www.wimjongman.nl

(homepagina)

DERDE DEEL — DE LAATSTE KEIZER, DE ISLAMITISCHE ANTICHRIST EN DE LAATSTE KRUISTOCHT VAN HET VATICAAN

19 mei 2016 - door SkyWatch redacteur

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7

Deel 3: ISIS, de laatste keizer, en de volgende (grootste) voorspelling

( )

Tom Horn en Cris Putnam in het programma 'Supernatural' met Sid Roth

In onze aanstaande boek en tevens Laatste Vermelding onderzochten Cris Putnam en ik in detail de raadselachtige apocalyptische overtuigingen — zowel bij moslims als katholieken — over een laatste oorlog tussen de islam en het "leger van Rome", dat, onbekend bij de meesten, momenteel de leidraad is voor het handelen van een aantal van de belangrijkste mondiale spelers van beide instellingen, en wat gekoppeld is aan een verrassende openbaring die geen andere moderne schrijver of onderzoeker zou hebben gemaakt, met een oude voorspelling over een "laatste Romeinse keizer". En ja, grote katholieke mystici bevestigen onze conclusies.

Maar daarover later meer.

Wat betreft de rol die ISIS (Islamitische Staat van Irak en Syrië; soms "ISIL" genoemd: Islamitische Staat van Irak en de Levant) zal spelen in de voorspelling die ik van plan ben te openbaren, moeten we kort overwegen het "hoe" en "waarom" van onze moderne wereld en hun angsten over deze mysterieuze groep.

Onze Facebook-newsfeed is overstroomd met vervaagde beelden van bloedige onthoofdingen. Wanneer we een bezoek aan YouTube brengen, verschijnen aan de zijkant ongevraagde video's met de nieuwste verslagen van het moorden door mannen in zwarte kleding, met bedreigende vuurwapens, en hun gezichten bedekt. Wanneer we op Google zoeken naar iets wat geheel los staat daarvan, verschijnen artikelen van schijnbaar overbodige en irrationele executies van niet-vijandige mannen in oranje overalls. Ons vertrouwen in de nationale veiligheid heeft behoorlijk te lijden onder de dreiging, het Amerikaanse collectieve bewustzijn leeft in een nagel-bijtende spanning en zelfs onze kinderen hebben het feit opgepikt dat de naamloze en gezichtsloze "slechte mensen" vreselijke staaltjes van bloedvergieten vertonen, dat maakt dat de boeman eruit ziet een betrekkelijke heilige.

Ongelooflijk, maar er liggen een aantal centrale vraagstukken in de voorhoede van onze gedachten, dat zelfs de leiders van ons land niet kundig zijn geweest om die effectief te beantwoorden: wat is de motivatie van ISIS? Waar komt het vandaan? Waarom al die doden? En wat in de wereld is nu "de islamitische staat"?

Redelijke vragen, zonder twijfel, en eenvoudig genoeg, zodat men zou veronderstellen dat zij ook even eenvoudig te beantwoorden zouden zijn. Ondanks de ingewikkelde uitleg is het voor onze regering, evenals het Amerikaanse publiek, echter grotendeels een raadsel. Hoewel veel theorieën zijn opgedoken, waarvan sommige heel populair zijn als de meest waarschijnlijke, om in contact met ISIS te komen en begrip te krijgen over het doel achter hun missie, dat zo raadselachtig is dat zelfs generaal-majoor Michael K. Nagata, de vroegere bevelhebber van de US Army Special Operations Command Center, in een interview zei met The New York Times: "Wij begrijpen de beweging niet; en totdat we het wel doen, gaan we ze niet verslaan." Dit zei hij, volgens de vertrouwelijke notulen van een conferentie die hij met deskundigen had gehouden. "We hebben het idee niet verslagen. Wij begrijpen zelfs niet eens het idee." [i] Voormalig Defense Intelligence Agency Michael T. Flynn reageerde op de reactie: "Het feit dat iemand die zo ervaren is in contraterrorisme, zoals Mike Nagata, dit soort vragen stelt, laat zien dat het een echt moeilijk probleem is." [ii]

