alle mensen in de wereld zal verwoesten. Het gaat in het hart van de rivaliteit tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, bijvoorbeeld, het draagt nu bij aan het ellende lot of het geluk van 350 miljoen mensen in Latijns-Amerika, met een diep veranderende publieke moraal en nationale consensus van het Amerikaanse volk, het dreigende overwicht in de menselijke aangelegenheden van de Volksrepubliek China; de tastbare persistentie van een vrij West-Europa; de veiligheid van Israël; de nog steeds gammele belofte van een levensvatbaar zwart Afrika alleen maar ter versiering. Al deze dingen, afzonderlijk en hoe los ze ook mogen lijken van elkaar, niet alleen zijn ze met elkaar verweven, maar ze zijn en zullen sterk worden beïnvloed door de getijden en de resultaten van de globale botsingen tussen het Pausdom en de Sociëteit van Jezus. [xii]

De eerste Jezuïtische Paus was kardinaal Jorge Mario Bergoglio, de existentiële overwinnaar van die interne oorlog tussen de traditionalisten en modernisten. Nu heeft de eerste Jezuïtische paus zich geopenbaard als een schaamteloze marxist, een van Martin's ergste angsten.

Over de tweede externe oorlog tussen marxisme, de globale elite, en de rooms-katholieke kerk, schreef Martin: "De competitie begon en blijft een driezijdige affaire want dat is het aantal rivalen met voldoende middelen voor de totstandbrenging en instandhouding van een nieuwe wereldorde." [xiii] Interessant als een Jezuïet, doordrenkt in het marxisme, vertegenwoordigt Paus Franciscus de opmerkelijke combinatie van twee van Martins drie concurrenten op de troon van de Nieuwe Wereld Orde. Natuurlijk kunnen we een vierde toevoegen. Martins meer dan zevenhonderd pagina tellende epos, Sleutels van dit bloed, dat vooruitziend als het was in 1990 werd geschreven, vóórdat de islam zich als een speler op het wereldtoneel presenteerde. Martin heeft waarschijnlijk nooit de doorde olie-gefinancierde Mahdisten voor ogen gehad, zoals het hedendaagse IS met de financiën en de wilskracht voor het daadwerkelijk verkrijgen en laten ontploffen van nucleaire wapens. De Associated Press meldde dat de lokale overheden van de kleine door allerlei landen ingesloten Oost-Europese natie, bekend als de Republiek Moldavië (vroegere USSR), samenwerkt met de FBI om vier pogingen te onderbreken om kernmateriaal van Moldavische bendes met diepe Russische verbindingen in te kopen. Dat betekent vier pogingen, met inbegrip van het meest recente geval, een deal met een vertegenwoordiger van IS, [xiv] waar ze van weten, het kan niet worden uitgesloten dat de IS erin geslaagd is om nog niet ontdekte nucleaire materialen te "kopen". Wij geloven zelfs dat de islam de tegenpool is in de bovennatuurlijke krachten en machten lange termijn redeneringen — de samenstelling en de prijs voor de overwinnaar die de controle over de Nieuwe Wereld Orde krijgt.

Thesis: Westerse kapitalisme, Democratische Republiek.

Antithese: Shariawetgeving, islamitische theocratie.

Synthese: Technocratische socialisme, een marxistische Nieuwe Wereld Orde met autoriteit in de herverdeling van rijkdom.

Omdat hij Paus Johannes Paulus II zag als een fervente vijand van het communisme, was Martin ook onder de valse indruk dat de drie spelers in de tweede oorlog, wederzijds exclusief zullen zijn. [xv] Niettemin markeert paus Franciscus tevens de samenvoeging van het marxisme en het Vaticaan II katholicisme — twee van Martins drieën. Dit voegt een nieuwe relevantie toe voor profetieën die we eerder hebben besproken. Hoofdzakelijk wat wij noemen de "vernietiger profetie", op basis van het onwaarschijnlijke "toeval" dat Bergoglio, die de pauselijke naamgenoot is van St. Franciscus van Assisi, is gedocumenteerd dat zijn volgelingen gewaarschuwd zijn over de zeven profetische barensweeën die zich centreren rond een niet-canoniek verkozen paus, die tijdens de verdrukking het etiket van vernietiger heeft. [xvi]

De editie van de profetieën van St. Franciscus, die we citeren onder vermelding van voetnoten, zeggen: "Mark van Lissabon en anderen denken dat deze profetie haar voltooiing ontvangt in het grote Westerse schisma dat de kerk na de verkiezing van Urbanus VI, in het jaar 1378 verwoestte. Maar het kan ook gedeeltelijk verwijzen naar andere calamiteiten die de kerk in de laatste eeuwen overkwamen." [xvii] Franciscus van Assisi stierf 3 oktober 1226, maar Mark van Lissabons mening ernaast: de "grote" scheuring van 1336 was niet echt al te groot; het was voor het grootste deel een saai interne aangelegenheid van de rooms-katholieken. Volgens de Katholieke Encyclopedie:

Ondertussen hebben in de naam van de paus de voornoemde kardinalen twee redmiddelen voorgesteld om de verschillen te regelen, een algemene raad of een compromis. Deze beide middelen werden gemaakt om te gebruiken op het moment van een Westers schisma. Maar de tegenstanders van Urban wilden het opgelost zien met gewelddadige maatregelen en verklaarden hun bedoelingen in een brief van de allergrootste onbeschaamdheid. Op 2 augustus werd deze brief gevolgd door de beroemde "verklaring", een document met meer passie dan exact te zijn, die tegelijk vormen van historicus, rechtsgeleerde en aanklager heeft aangenomen. Zeven dagen later publiceerde ze een encyclieke brief, met herhaling van de valse en schadelijke beschuldigingen tegen Urban, en op 27 augustus vertrok Anagni naar Fondi, waar hij de bescherming genoot van zijn heer (Urbans aards-vijand), en in de buurt was van Joanna van Napels; deze laatste had grote belangstelling getoond voor Urban, maar was al snel teleurgesteld door zijn grillige manieren. Op 15 september vergezelden de drie Italiaanse kardinalen hun collega's, misschien beïnvloed door de hoop om zelf paus te worden, of misschien bang door het nieuws dat Urban bezig was met negenentwintig kardinalen te benoemen op de vacatures die waren achtergelaten door de dertien Fransen. Karel V van Frankrijk, meer en meer twijfelachtig in de rechtmatigheid van de Urban-verkiezing, heeft de Fondi-factie aangemoedigd een rechtmatige paus te kiezen en een acceptabel iemand voor Frankrijk. Een brief van hem kwam op 18 september aan, en versnelde een gewelddadige oplossing. Op 20 september werd Robert van Genève tot paus gekozen, en op deze dag begon het Westerse schisma. [xviii]

Het komt niet precies overeen met Franciscus' beschrijving, die klinkt meer als iets wat men moet verwachten in de grote verdrukking, beschreven door Daniel en Jezus (Daniël 12:1; Mattheüs 24:21). Franciscus heeft parallellen met deze klassieke teksten van de eindtijd.

Er zullen grote beproevingen en ellende zijn; oorlogen en onenigheden, zowel geestelijk als stoffelijk, in overvloed; de liefde van velen zal verkillen en de boosheid van de goddelozen zal toenemen. De duivels zullen ongebruikelijke macht hebben, de Onbevlekte zuiverheid van onze orde, en van andere zal zo veel zal worden verborgen dat er zeer weinig christenen zullen zijn die de ware soevereine paus en de Roman Church met trouwe harten en perfecte liefdadigheid zullen gehoorzamen. [xix]

De formulering is duidelijk volgens een patroon van Jezus: "En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen" (Matteüs 24:12). We denken dat dit impliceert dat St. Franciscus ons dit wilde laten begrijpen als een Eindtijdvisie in plaats van enkel maar een interne onenigheid. We verbonden de puntjes voor het eerst in Petrus Romanus (2012):

Speculatie over de vrijmetselaars-samenzwering, zoals oorspronkelijk voluit voorspeld in de Alta Vendita, lijkt samen te gaan met wat er verder gebeurde in de conclaven 1958 en 1963, omdat het onder deze geheime vergaderingen was dat de pausen werden "gekozen", die de uitvoering van het Tweede Vaticaans Concilie implementeerden met haar Vendita-achtige ketterse decreten. Natuurlijk kunnen we nog een overvloed van kerkvaders citeren, evenals Maria verschijningen en katholieke zieners door de tijd heen, die deze gebeurtenissen voorspelden als een voorspel voor de komst van Petrus Romanus. Zelfs St. Franciscus van Assisi — een van de meest vereerde religieuze figuren in de geschiedenis — verzamelde zijn toewijding kort voor zijn dood en profeteerde dat: "ten tijde van deze beproeving zal een man, niet canoniek gekozen, worden verhoogd naar het pontificaat, die door zijn geslepenheid, proberen zal velen te trekken in de fout en in de dood... Sommige predikers blijft zwijgen over de waarheid, en anderen zullen het met voeten treden en het ontkennen... want in die dagen zal Jezus Christus hen niet een echte Pastor sturen, maar een vernieler. [xx]

