www.wimjongman.nl

(homepagina)

DEEL II — DE LAATSTE KEIZER, DE ISLAMITISCHE ANTICHRIST EN DE LAATSTE KRUISTOCHT VAN HET VATICAAN

15 mei 2016 - Tom Horn

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7

DEEL twee: Die levend maakt

In Deel één van deze korte serie heb ik uitvoerig gesproken over hoe ik jaren geleden stierf en naar de hemel ging, waar God de 'onthullingen verzegelde' in mij volgens Job 33:15-17.

( )

TOM HORN EN CRIS PUTNAM OP DE PLAATS VAN "CERN"

In de Bijbel is het duidelijk dat God de kennis, wijsheid en openbaringen "verzegeld" in de harten van degenen die hem volgen. Dat deze verborgen waarheden kunnen worden "versneld" of levend gemaakt op de juiste momenten als ze nodig zijn, is afgebeeld in teksten als Mattheüs 10:19-20, waar Jezus tegen zijn discipelen zegt: "Maar wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet, want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. Want u bent het niet die spreekt, maar de Geest van uw Vader, Die in u spreekt." (cursivering van mij)
Hieruit blijkt een diepe partnerschap tussen onze persoonlijke devoties en studies (2Timotheüs 2:15; Psalm 119:11) met de inwonende Geest als onderdeel van de mystieke vereniging die God instandhoudt met alle leden van de ware kerk - het lichaam van Christus — wat ook kan worden gezien in Spreuken 3:6, dat zegt: "Ken Hem in al je wegen [dat is ons deel om te doen], dan zal Híj je paden rechtmaken, [Zijn deel]." Ook Johannes 6:63 verwijst naar de Heilige Geest als degene "die levend maakt" (Griekse zōopoieō — "als oorzaak die tot leven doet opkomen op dat moment") het woord van God, evenals de "verzegelde instructies" waar het boek Job over gesproken heeft.

Ik ben niet zeker hoe deze ervaring speelt voor anderen, maar meerdere keren in mijn leven, en soms geheel onverwacht, ben ik opgeschud uit mijn slaap 's nachts in bed met een verbazingwekkende blik die naar mijn mening voortkomt uit het oorspronkelijke script dat God mij gaf, jaren geleden, en waarover ik Hem smeekte "om mij het niet te laten vergeten." Bij één gelegenheid bijvoorbeeld, werd ik opgeschud uit mijn slaap door een zeer krachtige en gedetailleerde lijst van dingen die zouden gebeuren in een voormalige religieuze instelling waar ik ooit werkte. Ik sprong uit bed, schreef het visioen op zoals ik het had gezien — met inbegrip van de namen van de mensen die erbij betrokken zouden zijn, en precies wat ze zouden doen en hoe sterk dit de bediening zouden schaden indien de district-leiders niet ingrepen (dat deden ze niet, en het schaadde de bediening) — en vervolgens heb ik die gedetailleerde brief verzonden naar de staats-bestuurder. Ik heb ook een kopie naar mijn zoon gestuurd, Joe Ardis, en aan mijn vrouw, Nita. Binnen drie jaar speelde alles zich af precies zoals ik het had gezien, tot in de kleinste bijzonderheden. Het was in feite zo nauwkeurig dat het Joe diep raakte, waardoor hij daarna bij mij kwam om zijn volslagen verbazing uit te spreken over hoe het voor mij mogelijk was geweest om deze uitgebreide evenementen te voorzien met een dergelijke nauwkeurigheid.

Een meer recente levendmakende openbaring is die welke de wereld nu weet met betrekking tot hoe ik en Cris Putnam precies het historische aftreden van paus Benedictus konden voorspellen in ons boek Petrus Romanus: The Final Pope Is Here, evenals op televisie en radio, een jaar van tevoren.

Dit begon met een reeks van bovennatuurlijke gebeurtenissen, te lang om in dit boek op te noemen, maar wat uiteindelijk mij en Putnam samenbracht tot het onderzoeken en schrijven van onze eerste bestseller, Petrus Romanus. Putnam ontdekte tijdens de onderzoeksfase van dat werk, het duistere manuscript van een Belgische jezuïet, Rene Thibaut, die zestig jaar tevoren voorspeld had, dat het pausdom zou veranderen in 2012, op basis van zijn begrip van de negenhonderd jaar oude profetie door St. Malachias die wij aan het bestuderen waren. Putnam werkte ijverig om Thibauts werk in het Engels te vertalen en zijn wiskundige (en mystieke) berekeningen te verifiëren met behulp van een software spreadsheet en een vertaler.

Aanvankelijk vonden we Thibauts speculaties deels interessant vanwege het jaar 2012, terwijl de wereld gonsde over een aanloop naar die datum. Maar terwijl we doordrongen achter de schermen van de katholieke academici en historische artefacten, begonnen we te geloven dat er iets veel groter bezig was en dat ofwel de Malachias-profetie echt was (dat wil zeggen, dat het goddelijk of demonisch geïnspireerd was) of dat sommigen van de kardinalen geloofden dat het echt was en dat bijgevolg de verkiezingen van pausen door de jaren heen op de een of andere manier kunnen worden gezien als vervulling van hun lijnen in de profetie, en daarom een zichzelf-vervullende profetie was geworden.