Ten eerste is de islamitische godsdienst monotheïstisch en Abrahamitisch, en heeft zijn wortels in de Koran (Arabisch: "de voordracht"), waarvan moslims (volgelingen van het islamitische geloof) geloven dat het de exacte en letterlijke woorden van Allāh (Arabisch: "de God [van de Abrahamitische religies]") zijn. Er zijn veel gemeenschappelijke elementen tussen de fundamentele islam en het christendom, zoals de overtuigingen in: slechts één God; het verhaal en de leringen van de profeten, Noach, Abraham, Mozes, David (en anderen), evenals Christus; Christus als een profeet (maar niet goddelijk in de islam); Oude en Nieuwe Testament zijn heilig; de goddeloosheid van Satan; de verschijning van de Antichrist; en hemel en hel... en zo verder. Een rustige start zou men kunnen denken. Echter, net zoals er verschillende denominaties zijn binnen het christendom waarin fundamentele overtuigingen en levensstijl-praktijken fluctueren, zijn er verschillende sekten in de islam (soennitische, sjiitische, Sufi, Kharidjieten, Ahmadiyya, enz.), waaronder in elk van hen talrijke verschillende scholen in het denken bestaan — en met alle hun eigen opvattingen over geweld.

Waartoe behoort ISIS? Er wordt gezegd dat het zich richt op het Wahabisme, een tak van de soennitische islam. Wahabisme wordt door neutrale en onpartijdige bronnen beschreven als een "religieuze hervormingsbeweging... waarin volgelingen geloven dat ze een religieuze plicht hebben... voor de restauratie van de pure monotheïstische godsdienst." [iii] Zelfs onder veel moslims, zoals die achter de As-Soennah Stichting van Amerika (ASFA), wiens missie op de voorkant van hun website staat: "Eenheid, kennis en begrip voor de moslimgemeenschap," [iv] is het Wahabisme." De meest extremistische pseudo-soennitische beweging van vandaag." [v] De ASFA gaat verder met te zeggen: "ongeacht wat ze wel denken, volgt [Wahhabis] het niet de islamitische authentieke bronnen." [vi]

Andere deskundigen zeggen dat de "beste" manier om de geloofssysteem van ISIS te beschrijven, is als salafistisch, een geloof in de letterlijke interpretatie van de woorden en daden van Mohammed en zijn vroege opvolgers (salaf is Arabisch voor "voorouder"). En terwijl alle Wahabisten Salafistisch zijn, zijn niet alle Salafisten Wahhabisten. In feite wordt "Wahabiet zijn" blijkbaar beschouwd als een belediging voor de Salafist.

"Wahabisme" verwijst naar een verzameling van salafisme die is opgericht door Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab (overleden 1792), die was gelieerd aan het huis van Saoed in de late-achttiende eeuw en blijft als zodanig tot vandaag bestaan. In een notendop, het Wahabisme heeft moderne invloeden op de islam verworpen.

Salafisme is ontstaan aan de al-Azhar Universiteit in Caïro (volgens Tim Furnish, de meest invloedrijke islamitische academische instelling in de wereld) in de tweede helft van de negentiende eeuw. Contra het Wahhabisme, hebben de Salafisten geprobeerd om de islam te verzoenen met het modernisme. ISIS verwerpt de leiding van het huis van Saoed, omdat ze niet de religieuze of politieke erfgenamen van Mohammed zijn. (ISIS verklaarde de oorlog aan Saoedi-Arabië in december, en de Saoedi's hebben gewerkt aan een hightech hek langs de grens met Irak.)

Wat ze gemeen hebben is de "fundamentalistische" interpretatie van de Koran en Hadiths, in een overtuiging dat de hoofdstroom van soennieten verkeerd zijn geweest over hun geloof gedurende ongeveer duizend jaar. En beide zien zichzelf als de legitieme, "echte" moslims. ISIS houdt zich vooral bezig met Takfirieen, de praktijk van de excommunicatie van degenen die het niet eens zijn met het programma, maar voor beide groepen zijn de sjiieten niets anders dan absolute ketters.