Kwalificeert Bergoglio's verkiezing door de anti-Benedictus samenzwering[xxi] zich als de "niet-canonieke" gekozene? Oorspronkelijk verbonden wij St. Franciscus' vernieler-profetie met St. Malachias' profetie van de pausen, omdat beiden het oordeel van Rome voorspelden. Gepubliceerd in ieder geval in de late zestiende eeuw, voorspelt de "profetie van de pausen" het volgende tijdens de regeerperiode van Franciscus:

In de extreme vervolging van de Heilige Rooms-katholieke kerk, zal daar zitten Petrus de Romein, die de schapen zal leiden in vele verdrukkingen; wanneer ze klaar zijn, zal de stad van zeven heuvels worden vernietigd, en de vreselijke rechter zal zijn volk oordelen. Dan komt het einde. [xxii]

Dat is de vertaling van de Latijnse tekst van Arnold de Wion van Lignum Vitae (levensboom), die oorspronkelijk werd gepubliceerd in 1595. [xxiii] Als deze profetie juist is, en tot nu toe is dat zo, is paus Franciscus noodzakelijkerwijs Petrus de Romein (dat is, omdat hij niet canoniek werd gekozen zoals geanalyseerd in het eerste hoofdstuk van onze nieuwe boek), omdat hij de laatste paus is in de opeenvolgende lijst die is toegeschreven aan de Ierse heilige. In 2013 gingen Cris Putnam en ik tegen de Rooms-Katholieke apologeten in, die het labelden als een hoax in de WND-documentaire: De laatste paus? Maar niemand was bereid om de vraagstelling van Putnam te beantwoorden: "Als het een hoax is, waarom hebben dan zoveel van uw 'onfeilbare' pausen het bekrachtigd?" Je kon de stilte bijna horen.

En aangezien we niet willen beweren dat onze valse-profeet-hypothese is bewezen, is het meer dan alleen maar "nog steeds op tafel liggend, en nog steeds op schema", zoals we het oorspronkelijk voorgesteld hebben. We willen ook niet onze eigen telefoon bellen, maar onze voorspellingen verdienen zo ver het gewicht en kritische opmerking. [xxiv] Gezien het feit dat voor zo ver (hoewel we onszelf geen "profeten" noemen) onze berekeningen een vervulling hebben gezien, en wij geen dwingende reden zien om af te wijken van ons oorspronkelijke idee dat de zittende paus heel goed mogelijk het tweede beest kan zijn dat uit de aarde zal oprijzen: "Het had twee horens als een lam, en het sprak als de draak" (Openbaring 13:11).

Onze grondgedachte is niet alleen vanwege de omstandigheden. We dreigen te worden beschuldigd van zogenaamde kranten-exegese door de katholieke en a-millennium apologeten, maar het is echt gebaseerd op wetenschappelijk exegetisch onderzoek van oude apocalyptische symbolieken. Nieuwe Testament geleerde Craig Keener schrijft: "Het 'gehoornde lam' is waarschijnlijk een parodie op Christus (Openbaring 5:6)" [xxv] en de valse profeet "vuur van de hemel parodieën en dus blijkbaar relativeert dit de wonderbaarlijke kracht van Gods getuigen" (Openbaring 11:5)." [xxvi] De ESV-studiebijbel merkt op dat de horens van een dier, gebruik maakt van zowel defensieve als offensieve gevechten, vaak gevonden in de Schrift als een symbool van de militaire macht van een natie" [xxvii] — vandaar dat een krachtige leider als een Christus verschijnt die spreekt voor de draak. Gezien de historische situatie, geloven wij dat er gewoon geen betere kandidaat is dan de Vicar ("in plaats van") van Christus, de opperste Roman Pontiff Franciscus. Dienovereenkomstig zijn wij solidair met onze 2012-exegese dat "twee hoorns, als van een lam, dat spreekt als een draak" een krachtige (hoorns) christelijke (lam-achtige) leider lijkt te voorspellen, die clandestien voldoet aan de eisen van de Satan (de draak).

Nu heeft deze paus opgeroepen tot een "laarzen-op-de-grond"-oorlog tegen een fractie van de Mahdisten, die in reactie op de islamitische eschatologie dreigen om Rome omver te werpen. Zij willen een zwarte vlag laten wapperen op de top van de beruchte geïmporteerde Egyptische obelisk op het Sint-Pieter plein, die met een wereldwijd raster met wijzers wijst naar de Rotskoepel en Constantinopel Koepel van Hagia St. Sophia Kerk, [xxviii] en hen verbindt met "een van de krachtigste sterrenpoorten in de wereld" [xxix], zoals beargumenteerd door Tom Horn in 'Zenith 2016' en in zijn 'Op het pad van de onsterfelijken'. Terwijl ze een echte bedreiging zijn, toont de branie die tentoongesteld wordt door de IS hun echte vastberadenheid, ze zijn misschien wel gek, maar ze zijn ook serieus.

Er is niets vaag over de wereldregeringsagenda van Paus Franciscus. Ons nieuwe boek zal verschillende ontnuchteringen documenteren die een ware christen zouden moeten verontrusten. Ten eerste dat Paus Franciscus duidelijk een marxist is, althans in termen van een socialistische herverdeling van de rijkdom. Marxisme lost het probleem op op een oppervlakkig niveau dat geen rekening houdt met het falen van de mens. Daarin wordt verondersteld dat het hart van de mens in principe goed is en houdt geen rekening met de menselijke zondigheid. Wij begrijpen het sentiment. Er wordt geschat dat de jaarlijkse inkomsten van de honderd rijkste mensen meer dan vier keer genoeg is voor de wereldwijde eindtijd-armoede. [xxx] Maar wij geloven dat het christelijk wereldbeeld, dat de armoede en onderdrukking identificeert vooral een geestelijk probleem, geen sociaal-economisch probleem is (Marcus 10:21, Lukas 6:24, Jakobus 5:1–6). Wat nu volgt is een kort fragment uit zijn toespraak van 9 mei 2014 bij de Verenigde Naties, de "Oproep van paus Franciscus aan de Systeem Chef van het Uitvoerend Bestuur voor Coördinatie van de VN":

Vandaag moet er in concrete termen een bewustzijn zijn van waardigheid voor elk van onze broeders en zusters, wiens leven heilig en onschendbaar is, vanaf de conceptie tot aan natuurlijke dood moet het ons leiden om in volledige vrijheid te delen de goedheid welke Gods voorzienigheid heeft geplaatst in onze handen, de materiële goederen, maar ook intellectuele en geestelijke delen, en die terug te geven, gul en weelderig, ook wat wij eerder ten onrechte geweigerd hebben aan anderen.

De beschrijving van Jezus en Zacheüs leert ons dat naast economische en sociale systemen en theorieën, er altijd een noodzaak zal zijn van het bevorderen, en gul en effectief en praktische open staan voor de behoeften van anderen. Jezus vraagt niet aan Zacheüs van baan te veranderen, noch veroordeelt hij zijn financiële activiteiten; Hij inspireert hem gewoon om alles vrij te zetten, direct onmiddellijk en onbetwistbaar, ten dienste van anderen.

Dus, ik aarzel niet te stellen, evenals mijn voorgangers (cf. Johannes Paulus II, Sollicitudo Rei Socialis, 42-43; CentesimusAnnus, 43; BENEDICTUS XVI, Caritas in Veritate, 6; 24-40), die billijke economische en sociale vooruitgang alleen kan worden bereikt door een deelname met wetenschappelijke en technische vaardigheden aan een niet aflatende inzet voor solidariteit, vergezeld met een gulle en belangeloze geest van vrijgevigheid op elk niveau. Een bijdrage aan deze billijke ontwikkeling zal ook geschieden in de internationale activiteit die gericht is op de integrale menselijke ontwikkeling van de volkeren van de wereld, zowel door een legitieme herverdeling van de economische voordelen door de staat, als door de onontbeerlijke samenwerking tussen de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld. [xxxii]

Dit is een ondubbelzinnige bevestiging van de marxistische droom: de herverdeling van rijkdom door de staat. Bergoglio werd als jonge Argentijnse Jezuïet doordrenkt met de marxistische ideologie, de theologie van de bevrijding. Atheïstisch per definitie, want marxisme veroordeelt religie voor de ondersteuning van de status-quo en de legitimatie van de macht van de onderdrukker.

Richard Wurmbrand, een Roemeens christen, die meer dan drie decennia doorgebracht heeft in de gevangenis voor zijn geloof en de latere oprichter van de stem van martelaren, schreef een boek om met Marx' poëzie met zinnen zoals "Ik wil mezelf wreken tegen de Ene die regeert van bovenaf"[xxxii] aan te tonen dat Marx uiteindelijk niet echt een atheïst was, maar eerder een actieve Satanist. Wurmbrand haalt veel van dergelijke zinnen aan.

