www.wimjongman.nl

(homepagina)

VIJFDE DEEL — DE LAATSTE KEIZER, DE ISLAMITISCHE ANTICHRIST EN DE LAATSTE KRUISTOCHT VAN HET VATICAAN

24 mei 2016 - door SkyWatch redacteur

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7

DEEL 5: Petrus Romanus, Albert Pike, de islamitische staat, de laatste keizer van het Roomse Rijk en Armageddon

(ruiter-witte-paard) Ik had oorspronkelijk gepland om als opvolging van deel 4 in deze korte online serie meer voorbeelden van voorspellingen te geven, zoals ik die maak in het komende boek The Final Roman Emperor. Maar ik heb besloten om de sprong vooruit te doen vandaag, gezien het feit dat de boekpromotie begint over slechts een paar dagen vanaf nu, en er meer verschillende intrigerende vooruitzichten zijn die we behandelen in Emperor, waarvan de mensen zich bewust moeten zijn, met inbegrip van hoe de afgelopen zomer paus Franciscus zijn overtuiging uitsprak dat een fragmentarische Wereldoorlog reeds is begonnen: "Zelfs vandaag, na de tweede mislukking van een nieuwe wereldoorlog, kan men misschien spreken van een derde oorlog, een die gedeeltelijk en fragmentarisch gevochten wordt, met misdaden, moordpartijen en vernietiging." [i] In een andere persconferentie zei hij: "Vandaag zijn we overal in een wereld in oorlog." [ii] Natuurlijk waren veel profetie-volgers geïntrigeerd, omdat er wordt uitgegaan van een derde wereldoorlog die culmineert in Armageddon en de terugkeer van Jezus Christus. Joseph De Courcey, redacteur van Intelligence Brief, schreef:

Als er iets niet wordt gedaan om deze huidige ontwikkelingen te keren, zal het resultaat waarschijnlijk een finale zijn, die katastrofaal is, tussen de Arabieren en de Joden, eventueel van supermacht tegen supermacht, en eventueel met inbegrip van nucleaire en andere massavernietigingswapens.[iii]

Lyndon H. LaRouche schreef in 1992: "Je zou kunnen zeggen dat Wereldoorlog III reeds is begonnen. We hebben een zich uitbreidende oorlog in de Balkan, we hebben een oorlog in de Trans-Kaukasus met de Turkse bevolking tegen de Armeniërs, de Georgiërs tegen de Abchaziërs, enzovoort, enzovoort. En we hebben een oorlog in Centraal-Azië. We kunnen zeggen dat in het algemeen de Derde Wereldoorlog zich snel aan het verspreiden is in de vorm van dit soort lokale oorlogen. Het is als een bosbrand, en het dreigt hele continenten te verzwelgen, en misschien wel de wereld als geheel." [iv] LaRouche heeft dit alles verbonden met een vooropgezet ontwerp voor een wereldregering door Schotse Ritus Vrijmetselaar Albert Pike in dezelfde eindnoot-toespraak.

De trend in recente verwijzingen naar de Derde Wereldoorlog heeft lezers vertrouwd gemaakt met Pike, die naar verluidt, een brief schreef aan Giuseppe Mazzini, gedateerd 15 augustus 1871, en een duivelse strategie voorstelde waarbij drie wereldoorlogen nodig waren als middel voor het creëren van een één-wereldorde. De bron van die oorspronkelijk gepopulariseerde brief was Pawns in the Game door William Guy Carr, een voormalige inlichtingenofficier bij de Royal Canadian Navy. Volgens Carr:

Pike's plan was zo eenvoudig als het effectief is gebleken. Het vereist dat Communisme, Nazisme, Politiek Zionisme en andere internationale bewegingen zouden worden georganiseerd en gebruikt voor het aanhitsen van de drie globale oorlogen en drie grote revoluties. De Eerste Wereldoorlog moest worden gevoerd zodat de Illuminati de macht van de Tsaren in Rusland omver kon werpen in de omzetting van dat land in een bolwerk van atheistisch-communisme. De verschillen ophitsen door agenten van de Illuminati tussen de Britse en Duitse rijken, wat moest worden gebruikt voor het aanhitsen van een oorlog. Na de oorlog moest het communisme worden opgebouwd en gebruikt voor het vernietigen van andere regeringen en het verzwakken van de religies.