In 2010 werd Abu Bakr al-Baghdadi de leider van ISIS, en heeft sindsdien gestreefd naar overheersing. Agressief leidde hij ISIS naar de controle van de enorme landmassa in Irak, Syrië, Libië, Nigeria en Afghanistan, en vele andere gebieden in Azië en Afrika. In 2014 verklaarde de officiële ISIS-woordvoerder Abu Muhammad al-'Adnani Baghdadi tot "kalief Ibrahim":

'Adnani eiste dat alle jihadi-facties, niet alleen die in Irak en Syrië, maar overal, trouw zouden beloven aan de Islamitische Staat, omdat de "rechtmatigheid" van hun organisaties nu vervallen is. Hij verklaarde: "Inderdaad, het is de Staat. Inderdaad, het is de khilāfah. Het is tijd voor u deze weerzinwekkende partijdigheid, dispersie, en afdeling, te beëindigen omdat deze aandoening niet voortkomt uit de religie van Allah. En als u de Staat verzaakt of een oorlog ertegen voert, zal het niet schadelijk zijn voor ons. U zult alleen schade toebrengen aan uzelf." [vii]

Velen lezen deze woorden en kunnen geloven dat het — ten minste — de meest nadrukkelijke definitie van hybris is, zo niet een volledige totalitarisme. Niettemin, hoewel het wereld-kalifaat een zelfbenoemde autoriteit is (die veel moslimgroepen controversieel vinden), en al is Baghdadi de zelfbenoemde kalief (van wie vele moslimgroepen de ondersteuning weigeren), ISIS blijft hulp krijgen van collega terroristen-in-opleiding. Amerikaanse geheime dienst ambtenaren hebben geschat dat duizend buitenlandse strijders per maand naar Irak en Syrië reizen voor ISIS,[viii] met Baghdadi nu permanent als dictatoriale commandant over elke moslimgemeenschap in de wereld.

Terwijl hun clandestiene motieven — politieke en religieuze — zelfs de U.S. officials van de geheime dienst hebben verbijsterd, zijn hun acties luid en duidelijk. Zij kunnen teruggetrokken zijn en hun communicatielijnen beperkt houden tot zichzelf, waardoor de rest van de wereld de conclusies trekt van de waarom's, maar de leiders van ISIS zijn heel bekwaam in de sociale media, en elke keer hebben ze op het internet de executie-video's, propaganda video's, de afwijzingen van vrede, artikelen en eisen, evenals foto's geplaatst van hun vernietiging van christenen, artefacten, en gebouwen, enz. Genocide, wat lijkt op wat deze wereld niet meer gezien heeft sinds de overheersing van nazi-Duitsland, is een van ISIS' doelen:

De nazi-vernietiging van de gestolen kunst was een daad van zinloos geweld tegen Europa's culturele erfgoed, uitgevoerd in dienst van een krankzinnige ideologie... Ook is nodeloze vernietiging van oude culturele centra en artefacten onderweg, wat nu aan de gang is, waar de zwarte vlag van de Islamitische Staat, ISIS, wordt gehesen in Irak en Syrië. En dus is er nu een andere volkerenmoord, ditmaal van christenen...

Als de onvermoeibare voorvechter van de rechten van de mens schreef Nina Shea... de moedwillige vernietiging van heilige plaatsen is ook een metafoor voor "de genocide van Iraks christelijke mensen en hun beschaving." [ix]

Nina Shea is niet de enige die deze verschrikking ziet als wat het is. Bijvoorbeeld, het Europese Parlement "verklaarde in een resolutie dat de terreur van de groep Islamitische Staat...'is het plegen van genocide tegen christenen en Yazidis... (en) de andere religieuze en etnische minderheden." [x] Zelfs de democratische presidentskandidaat Hillary Clinton zei een paar maanden geleden: "Ik ben er nu zeker van dat we genoeg bewijs hebben van wat er gebeurd is, een genocide die bewust gericht is op vernietiging van levens en uitroeien van het bestaan van christenen en andere religieuze minderheden." [xi]

Is ISIS tot nu toe in verlaten gebied gebleven dat schreeuwde om hun dominantie in een apocalyptische landschap? Sommige rationele gedachten zou dit onmiddellijk zien als een sensationeel begrip, maar als we zien hoe dramatisch ISIS is in elk ander aspect, beginnen we niet alleen te aanvaarden, maar verwachten we ook dat hun ideologieën onophoudelijk en met een roekeloze grootsheid zijn... en we zijn niet de enigen. ISIS is in feite gedreven door zeer specifieke en oude eschatologische apocalyptiek.