Marx droomde van het vernielen van de door God geschapen wereld. Hij zei in een ander gedicht:

Dan zal ik in staat zijn te triomferen, Als een god, door de ruïnes van hun Koninkrijk. Elk woord van mij is vuur en actie. Mijn borst is gelijk aan die van de Schepper. [xxxiii]

De woorden "Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste" (Jesaja 14:13). [xxxiv]

Het lijkt erop dat Marx' pleidooi voor atheïsme meer een pleidooi van geloof dan van ongeloof was. Volgens Wurmbrand geloofde Marx in God en Satan, maar koos voor de laatste.

Dave Hunt wijst erop dat terwijl vrijwel al onze aandacht gericht is op de lopende afvalligheid en de spoedige komst van de Antichrist (2 Tes 2:3) — de "Man van zonde" of de "Man van wetteloosheid" (een onderscheid op basis van iemands voorkeur in Griekse manuscripten en tradities) is slechts de helft van het verhaal — de andere helft is de valse profeet: een man die "twee hoorns heeft als een lam en spreekt als de draak" (Openb. 13:11) die leidt naar een één-wereld-godsdienst, gesymboliseerd door "een vrouw die het beest berijdt", aantoonbaar (volgens vele Katholieke geleerden[xxxv]) als de afvallige rooms-katholieke kerk leidend naar de één-wereld-godsdienst — de grote hoer, met de juiste "paarse en dieprode" katholieke gewaden [xxxvi] (Openbaring 17:3). Hunt schreef: "Bevrijdingstheologie werd voortgebracht in Latijns-Amerika door radicale katholieke priesters en nonnen waarvan het geweten niet langer de onderdrukking van de massa's konden rechtvaardigen door zowel de kerk en de staat." [xxxvii] Communisme en de Theologie van bevrijding hebben dezelfde fundamentele doelstellingen, maar de bevrijdingstheologie draait om het christelijk geloof in plaats van om het atheïsme met het rationaliseren en confisceren van privébezit, en dat naar verluidt ten behoeve van de minderbedeelden. Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologen beweren, meestal terecht, dat naast de zonden van het verleden zoals het Europese imperialisme, hun continent nog steeds het slachtoffer wordt gemaakt door de multinationale ondernemingen (bijvoorbeeld zag het Amazone-regenwoud een 28 procent stijging van de snelheid van ontbossing vanaf augustus van 2012 tot juli 2013 [xxxviii]).

Tot de grootste voorstanders van de Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologie behoren de Peruaanse jezuïetenpriester Gustavo Gutiérrez S. J. Leonardo Boff, een godsdienstfilosoof en professor aan de staatsuniversiteit Rio de Janeiro in Brazilië, en Juan Luis Segundo van Uruguay. Als groep zijn ze filosofisch dank verschuldigd aan de inzichten van Kant, Hegel en Marx. Martin schreef dat Gutierrez, een Peruaanse Jezuïet, "deze 'theologie' geanalyseerd heeft in het licht van de marxistische theorie van klassenstrijd." [xxxix] Hij bevorderde het idee dat het evangelie de kerk belast met de bevrijding van de wereld van armoede en onderdrukking. Opgegroeid als verarmde, is het niet moeilijk om barmhartig te staan betreffende Gutiérrez' oprechte wens om de armen te helpen. Maar ondanks de bedoelingen was de bevrijdingstheologie echt een communistische samenzwering. Volgens een Roemeense overloper was Gutierrez in de ban van de Sovjet-KGB.

Het hoofd van de Russisch-orthodoxe kerk, Patriarch Kirill, werkte voor de geheime politie Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnost (KGB) van de Sovjet-Unie [xl] onder de codenaam "Mikhailov". Pacepa beweerde ronduit: "Bevrijdingstheologie werd niet uitgevonden door de Latijns-Amerikaanse katholieken, maar werd eerder ontwikkeld door de KGB." [xli] Bevrijdingstheologie werd verzonnen door de KGB en de Patriarch Kirill bevorderde het. Dus, Kirill als instrument in het verspreiden van marxisme over het westelijk halfrond, was een existentiële bedreiging voor de Amerikaanse bodem. Kirill lijkt een nogal sinister karakter te hebben. Volgens onderzoeksjournalist Stephenson Billings:

De man in kwestie heet Patriarch Kirill, een echt meedogenloos figuur in de harde wereld van de politiek van de Sovjet-Unie. Een voormalig KGB-agent en nu een nauwe medewerker van Vladimir Putin, hij heeft zijn leider "een god" genoemd. Hij is algemeen veroordeeld voor het verspreiden van het stalinisme en het atheïsme naar de Oekraïne in een wrede poging om zijn rijk uit te breiden. Bewijs is opgegraven in de Sovjet archieven waaruit is gebleken dat de Russisch-orthodoxe kerk lang is geïnfiltreerd en beheerd door de KGB als een instrument van controle over de bevolking. Dit is een van de vele redenen dat de CIA deze geheimzinnige hoofdfiguur Kirill zeer nauwlettend voor decennia in de gaten heeft gehouden. [xlii]

Blijkbaar betaalde de KGB goed, want "de persoonlijke rijkdom van de aartsbisschop Kirill werd geschat op 4 miljard dollar door Moskou News." [xliii] Uiteraard heeft deze informatie gevolgen met betrekking tot de Russisch-orthodoxe kerk evenals haar recente "heilige oorlog"-verklaring. Kirill profiteerde ook zwaar van een belastingvrije sigaretten-import via de kerk kanalen.

De Evangelische Dictionary of Theology benadrukt dat bevrijdingstheologie "voor het grootste deel een rooms-katholieke theologische beweging is." [xliv] Daaruit volgt uiteraard dat, als voormalig Argentijns kardinaal, de Paus sterk beïnvloed was door deze communistisch geïnspireerde Latijns-Amerikaanse beweging. In feite is zijn socialisme voor Amerikaanse katholieken onmogelijk gewoon maar weg te verklaren. Vooral met een wijdverspreide rapportage met verklaringen als het volgende betreffende het Europese Vluchtelingenprobleem:

Deze arme mensen ontvluchten de oorlog, honger, maar dat is het topje van de ijsberg. Omdat daaronder een oorzaak ligt; en de oorzaak is een slecht en onrechtvaardig sociaal-economische systeem, in alles, in de wereld — we spreken over het milieuprobleem — in de socio-economische samenleving, in de politiek. De persoon moet altijd in het centrum staan. Dat is het dominante economische systeem, het heeft de persoon verwijderd uit het centrum, de god van het geld in plaats daarvan, de moderne afgod. Er zijn statistieken, ik weet het niet precies, (misschien heb ik het verkeerd), maar dat 17% van de wereldbevolking 80% van de rijkdom bezit. [xlv]

Volgens de paus is het probleem van de wereld niet langer de mens en zijn zondige opstand tegen een heilige God, maar eerder een "slecht en onrechtvaardig sociaal-economisch systeem." Het thema van de paus doet denken aan de bekendste door Marx gepopulariseerde slogan: "Vanuit elk naar zijn vermogen, naar elk volgens zijn behoefte." [xlvi] Een beschrijving van de Britse Bibliotheek over de klassenstrijd tussen het proletariaat en de kapitalist van Het Communistisch Manifest contextualiseert de herverdeling van de rijkdom als het grote idee achter het marxisme:

Naar aanleiding van het verslaan van het kapitalisme door het proletariaat zou een nieuwe klassenloze maatschappij ontstaan op basis van het idee "van een ieder volgens zijn capaciteiten, naar een ieder volgens zijn behoeften." In een dergelijke samenleving zouden land-, industrie-, arbeids- en rijkdom worden gedeeld tussen alle mensen. Alle mensen zouden recht op onderwijs hebben en klasse-structuren zouden verdwijnen. Harmonie zou regeren, en de staat zou gewoon "verwelken" (cursivering van mij) [xlvii]

Op een oppervlakkig niveau lijkt het duidelijk genoeg te zijn dat de bevrijdingstheologen met een communistische ideologie werden misleid — een samenzwerings"theorie", die naar de categorie "feit" werd verplaatst, en werd bevestigd door hooggeplaatste communistische overlopers. [xlviii]

De roep om christenen kampioenen te laten zijn voor sociale rechtvaardigheid en goede beheerders van het milieu is geldig, maar het geheel mist de Bijbelse beschrijving van een menselijke verdorvenheid (Romeinen 3:10-18) en, dientengevolge, de uitsluiting van het echte punt van evangelisatie en missies: het ware evangelie bericht dat "Christus stierf voor onze zonden" (1 Korinthiërs 15:3–8). Theoloog D.D. Webster heeft kritiek op de bevrijdingstheologie als een postmoderne constructie. Eigenlijk is het een nogal buitenaardse oplossing voor de problemen van de wereld volgens Bijbelse theologie.

