www.wimjongman.nl

(homepagina)

OBAMA'S CONSTITUTIONELE OVERMOED ... EN ISRAËL

Wat moet er gebeuren met een ​​president die de Amerikaanse wetgevers en haar bondgenoten bespioneert?

4 januari 2016 - Caroline Glick

Oorspronkelijk gepubliceerd door de Jerusalem Post.

Het is verre van duidelijk waarom hooggeplaatste ambtenaren van de Obama-regering aan The Wall Street Journal vertelden, dat onder president Barack Obama, de National Security Agency agressief aan het spioneren is, niet alleen de Israëlische functionarissen, maar ook Amerikaanse burgers en wetgevers die met de Israëlische functionarissen communiceren. Misschien waren ze erop uit om premier Benjamin Netanyahu eruit te laten zien als een dwaas.

Immers, het artikel concludeert dat de NSA dit soort communicaties onderschept en "een verrassing onthulde."

"Netanyahu en enkele van zijn bondgenoten uitten het vertrouwen dat ze genoeg stemmen konden winnen" in het Congres om de nucleaire deal van Obama met Iran tegen te houden.

Ha ha. Wat een domoren.

Als het hun doel was om gewoon te laten zien dat het Witte Huis meer invloed heeft op de Democratische wetgevers dan de Israëlische regering, dan is het artikel zijn doel voorbijgeschoten.

Achter de uiting van minachting van de regering voor Netanyahu, laat het artikel zien dat Netanyahu niet de enige is die de regering bespot.

Het artikel bespot ook het Amerikaanse publiek en de leden van het Congres. En daarmee bespot en breekt het ook bewust de Amerikaanse wet en vertrapt de Amerikaanse grondwet.

Volgens de Amerikaanse wet is het de Amerikaanse inlichtingen-agentschappen, met inbegrip van de NSA, alleen toegestaan ​​om VS-burgers te bespioneren met het doel de Amerikaanse nationale veiligheid te beschermen.

Onder de Amerikaanse grondwet is het de regering expliciet verboden om Amerikaanse wetgevers te bespioneren.

En toch heeft volgens het rapport in de krant, om een diplomatieke opening te bevorderen naar Iran, de regering willens en wetens gespioneerd, zowel gezagsgetrouwe burgers van de VS, die geen risico vormen voor de nationale veiligheid van de VS, en de Amerikaanse wetgevers die bezig waren met hun wettige, grondwettelijke rechten.

Als criminele activiteit werd door het rapport genoemd: de nucleaire gesprekken van Obama met de Iraniërs te beschermen, en werd Netanyahu gemarkeerd als een top-doelstelling voor de inlichtingen van de NSA. De NSA controleerde al zijn communicatie en tevens alle communicatie van zijn hoge ambtenaren - met name ambassadeur Ron Dermer.

Het rapport legt uit dat de NSA "de Israëlische leiders ten doel had, en ook de inhoud van een aantal van hun privé-gesprekken met de Amerikaanse wetgevers en Amerikaanse Joodse groepen. Dat verhoogde de vrees - een "Oh sh** moment, zei een hoge Amerikaanse functionaris - dat de uitvoerende macht zou worden beschuldigd van spionage van het Congres."

Dat "Oh sh** moment" maakte niet dat de regering zich terugtrok, of de NSA orders gaf om de wet te volgen, en alle communicatie te vernietigen tussen Israëlische functionarissen en Amerikaanse wetgevers. Eerder besloot de regering om te volstaan ​​met aanwijzingen te geven om ervoor te zorgen dat de NSA begreep dat ze het recht diende te breken in officieel beleid en bewust de communicatie te blijven delen, die het ten onrechte met het Witte Huis had gedeeld.

Zoals in het krantenverslag zegt: "Ambtenaren van het Witte Huis geloofden dat de onderschepte informatie waardevol was om tegen Netanyahu's campagne in te gaan (om het Congres te overtuigen de nucleaire capitulatie Obama voor Teheran te torpederen). Zij erkenden ook dat erom te vragen politiek riskant was. Dus, op hun hoede voor een papieren spoor als gevolg van een verzoek, liet het Witte Huis de NSA beslissen wat te delen en wat achter te houden, zo zeiden de ambtenaren. "We wilden niet zeggen: 'Doe het,' zo zei een hoge Amerikaanse functionaris. 'We hebben niet gezegd: 'Doe het niet.'" Aardig. Maar waarschijnlijk illegaal.

Het beeld dat krantenartikel geeft, is van een regering die een enorm en ononderbroken en weloverwogen gebruik heeft gemaakt van onderschepte gesprekken tussen wetgevers en burgers met Israëlische functionarissen.

Denk aan de verontwaardigde woede van de regering toen op 21 januari van vorig jaar het nieuws uitkwam dat de Republikeinse leiders van het Congres, senator Mitch McConnell en House Speaker John Boehnor, Netanyahu hadden uitgenodigd om de gezamenlijke Huizen toe te spreken over de gevaren van de Iraanse nucleaire deal.

