www.wimjongman.nl

(homepagina)

Deze week in de 'The Hal Lindsey Report'

Deze week het eerste deel van: "2015: Profetisch jaar in een overzicht"

Vanuit het perspectief van Bijbelse profetie kan 2015 herinnerd worden als het jaar waarin Satans laatste project begon op te rijzen.

Sinds de tijd van Nimrod is Satan bezig de basis te leggen voor een één-wereldregering, met zijn man die daarvoor verantwoordelijk is.

Door de eeuwen heen had hij successen en tegenslagen. Maar in 2015 werd het fundament voor hem sterk genoeg om te beginnen met de bouw van het eigenlijke gebouw. Het afgelopen jaar leek ons ​​het kritieke moment te brengen toen Satans Eén-Wereld-Orde de laatste fase inging.

2015 liet ons zien dat de antichrist zijn macht niet kan bereiken door middel van een dramatische militaire staatsgreep of de overname van een bepaalde nationale regering. In plaats daarvan zal hij zijn controle via globale, trans- en supra-nationale bestuursorganen laten komen.

En in 2015 waren we getuige van de adembenemende geboorte van de organen die de wereld op een dag zullen kunnen gaan controleren.

Verrassend genoeg zou de grote boosdoener het Republikeinse Congres kunnen zijn, dat de president nieuwe bevoegdheden overhandigde om te onderhandelen over de handelsovereenkomsten.

Op 5 oktober 2015 werd het Trans-Pacific Partnership (TPP) gevormd door 12 Pacific Rand-staten. Het zal een ongelooflijk krachtig heersend regime zijn, dat de regels kan veranderen van wat het maar wil, en er is niets meer over voor de deelnemers om ertegen te kunnen doen.

Hoewel vermoedelijk gevormd om de handel tussen de 12 landen te regelen, en deze te vergemakkelijken, zal aan de TPP Commissie een macht en gezag verleend worden, die bijna niet te geloven is. Hier zijn slechts een paar van die dingen waar de TPP een dictatoriale macht over zal hebben: immigratie, herverdeling van rijkdom, onderwijs, mensenrechten, homorechten, homohuwelijk, wapencontrole, gezondheidszorg, geboorterechten van vrouwen, abortus, duurzame ontwikkeling, vervuiling, wilde dieren en natuurgebieden, en de bevoegdheid om vreemde naties volledige toegang tot de Amerikaanse markten te geven. Het zal in staat zijn om landen met een multi-miljarden dollars boetes te straffen, en personen te bestraffen die boycots organiseren tegen producten. Het gaat het ook illegaal maken om ​​producten als "Made in the USA" aan te merken.

En de metgezel in het verdrag is het Transatlantische Handel en Investeringen Partnerschap (dit TTIP wordt ook met de EU gesloten).

Heel weinig over de handel, maar heel veel over wereldwijde controle.

Maar in 2015 was TPP niet de slechtste overeenkomst van het jaar. In feite was het niet eens de tweede in rij als ergste. Die onderscheiding valt toe aan de Iraanse nucleaire deal.

Maar de ergste internationale overeenkomst van 2015 werd unaniem goedgekeurd door elk lid van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Dat is de zogenaamde "klimaat"-overeenkomst, die Agenda 2030 genoemd wordt.

Vermoedelijk gemaakt om de klimaatproblematiek te beheersen, maar de overeenkomst omvat items als plannen voor "vermindering van ... geweld en de sterftecijfers". En "rechtvaardigheid voor iedereen". En "aanbieden van een juridische identiteit voor allen inclusief een geboorteregistratie".

Dat zijn een heleboel dingen die weinig in verband lijken te staan met het klimaat! Dit verdrag zal leiden tot het meest extreme totalitaire regime ooit bedacht, en uiteindelijk, tot het "merkteken van het beest".

Heel weinig over het klimaat, maar veel over een wereldwijde controle.

In 2015 sprong Paus Franciscus van harte op de wagen van klimaatverandering. Het hele jaar door kastijdde hij individuele landen die hun nationale belangen plaatsten boven het gemeenschappelijke en wereldwijde belang, en die de internationale vooruitgang in de richting van een klimaatregeling in de weg stonden. Hij denkt dat dit een slechte zaak is. En hij riep de regeringen op om hun gezag af te staan ​​aan een hogere instantie - en hij had het niet over de Almachtige God.