Het was gedurende die tijd dat ik op een nacht nogmaals uit de slaap werd gewekt en direct overtuigd was dat Putnam geleid door God deze ontdekking had gedaan en dat, in feite, paus Benedictus inderdaad zou aftreden in april 2012 om de reden van "gezondheid" als een dekmantel voor zijn aftreden. We gingen op televisie en radio in 2011 (en hadden geen been om op te staan, eerlijk gezegd) toen het boek werd geschreven om het overhaast via editing, typesetting te drukken, zodat het in de winkels zou liggen voor het verwachte aftreden van de paus. Schreven we specifiek op pagina 470 van Petrus Romanus dat paus Benedictus "waarschijnlijk" zou aftreden in april 2012, maar in de media (die mensen kunnen kijken op YouTube in talrijke interviews uit 2011) waren we meer indringend dat het niet alleen "kon" gebeuren, maar wij voorspelden dat het zou gebeuren.

Toen het jaar 2012 kwam en voorbijging en paus Benedictus noch het Vaticaan een aankondiging maakten dat hij zou aftreden, dacht ik — misschien voor de eerste keer sinds ik dood en wakker werd in de hemel jaren eerder — dat het "verzegelde" Job-achtige "instructie"-mechanisme ofwel niet gewerkt had, of ik had me vergist. Maar naarmate de maanden verstreken bleef ik er op de een of andere manier van overtuigd dat we het visioen correct had gezien... Ik zou e-mailen naar Putnam, om te verklaren, "Het is niet voorbij totdat het voorbij is," terwijl ik op dezelfde tijd tegen mezelf zei: waar heb je het over? Benedict is nog steeds paus!

Vervolgens gebeurde er iets wat de wereld nu weet — op 28 februari 2013 om 8 uur in de avond werd het aftreden van paus Benedictus XVI aangekondigd door het Vaticaan, die onmiddellijk aan de New York Times een interview gaf waarin de volgende verbazingwekkende verklaring gemaakt werd: paus Benedictus had in het geheim en officieel zijn ontslag ingediend bij geselecteerde leden van de Curie ingaande april 2012... net als Putnam en ik (en Thibaut en de versnelling!) hadden gezegd dat hij zou doen. (Dit was een gebeurtenis die honderden jaren niet is voorgekomen, en waarvan iedereen ons vertelde ook nooit meer zou gaan gebeuren... hoewel, totdat is het gedaan.) Dit werd onmiddellijk bevestigd door Giovanni Maria Vian, de redacteur van de geautoriseerde Vaticaan krant, L'Osservatore Romano, die schreef dat de Paus "dit vele maanden geleden besloten had" na zijn reis naar Mexico en Cuba, die eindigde in maart 2012 "en een geheim bleef dat niemand kon schenden"[i] (wat betekent, dat het een topgeheim moest blijven en alleen bekend was aan een handvol vertrouwde Vaticaan-kardinalen tot de voorbereiding van Benedictus' huisvesting en de openbare aankondiging klaar waren).

Deze openbaring was verbluffend! Putnam was geleid door God om het spoor te ontdekken, Thibaut had mystiek gespeculeerd over de gebeurtenis zestig jaar tevoren, en de aanvuring had voor mij deze historische gebeurtenis met een uiterste precisie alles van tevoren bevestigd. De media overal werden gek! Mijn kantoortelefoon stopte niet met bellen, wekenlang, met de top-media van over de hele wereld (met inbegrip van grote kanalen in Rome) en wilden ons interviewen om te vragen "wie onze insider was bij het Vaticaan." CNN smeekte me om te komen in hun programma, wat ik geweigerd heb. Het History Channel pleitte bij ons om deel te nemen aan een speciale reeks en Putnam ging akkoord, enzovoort. Maar waarom bespreek ik dit nu? Is het zo dat we onszelf op de schouder kunnen kloppen en erover opscheppen hoe ongelooflijk nauwkeurig onze voorspelling was?

Nee.

Ik breng deze kwestie nu naar voren omdat er iemand anders tot leven komt, en ditmaal gaat het over de huidige paus Franciscus — de laatste paus Petrus Romanus, volgens de lijst van Malachias. (Is hij het!? Meer informatie over deze vraag later.) Dit tot leven komen omvat de openbaring die ik binnenkort zal detailleren als veel groter en meer dan de laatste was, en toch met dezelfde mate van vertrouwen die ik had toen wij voorzagen dat paus Benedictus zou aftreden, wat ik, Tom Horn, zal overbrengen in wat ik voorspel dat er gaat gebeuren in de komende 48 maanden.

Het volgende deel (deel 3) — ISIS, de laatste keizer van het Roomse Rijk en de volgende voorspelling

Bron: PART TWO -- THE FINAL ROMAN EMPEROR, THE ISLAMIC ANTICHRIST, AND THE VATICAN’S LAST CRUSADE » SkyWatchTV


printen??? spaar papier en inkt.