Obama en zijn adviseurs zeiden woedend dat ze werden overrompeld door het nieuws. Maar woensdag publiceerde de krant een verslag dat sterk aangaf dat het bespioneren van wetgevers, het Witte Huis al kennis had genomen van het plan om Netanyahu uit te nodigen om het Congres toe te spreken, al voordat Netanyahu het te weten kwam.

The Wall Street Journal meldde dat Boehner en McConnell elkaar ontmoetten op 8 januari en besloten om Netanyahu uit te nodigen voor een gezamenlijke zitting, om die toe te spreken. Ze erkenden de gevoeligheid van de kwestie en vertelden alleen hun naaste adviseurs over hun plan. Op 9 januari belde Boehner met Dermer en besprak de kwestie voor de eerste keer.

Omdat we nu weten dat de NSA de bewaking deed van alle communicatie van Dermer - met inbegrip van zijn communicatie met de Amerikaanse wetgevers - lijkt daaruit te volgen dat NSA Boehners telefoontje met Dermer onderschepte.

Volgens de WS Journal, was de vraag van het Witte Huis om inlichtingen over Israël zo intens dat de NSA binnen zes uur de transcripties van de onderschepte gesprekken overbracht.

Twee weken na de toespraak van Netanyahu voor de gezamenlijke huizen van het Congres, op 4 maart, meldde de WS Journal dat de VS bezorgd was over de Israëlische spionage betreffende de nucleaire gesprekken met Iran.

Het artikel begon met: "Kort nadat de Verenigde Staten en andere grootmachten onderhandelingen voerden vorig jaar ... [Iran], hebben hoge Witte Huis ambtenaren bemerkt dat Israël de gesprekken achter gesloten deuren bespioneerde."

Het vervolgt: "Het spioneren stoorde het Witte Huis niet zo veel, maar wel het delen van de vertrouwelijke informatie door Israël met de Amerikaanse wetgevers en anderen."

Het artikel beschreef verder de inhoud van de briefings die Dermer gaf aan de Amerikaanse wetgevers eind 2013, met een gedetailleerde beschrijving over de zorgen van Israël betreffende een interim-nucleaire deal die de VS vervolgens afsloot met de Iraniërs. Hoewel het werd toegeschreven aan Congres-bronnen die deelnamen aan de briefings, weten we nu dat de regering de Amerikaanse wetgevers bespioneerde, evenals de communicatie met Israëlische functionarissen. Het is dus redelijk om te vermoeden dat de regering alles ontving vanuit de briefings van de illegale spionage tegen de Amerikaanse wetgevers.

Uit het artikel van woensdag hebben we geleerd dat afgelopen zomer, toen het Congres bereid was om te stemmen - of niet te stemmen - over de nucleaire deal van Obama met Iran, de regering de communicatie onderschepte tussen Israëlische functionarissen en privé burgers, alsmede Democratische wetgevers.

Vanuit deze onderschepte communicatie verkreeg de regering het standpunt van Israël voor Democratische wetgevers en de inspanningen om hen ervan te overtuigen zich te verzetten tegen de deal.

Volgens het artikel vroegen Israëlische functionarissen onder andere aan de aarzelende wetgevers: "Hoe kunnen we uw stem krijgen? Wat is er voor nodig?" Gezien Israëls falen om een belangrijk aantal Democratische senatoren te overtuigen om zich te verzetten tegen de deal, is het vermoeden ontstaan dat de regering de antwoorden las en de illegaal verkregen informatie gebruikte als middel om Israël te blokkeren in het veiligstellen van een democratische oppositie tegen de nucleaire deal van Obama.

Het zou niet vermeld hoeven te worden dat de massale inspanningen van de regering om informatie te blokkeren over de meest radicale Amerikaanse buitenlandse politiek sinds de Tweede Wereldoorlog boekdelen spreekt over hoe Obama en zijn collega's de positie van het publiek beoordelen betreffende Iran in het algemeen en de nucleaire gesprekken van Obama met de mullocracy in het bijzonder.

De nucleaire deal met Iran brengt de VS direct in gevaar.

Het versterkt de grootste staatssponsor van terrorisme ter wereld, zowel financieel alsook diplomatiek en militair. Iran verklaarde de oorlog tegen de Verenigde Staten 37 jaar geleden, en het heeft opgeroepen tot de vernietiging van Amerika met ondersteuning van terreuraanslagen tegen de VS en haar bondgenoten sinds die tijd.

De nucleaire deal met Iran in het bijzonder, maar ook het besluit van de regering-Obama om Iran te omarmen als een potentiële bondgenoot meer in het algemeen, plaatst zowel de bondgenoten als Israël in gevaar. Zo is het ook een gevaar voor alle traditionele Arabische bondgenoten van de VS.