Om te beginnen, de centrale figuur in de islam, de profeet Mohammed, voorspelde naar verluidt de invasie en de nederlaag van zowel Constantinopel als Rome. De eerste van deze twee steden viel in handen van de moslims in de jaren 1400, en bracht de profetie tot bloei. Rome moet nog worden ingenomen. Sheikh Yousef Al-Qaradhawi, "een van de meest invloedrijke geestelijken in de soennitische islam,"[xii] verklaarde deze profetie:

"De profeet Mohammed werd gevraagd: 'Welke stad wordt het eerst veroverd Constantinopel of Romiyya?" Hij antwoordde: "De stad van Hirqil [de Byzantijnse keizer Herakleios] wordt het eerst veroverd.' Dat wil zeggen: Constantinopel. Romiyya is de stad vandaag met de naam "Rome," de hoofdstad van Italië. De stad van Hirqil [dat wil zeggen, Constantinopel] werd veroverd door de jonge 23-jarige Ottomaanse Muhammad bin Morad, bekend in de geschiedenis als Mohammed de Veroveraar, in 1453. De andere stad, Romiyya, blijft, en we hopen en geloven [dat het ook zal worden veroverd]." [xiii] (vierkante haken en ellipsen in het origineel)

Het idee dat ISIS plannen heeft om ten strijde te trekken tegen Rome, is meer dan duidelijk door al hun toespraken, berichten, artikelen en propaganda. We citeren Baghdadi zelf in een toespraak tot medemoslims, slechts twee dagen nadat hij tot kalief was uitgeroepen (vertaald door ISIS subsidiaire mediabedrijf Al-Hayat; geciteerd door het Midden-Oosten Media Research Institute):

Dus gefeliciteerd, u. O, slaven van Allah, als Allah u heeft toegestaan te bereiken deze nobele maand. Loof Allah en bedank hem voor uw lange leven dat hij heeft verleend, waardoor u een kans kreeg tot het corrigeren van uw laatste daden... Wat betreft de godsdienst van Allah, het zal zegevieren. Allah heeft beloofd de overwinning aan de godsdienst...

Dus neem de wapens op, de wapens, O, soldaten van de Islamitische Staat! En vecht, vecht!... Zo verhoog uw ambities, O, soldaten van de Islamitische Staat!...

Spoedig, met Allahs toestemming, zal een dag aanbreken waarop de moslims overal zullen lopen als een meester, eer hebbend, en worden vereerd, met zijn hoofd hoog opgeheven en zijn waardigheid behouden. Wie hem durft te beledigen zal worden gedisciplineerd, en elke hand die uitreikt naar hem om hem te schaden zal worden afgesneden.

Dus laat de wereld weten dat we vandaag in een nieuw tijdperk leven. Wie nu achteloos was, moet waakzaam zijn. Wie aan het slapen was, moet nu ontwaken. Wie geschokt was en verbaasd, moet nu begrijpen. De moslims vandaag hebben een luide, donderende verklaring, en bezitten zware laarzen. Ze hebben een verklaring voor de wereld en een zaak om te horen en te begrijpen van de betekenis van terrorisme, en laarzen die de afgod van het nationalisme zullen vertrappen, en vernietigen de afgod van de democratie, en haar afwijkend karakter ontbloten...

Zo luister, O ummah [Arabisch: "Gemeenschap"] van de islam. Luister en begrijp. Sta op en verhef u. Want het is tijd voor u om uzelf te bevrijden van de ketenen van zwakte, en op te staan tegen het gezicht van tirannie, tegen de verraderlijke leiders — de agenten van de kruisvaarders en de atheïsten en de bewakers van de Joden...

O, moslims overal, de blijde boodschap voor u... Hef uw hoofd omhoog, voor vandaag — door Allahs genade hebt u een staat en een kalifaat, die uw waardigheid, macht, rechten en leiderschap terug zal laten keren...