De paus is misleid door de seculiere agenda van hen die werken in de richting van een één-wereld-regering. Het lijkt erop dat hij niet begrijpt dat Agenda 2030 niet over het klimaat gaat. Het ging er trouwens nooit over. Het gaat over de politiek van de Nieuwe Wereld Orde.

In 2015 verwelkomden de Europese leiders grote aantallen moslims in hun landen. Het heeft zich nu versneld - van immigratie naar invasie.

En terwijl de Verenigde Staten zich gericht hebben op ISIS en al-Qaeda, hebben de Taliban zich opnieuw gevestigd in Afghanistan. Tijdens de campagne van 2012 blufte president Obama oneerlijk dat "al-Qaeda op de vlucht was". Maar op dat moment was al-Qaeda zich aan het voorbereiden om Afghanistan over te nemen.

In 2015 heeft ISIS bewezen dat zijn tentakels veel delen van de wereld hebben bereikt, waaronder de Verenigde Staten. Ik denk dat ze niet langer het zogenaamde "padvindersteam" van President Obama zijn.

In Amerika zag 2015 een versnelling van het brutale nieuwe despotisme, bekend als: politieke correctheid.

"Tolerantie" gebruikt in de betekenis van "verdraagzaamheid" of "toestaan", of "het eens zijn dat men het oneens is", of zelfs "iets verduren wat je niet wilt". Het is niet langer zo.

In de Amerikaanse scholen van vandaag leren onze kinderen dat "tolerantie" betekent een "volledige steun". En alles wat minder is dan "volledige steun" betekent "intolerantie".

Het begon met de kwestie van homoseksualiteit. Kinderen wordt geleerd dat als je het bevorderen van homoseksualiteit niet onderschrijft, dan ben je een intolerant onverdraaglijk iemand.

Ditzelfde absurde denken heeft zich nu verspreid over het onderwerp van de islam. Dus, om onze schoolkinderen tolerantie voor de islam te onderwijzen, worden hen geleerd om de islam te omarmen.

Ironisch genoeg is juist het islamitische geloof het meest "intolerant" van alle grote religies.

En net voor Kerst 2015 vertoonde Disney de zevende Star Wars film: "Star Wars: De Macht Ontwaakt". Net als de originele "Star Wars" in 1977, zijn het beide zeer "spirituele" films. Ze zijn voorzien van een spiritualiteit die losjes lijkt op het christelijk geloof. Het is niet echt het christendom, maar vaag geestelijk geruststellend.

Het boek Openbaring voorspelt de komst van een wereldreligie. Ik zeg niet dat het zal worden gebaseerd op deze "Star Wars", maar de mythologie van "De Macht" is één van de vele elementen die de basis zal leggen voor die komende religie.

Mensen zijn hongerig naar betekenis. Ze zijn geestelijk berooid. Ze weten het niet, maar ze voelen het. Ze zijn op zoek naar iets om die leegte op te vullen.

In de film vertelt een van de personages aan een ander: "De Macht roept u. Laat het gewoon binnenkomen." Dat is schokkend, want "De Macht" van "Star Wars" is niet de enige ware God. En als je die macht gewoon "binnenlaat in jezelf", dan bevind je je in een wereld van pijn.

Maar in deze laatste dagen zijn mensen wanhopig op zoek naar iets dat de door God gschapen leegte in hun leven kan vullen. De komende valse religie wordt datgene wat die leegte voor velen van hen zal opvullen.

Kijk deze week naar het eerste deel van "2015: Het profetische jaar in een overzicht" op www.hallindsey.com.

Ik wil u allemaal een heerlijk, gezegend en gelukkig nieuw jaar toewensen. Nogmaals bedankt voor uw trouwe gebeden en financiële ondersteuning gedurende 2015. Ik bid dat God al uw inspanningen zal zegenen in 2016.

Gelukkig Nieuwjaar!
God zegene u,

Hal Lindsey
e-mail: comments@hallindsey.com
web: http://www.hallindsey.com

Bron: via e-mail


printen??? spaar papier en inkt.