Maar in plaats van nu haar strategische doelstelling te heroverwegen in een beoordeling van Iran en de kosten van zijn eigen nationale veiligheid en die van zijn naaste bondgenoten, heeft de regering-Obama bepaald dat het meest dringende doel was om de Israëlische pogingen te beschimpen om wetgevers en het Amerikaanse publiek over de gevaren te waarschuwen van de overeenkomst. Eerder dan haar inzet te verdubbelen om te voorkomen dat Iran kernwapens verkrijgt, lanceerde de regering-Obama een intensieve spionage operatie tegen Israël, tegen de Amerikaans-Joodse supporters en tegen de Amerikaanse wetgevers, om te voorkomen dat de deal kon worden gesloten en uitgevoerd.

De timing van het verslag is vreemd. Obama blokkeerde het Congres om te stemmen over zijn nucleaire deal vier maanden geleden, en sindsdien wordt hij gewurgd in zijn overwinning. Met elke dag die voorbijgaat wordt het duidelijker dat Netanyahu gelijk had over het gevaar van de deal en dat Obama verkeerd zat, en opzettelijk aan het misleiden was.

Vier maanden later weigert Iran nog steeds de deal goed te keuren of uit te voeren. De Amerikaanse gijzelaars in gevangenissen blijven wegkwijnen. De nucleaire sites blijven gesloten voor de internationale inspecteurs. Haar programma voor ballistische raketten gaat vooruit, en niemand neemt de aankondiging van de regering deze week serieus dat het sancties bij de VN-Veiligheidsraad tegen Iran zal opleggen vanwege de recente ballistische raketproeven.

Van haar kant is Iran zo aangemoedigd door de deal, dat het vorige week een raket afvuurde over de Straat van Hormuz heen, in de nabijheid van een Amerikaans marineschip. De ayatollahs zijn ervan overtuigd dat Obama alle vernederingen zal ondergaan om de fictie maar vast te houden dat hij een nucleaire deal met hen heeft. Ze zijn ervan overtuigd dat Obama, in plaats van zijn fout te erkennen, het Congres en Israël tot op de grond zal afbreken.

Maar nu, terwijl Iran Obama dagelijks vernedert met een ongebreidelde agressie, kozen hoge ambtenaren ervoor om tegen de Wall Street Journal verslaggevers op te scheppen over hoe ze Israël bespioneerden, in strijd met de belofte van Obama om de leiders van de Amerikaanse geallieerde landen niet te bespioneren. Het is nu op dit moment, terwijl Obama's opening naar Iran een vanzelfsprekend falen blijkt, dat ze ervoor kozen om mee te delen hoe zij de Amerikaanse wet braken door Amerikaanse burgers te bespioneren en het constitutionele gezag van de president te misbruiken door het bespioneren van Amerikaanse wetgevers.

Uren nadat het WS Journal artikel werd gepubliceerd, heeft de Republikeinse Devin Nunes, voorzitter van het House Select Committee on Intelligence, aangekondigd dat zijn commissie zal bekijken hoe de NSA de onderschepping behandelde van de communicatie van het Congres met Israëlische functionarissen.

Zeker zal de Inlichtingen Commissie de kwestie intensief nalopen. Want het is een feit dat de regering discutabele ongrondwettelijk stappen nam om het Congres te blokkeren in het uitoefenen van toezicht op het buitenlandse beleid van Obama, om maar niet te worden beperkt in de nucleaire handreiking naar Iran.

Vorige maand zei minister van Buitenlandse Zaken John Kerry, dat het akkoord over klimaatverandering, dat de VS en de wereldmachten in Parijs gesloten hebben, zo werd opgesteld dat het Congres geen zeggenschap geeft over de deal. Met andere woorden, er is een rode draad te koppelen aan het beleid van de regering van de Midden-Oosten-politiek naar de ozonlaag in haar wens om het Congres te ontkrachten.

De Israëli's concentreren hun aandacht redelijkerwijs op hoe deze verhalen invloed op hen hebben. Dus draaien de meeste discussies in Israël na het verslag in de WS Journal op woensdag rond de betekenis van het verhaal voor de vooruitzichten op betere relaties met een regering in zijn laatste jaar aan de macht.

Maar in werkelijkheid gaat het verhaal niet echt over Israël. Het ging over een regering met zo'n minachting voor de Amerikaanse wetgevers en burgers, en dat hoge ambtenaren zelfs geen scrupules hebben om toe te geven dat ze de wet overtreden. Het brutaal toegeven dat ze onrechtmatig spionage-operaties ondernamen tegen burgers en wetgevers, en daarmee een massaal misbruik van de uitvoering van presidentiële bevoegdheden, en onderwijl vertrappen ze de geest en wellicht de letter van de Amerikaanse grondwet.

En ze verwachten dat niemand hen ter verantwoording zal roepen.

Bron: Obama's constitutional overreach... and Israel | Frontpage Mag


printen??? spaar papier en inkt.