www.wimjongman.nl

(homepagina)

Deze week op 'The Hal Lindsey Report'

2 september 2016

Het grootste deel van de 24e hoofdstuk van Mattheüs is gewijd aan Jezus die een vraag beantwoordt. En tot op deze dag zijn mensen over de hele wereld nog steeds geïnteresseerd in zowel de vraag als zijn antwoord.

Zijn leerlingen vroegen hem: "Wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?" (Matteüs 24:3) Jezus legde toen uit welk beeld bij de omstandigheden en de gebeurtenissen te verwachten was in de aanloop naar Zijn terugkeer.

Deze week laat ik u op "Hal Lindsey Report" zien hoe elk van die "tekenen der tijden", die Jezus genoemd heeft, in het nieuws staan deze week!

Aardbevingen. Op 24 augustus troffen binnen enkele minuten na elkaar, en slechts 5000 mijl uit elkaar, twee 6+ aardbevingen Midden-Italië en Myanmar. En juist deze week schudde een 7+ aardbeving Nieuw-Zeeland.

Jezus zei dat er "aardbevingen op verschillende plaatsen" zouden zijn (Matteüs 24: 7). De King James Version noemt het "diverse plaatsen".

En het lijkt erop dat in de afgelopen decennia de aardbevingen in de hele wereld in golven zijn aangekomen. Jezus beschreef de gebeurtenissen van de laatste dagen als die van een vrouw in 'barensweeën". Barensweeën komen in clusters, groeien in frequentie en intensiteit als het moment van baren dichterbij komt.

Onderzoek een grafiek over het optreden en de frequentie van aardbevingen en het ziet eruit als een grafiek die een aanstaande moeder in de geboorte-weeën ondergaat.

Hongersnood. Hoewel gebrek en honger ver van de meesten van ons in de westerse wereld is verwijderd, is het er wel. The World Hunger Education Service zegt dat 1 op de 9 mensen in de wereld van vandaag ondervoed is. Unicef ​​zegt dat 161 miljoen kinderen lijden aan "verminderde voedingsgroei".

In het kleine door oorlog verscheurde Jemen alleen al zegt UNICEF dat daar 500.000 kinderen honger lijden.

En hoewel wereldwijde hongercrises niet de krantenkoppen domineren vandaag de dag, zijn de lange-termijn vooruitzichten meer dan verschrikkelijk. Veranderende weerpatronen, snel groeiende bevolking, massale migratie, en de extreme armoede in combinatie met hoge voedselprijzen hebben de aarde kwetsbaar gemaakt voor een massale, wereldwijde hongersnood.

De wereld heeft geen catastrofale gebeurtenis nodig, zoals een vulkaanuitbarsting om een hongersnood te veroorzaken. Er zijn verschillende langzaam optredende rampen nu, die dat zullen doen.

Bijvoorbeeld droogte en uitputting van de waterbronnen en dat soort benodigdheden. Zelfs in Amerika worden we geconfronteerd met een potentiële ramp als gevolg van een ernstige droogte in Californië's Central Valley en de uitputting van de Ogallala Aquifer. De aquifer [ondergrondse waterlagen] leveren 30% van het bevloeiingswater voor de gehele landbouwproductie van de Verenigde Staten, en droogt op.

Pestilentie. Hoewel vaak gezien als betekenis van "ziekte", kan het Griekse woord dat in de Bijbel staat, ook verwijzen naar ongedierte en de ravage die het aanricht. De "pest" die momenteel de krantenkoppen domineert is het Zika virus. Hoewel het blijkbaar in eerste instantie veroorzaakt is door de beet van een bepaalde mug, kan Zika ook worden verspreid via seksueel contact. Dat betekent dat het heel gemakkelijk wereldwijd kan gaan. En onderzoekers ontdekten dat Zika de volwassen hersenen in kan komen en een effect veroorzaken dat lijkt op de ziekte van Alzheimer.

De chef van het Medical Agentschap van Engeland heeft onlangs gewaarschuwd dat als gevolg van de gevaren van een aantal epidemieën die op de loer liggen in de wereld van vandaag, we geconfronteerd worden met een "apocalyptisch scenario."

En Dr. Tom Frieden, directeur van het VS Centers for Disease Control, waarschuwde dat we worden geconfronteerd met het einde van de weg voor antibiotica. Hij zei dat de superbacteriën waar we nu mee geconfronteerd worden, resistent zijn tegen de huidige antibiotica en dan "kunnen we in een situatie komen waarin we patiënten hebben in onze intensive care units, of patiënten die urine-infecties krijgen, waarvoor wij geen antibiotica hebben. "

Drugs en het occulte. In de afgelopen dagen hebben we de koppen en verhalen gezien over massale overdosis, op verschillende plaatsen. De eerste meldingen in Huntington, West Virginia, die recent werden behandeld waren gevallen met 26 keer een overdosis in slechts een paar uur.

Op Skid Row in Los Angeles op 19 augustus reageerden brandweerlieden op een oproep. Toen ze aankwamen, vonden ze niet een overdosis, maar 50! De volgende maandag gebeurde het opnieuw. Tientallen werden naar het ziekenhuis gebracht.

Alles het gevolg van het gebruik van een "synthetische marihuana" genoemd "Spice". Wat supergoedkoop is en makkelijk verkrijgbaar.