Daarom, haast u, o, moslims, naar jullie staat. Ja, het is uw staat. Haast u, want Syrië is niet voor de Syriërs, en Irak niet voor de Irakezen. De aarde is van Allah... Het is een staat voor alle moslims. Het land is voor de moslims, voor alle moslims...

Weet dat u vandaag de verdedigers bent van de religie en de bewakers van het land van de islam. U zult worden geconfronteerd met beproeving en epische gevechten...

Zo maak uw wapens klaar en verschaf uzelf de vroomheid. Volhard in het reciteren van de Koran [Quran] met begrip van de betekenis en de praktijk van haar leer.

Dit is mijn advies aan u. Als u zich daaraan zult houden, zult u Rome veroveren en u de wereld toe-eigenen. [xiv]

( )

Boekomslag

Neem nota van de SYMBOLIEK op de omslag van Tom Horn & Cris Putnams aanstaande boek (en de laatste vermelding) met de beeltenis van de vlag van ISIS geplaatst op de top van de obelisk op het St. Pietersplein, temidden van de puinhopen. Dit is wat zij willen detailleren in de komende vernietiging van het Vaticaan]

Naast de bovengenoemde parallellen tussen de genocidale agenda van nazi-Duitsland en ISIS, met de schrijnende parallellen tussen Hitlers toespraken met verklaringen van oorlog, en deze — Baghdadi's oorlogsverklaring tegen Rome en alle vijanden van de islam. Zijn intonaties zijn soms zo Hitleriaans dat men de relatieve etnische groepen kan omwisselen en de vijandelijke groepen online kan posten als een "verloren gegane toespraak van Hitler" en de mensen zouden het geloven. Maar ik dwaal af...

Onder leiding van Baghdadi zijn radicale islamitische terroristische groeperingen in feite bezig met "het opnemen van wapens" voor de oorlog. De islamitische eschatologie (van Hadith) verwijst naar de stad Dabiq, in Syrië, als een zwerende pot van de islamitische Malahim (Apocalyps; Armageddon). De "Romeinen" (of "Romeinse Christenen", zoals sommige geleerden hen noemen) zullen "landen" in Dabiq, in de oorlog tegen de islamitische soldaten, de moslims zullen winnen, en dit "laatste uur" kondigt de komst aan van Isa (Christus) en de Dajjal (Antichrist). (Let op, ook het officiële magazine van ISIS is een afkorting van Dabiq.) Van de "Only Quran" website, luidt deze profetie als volgt:

>Abu Huraira [Mohammeds schrijver en metgezel] meldde als Allahs Boodschapper (vrede zij op hem) als uitspraak: het laatste uur zal niet komen totdat de Romeinen... komen in het land Dabiq. Een leger bestaande uit de beste (soldaten) van het volk van de aarde op dat moment zal komen uit Medina (tegen hen)... Ze zullen dan vechten en een derde (deel van het leger) zal weglopen, wat Allah nooit zal vergeven. Een derde (deel van het leger) zal worden gevormd tot uitstekende martelaren in Allahs ogen, en zullen worden gedood en een derde deel, dat nooit in het oordeel zal worden gebracht zal winnen... En als ze bezig zijn in de verdeling van de oorlogsbuit (onderling) na hun zwaarden aan de olijfbomen te hebben gehangen, zal de Satan huilen: de Dajjal [de Antichrist] zal een plaats vinden tussen uw familie. Zij zullen dan komen, maar het zal niet baten. En als ze naar Syrië komen, zal hij komen terwijl zijzelf nog steeds de voorbereiding doen voor de slag, in het opstellen van de rangen. Zeker, de tijd van het gebed zal komen en vervolgens zal ["Isa"] Jezus (vrede zij op hem) de zoon van Maria zal neerdalen en hen leiden in gebed. Wanneer de vijand van Allah [Dajjal; Antichrist] hem zal zien, zal hij (verdwijnen) net als het zout zich oplost in water. En als hij (Jezus) zich helemaal niet zou confronteren, zelfs dan zou het zich volledig, ontbinden, maar Allah zal hen door zijn hand doden en hij zou hun bloed op zijn lans (de Lans van Jezus Christus) tonen. [xv]

Voor enige tijd heeft ISIS wereldwijd de militaire machten aangezet om felle aanvallen te doen op Dabiq, aangezien ze geloven dat de moslims dit winnen, en dat ze vervolgens de gevechten naar Rome verleggen. Deze provocaties zijn waargenomen in een aantal recente terroristische activiteiten, en nu willen ze nog hoger inzetten, uitbreiden tot maximaal zestig landen over de hele wereld.