Een christen begrijpt de zonde en vervreemding van God als een dilemma, waarmee zowel de onderdrukker als de onderdrukten mee worden geconfronteerd. Bevrijdingstheologie met de nadruk op de armen wekt de indruk dat de arme niet alleen het object van Gods zorg is, maar het bevrijdende en het openbaring zelf zijnde onderwerp.[LX]

Met betrekking tot de alomtegenwoordigheid van de zionistisch complottheorieën verklaarde Barry Segal de menselijke situatie op de volgende manier:

De mens leunt meer in de richting van het kwade dan het goede; angst en macht hebben meer controle over hem dan de rede... Alle mensen streven naar macht, en er is niemand die geen onderdrukker zou zijn als hij kon; alle, of bijna allemaal, staan ze klaar om de rechten van anderen op te offeren voor hun eigen belang. [l]

Socialisme negeert dat de mens een gevallen natuur heeft. En naïef wordt er van het tegenovergestelde uitgegaan. Het is ideologisch in oorlog met het evangelie. Met andere woorden, in hun ijver voor de onderdrukten hebben veel Latino-priesters (zoals Bergoglio), het werkelijke evangelie uit het oog verloren. Herinner het antwoord van Jezus aan Judas Iskariot, een andere zoon des verderfs, die zijn eigen versie aanbood van de eerste-eeuw theologie van de bevrijding:

Toen zei een van Zijn discipelen, Judas Iskariot, de zoon van Simon, die Hem verraden zou: "Waarom is deze zalf niet voor driehonderd penningen verkocht en aan de armen gegeven? En dit zei hij niet omdat hij zich bekommerde om de armen, maar omdat hij een dief was, en de beurs beheerde en droeg wat gegeven werd. Jezus dan zei: Laat haar begaan; zij heeft dit bewaard met het oog op de dag van Mijn begrafenis. Want de armen hebt u altijd bij u, maar Mij hebt u niet altijd" (Johannes 12:4-8).

De bevrijdingstheologie-beweging was ten dele geïnspireerd door het Tweede Vaticaans Concilie, dat werd bijeen geroepen door Paus Johannes XXIII[li] — de beroemde patriarch van Venetië, een stad bekend om haar straten van water, dat de profetie van Malachias voorspelde als Pastor & nauta ("pastor en zeeman"). Het gerucht gaat dat in antwoord op het bestuderen van Malachy in de Profetie over de Pausen, en om zichzelf als de vervulling te laten zien in lijn met de profetie, "hij een boot huurde, die met schapen vulde, en de rivier Tiber op en neer is gevaren in het volle gezicht van het conclaaf." [lii] Hij codificeerde Rome's vloek van "gered door het geloof alleen" door te bevestigen dat de voorschriften van het Concilie van Trente blijven bestaan tot op de moderne dag, een standpunt dat werd bevestigd door zijn opvolger. [liii] De eerste post-Lucifer onttroningspaus — Johannes XXII — pleitte vurig voor een "overheidsinstantie met macht," samen met uitgebreide middelen voor deze problemen, en "een wereldwijd werkterrein" in zijn encycliek van 1963 Pacem in Terris.

Zijn opvolger paus Paulus VI was de paus die geïnstalleerd was tijdens deze luciferiaanse parallelle onttroningsceremonie in 1963. Deze satanische kliek een "supermacht" noemend, schreef Martin:

Het meest beangstigend voor [paus] Johannes Paulus [II], was dat hij moest opkomen tegen de niet-verwijderbare aanwezigheid van een kwaadaardige kracht in zijn eigen Vaticaan en in kanselarijen van bepaalde bisschoppen. Het is wat goed geïnformeerde kerkmensen noemen de "supermacht". Geruchten zijn altijd moeilijk te controleren, verbonden als ze zijn met de installatie aan het begin van paus Paulus VI zijn regering in 1963. Inderdaad had paus Paulus somber gezinspeeld op "de rook van Satan die het heiligdom was binnengegaan"... een schuine verwijzing naar de onttroningsceremonie door satanisten in het Vaticaan. Trouwens, het voorkomen van demonische pedofilie — riten en praktijken — was al gedocumenteerd onder bepaalde bisschoppen en priesters en zo wijd verspreid als Turijn, Italië, en South Carolina in de Verenigde Staten. De cultische handelingen van deze demonische pedofilie wordt door professionals beschouwd als het hoogtepunt van de riten van de gevallen aartsengel. [lv]

Ditmaal werd Vaticanum II geprezen in Latijns-Amerika in plaats van kritiek op de prille bevrijdingstheologie-beweging, sprak Paulus VI in zijn encycliek Octogesima Adveniens dubbelzinnig over sociaal-economische ideologieën als eenzijdig en zwak.

De zwakke punten van de ideologieën worden vandaag beter waargenomen via de concrete systemen waarin ze proberen zichzelf te bevestigen. Bureaucratisch socialisme, technocratisch kapitalisme en autoritaire democratie laten zien hoe moeilijk het is om de grote menselijk problemen van samenleven in rechtvaardigheid en gelijkheid op te lossen. [lvi]

Hij had het socialisme moeten hebben veroordeeld, als zijnde afgeleid van een atheïstische marxistische ideologie. In plaats daarvan heeft de voorlaatste-parallel-onttroonde Paus geadviseerd tot het onderscheiden van verschillende overlappende "niveaus" van het socialisme:

Onderscheid moeten worden gemaakt voor concrete keuzes tussen de verschillende niveaus van expressie van het socialisme: een royale aspiratie en een zoeken naar een rechtvaardiger samenleving, historische bewegingen met een politieke organisatie en doel, en een ideologie die zegt een zelfvoorzienend en volledig beeld van de mens te geven. Echter dit onderscheid moet niet leiden tot de overweging dat dergelijke niveaus volledig afzonderlijk en onafhankelijk zijn. Het concrete verband dat volgens de omstandigheden tussen hen bestaan, moet duidelijk worden gemarkeerd. [lvii]

Socialisme is mislukt, omdat het heel naïef de mensheid teveel krediet geeft. Terwijl sociale rechtvaardigheid een nobel streven is, zal men het niet bereiken door middel van herverdeling van de rijkdom. Mensen zijn in principe niet goed en er is geen autoriteit dan Jezus Christus, die kan beslissen wat billijk is. Terwijl het socialisme een idee is dat vreemd is aan de Schrift, is sociale rechtvaardigheid een prominent eschatologisch thema. Jezus zei: "Gezegend de armen van geest: want u is het Koninkrijk van God" (Lukas 6:20b). Overweeg wat Hij ook zei: "Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke in het Koninkrijk van God" (Matteüs 19:24). Een kort leven van aardse armoede kan blijken een onsterfelijke zegen te zijn in het waardensysteem van het Koninkrijk van God (Matteüs 6:20). Met andere woorden, de kansen zijn sterk dat nu rijk te worden, zal blijken niet eens de moeite waard te zijn vanuit het perspectief van het hiernamaals (Jakobus 5:1). Toch heeft hij door meer na te laten te zeggen, dan wat hij eigenlijk zei, heeft Paulus VI de Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologie aangemoedigd. Tijdens zijn pontificaat heeft een Fransman genaamd Vicomte de Poncins alles bij elkaar gezet over de vraag wie de echte spelers waren in het spel van woorden, en met dat te doen een vrijmetselaarskliek blootgesteld.

Er is op dit moment in katholieke kringen een constante, subtiele en vastberaden campagne bezig ten gunste van de vrijmetselarij. Het is geregisseerd door de progressieve elementen die momenteel genieten van een grote invloed in de Franse en Amerikaanse kerkkringen, en zij tonen dat ze ook de overhand in Engeland beginnen te krijgen... Dit element bestaat uit een aantal priesters, met inbegrip van een Jezuïet, redacteurs van katholieke kranten en verschillende schrijvers van artikelen. [lviii]

Het is waarschijnlijk geen toeval dat de volgende paus, Johannes Paulus I, naar verluidt slechts drieëndertig dagen na aantreden werd vermoord (33 is een occult Vrijmetselaars-merkteken) vlak voor het blootleggen van een samenzwering onder leiding van kardinalen, bisschoppen en hooggeplaatste prelaten die ook vrijmetselaars waren. [lix] Waarschijnlijk, was het dezelfde groep die Malachi Martin etiketteerde als "Lucifer's Loge" [lx] of "Supermacht." [lxi] Kort na zijn verkiezing gaf Johannes Paulus opdracht tot een onderzoek van de Vaticaanse bancaire praktijken. Dientengevolge waarschuwde kardinaal Egidio Vagnozzi de paus over de kliek. David Yallop onthulde:

De informatie die Vagnozzi over decennia had verkregen, zorgde ervoor dat een zeer gedetailleerd dossier al snel in handen van de paus was gekomen. Onmiddellijk na de ontdekking van het lichaam van de paus werd het verslag van Vagnozzi samen met de documenten die betrekking hadden op de diverse wijzigingen verwijderd door kardinaal Villot, wiens adjunct-Caprio zich zeker bewust was van de inhoud van het verslag. Een indicatie van hoe explosief de inhoud was, kan worden afgemeten aan het feit dat Roberto Calvi zich vervolgens bewust werd van het Vagnozzi-verslag en van de inhoud ervan, en na een kopie aangeboden te hebben aan een contactpersoon van het Vaticaan voor drie miljoen dollar - na gekibbel ging de prijs omlaag naar twee miljoen dollar - maar hield de kopie voor zichzelf voor de rest van zijn leven. [lxii]

De vervanger, Paus Johannes Paulus II, was naar het scheen een openlijke vijand van de Sovjet-Unie, maar leunde nog steeds zwaar naar links in zijn politiek. Johannes Paulus II schreef: "Het is nodig om eens te meer te wijzen op het karakteristieke beginsel van de christelijke sociale leer: De goederen van deze wereld zijn oorspronkelijk bedoeld voor de hele mensheid." (cursivering van mij). [lxiii] De verklaring de Paus waar laten zijn, omwille van het argument, roept de vraag op hoe billijk het is met iemand de goederen te delen, en ook een discussie over wie dat gaat beslissen. Johannes Paulus II antwoordde dat de mensheid "een grotere mate van internationale orde moest hebben, ten dienste van de samenleving, de economieën en de culturen over de hele wereld." [lxiv] Met andere woorden, hij was een globalist. In alle eerlijkheid had Johannes Paulus II een reputatie van zich te verzetten tegen de Sovjet-Unie en hij maakte bezwaar tegen de goedkeuring van de Latijns-Amerikaanse Jezuïtische marxistische ideeën en hun steun voor revolutionaire bewegingen, alsmede tegen hun kritiek op de traditionele kerkinstellingen. Malachi Martin verafgoodde hem als een vastberaden vijand van het communisme, maar, zoals we hebben aangetoond, de mondialistische marxistische ideeën gingen diep in het post-parallel-onttronings-katholicisme, en zijn pausdom was geen uitzondering.

Paus Benedictus XVI pleitte ook openlijk voor een wereldregering. Paus Benedictus XVI kondigde de encycliek Caritas in Veritate of "Liefde in waarheid" af, op de dag vóór zijn vergadering met onze President Obama en de top van de G-8 in Italië, van daaruit toonden wij in ons eerste boek, Petrus Romanus zijn oproep aan voor een "wereld politieke autoriteit" met "echte tanden". [lxv] Vervolgens ontdekten we in Exo-Vaticana, de status van Benedict XVI als "een Chardinian mysticus van de hoogste orde" [lxvi] en we beschreven zijn uitleg om de "doctrine van de wederkomst van Christus te bevorderen van Chardin 'Omega Point,' waarin een 'nieuwe vorm' van God, mens, en geest zal ontstaan." [lxvii] We hebben nu onderzocht iedere Paus vanaf de onttroning van Lucifer in 1963 tot waar wij ons vandaag bevinden, en allen, zonder uitzondering, hebben marxistische standpunten bepleit verwant aan de bevrijdingstheologie. Dit is belangrijk, omdat wij geloven dat het geveinsde socialisme de rol zal worden achter de valse profeet bij een uitvoering van een wereldwijd financieel controle-mechanisme (Openbaring 13:16).

Anderen in de Rooms-katholieke kerk (zoals voormalig Jezuïet Malachi Martin) legden de bevrijdingstheologie en het Marxisme bloot. Bijvoorbeeld, Martin schold tegen de Latijns-Amerikaanse jezuïet Lupe Carney, die schreef dat het nieuwe socialisme "een broederschap en zusterschap zou zijn van de gehele mensheid", [lxviii] als dronken van een "idealisme van onwetendheid beladen met de bevrijdingstheologie." [lxix] Carney leerde dat Christendom en Marxisme ideologisch identiek waren en dat rooms-katholieken zich moesten "ontdoen van alle oneerlijke en on-christelijke vooroordelen dat u hebt tegen gewapende revolutie, socialisme, marxisme en communisme... Er is geen derde weg tussen een christen en een revolutionair." [lxx] Ondanks de vooruitziende waarschuwingen en de allerergste vrees van Martin is de komst gekomen van de eerste jezuïtische paus. Bovendien heeft de journalist Cliff Kincaid zich afgevraagd waarom "de leider van de wereldwijde Katholieke kerk, door de katholieken beschouwd als de persoonlijke vertegenwoordiger van Jezus Christus, en die is uitgegroeid tot een advocaat voor een van de meest corrupte organisaties op de aarde — de Verenigde Naties." [lxxi] Een zeer intrigerende vraag die het boek in je handen wil beantwoorden.

Een recent boek over het Vaticaan schetst hoe zeer de reële, fysieke ondergrondse tunnels in Italië werden gebruikt om te helpen bij veel ontsnappingen van Nazi's aan de naoorlogse Justitie, door hen te verhuizen naar de Latijns-Amerikaanse landen als Argentinië en Venezuela (overigens bevrijdingstheologie-bolwerken). De auteur, anoniem schrijvend onder een pseudoniem van "Maury", verbindt de Jezuïeten niet alleen naar het communisme, maar ook naar het pre-Nazi Labor Zionisme, de socialistische linkse-vleugel van de zionistische beweging in het pre Holocaust Duitsland. Maury concludeert:

De Jezuïeten 'pushten' het idee van het communisme, gebaseerd op hun ervaring met de gemeenten in Zuid-Amerika. Zij gingen samen met de afvallige Joden Karl Marx en Frederick Engels voor dit doel, wat later aanleiding gaf tot het bolsjewisme in Oost-Europa. In 1933 werd alleen het Labor Zionisme toegestaan om de Joden in Duitsland te vertegenwoordigen. Duitse Joden waren eerst geïndoctrineerd in het bolsjewisme in de Labor zionistische kampen, en vervolgens overgedragen naar Palestina, om te werken in een kibboets, met de Britse goedkeuring. Het Jezuïtisch geïnspireerde communisme was atheïstisch (en verminderde de invloed van de orthodoxe kerk in Oost-Europa en het jodendom). De enige verklaring waarom het fascistische Duitsland dit zou ondersteunen en samenwerken met het communistische Labor Zionisme was dat het een idee was van de jezuïeten, en de plannen die ze voor de Joden hadden. [lxxii]

Vergelijkbaar met de zoektocht door Marx en Engels en de jezuïeten in de jaren 1930, heeft de huidige Paus in zijn encycliek op de "klimaat verandering," Sulla Cura Della Casa, niet alleen gepleit voor de dubieuze "klimaat verandering"-wetenschap, het bevat ook een verbazingwekkend flagrante vraag naar wereldregering en dringt aan op veranderingen in levensstijl en energiebesparing met het afwenden van de "ongekende vernietiging van het ecosysteem" vóór het einde van deze eeuw. Maar nog belangrijker, de Paus vraagt om een wereldautoriteit voor het beheer van de mondiale economie, de ontwapening, en de vredeshandhaving en de armoede, evenals de handhaving van diverse koolstof-emissienormen ter bescherming van het milieu. En vraagt aan de mensen om een "open hart" te hebben als ze zijn encycliek lezen, die is gewijd aan het milieu. Paus Franciscus concludeerde:

Voor het beheer van de mondiale economie, en leven te blazen in de economieën die zijn getroffen door de crisis; om te voorkomen dat er een verslechtering komt van de huidige crisis en grotere onevenwichtigheden die daaruit voort zouden vloeien; met het brengen de veiligstelling van de voedselvoorziening, een integrale en tijdige ontwapening en vrede; om de bescherming van het milieu te waarborgen en om de migratie te reguleren: voor dit alles is er dringend behoefte aan een politieke autoriteit van de eerlijke wereld, zoals mijn voorganger Zaliger Johannes XXIII enkele jaren geleden heeft aangegeven (cursivering toegevoegd). [lxxiii]

Gelijkwaardig aan Marx vraagt de paus ondubbelzinnig om een supranationale "mondiale autoriteit" om de wereld te verplaatsen naar Utopia. Het klinkt griezelig veel als het Communistisch Manifest. De oecumenische Patriarch van Constantinopel, Bartholomeus I, de auteur van verschillende milieuboeken heeft snel zijn goedkeuring uitgedrukt, [lxxiv] en daarmee gepleit voor een "wereld economische autoriteit" wat zeker een belangrijke stap is in de richting dat "iedereen die wenst te kopen en te verkopen, zal worden gemarkeerd op de rechterhand of het voorhoofd" (Openbaring 13:16-17). Dit "merkteken van het beest" lijkt een volkomen logische ontwikkeling, en in feite de noodzakelijke technologie voor het bijhouden van inkomsten om de herverdeling van de rijkdom te realiseren waarvoor de Paus openlijk pleit.