De Tweede Wereldoorlog moest worden uitgelokt met behulp van de verschillen tussen de fascisten en de politieke Zionisten. Deze oorlog moest worden gevoerd, zodat het Nazisme zou worden vernietigd en de macht van het politieke Zionisme zou toenemen zodat de soevereine staat Israël in Palestina zou kunnen worden opgericht. Gedurende de Tweede Wereldoorlog moest het Internationale Communisme worden gebouwd tot het zich in sterkte kon evenaren, met een verenigd christendom. Op dit punt moest het worden opgenomen en in toom gehouden wat nodig is voor de laatste extreme sociale wisseling. Kan een geïnformeerd persoon ontkennen dat Roosevelt en Churchill dit beleid niet tot stand hebben gebracht?

De Derde Wereldoorlog moet worden aangewakkerd met behulp van de verschillen agenturen van de Illuminati om de verschillen tussen de politieke Zionisten en de leiders van de moslimwereld te stimuleren. De oorlog moet ingericht worden op een zodanige manier dat de islam (de Arabische wereld met inbegrip van de islam) en het politieke Zionisme (met inbegrip van de staat Israël) zichzelf zullen vernietigen en tegelijkertijd de overige naties, die eens te meer tegenover elkaar staan in deze kwestie, worden gedwongen om zichzelf te bevechten tot een toestand van volledige uitputting, zowel fysiek, mentaal, spiritueel als economisch. Kan een onbevooroordeeld en redenerend persoon ontkennen dat de intriges die nu gaande zijn in het Nabije-, Midden- en Verre-Oosten niet is ontworpen tot dit duivelse doel? (Cursivering van mij)[v]

Carr beweerde dat hij de brief had gezien bij kardinaal Rodriguez van Santiago (Chili), die schreef over de brief, gedocumenteerd om te worden gepubliceerd voor de Tweede Wereldoorlog, in zijn boek The Mystery of Freemasonry Unveiled (1925).

Authentiek of niet, de brief is gepubliceerd lang genoeg vóór de gebeurtenissen, en is geen uitvinding om te worden ondergebracht als post factum. De publicatie is gecatalogiseerd in het Brits Museum van Londen, en het plan, toegeschreven aan Pike, staat ook deels in Le Palladisme van Margiotta, blz. 186 gepubliceerd in 1895. Het is een plan tot vernietiging van het katholicisme, om de paus uit Italië te gooien en hem dwingen zijn toevlucht te nemen in Rusland; en wanneer het autocratische rijk de citadel was geworden van het pauselijke christendom, zo vervolgt de auteur van de brief, "zullen wij de nihilisten en atheïsten ontketenen, en we zullen een formidabele sociale ramp veroorzaken die aan de Naties in al zijn afschuw duidelijk zal maken het effect van het absolute atheïsme, de oorsprong van wreedheid en de meeste bloedige onrust. Dan zullen overal de burgers verplicht zijn om zich te verdedigen tegen de minderheid van de wereld van revolutionairen, die vernietigers van de beschaving, en de menigte, gedesillusioneerd in het christendom, wier deïstische geest vanaf dat moment zonder kompas is, angstig voor een ideaal, maar zonder te weten waarheen hun aanbidding te wenden, ontvangt men het ware licht door de universele manifestatie van de zuivere leer van Lucifer, tot slot uitgebracht in de openbare weergave, een manifestatie die zal voortvloeien uit de algemene reactionaire beweging die op de vernietiging van het christendom en atheïsme zal volgen, als beide veroverd en uitgeroeid zijn op hetzelfde moment.[vi]

Zelfs het bestaan van de Pike-naar-Mazzini brief is omstreden, wat vooral te wijten is aan Carr's populaire stijl maar slechte geleerdheid; hij documenteerde het bronmateriaal niet zorgvuldig genoeg, en de waarachtigheid (en mogelijke bronnen) van de brief zal later nog worden besproken. Ondanks dat de vermeende brief (of een soortgelijk document) zelfs één van de eerste twee wereldoorlogen zo nauwkeurig heeft omschreven voordat deze was opgetreden en, terwijl sceptisch blijvend, iedereen moet erkennen dat kardinaal Rodriguez' boek in de bespreking van deze plot door Pike werd gedrukt decennia voordat de Tweede Wereldoorlog begon, [vii] moet men zijn voorspelling van een Derde en laatste Wereldoorlog van het westen, en met name Israël, tegen de moslimwereld, zeer serieus nemen... en dat vooral als iemand een bovennatuurlijke wereldbeeld onderhoudt.