Niet lang geleden, werd een ernstige bedreigende video van ISIS uitgebracht, genaamd 'Ik zie je in Dabiq' met beelden van deze aankomende oorlog. De mediaspecialisten van ISIS gebruikten enig digitaal veranderd beeldmateriaal voor de film, want de oorlog heeft nog niet plaatsgevonden, samen met originele beelden gefilmd in Irak. Op één punt in de video is de ISIS-vlag gehesen over zestig vlaggen van andere naties, in een presentatie van zijn overheersing over de oppositie. Een andere scène toont een gepantserde tank die rijdt in de richting het Romeinse Colosseum, met een stem die zegt: "Dit is uw laatste kruistocht, de volgende keer is het die van ons, met een slag die op uw eigen land plaatsvindt." [xvi] From Heavy News:

In de video rijden tanks richting het Colosseum, dat te zien is als verkruimeld in het zand. Beeldmateriaal volgt dan buiten de gebouwen van de Italiaanse hoofdstad, vóór het wegvagen van het Vaticaan...

De film-dialoog beweert dat het "leger van Dabiq" naar Rome zal snellen, de kruisbeelden vernietigen, en christelijke vrouwen als slaven nemen. [xvii]

Deze video laat nog iets anders zien wat werd uitgebracht in december van vorig jaar (2015). Twee ISIS-radicalen zitten op een rustig strand en worden geconfronteerd met de camera. De een spreekt iets, in (gebroken) Engels, met betrekking tot de terroristische aanslagen van november 2015 van ISIS in Parijs in Frankrijk, en gaat dan naar de lijst met andere doelstellingen, met inbegrip die van de VS:

Het is een Staat [verwijzing naar de Islamitische Staat]. Wanneer u haar recht zult schenden, is uw hand gebonden om ervan te verbranden... Alles, jullie, kruisvaarders, je claimt te willen degraderen en bestrijden de Islamitische Staat, terwijl jullie niet eens de beveiliging van je eigen naties en hoofdsteden kunt doen. Hoe zul je ons kunnen degraderen? Je roept je legers, zoals Frankrijk zijn legers in de straten van Parijs riep, maar wees gerust, het zal hen niets baten. Wij zullen tot hen komen vanwaar ze het niet verwachten... De wraak is begonnen, en het bloed zal vloeien. Frankrijk was het begin. Morgen zal het Washington zijn. Het zal New York worden, en het zal Moskou zijn. U Russen, denk niet dat we u vergeten zijn! Uw tijd komt eraan! Het komt! Het zal verschrikkelijk worden... Veiligheid zal er niet zijn in de slaapkamers van uw huizen... Allah! Deze gebeurtenis zal ons hart genezen. [xviii]

Het artikel “ISIS Releases Chilling New End of the World-video geeft weer: de eindstrijd met kruisvaarders" uit Mirror News heeft er geen probleem mee om al hun recente geweld te koppelen aan hun laatste verontrustende 'See You in Dabiq'-uitbreiding, en roept uit naar alle machten van de wereld - om hen op hun eigen grondgebied uit te dagen en vervolgens te honen dat de niet-gelovigen zullen "branden op de heuvels van Dabiq." [xix]

VOLGEND DEEL: (deel 4) Hoe het Vaticaan ISIS precies in de kaart speelt.


[i]Eric Schmitt, “In Battle to Defang ISIS, U.S. Targets Its Psychology,” New York Times, December 28, 2014, last accessed February 18, 2016, http://www.nytimes.com/2014/12/29/us/politics/in-battle-to-defang-ISIS-us-targets-its-psychology-.html?_r=0.

[ii] Ibid.

[iii] David Commins, The Wahhabi Mission and Saudi Arabia (IB Tauris, London, New York: 2006), vi.