Onze laatste grote bevestiging is dat Paus Franciscus de basis legt voor een één-wereldgodsdienst door vermenging van de pluralistische en inclusivistische takken van het christendom, jodendom en islam. Niet alleen kwam hij nu bijeen met de Grand Imam, maar vergeet niet dat hij het islamitische gebed heeft toegestaan om te worden uitgesproken binnen het Vaticaan en de PLO-terrorist Mahmoud Abbas als een "engel van vrede" noemde. Een moslim-journalist, Khwaja Khusro Tariq, heeft ons eraan herinnerd hoe paus Franciscus consequent de islamitische heilige dagen heeft erkend, "op Witte Donderdag (de dag vóór Goede Vrijdag) in 2013 kuste hij de voeten van een moslim vrouwelijke gevangene tijdens een pre-Pasen-ritueel waar de paus zijn bereidheid symboliseerde om God te dienen door middel van de mensheid. Op Witte Donderdag in 2014 kuste hij de voeten van een gehandicapte islamitische man." [lxxv] Dit jaar heeft de Paus een vooral emotionele boodschap uitgesproken tijdens de Hajj-Bedevaart naar Mekka, Saudi Arabia.

De "steniging van de duivel" is onderdeel van de jaarlijkse islamitische Hajj-Bedevaart naar de heilige stad Mekka in Saoedi-Arabië. De steniging is één van een reeks van rituele handelingen die moeten worden uitgevoerd in de bedevaart. Helaas, in 2015, zijn meer dan 1470 mensen daarbij gedood [lxxvi] en bijna 900 anderen raakten gewond tijdens dit stenigingsritueel. [lxxvii] In 2006 heeft een soortgelijke stormloop ten minste 363 mensen gedood. Tijdens een toespraak bij St. Patrick's Cathedral in New York City, heeft de paus van de rooms-katholieken gebeden aangeboden in reactie op de dodelijke stampede in de Mina-vallei, buiten de islamitische heilige stad Mekka:

Ik wil twee gevoelens uiten voor mijn moslimbroeders en -zusters: ten eerste, mijn groeten als ze het offerfeest vieren. Ik had gehoopt dat mijn groet warmer kon zijn. Mijn gevoelens van verbondenheid bij het zien van dit drama. De tragedie die zij hebben geleden in Mekka. Op dit moment verzeker ik u van mijn gebeden. Ik verenig mij met u allen. Een gebed naar de almachtige god, de barmhartige. [LXXX]

Een enthousiaste moslim leek bewogen door het "Francis-effect," bijna onbeheerst: "Het is moeilijk voor te stellen en meer oprechte en duidelijke boodschappen onder zijn pontificaat, dat de kerk ook haar zegen uitbreidt aan die godsdiensten, anders dan het katholicisme, met inbegrip van de islam." [lxxix] Dus blijkbaar begrijpen sommige moslims dus dat de kerk haar zegen uitbreidt naar de islam. Deze samenvoeging van religies is wat wij als een belangrijk onderdeel van de agenda van de Antichrist vastgesteld hebben.

Terwijl logisch genoeg dit onsamenhangende islamitische standpunt van paus Franciscus niet zo radicaal is in een na-Vaticanum II, met de luciferiaanse-parallel-onttroningswereld. De catechismus van de katholieke kerk, lid 841, leest:

De kerk in relatie met de moslims. "Het plan van zaligheid omvat ook degenen die de Schepper erkennen, in de eerste plaats zijn onder hen de moslims; deze belijden het geloof van Abraham aan te houden, en samen met ons aanbidden zij de ene, barmhartige God, de rechter van de mensheid op de laatste dag." [lxxx]

Vanwege het revisionisme in de Koran betreffende Jezus, waarin de moslims zelfs ontkennen dat Jezus gekruisigd werd, zodat zij, per se in een positie worden gedwongen die hen niet kan laten geloven dat hij stierf voor hun zonden, noch dat Hij is verrezen. In feite wil de Koran hen beschermen tegen het evangelie.

En in hun zeggen: "Wij hebben de Messias, Jezus, zoon van Maria, de boodschapper van God gedood" - maar zij doodden hem niet, noch kruisigden zij hem (ten dode) - doch het werd hun verward. En zij die hierover van mening verschilden zijn zeker in twijfel, zij hebben er geen kennis van, doch volgen slechts een vermoeden, en zij doodden hem gewis niet. Integendeel, God verhief hem tot Zich en God is Almachtig, Alwijs. (Soera 4: 157-158, Nederlandstalige Koran, cursivering van mij).[lxxxi]

Dat is een moslim aanspraak, waarin men de wet van de uitgesloten derde moet aanroepen. In de filosofie bevat dit het idee dat de claim van een waarheid binair is, waar of onwaar, en dat dit het een of het ander is, en er geen derde weg kan zijn. Het is een 'of/of' situatie; het is niet logisch samenhangend om te beweren "zowel/en". Volgens het Nieuwe Testament is het geloof in Jezus' dood, begrafenis en opstanding niet maar een optie voor zaligheid (1 Korintiërs 15:3–8). Een volleerd apologeet die formeel met de beste moslimgeleerden debatteerde, James White, legt uit waarom dit niet-onderhandelbaar is:

Voor christenen is de godheid van Jezus de eeuwige relatie van de Vader en de Zoon, en de persoonlijkheid en de godheid van de Geest zijn geen bijzaken die kunnen worden gedegradeerd tot het rijk van "excessen". Dit definieert het voorwerp van onze aanbidding; ze bepalen onze relatie tot God. [lxxxii]

Na het definiëren van het evangelie heeft ook de apostel Paulus een beroep gedaan op een uitgesloten derde weg, "en indien Christus niet is opgestaan, dan is uw geloof tevergeefs; dan zijt gij nog in uw zonden" (1Korinthiërs 15:17). Als Paulus gelijk heeft, dan is de katholieke catechismus verkeerd en moeten wij logisch concluderen dat moslims in hun zonden zullen sterven.

Paus Franciscus gelooft dat het Westers schisma van 1054 is beëindigd, dat de Oosters-orthodoxe kerk creëerde. CNN meldde dat "Franciscus en Patriarch Bartholomeüs I — de spirituele leider van zo'n 300 miljoen orthodoxe christenen wereldwijd — een verklaring ondertekenden voor eenheid tussen de twee kerken." [lxxxiii] Nu, als hij nu maar die vervelende moslims gewoon kon overtuigen om naast elkaar te kunnen bestaan. Aan het begin van zijn pontificaat in 2013 heeft Paus Franciscus reeds gesuggereerd dat de islamitische en Joodse spirituele leringen slechts twee paden zijn naar dezelfde God, die de rooms-katholieken ook aanbidden — een absurditeit in het licht van de flagrante tegenstelling tussen hen. [lxxxiv] Hoewel het beleefd lijkt, is een dergelijke oecumene irrationeel, omdat één religie (christendom) in tegenspraak is met de andere twee, (jodendom, islam) betreffende de goddelijkheid van Jezus, die is geopenbaard als de God-mens in het Nieuwe Testament (Romeinen 9:5, Joh. 8:58; 10:30). Ze zijn het ook niet eens over de opstanding, en "als Christus niet is opgestaan, dan is uw geloof tevergeefs; gij zijt nog in uw zonden" (1 Korinthiërs 15:17).

Niettemin regelt de oecumenische naïviteit — travestie vermomd in christelijke terminologie — de staande kennisleer van het Pausdom (de theorie van kennis). Hij lijkt zich niet bewust te zijn van de flagrante tegenstelling tussen zijn claim onder het gezag van apostolische successie, dat altijd is afgeleid van de beroemde lof door Jezus "dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen" (Matteüs 16:18), en de Koran vordering: "de christenen zeggen: de Messias is de zoon van Allah... Hoe pervers zijn ze!" (Soera 9:30). [lxxxv] Herinner u hoe Jezus op deze belijdenis van Petrus reageerde: "U bent de Christus, de Zoon van de levende God"(Mattheüs 16:16, cursivering van mij) en vraag jezelf af: Kan de paus echt zo vergeetachtig worden in deze tegenstrijdigheid? Het lijkt nogal twijfelachtig.

Wat meer waarschijnlijk is, dat dit een andere Hegeliaanse dialectiek is, die werkzaam is bij "lang spelende" globalisten en onsterfelijken, gericht op de synthese van de een-wereld-godsdienst. Wij bieden het aan als een alternatief, omdat hij niet zo dom is. Zelfs een eerste jaars filosofiestudent kan zien dat de bijdragen van de paus en zijn werkelijke positie in zowel de islam als het rooms-katholicisme ontsierende onthullingen zijn. Het is zelfs niet logisch, in deze of een andere wereld, dat beide godsdiensten het juist hebben betreffende Jezus' status als de "Zoon van God" (Mattheüs 26:63–64, Mark 3:11, Lukas 1:35, Joh. 3:18). Het is een "één van beide" situatie, wat inhoudt dat zowel Jezus als Mohammed het verkeerd kunnen hebben, of de ene heeft het goed en de andere verkeerd, maar in geen geval kunnen zij samenleven als beide juist zijnde. Nogmaals, we hebben een beroep gedaan op de "wet van een uitgesloten derde" — en ja, mensen lezen dienaangaande in de 'Inleiding tot de Filosofie' 101 studenten zonder graad richtingen. [lxxxvi] Dat is waarom we denken dat de paus een andere agenda moet hebben.