Alle drie wereldoorlogen waren naar verluidt ontworpen met één doel voor ogen: een één-wereld-regering, ogenschijnlijk geregeerd door de Schotse Ritus Vrijmetselaars en hun trawanten de Luciferianen. Als er enige waarheid zit in dit alles, dan geloven wij dat dit plan het komende Koninkrijk van de Antichrist en de strijd van Armageddon beschrijft. Terwijl een paar bevoegde onthullingen van de "brief aan Mazzini" op het internet staan, lijkt dit meer indicatief van de Pro-Rome bedriegers met het voeden van de Carr informatie. [viii] Globaal lijkt het plan "Drie Wereld Oorlogen" plausibel en beschikt over ondersteunend bewijsmateriaal. Het verslag van de geschiedenis valt dan heel netjes op zijn plaats. Uiteraard loopt het conflict met de islamitische wereld nog. Carr zat niet verkeerd, maar viel waarschijnlijk voor een jezuïetenstreek die ironisch genoeg (duivels) uitkwam. De brief zal waarschijnlijk nooit het daglicht zien... dat wil zeggen, als die ooit heeft bestaan.

Carr schreef ook dat Satan zijn "agentschap heeft binnen de hiërarchie van het rooms-katholicisme net zoals Judas onder Christus' eigen apostelen." [ix] Natuurlijk behandelen we deze zeer reële satanische groep die de voormalige Jezuïetengeleerde, Malachi Martin, de "Roman Phalanx" genoemd in onze boeken Petrus Romanus en Exo-Vaticana, en wees naar het bewijs dat suggereert dat Benedictus XVI onder druk stond om af te treden om plaats te maken voor een "eind-paus" die sinds zijn jeugd gewijd was aan Satan voor zijn doeleinden. Toen we gingen drukken, bevestigde een controversiële biografie van de Belgische kardinaal Godfried Danneels en katholieke journalist Edward Pentin dat we op de goede weg waren:

Bij de lancering van het boek in Brussel deze week zei de kardinaal dat hij deel uitmaakte van een geheime club van kardinalen tegenover paus Benedictus XVI.

Hij noemde het een "maffia"-club, die de naam droeg van St. Gallen. De groep wilde een drastische hervorming van de kerk, om het "veel moderner" te maken, en kardinaal Jorge Bergoglio om het te leiden. De groep die ook uit kardinaal Walter Kasper en de latere jezuïeten kardinaal Carlo Maria Martini bestaat, heeft in Austen Ivereigh de biografie van paus Franciscus gedocumenteerd, The Great Reformer.[x]

Zo hebben we dus de identiteit van de drie hooggeplaatste aartsbisschoppen: Danneels, Kasper en Martini, de eerdere schaamteloze toelating tot een opruiing, het deelnemen en profiteren van de samenzwering, als een middel ter bevordering van de "mantel en dolk"-stijl Vaticaan-insider "detaillerende" autobiografie. Met andere woorden, hij "verzilvert" door op te scheppen over wat een grap de Unam Sanctum is en de volslagen dwaasheid van een mens om de plaatsvervangende Christus te worden, alsof een mens Jezus' rol zou kunnen aannemen. Het toont de minachting die deze kardinalen hebben voor de leer van de Peterine doctrine voor de apostolische opvolging, niet alleen omdat ze zo gemakkelijk samenspannen maar zelfs de regelrechte gal portretteren en opscheppen over het afdwingen van paus Benedictus XVI om met pensioen te gaan ten gunste van een meer progressieve keuze.