[iv] Front page of the As-Sunnah Foundation of America website, ASFA, last accessed February 17, 2016, http://sunnah.org/wp/.

[v] Zubair Qamar, “Wahhabism: Understanding the Roots and Role Models of Islamic Extremism,” under the “Introduction” header, last accessed February 17, 2016, http://www.sunnah.org/articles/Wahhabiarticleedit.htm.

[vi] Ibid.

[vii] “ISIS Spokesman Declares Caliphate, Rebrands Group as ‘Islamic State,’” Jihadist News, last updated June 29, 2014, last accessed February 17, 2016, https://news.siteintelgroup.com/Jihadist-News/ISIS-spokesman-declares-caliphate-rebrands-group-as-islamic-state.html.

[viii] Eric Schmitt, “In Battle to Defang ISIS,” http://www.nytimes.com/2014/12/29/us/politics/in-battle-to-defang-ISIS-us-targets-its-psychology-.html?_r=0.

[ix] George Weigel, “ISIS, Genocide,” https://www.firstthings.com/web-exclusives/2016/02/ISIS-genocide-and-us; emphasis added.

[x] Anugrah Kumar, “Over 100 NGOs, Leaders to Obama: ISIS Atrocities Against Christians, Other Minorities, Are Genocide,” Christian Post, February 18, 2016, http://www.christianpost.com/news/obama-ISIS-atrocities-christians-minorities-genocide-international-religious-freedom-roundtable-158043/.

[xi] Ibid.

[xii] “Leading Sunni Sheikh Yousef Al-Qaradhawi and Other Sheikhs Herald the Coming Conquest in Rome,” MEMRI: The Middle East Media Research Institute, posted December 6, 2002, last accessed February 18, 2016, http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/774.htm.

[xiii] “Leading Sunni Sheikh,” http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/774.htm.

[xiv] “In New Message Following Being Declared a ‘Caliph,’…” MEMRI: The Middle East Media Research Institute, posted July 1, 2014, last accessed February 18, 2016, http://www.memrijttm.org/content/view_print/blog/7607; emphasis added.

[xv] “Pertaining to the Conquest of Constantinople and the Appearance of Dajjal and Descent of Jesus Son of Mary (Jesus Christ),” The Only Quran, last accessed February 18, 2016, http://www.theonlyquran.com/hadith/Sahih-Muslim/?volume=41&chapter=9.

[xvi] Sophie Jane Evans, “ISIS’s Chilling Death March to the End of the World: Jihadists Release Video Depicting Their Apocalyptic Vision of a Future Battle Culminating in Rome,” DailyMail, December 11, 2015, last accessed February 18, 2016, http://www.dailymail.co.uk/news/article-3356503/ISIS-s-chilling-death-march-end-world-Jihadists-release-video-depicting-vision-future-battle-culminating-Colosseum.html.

[xvii] Sam Prince, “WATCH: New ISIS Video Shows Armageddon Battle with the West,” Heavy News, December 11, 2015, last accessed February 18, 2016, http://heavy.com/news/2015/12/new-ISIS-islamic-state-news-video-see-you-in-dabiq-rome-muslim-extremists-rome-crusaders-colosseum-malahim-meeting-at-dabiq-italy-west-war-uncensored-full-youtube/.

[xviii] Video can be seen at the following article: Anthony Bond, Kara O’Neill, Kelly-Ann Mills, “ISIS Release Chilling New ‘End of the World’ Video Showing Final Battle with Crusaders,” Mirror News, December 11, 2015, last accessed February 18, 2016, http://www.mirror.co.uk/news/world-news/ISIS-release-sickening-new-video-6995563.

[xix] Tyler Durden, “ISIS Releases New Apocalyptic Video Depicting ‘Final’ Battle with ‘Crusaders’ in Syria,” December 12, 2015, Zero Hedge, last accessed February 18, 2016, http://www.zerohedge.com/news/2015-12-12/ISIS-releases-new-apocalyptic-video-depicting-final-battle-crusaders-syria.

Bron: PART THREE—THE FINAL ROMAN EMPEROR, THE ISLAMIC ANTICHRIST, AND THE VATICAN’S LAST CRUSADE » SkyWatchTV


printen??? spaar papier en inkt.