Er zijn staten die zich haasten om marihuana te legaliseren voor recreatief gebruik. Niet omdat de wetenschap heeft bewezen dat wiet onschadelijk is, juist het tegenovergestelde. We kennen nu beter dan ooit de extreme fysieke en psychologische gevaren van marihuana. Het sloopt het leven van mensen.

Maar staten legaliseren de marihuana omdat het publiek deze hoge drug-indicering wil. De bedrijven willen de liquide middelen; en de politici willen de belastingen die het genereert.

En meerdere malen in de afgelopen decennia hebben we gezien dat in het kielzog van een drug-golf, een nieuwe golf van het occulte komt. Het liberale tijdschrift Salon merkte het zelfs op.

Hij kopte in een discussie met: "Mysticore is de Nieuwe Norm: Binnen de trend die de ban uitbreekt over de cultuur"

'Mysticore' is de naam die verbonden is aan een nieuwe mix van oude zaken in de magie, mystiek en het occulte. Nu is het hoofdstroom van televisie-entertainment en de populaire nieuwe dingen in producten die gericht zijn op kinderen, vooral poppen en spelletjes.

In feite waarschuwt de Bijbel voor deze verbinding tussen drugs en het occulte. Bij de beschrijving van de laatste dagen van dit tijdperk, zegt de apostel Johannes dat in die dagen "zij zich niet bekeerden van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen." (Openbaring 9: 20-21)

Het woord "toverij" in dat vers komt van het Griekse woord, "pharmakia", waaruit we "apotheek" uit afleiden. Het verwijst ook naar de praktijk van het occulte druggebruik.

De snelle en onbetwiste opkomst van het demonische is een fenomeen van onze tijd. De Bijbel zegt dat het een kenmerk zal zijn van de eindtijd.

Geruchten van oorlogen. In Mattheüs 24:6 zei Jezus over de dagen vóór Zijn terugkeer: "Gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen." Merk op dat Hij niet alleen maar zegt "oorlogen", maar ook de "geruchten van oorlogen" specificeert.

In de vorige eeuw heeft de wereld oorlogen gezien zoals nooit tevoren in de geschiedenis. In feite zijn er veel "oorlogen" aan de gang op dit moment: Afghanistan, Irak, de Boko Haram opstand in Afrika, en burgeroorlogen in Syrië, Somalië, Libië, Jemen en Zuid-Soedan.

Maar wat is zo gangbaar is de laatste tijd zijn de "geruchten van oorlogen".

We horen over de lopende voorbereidingen van Rusland voor een oorlog in Oost-Europa, het Midden-Oosten, en uiteindelijk met Israël en de Verenigde Staten horen we "geruchten van oorlogen".

Iran met zijn recente uitdagingen van Amerikaanse marineschepen in de Perzische Golf en zijn pogingen om Amerika te vernederen en te prikkelen te antwoorden, dit zijn "geruchten van oorlogen."

Vietnam verplaatst raketwerpers naar de eilanden in de Zuid-Chinese Zee als een eerste lijn verdediging tegen de illegale militaire installaties die China daar bouwt. Meer "geruchten van oorlogen."

China doet grote uitgaven voor raketonderzoek en -ontwikkeling. De Asia Times meldt dat China probeert zowel een defensief als een offensief raketsystemen op te bouwen "als voorbereiding op een toekomstig door raketten gedomineerd conflict met de Verenigde Staten." Nog meer "geruchten van oorlogen."

Vorige week lanceerde Noord-Korea nog een ballistische raket vanuit een onderzeeër. In tegenstelling tot hun eerste test een paar weken geleden, was dit een succes. Combineer dat met andere succesvolle atoombomtesten en je hebt een ijzingwekkend scenario.

Met de rakettest gingen Zuid-Korea en Japan volledige op naar "oorlogsparaatheid." Nogmaals "geruchten van oorlogen."

In Duitsland drong de regering voor het eerst sinds de Koude Oorlog, er bij de Duitsers op aan om voedsel en water te hamsteren, voor het geval. Wat weten ze wat wij niet weten? Een nieuw "gerucht van oorlog."

Maar er is één ding dat ik wel weet. Het zal er niet beter op worden. Het wordt alleen maar erger en gevaarlijker naarmate we dichter bij het einde van deze Genadetijd komen. De Bijbel zegt dat dit zo is, en die zit nooit verkeerd.

Dat is waarom je het nodig hebt om er zeker van te zijn dat je relatie met God het eerste is op je prioriteitenlijst. De tijd wordt korter en Jezus Christus kan terugkeren voor Zijn Gemeente op elk moment.

In het programma van deze week ga ik een ​​paar momenten besteden aan het bespreken van "de onvergeeflijke zonde." Als de tijd korter wordt, is het van cruciaal belang dat we ons realiseren dat, hoewel Jezus Christus stierf aan het kruis om de verlossing te kopen voor elk lid van het menselijk ras - en het een vrije gift is - er één zonde is waarvoor Hij niet kon sterven.

Alsublieft, zorg ervoor dat u niet schuldig bent aan "onvergeeflijke zonde".

God zegene u,

Hal Lindsey

e-mail: comments@hallindsey.com

web: http://www.hallindsey.com