www.wimjongman.nl

(homepagina)

Wat onthult de Joodse kalender over de komst van de Messias?

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 5 september 2016

"En hij verandert de tijden en de seizoenen; Hij verwijdert koningen en stelt koningen aan; Hij geeft wijsheid aan de wijze, en kennis aan hen die begrip heeft." Daniel 2:21 (de Israël Bijbel™)

Een nieuwe beweging markeert de groeiende manier waarop veel christenen dichter bij hun bijbelse wortels komen, en roept christenen op om over te stappen van de Gregoriaanse kalender naar de Hebreeuwse kalender. Maar hoewel een dergelijke stap de beide Abrahamitische religies dichter bij elkaar zou kunnen brengen, kan het ook een bron van verdere conflicten zijn. Het huidige jaar is een expressie van wanneer de Messias wordt verwacht te komen, en wanneer (of indien) hij al kwam - de godsdiensten twisten er al millennia over.

( )

Pastor Mark Biltz (El Shaddai ministeries)

Pastor Mark Biltz is een uitgesproken pleitbezorger voor christenen om van de Gregoriaanse kalender over te stappen naar de Hebreeuwse kalender zoals gebruikt door de Joden, en hij schreef een bestseller boek over het onderwerp. Zijn El Shaddai Ministeries heeft 40.000 volgers en de website krijgt miljoenen hits uit meer dan 40 landen over de hele wereld, elk jaar. Zijn oorspronkelijke belangstelling voor de Hebreeuwse kalender kwam voort uit een fascinatie voor de Bijbelse feesten, maar dit leidde tot een probleem met de christelijke interpretatie.

"Elke maand heeft een speciale betekenis. Het probleem bij de meeste christenen is dat zij oogsten op de tijd van het planten, en planten op de tijd van het oogsten, omdat ze niet weten welke dag het is," zo vertelde Pastor Biltz aan Breaking News Israël. En hij gaf een praktisch voorbeeld van deze verwarring.

"Pascha is de dag dat Jezus stierf en Pasen is de dag waarop Hij herrees. Vorig jaar kwam Pasen een maand vóór Pascha. Hoe kan men de opstanding vieren vóór de dood?"

Hij geeft een krachtige reden voor het gebruik van de Hebreeuwse kalender: "Het is Gods kalender en niet die van mensen," zo verklaarde Pastor Biltz. Hij baseerde dit op een bijbelvers:

En God zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren!" Genesis 1:14

Hij begrijpt dit als de bron voor de Hebreeuwse kalender, als zijnde Lunarsolair, een mix van maan en zon. De Hebreeuwse maand begint met de waarneming van de nieuwe maan. Een extra maand wordt zevenmaal toegevoegd in een 19-jarige cyclus, om ervoor te zorgen dat de feesten in hun juiste seizoenen blijven.

Het omzetten naar een Hebreeuwse kalender is geen eenvoudige zaak. Vanaf het begin van het jaar (Rosh Hashana, in plaats van 1 januari) tot aan het begin van de dag zijn de kalenders uiterst verschillend. Joden beginnen hun dag bij zonsondergang, op basis van het vers in Genesis waarbij de dagen worden begonnen bij de uitgang.

Toen was het avond en het was morgen: de eerste dag. Genesis 1:5

Zelfs de weken van de kalender zijn verschillend. De Joodse week is gericht op de Sabbat, die begint op vrijdagavond en duurt tot zaterdag avond. De christenen hebben hun Sabbat op zondag. In de moderne zakenwereld, betekent dit dat de Israëlische werkweek op zondag begint, meestal met een afgeknotte vrijdag, terwijl de rest van de wereld hun werkweek op maandagochtend begint.

De jaren zijn ook onderverdeeld volgens verschillende referentiepunten. Het christelijke jaar worden gerangschikt op de basis van tien, verpakt als decennia en eeuwen, terwijl de Joden in het land van Israël de jaren meten op een basis van zeven, met zeven shmittah (sabbats-) jaren, en toe te voegen één jubeljaar elke 50 jaar.

De Gregoriaanse kalender is een product van de Katholieke kerk. In 1582 werd het door een pauselijk decreet opgericht door paus Gregory XIII en gebruikt door de meeste westerse landen. Het is een zonnekalender van 365 dagen, met één dag na elk vierde jaar toegevoegd. Dit zorgt ervoor dat de maanden overeen blijven stemmen met de specifieke seizoenen. Er bestaat geen direct verband tussen de datum en de fasen van de maan.

Het kalenderjaar geeft een nog dieper conflict. De Gregoriaanse kalender begint het jaar met de geboorte van Jezus, overwegend dat de Joodse kalender rekent vanaf het jaar van de schepping, hoewel dat niet wordt begrepen als letterlijk door de meeste Joden, die de eerste dagen van de schepping zien als mogelijk potentieel miljoenen jaren.

In een artikel met een vergelijking van de Hebreeuwse en christelijke kalenders, heeft Dr. David Reagan van Lamb and Lion Ministeries opgemerkt dat een implicatie voor de Hebreeuwse datum 5776, relevant is voor zowel christenen als Joden: de komst van de Messias. De Joodse wijzen leerden dat de laatst mogelijk datum voor de komst van de Messias was aan het einde van het jaar 6000, gebaseerd op de zes dagen van de schepping, gevolgd door de Sabbat. Dit concept is oorspronkelijk aangenomen in de christelijke Apocriefen, maar vervaagd als gevolg van de rooms-katholieke a-millennium leer, maar Dr Reagan haalde een recente heropleving aan:

"Het keerpunt kwam met de Eerste Wereldoorlog. Die verwoestte het concept van het post-millennialisme wat de meeste protestanten hadden aangenomen," verklaarde Dr. Reagan.

Post-millennialisme is de overtuiging dat Jezus' wederkomst zal zijn na een gouden tijdperk, waarin de christelijke ethiek zal gedijen, in tegenstelling tot het pre-millennialisme dat de tweede komst plaatst vóór deze geprofeteerde gouden eeuw.

Maar Pastor Biltz gaf een extra, en eenvoudige reden op voor het volgen van de Hebreeuwse kalender: "5777, dat is het volgende jaar, is zeer veelbelovend voor de Messias, dus dat is het jaar waar ik voor ga. "

[Editor: de Hebreeuwse kalender heeft wat de jaren betreft veel mano's. Dr Church heeft ze allemaal opgezocht en dit is na te lezen in het artikel: Tijdlijn]

Bron: Why Some Christians Are Adopting the Hebrew Calendar - Breaking Israel News | Israel Latest News, Israel Prophecy News