Dus... is de laatste Romeinse keizer klaar om op het wereldtoneel te verschijnen? Is paus Franciscus' uitreiking naar de moslims als een daad van geloof in zijn rol in de profetie? Past zijn marxistische agenda met de profetieën van de Sybille, die het plafond versieren van de Sixtijnse kapel? Lees het de laatste boek met het 4-jarig onderzoek door mijzelf en Cris Putnam en bereid je erop voor om de schokkende waarheid te leren achter de huidige activiteiten van de paus, alsmede de belangrijkste voorspellingen die ik ga publiceren. Als ik gelijk heb, zal niets hetzelfde zijn binnen 48 maanden vanaf nu.

Omdat momenteel een grote actie gaande is met allerlei gratis boeken worden de kosten vanwege de grootte van het pakket bijna 70 euro aan vrachtkosten. Als men alleen het boek wil hebben is het beter om het te kopen bij Amazon, de Paperback kost daar 13.37 dollar: http://www.amazon.com/Emperor-Islamic-Antichrist-Vaticans-Crusade/dp/0996409548

[i] Rod Dreher, “The Anti-Benedict Conspiracy,” The American Conservative, September 25, 2015, http://www.theamericanconservative.com/dreher/the-anti-benedict-conspiracy/ accessed October 8, 2015.

[ii] Howard Fineman, “Pope Francis Wants to Be President of the World,” The Huffington Post, September 24, 2015, http://www.huffingtonpost.com/entry/pope-francis-world-leader_56041e79e4b00310edfa4d0f.

[iii] “Barack Obama Is ‘President of the World’,” CNN, November 5, 2008, http://edition.cnn.com/2008/POLITICS/11/05/international.press.reaction/.

[iv] Michael Day, “Pope Francis Assures Atheists: You Don’t Have to Believe in God to Go to Heaven,” Independent, September 11, 2013, http://www.independent.co.uk/news/world/europe/pope-francis-assures-atheists-you-don-t-have-to-believe-in-god-to-go-to-heaven-8810062.html, accessed October 9, 2015.

[v] “Pope Francis: New York Pizza Rat Symbolizes Jesus’ Burden,” National Report, September 28, 2015, http://nationalreport.net/pope-francis-new-york-pizza-rat-symbolizes-jesus-burden/#sthash.CWfJflXl.dpuf, accessed October 11, 2015.

[vi] “Rat” synonyms, Thesaurus.com, http://www.thesaurus.com/browse/rat, accessed October 7, 2015.

[vii] William H. Kennedy, Lucifer’s Lodge: Satanic Ritual Abuse in the Catholic Church (Sophia Perennis, 2004)180, 178–179.

[viii] “Malachi Martin,” Coast to Coast AM, http://www.coasttocoastam.com/guest/martin-malachi/5751, accessed October 7, 2015.

[ix] “Two Eminent Churchmen Agree: Satanism Is Practiced in Vatican,” The Fatima Network Crusader, http://www.fatimacrusader.com/cr54/cr54pg96.asp, accessed October 13, 2015.

[x]Petrus Romanus, 93.

[xi] Former Vatican insider.

[xii] Malachi Martin, The Jesuits: The Society of Jesus and the Betrayal of the Roman Catholic Church (New York: Linden Press, Simon & Schuster, 1987), 14.

[xiii] Malachi Martin, Keys of This Blood: Pope John Paul II Versus Russia and the West for Control of the New World Order, (New York: Simon & Schuster, 1990), 15.

[xiv] Raphael Poch, “ISIS Looking to Build Nuclear Weapons, Turning to Moldovan Gangs for Materials,” Breaking Israel News, October 11, 2015, http://www.breakingisraelnews.com/50839/isis-looking-build-nuclear-weapons-turning-moldovan-gangs-materials-terror-watch/#Is2RA70ukhRLX5SD.99, accessed October 12, 2015.

[xv] Martin, Keys of This Blood, 20.

[xvi]St. Francis of Assisi, Works of the Seraphic Father St. Francis of Assisi (London, R. Washbourne. 1882), 250.

[xvii] Ibid.

[xviii]“Pope Urban VI,” in Catholic Encyclopedia, New Advent, http://www.newadvent.org/cathen/15216a.htm, accessed December 18, 2015.

[xix]St. Francis Of Assisi, Works of the Seraphic Father, 248.

[xx]Horn and Putnam, Petrus Romanus, 478–479.

[xxi] Rod Dreher, “The Anti-Benedict Conspiracy,” The American Conservative, September 25, 2015, http://www.theamericanconservative.com/dreher/the-anti-benedict-conspiracy/ accessed October 8, 2015.

[xxii]Petrus Romanus, 15, citing Arnold de Wion, Lignum Vitae, (1595), 307– 311.

[xxiii] Arnold de Wion, Lignum Vitae, (1595), 307–311, available here: https://books.google.com/books?id=UJommEJQ5o0C&dq=Lignum%20Vitae%20book%202&pg=PA307#v=onepage&q&f=false.

[xxiv]See Carl Popper material in Petrus Romanus, page 43.

[xxv] Craig S. Keener, The IVP Bible Background Commentary: New Testament (Downers Grove, IL: Intervarsity Press, 1993), Re 13:11–12.

[xxvi] Ibid.

[xxvii] Paul D. Wegner and Iain Duguid note on “Daniel 8:3” in The ESV Study Bible (Wheaton, IL: Crossway Bibles, 2008), 1602.

[xxviii] Thomas Horn and Cris Putnam, On the Path of the Immortals: Exo-Vaticana, Project L.u.c.i.f.e.r., and the Strategic Locations Where Entities Await the Appointed Time (Crane, MO: Defender, 2015), 283–284; CortLindahl, “The Geomancy of St. Peter’s Square and the Vatican,” http://survivalcell.blogspot.com/p/geomancy-of-st-peters-square-and.html, (accessed October 13, 2015).

[xxix]Horn and Putnam, On the Path, 319–352.

[xxx]Jeremy Hobbs, “Annual Income of Richest 100 People Is Enough to End Global Poverty Four Times Over,” Oxfam International, January 19, 2013, https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2013-01-19/annual-income-richest-100-people-enough-end-global-poverty-four accessed October 7, 2015.

[xxxi] Pope Francis, “Address of Pope Francis to the UN System Chief Executives Board for Coordination,” LibreriaEditriceVaticana, May 9, 2014, http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2014/may/documents/papa-francesco_20140509_consiglio-nazioni-unite.html , accessed October 7, 2015.

[xxxii] Karl Marx, “Des Verzweiflenden Gebet” (“Invocation of One in Despair”), Archiv fur die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung (Archives for the History of Socialism and the Workers’ Movement), MEGA, I, i (2),30.

[xxxiii] Karl Marx, Ueber die Differenz der Demokritischen und Epikureischen Naturphilosophie Vorrede (The Difference between Democritus’ and Epicurus’ Philosophy of Nature, Foreword), 10.

[xxxiv]Richard Wurmbrand, Marx and Satan (Westchester, IL: Crossway Books, 1985), 12–13.

[xxxv] Prominent examples include Cardinal Henry Edward Manning the Lord Archbishop of Westminster as discussed in Petrus Romanus, 438, and the revelation commentary by Father Francisco Ribera S. J. discussed in Petrus Romanus, 274.

[xxxvi] “Its colour for cardinals is ordinarily red, and for bishops violet,” from “Cope” in Catholic Encyclopedia, http://www.newadvent.org/cathen/04351a.htm, accessed October 12, 2015.

[xxxvii] Dave Hunt, A Woman Rides the Beast, (Eugene, OR: Harvest House Publishers, 1994), 56.

[xxxviii] BBC Latin America, “Brazil Says Amazon Deforestation Rose 28% in a Year,” BBC News, November 15, 2013, http://www.bbc.com/news/world-latin-america-24950487 accessed October 7, 2015. Also see: Alonso Martinez, Ivan de Souza, and Francis Liu, “Multinationals vs. Multilatinas: Latin America’s Great Race,” Strategy + Business, Issue 32 Fall 2003, http://www.strategy-business.com/article/03307?gko=85c85, accessed October 7, 2015.

[xxxix] Martin, The Jesuits, 132.

[xl] Tony Halpin, “Russian Orthodox Church Chooses between ‘ex-KGB Candidates’ as Patriarch,” The Times (of London), January 26 2009, http://www.thetimes.co.uk/tto/faith/article2100100.ece, accessed October 12, 2015.

[xli]Ion Mihai Pacepa, “The Secret Roots of Liberation Theology” National Review, April 23, 2015, http://www.nationalreview.com/article/417383/secret-roots-liberation-theology-ion-mihai-pacepa?target=author&tid=901039, accessed October 8, 2015.