Bergoglio, de pauselijke naamgenoot, van St. Franciscus van Assisi, waarschuwde kort voordat hij stierf dat zeven profetische barensweeën zich centreren op een paus die een vernietiger is:

  1. De tijd nadert snel waarin er grote oordelen en ellende zullen komen; verwarring en onenigheden, zowel geestelijk als stoffelijk, zal er in overvloed zijn; de liefde van velen zal koud worden, en de boosheid van de goddelozen zal toenemen.
  2. De duivels krijgen ongebruikelijke macht, de smetteloze zuiverheid van onze orde, en van anderen, zal zo worden verduisterd dat er zeer weinig christenen zijn met trouwe harten en gehoorzamen aan de ware Soevereine Paus en de Roomse Kerken in perfecte liefdadigheid. Op het moment van deze beproeving wordt een man die niet canoniek is gekozen, verhoogd naar het pontificaat, en die door zijn geslepenheid, proberen zal velen in de fout te trekken en in de dood. [De recente openbaring van de anti-Benedictus-samenzwering door de Belgische kardinaal Danneels is aantoonbaar een kwalificatie van Paus Franciscus als iemand die niet canoniek is gekozen.[xi]]
  3. De schandalen worden vermenigvuldigd, onze orde zal worden verdeeld, en vele anderen zullen volledig vernietigd worden, omdat zij toestemmen en in de fout gaan in plaats van zich te verzetten.

  4. Er zal zo'n verscheidenheid van meningen zijn, en schisma's tussen de volkeren, de religieuzen en de geestelijkheid, dat, behalve als die dagen worden verkort, volgens de woorden van het evangelie, zelfs de uitverkorenen in de fout zou worden geleid, als zij niet zo speciaal waren begeleid te midden van zo'n grote verwarring, door de enorme genade van God.

  5. Dan zal onze orde en manier van leven hevig worden bestreden door sommigen, en verschrikkelijke beproeving zal over ons komen. Degenen die trouw zijn bevonden, ontvangen de kroon des levens. Maar wee degenen die uitsluitend vertrouwen op hun orde, en in lauwheid zijn vervallen want zij zijn niet kundig om de verleidingen te overwinnen die worden toegestaan voor de beproeving van de uitverkorenen.
  6. Degenen die ijveren om zich te behouden en zich te houden aan de deugd met liefde en ijver voor de waarheid, zullen lijden onder verwondingen en vervolgingen als rebellen en schismatici. Want hun vervolgers, aangespoord door de kwade geesten, zullen zeggen dat ze een grote dienst aan God doen door het vernietigen van zulke verderfelijke mensen van de aarde. Maar de Heer zal het toevluchtsoord worden voor de ellendigen en allen sparen die op Hem vertrouwen. En om te worden als hun hoofd, [Christus], zullen deze uitverkorenen optreden met vertrouwen, en door hun dood voor zichzelf het eeuwige leven kopen; en ervoor kiezen om God te gehoorzamen in plaats van de mens, zij zullen niets te vrezen hebben, en zij geven de voorkeur aan het omkomen in plaats van in te stemmen met onwaarheid en trouweloosheid.
  7. Sommige predikers blijven zwijgen over de waarheid, en anderen zullen het met de voeten treden en ontkennen. Heiligheid van het leven zal worden bespot, zelfs door degenen die het naar buiten toe belijden. In die dagen zal JEZUS CHRISTUS ZAL HEN NIET EEN WARE PASTOOR STUREN, MAAR EEN VERNIELER.[xii]

Herinneren u dat Malachi Martin ons waarschuwde over een kliek van hooggeplaatste Jezuïeten, wiens doel het is om het pausdom te transformeren tot een instrument van de duivel, in onze vorige werk Petrus Romanus. We schreven ook over een geheime parallelle onttroning ceremonie in Rome en Charleston, South Carolina (interessant, ook verbonden met Albert Pike):

