www.wimjongman.nl

(homepagina)

Poetin: De illuminati zijn voornemens de islam te gebruiken om Wereldoorlog 3 te ontsteken


Ze willen dat je onwetend zult blijven over de waarheid: en dat is dat de illuminati de islam gebruikt voor het bereiken hun uiteindelijke doel: het vernietigen van het westen zoals we het nu kennen, en een nieuwe wereldorde in te luiden.

2 april 2016 - door Baxter Dmitry

De dappere Vladimir Putin is vastbesloten om de illuminati te vernietigen, en hij beschrijft de vernietiging van 's werelds meest ongrijpbare organisatie als de 'belangrijkste erfenis' hij eventueel kan achterlaten. En volgens bronnen van het Kremlin begrijpt hij de rol van de islam in het plan van de illuminati om Wereldoorlog-3 te beginnen.

In Rusland geldt een oude gezegde, dat ruwweg vertaald luidt: "Als je het verleden niet begrijpt, zul je niet kundig zijn om het heden te begrijpen of de toekomst te vormen." Poetin leeft met dit gezegde. Volgens deze bronnen bestudeerde hij de geschiedenis van de illuminati, zodat hij hun plannen kan begrijpen en deze invallende organisatie kan vernietigen vóór haar wortels en takken te ver en te wijd verspreid zijn over de hele wereld, en het te laat is.

Albert Pike's voorspelling van de 'opeenvolging van drie wereldoorlogen' is van bijzonder belang. Albert Pike was een top-illuminati Grand Wizard, een beruchte Luciferiaan, en hij was generaal voor de Zuidelijken in de Amerikaanse Burgeroorlog. In de jaren 1880 verklaarde hij openlijk dat islam de centrale component zal zijn in Wereldoorlog nr. 3, en dat de illuminati de islam zullen leiden in een directe confrontatie met het Westen.

We hebben al gezien wat de Nieuwe Wereld Orde heeft gedaan met de islam. Ze hebben het gebruikt voor het aanhitsen van een crisis in een botsing der beschavingen. Vergis je niet, de illuminati willen met behulp van de islam hun doelen bereiken.

Het is gedocumenteerd dat Albert Pike een brief schreef aan een vriend in 1871, waarin hij de laatste en grootste van de drie wereldoorlogen schetste – Wereldoorlog-3. Volgens goede vrienden van Poetin gelooft hij dat deze brief veel meer is dan eenvoudige correspondentie tussen vrienden. Hij gelooft dat deze dient als een blauwdruk, die precies omschrijft wat er in de laatste oorlog zal gebeuren, en dat wordt gevolgd door de illuminati tot op deze dag.

In deze beruchte brief/blauwdruk heeft Albert Pike vastgelegd dat zijn militaire programma 100 jaar duurt, of iets langer, om de dag te bereiken waarop degenen die de samenzwering zullen sturen, hun leider als koning-despoot zullen kronen over de hele wereld, en een Luciferiaanse totalitaire dictatuur opleggen over wat er overblijft van het menselijk ras.

Pike lijkt een samenzwering aan te geven om een oorlog te beginnen, zodat de Antichrist opklimt naar zijn positie als heerser van de wereld.

Pike's brief geeft ook de specifieke kenmerken van de eerste twee wereldoorlogen – met een verbijsterende nauwkeurigheid:

"De Eerste Wereldoorlog moet worden gevoerd teneinde de illuminati in staat te stellen de macht van de tsaren in Rusland omver te werpen en dit land tot een vesting te maken van het atheïstische communisme."

"De Tweede Wereldoorlog zou worden gestreden om twee redenen. Om de staat Israël, en het uitbreiden van de communistische controle over Europa."

"De Derde Wereldoorlog moet worden aangesticht door misbruik te maken van de verschillen tussen de politieke Zionisten en de leiders van de islamitische wereld."

Volgens Pike zal de islam de centrale factor zijn in de ondergang van het westen. Islam zal vervolgens zelf worden gedecimeerd, waardoor de nieuwe religie van het Luciferianisme zich verspreidt over de aarde. Alle moslims zullen vallen voor dit systeem. Is er niet een enkele moslim op deze aarde zijn, die zich niet aan de godsdienst van de nieuwe wereldorde zal onderwerpen, volgens Pike's historische profetieën.

De islam is slechts een werktuig van de illuminati voor de vernietiging van het Westen. Ze volgden Pike's blauwdruk toen zij het World Trade Centre vernietigden in 2001 en de moslims de schuld gaven. De crisis die zou komen, was een langverwachte profetische vervulling. Zoals Albert Pike had voorspeld, was de islam de godsdienst die gebruikt werd om aan te zetten tot een crisis.

En zoals we allemaal weten, vanaf dat moment ging het alleen maar slechter. Wat is de gemeenschappelijke factor elke keer als je een crisis ziet? Wie zit er achter?

Islam

En de illuminati willen dat je zult geloven dat het inherent is aan een probleem met de islam. Ze willen dat je te onwetend zult blijvend over de waarheid: dat zij met behulp van de religie hun uiteindelijke doel willen bereiken - het vernietigen van het Westen zoals we het kennen, en een Nieuwe Wereld Orde in te luiden.

Het is allemaal uitgestippeld. We hebben gezien wat ze doen met de migrantencrisis, en met de terroristische aanslagen, enzovoort. Met behulp van de islam roeren ze in de pot. Alleen door inzicht in de geschiedenis van de illuminati kunnen we eventueel begrijpen wat de huidige stand van zaken in de wereld is, en ervoor zorgen dat de illuminati niet onze toekomst gaan vormgeven.

Bron: Putin: Illuminati Plans To Use Islam To Spark World War 3 | Your News Wire


printen??? spaar papier en inkt.