[xlii]Stephenson Billings, “Should the CIA Stop Patriarch Kirill, The Murderous Billionaire Cult Leader Leading the Soviets to Satanism?” http://christwire.org/2012/04/should-the-cia-stop-patriarch-kirill-the-murderous-billionaire-cult-leader-leading-the-soviets-to-satanism/ accessed January 4, 2016.

[xliii] Pacepa, “The Secret Roots of Liberation Theology.”

[xliv] D. D. Webster, “Liberation Theology” in Evangelical Dictionary of Theology: Second Edition, A. W. Elwell (Grand Rapids, MI: Baker Academic: 2001), 686.

[xlv] “Francis: Refugees Are the Tip of the Iceberg, Europe Must Welcome Them,” Vatican Insider, September 14, 2015, http://vaticaninsider.lastampa.it/en/the-vatican/detail/articolo/francesco-francis-francisco-profughi-43342/, accessed October 7, 2015.

[xlvi] Karl Marx and Friedrich Engels, The Manifesto of the Communists (International Publishing Co., 1886), http://www.bl.uk/learning/histcitizen/21cc/utopia/methods1/bourgeoisie1/bourgeoisie.html; also see Kory Schaff, ed., Philosophy and the Problems of Work: A Reader, (Lanham, MD.: Rowman & Littlefield, 2001), 224.

[xlvii] Ibid.

[xlviii] Greg Tomlin, “Defector: ‘Liberation Theology’ a Soviet Plot of the Cold War,” Christian Examiner, May 6, 2015, http://www.christianexaminer.com/article/defector.liberation.theology.a.soviet.plot.of.the.cold.war/48895.htm, accessed October 7, 2015.

[xlix] “Francis: Refugees.”

[l] B. W. Segel, A Lie and a Libel: The History of the Protocols of the Elders of Zion (Lincoln: University of Nebraska Press, 1995), 99.

[li]Bishop B. C. Butler, “Pope John’s Announcement of an Ecumenical Council,” Vatican II—Voice of the Church, http://www.vatican2voice.org/91docs/announcement.htm accessed October 12, 2015.

[lii]Petrus Romanus, 50.

[liii] John XXIII, Address of October 11, 1962, states, “In truth, at the present time, it is necessary that Christian doctrine in its entirety, and with nothing taken away from it, is accepted with renewed enthusiasm, and serene and tranquil adherence delivered to the exact words of conceiving and reducing to the form, which especially shines forth from the acts of the Council of Trent and the First Vatican Council.” “ALLOCUTIO IOANNIS PP. XXIII IN SOLLEMNI SS. CONCILII INAUGURATIONE,” Section 6 final paragraph translated from Latin by C. D. Putnam, http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/speeches/1962/documents/hf_j-xxiii_spe_19621011_opening-council_lt.html (emphasis added).

[liv] Pope John XXII encyclical Pacem in Terris, Libreria Editrice Vaticana, April 11, 1963, http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/en/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem.pdf, p. 15.

[lv] Malachi Martin, Keys of This Blood: Pope John Paul II Versus Russia and the West for Control of the New World Order (New York: Simon & Schuster, 1990), 632.

[lvi] Point 17, Pope Paul VI, Octogesima Adveniens, Libreria Editrice Vaticana, May 14, 1971, http://w2.vatican.va/content/paul-vi/en/apost_letters/documents/hf_p-vi_apl_19710514_octogesima-adveniens.html ,accessed October 7, 2015.

[lvii] Pope Paul VI, OctogesimanAdveniens, LibrerianEditricenVaticana, May 14, 1971, http://w2.vatican.va/content/paul-vi/en/apost_letters/documents/hf_p-vi_apl_19710514_octogesima-adveniens.html , accessed October 7, 2015.

[lviii]Vicomte de Poncins, Freemasonry and the Vatican: A Struggle for Recognition, translated from French by Timothy Tindal-Robertson (London: Britons Publishing Co. 1968), 2.

[lix] John Daniel, Scarlet and the Beast, Vol. 1, 3rd ed. (Longview, TX: Day Publishing, 2007), 938. Also see David A. Yallop, In God’s Name (New York: Constable & Robinson, 2012).

[lx]Kennedy, Lucifer’s Lodge, 178–179.

[lxi] Martin, Keys of This Blood, 632.

[lxii] David A. Yallop, In God’s Name (New York: Constable & Robinson, 2012). clviii.

[lxiii] Pope John Paul II, Sollicitudo Rei Socialis Point 42, Libreria Editrice Vaticana, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis.htm accessed October 9, 2015.

[lxiv] Ibid., Point 43 http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis.html.

[lxv] Petrus Romanus, 243, citing from Caritas in Veritate, Libreria Editrice Vaticana, June 29, 2009, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html, accessed October 12, 2015.

[lxvi]Exo-Vaticana, 452.

[lxvii] Ibid.

[lxviii] Malachi Martin, The Jesuits: The Society of Jesus and the Betrayal of the Roman Catholic Church (New York: Linden Press, Simon & Schuster, 1987), 19.

[lxix] Ibid.

[lxx] Ibid., 20.

[lxxi] Cliff Kincaid, “Who Will Probe the U.N.-Vatican Connection?” Accuracy in Media, August 4, 2009, http://www.aim.org/aim-report/who-will-probe-the-u-n-vatican-connection accessed October 9, 2015.

[lxxii]Mauri, Vatican Ratline: the Vatican, the Nazis and the New World Order (BookSurge Publishing, 2006), 108–109. https://www.createspace.com/Special/L/TransitionGuide.jsp.

[lxxiii]Pope Francis, SULLA CURA DELLA CASA COMUNE, Libreria Editrice Vaticana, http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html, 129.

[lxxiv]http://espresso.repubblica.it/attualita/2015/06/15/news/papa-bergoglio-e-la-lezione-di-francesco-d-assisi-in-anteprima-l-enciclica-sull-ambiente-laudato-si-mi-signore-1.216897?ref=HRBZ-1.

[lxxv]Khwaja Khusro Tariq, “In Praise of Pope Francis: A Muslim Perspective,” The Huffington Post, October 1, 2015, http://www.huffingtonpost.com/khwaja-khusro-tariq/in-praise-of-pope-francis_b_8200944.html, accessed October 14, 2015.

[lxxvi] Joshua Barajas , “Death Toll During Recent Hajj Pilgrimage Worst on Record,” PBS, October 9, 2015, http://www.pbs.org/newshour/rundown/death-toll-during-recent-hajj-pilgrimage-worst-on-record/, accessed October 14, 2015.

[lxxvii] Faith Karimi and Schams Elwazer, “Stampede Kills More than 700 at Hajj Pilgrimage in Mecca,” CNN, September 25, 2015, http://www.cnn.com/2015/09/24/middleeast/stampede-hajj-pilgrimage/, accessed October 14, 2015.

[lxxviii] Emily Shapiro, “Read What Pope Francis Said at New York’s St. Patrick’s Cathedral,” ABC News, September 23, 2015, http://abcnews.go.com/US/read-pope-francis-yorks-st-patricks-cathedral/story?id=34023376, accessed October 14, 2015.

[lxxix]Khwaja Khusro Tariq, “In Praise of Pope Francis.”

[lxxx]The Catechism of the Catholic Church, http://www.scborromeo.org/ccc/p123a9p3.htm#841, paragraph 841.

[lxxxi] M. H. Shakir, ed., The Quran (Medford, MA: Perseus Digital Library, n.d.).

[lxxxii] James R. White, What Every Christian Needs to Know About the Qur’an (Minneapolis, MN: Bethany House Publishers, 2013), 72.

[lxxxiii] Shelby lin Erdman, Laura Smith-Spark and HadaMessia, “Pope Francis Begins Mending the Schism with Orthodox Christians,” CNN, December 14, 2014, http://www.cnn.com/2014/11/30/world/europe/turkey-pope-visit/index.html, accessed October 12, 2015.

[lxxxiv] Pope Francis, “Pope Francis: Discourse to Representatives of the Churches, Ecclesial Communities and Other Religions,” Vatican Radio, March 20 2013, http://en.radiovaticana.va/storico/2013/03/20/pope_francis_discourse_to_representatives_of_the_churches%2C_ecclesia/en1-675184, accessed October 6, 2015.

[lxxxv] Muhammad M. Pickthall, ed., The Quran (Medford, MA: Perseus Digital Library).

[lxxxvi] John Hospers, An Introduction to Philosophical Analysis, 4th ed. (London: Routledge, 1997), 58. Also see Bertrand Russell, An Inquiry into Meaning and Truth, 2nd ed. (Hoboken, NY: Taylor and Francis, 2013), 274.

Bron: FINAL ENTRY OF THE ONLINE SERIES—THE FINAL ROMAN EMPEROR, THE ISLAMIC ANTICHRIST, AND THE VATICAN’S LAST CRUSADE » SkyWatchTV


printen??? spaar papier en inkt.