Martin heeft publiekelijk bij meer dan één gelegenheid gezegd, dat deze onttroning van Lucifer in Rome was gebaseerd op feiten, en dat ter vergemakkelijking van de zwarte magie, tegelijkertijd een parallelle ceremonie werd gehouden in de Verenigde Staten in Charleston, South Carolina. De reden dat deze locatie werd geselecteerd is duister gebleven voor velen, maar gezien wat Maleachi zei over de maçonnieke verbinding, is het logisch dat South Carolina werd gekozen: het is de plaats van de eerste Hoge Raad van de Schotse Ritus van de Vrijmetselarij in de Verenigde Staten, genaamd "de Moeder Loge van de Wereld," waar in 1859, de kampioen van het dogma van de Luciferianen voor de Vrijmetselaars-Illuminatus, Albert Pike, groot-Commandeur werd van de Hoge Raad, waar hij de Order of the Quest diende tot aan zijn dood in Washington DC op 2 april 1892. Pike stond bekend als een Satanist in zijn aangenomen staat Arkansas en zat graag naakt in het bos wijdbeens op een fallische troon terwijl hij deelnam aan dagenlange dronkenschap en losbandigheid. Zijn lichaam is trots bijgezet in het Huis van de Tempel, het hoofdkwartier van de Southern Jurisdiction of the Scottish Rite Freemasonry in Washington DC. [xiii]

Als Malachi Martin, een voormalig Jezuïet en adviseur van drie pausen, correct was, dan is vervolgens de satanische invloed, waarop alleen op gezinspeeld is door Carr, nu blootgelegd dat het volledig het Vaticaan en de Paus heeft overgenomen. Het doel van het ritueel van Charleston, South Carolina, werd beschreven door Martin in heel zekere termen. "Niet langer was het Petrijnse kantoor [het pausdom] een akte van de "naamloze zwakkeling" [Jezus]. Het moest worden gevormd in een bereidwillig instrument van de Prins, en een levend model voor "the New Age of Man."[xiv] Dit jezuïtische luciferianisme lijkt bovennatuurlijk vergelijkbaar met de woorden van Albert Pike.

Pike is berucht als de auteur vanMorals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry waarin hij schreef over het boek Openbaring:

Zeven bazuinen die klinken, en zeven schalen worden uitgegoten. De Apocalyps is voor degenen die de negentiende Graad ontvangen, de Apothesis van het Sublieme Geloof dat streeft naar God alleen, en veracht alle dringen en werken van Lucifer. LUCIFER, de licht-drager! Vreemd en mysterieuze naam, gegeven aan de geest van de duisternis! Lucifer, de Zoon des Dageraads! Is hij het die het Licht draagt, en met zijn pracht onaanvaardbaar verblindt de zwakke, sensuele of egoïstisch zielen? Betwijfel het niet![xv]

( )

Herinnerend aan Martins proefschrift in zijn eerste non-fictie bestseller De Jezuïeten: "Een staat van oorlog bestaat er tussen het pausdom en de religieuze orde van de Jezuïeten — de Sociëteit van Jezus, om de orde zijn officiële naam te geven. Die oorlogssignalen in de meest dodelijke veranderingen die plaatsvinden binnen de gelederen van professionele Roomse clerus in de afgelopen duizend jaar."[xvi] Met paus Franciscus als de eerste zittende jezuïtische paus lijkt het dat de duivelse kampioen van Martin's theologische/ideologische oorlog nu duidelijk is. Met hoorns als van een lam heeft paus Franciscus toegestaan dat er islamitische gebedsdiensten plaatsvinden in het Vaticaan, met inachtneming van de "Israëlische President Shimon Peres en de President van de Palestijnse Autoriteit Mahmoud Abbas in Vaticaanstad, een bijeenkomst ontworpen om te bidden voor de Midden-Oosten vrede." [xvii] Nadat de openlijke verloochening van Jezus als de Christus (Islamitische gebed) officieel wordt vergoelijkt, noemde paus Franciscus Mahmoud Abbas "een engel van de vrede." [xviii] Het is een klap in het gezicht van de families die weten dat Abbas het instrument was in het terroristische plan dat de Olympische atleten in München heeft gedood. Maar zijn vergadering deze week met de Grand Imam van Caïro van de Al-Azhar moskee in het Vaticaan, lijkt letterlijk gescheurd te zijn uit de oude profetie van de Laatste Romeinse Keizer!

Abbas is een terrorist die trots zijn proefschrift schreef over het idee dat de Zionisten samenwerkten met de nazi's en de Holocaust minder dan een miljoen Joden vermoorde. We maken geen grapje. Blijkbaar gelooft hij het eigenlijk zelf. De strekking van het proefschrift is dat de Holocaust een zionistische kunstgreep was omdat Palestina van de Arabieren was. [xix] Abbas betoogt nog dat de Zionisten en de nazi's samenwerkten. In 2013 bood hij een uitdaging aan: "Ik daag iedereen uit om te ontkennen de relatie tussen het zionisme en het nazisme vóór de Tweede Wereldoorlog."[xx] We moeten onze huidige lezers verwijzen naar hoofdstuk 15: "De vrouw gekleed met de Zon en de Rode Draak", en hoofdstuk 16: "De Zware steen" van ons boek Petrus Romanus voor essentieel achtergrondmateriaal. Abbas claimde de VN (1948) en uiteindelijk het Vaticaan (1992) de "erkenning van een Palestijnse staat is een truc om een virtueel ontstaan door te drukken om de wereld het eens te laten zijn met zijn bestaan. De enige reden dat het niet in werkelijkheid bestaat is dat, rustend op een massale ontkenning van de Joodse geschiedenis in het land, het doel van zo'n staat is het maken van een platform voor een verwoestende oorlog tegen Israël." [xxi] Hij is op zijn best een revisionist, maar Abbas is waarschijnlijk niet zo onschuldig. Aangeduid door Newsweek als zijnde "de meest beroemde rabbijn in Amerika", schrijft rabbijn Shmuley Boteach:

Abbas' carrière als een handelaar van de dood in plaats van een engel van vrede gaat helemaal terug tot de vroege jaren 1970. Volgens Abu Daoud, het brein achter de 1972 Olympische bloedbad van München, waar 11 Israëlische atleten werden vermoord, deed Abbas de financiering van de operatie. En toen Abu Daoud in 2010 overleed, schreef Abbas een brief van medeleven aan de familie van de beruchte terrorist met te zeggen "dat hij gemist wordt. Hij was een van de leidende figuren van Fatah en bracht zijn leven door in het verzet en werkte oprecht en bracht een fysiek offer voor de ware zaak van zijn volk."[xxii]

Abbas is ook schuldig aan het bestelen van de mensen die hij beweert te vertegenwoordigen. Bij een hoorzitting door het Huis Subcommissie over het Midden-Oosten getiteld "Chronische kleptocratie: corruptie binnen het Palestijnse Politieke Establishment" [xxiii] beweerde de Voorzitter van de Commissie, Rep. Steve Chabot (R -OH), dat Mahmoud Abbas zijn positie heeft gebruikt "om zijn eigen zakken te vullen evenals die van zijn cohort aan trawanten, waaronder zijn zonen, Yasser en Tareq ... die naar verluidt honderden duizenden dollars ontvangen in USAID-contracten."[xxiv] De diepgewortelde corruptie van de Palestijnse autoriteit is de voornaamste reden dat Palestijnen economisch blijven lijden. De zogenaamde vluchtelingen zijn grotendeels pionnen in een schaakspel, gebruikt door de Israëlische Arabische buren die hen in hun eigen land niet zullen accepteren.

Dit verklaart ook waarom veel traditionalistische katholieken vandaag Sedevacantists heten, een titel die hun overtuiging vertegenwoordigt dat de huidige bewoner van het pausdom niet een echte Paus is, en dat, bij gebrek aan een geldige Paus, de pauselijke zetel al vacant is sinds de dood van paus Pius XII in 1958. De kroningsceremonie waar Malachi Martin over schreef en het Vaticanum II waren het begin van de laatste fase van apostasie met het bereiken van haar uiteindelijke bloei.

VOLGEND — deel 6: De opkomst van de islamitische staat en de komst van de echte Mahdi


[i] “Pope Francis Warns on ‘Piecemeal World War III’” BBC News, September 13, 2014, http://www.bbc.com/news/world-europe-29190890, accessed May 22, 2015.

[ii] O’Connell, “Full Text of Pope Francis’ Press Conference on Plane Returning from Korea,” National Catholic Review August 18, 2014, http://americamagazine.org/content/all-things/full-text-pope-francis-press-conference-plane-returning-korea accessed May 22, 2015.

[iii]Hal Lindsey, The Final Battle (Palos Verdes, CA: Western Front,1995), xiv.

[iv] Lyndon H. LaRouche, Larouche for President, ABC-TV Nationwide Broadcast, http://web.archive.org/web/20010414022653/http://www.etext.org/Politics/LaRouche/102592.tv, accessed October 4, 2015.

[v] Edwin Charles Knuth; William GuyCarr, The Money Power: Empire of the City and Pawns in the Game—Two Books in One, Kindle Edition (Progressive Press, 2014) Kindle Locations 3276–3283.

[vi]Cardinal Caro y Rodriguez, Archbishop of Santiago, Chile, Mystery of Freemasonry Unveiled, 118.

[vii] “Originally published in 1925, this book remains the best summary and reference book on the deceits and evils of Masonry. Exposes the Worldwide Plans for the Destruction of the Christian Order, as Well as its Anti-Catholic Fury throughout the World,” http://angeluspress.org/Mystery-Of-Freemasonry-Unveiled.

[viii]Keelan Balderson, “Albert Pike’s 3 World Wars Letter Hoax,” WideShut, http://wideshut.co.uk/albert-pikes-3-world-wars-letter-hoax-wideshut-webcast/, accessed October 4, 2015.

[ix] William Guy Carr, Satan Prince of this World, 71. https://www.scribd.com/doc/3221212/carr-william-guy-satan-prince-of-this-world-1959#scribd.

[x]Rod Dreher, “The Anti-Benedict Conspiracy,” The American Conservative, September 25, 2015, http://www.theamericanconservative.com/dreher/the-anti-benedict-conspiracy/ accessed October 6, 2015.

[xi] Ibid.

[xii] St. Francis of Assisi, Works of the Seraphic Father St. Francis Of Assisi, (Washbourne, 1882), 248–250. https://archive.org/details/worksseraphicfa00frangoog.

[xiii]Cris Putnam and Thomas Horn, Petrus Romanus (Crane MO: Defender, 2012), 94–95.

[xiv] Malachi Martin, Windswept House, 600.

[xv] Albert Pike, Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry (L. H. Jenkins, 1871), 325, https://books.google.com/books/reader?id=cMtJAAAAMAAJ&printsec=frontcover&output=reader&pg=GBS.PA321.

[xvi] Malachi Martin, The Jesuits: The Society of Jesus and the Betrayal of the Roman Catholic Church (New York: Linden Press, Simon & Schuster, 1987), 13.

[xvii] Cheryl K. Chumley, “Vatican Makes History: Pope Allows Islamic Prayers, Koran Readings,” The Washington Times, June 9, 2014, http://www.washingtontimes.com/news/2014/jun/9/vatican-makes-history-pope-allows-islamic-prayers-/, accessed October 4, 2015.

[xviii] Jack Khoury and the Associated Press, “Pope Francis: Abbas Is An ‘Angel of Peace,’ read more: http://www.haaretz.com/news/world/1.656737, Haaretz, May 16, 2015, http://www.haaretz.com/news/world/1.656737, accessed September 23, 2015.

[xix] “Palestinian Leader: Number of Jewish Victims in the Holocaust Might be ‘Even Less Than a Million…’ Zionist Movement Collaborated with Nazis to ‘Expand the Mass Extermination’ of the Jews,” http://www.memri.org/report/en/print672.htm.

[xx]http://www.jpost.com/landedpages/printarticle.aspx?id=300397.

[xxi]http://www.jpost.com/landedpages/printarticle.aspx?id=403133#.

[xxii]http://www.algemeiner.com/2015/05/17/pope-francis-whitewashes-a-terrorist/.

[xxiii]“Chronic Kleptocracy: Corruption within the Palestinian Political Establishment,” http://archives.republicans.foreignaffairs.house.gov/112/74960.pdf, accessed May 22, 2015.

[xxiv] Ibid., 2.

Bron: PART FIVE—THE FINAL ROMAN EMPEROR, THE ISLAMIC ANTICHRIST, AND THE VATICAN’S LAST CRUSADE » SkyWatchTV


printen??? spaar papier en inkt.