www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het mysterie van het verloren Jubeljaar: deel 7 – Juda Ben Samuel van "Internet Prophecy"

Door Bob O'Dell & Gidon Ariel - 11 januari 2016

In deel 6 van onze serie toonden we aan dat de jaren 1917 tot 1967, en de geweldige evenementen tussen deze beide Jubeljaren, een 50-jarige cyclus en een 49-jarige cyclus kunnen rechtvaardigen. We noemden dit een 'goddelijke keuze', wetend dat de gebeurtenissen in 2016 en 2017 het potentieel in zich hebben om te onthullen dat dit klopt. De eerste commentaren erop zijn uitstekend, en verdeeld over de verschillende voorkeuren voor een interval van 49 jaar of 50 jaar tussen de Jubeljaren. Dat artikel heeft onze inleiding tot het Jubeljaar afgesloten.

Vandaag beginnen we een tweedelige discussie over een Jubeljaar-profetie die de laatste acht jaar zijn ronde op het internet doet, en die wordt toegeschreven aan Juda Ben Samuel, in Joodse kringen bekend als Yehudah Hachassid.

In deze rubriek houden wij u op de hoogte van de internet-profetie, en de volgende keer zullen we u vertellen over ons fascinerende bezoek aan het hoofdkwartier van Israel Today, het tijdschrift dat het eerste artikel over dat onderwerp publiceerde in 2008, en wij onthullen nu nieuwe informatie over dit onderwerp.

Eerst en vooral, wie is Juda Ben Samuel?

Juda Ben Samuel (Rabbi Yehudah Hachassid) werd geboren in Speyer in Duitsland en overleed in 1217 in Regensburg in Duitsland. Zijn geboortedatum wordt weggelaten in de Joodse encyclopedie, maar dat was waarschijnlijk tussen 1140 en 1150. Hij leefde ten tijde van de kruistochten en was op de hoogte van de staat Jeruzalem. Hij werd beschouwd als een van de vaders van een bepaalde soort joodse mystiek (de Chassidei Ashkenaz) die morele ethiek en gebed benadrukte. Rond 1195 vestigde hij zich in Regensburg en het was hier dat hij een belangrijk werk schreef: Sefer chassidim (Boek van de vrome). Dit baanbrekende werk behandelt heel veel aangelegenheden, waaronder trots, gebed, beloning en straf, boete, Sabbat, vasten, en zo meer.

Er wordt gezegd dat Rabbi Ben Samuel heeft geschreven, of op zijn minst heeft bijgedragen, aan een Sefer Gematriyot (Boek over numerologie) en een Sefer Hakavod (Boek van glorie), maar helaas konden we niet een van deze werken vinden. Ze kunnen verloren zijn gegaan. Zou iemand die dit leest toegang hebben tot een van deze geschriften, dan hebt u iets wat in een Joods Geschiedenismuseum thuishoort.

Juda Ben Samuel's geschriften zijn moeilijk te volgen, aangezien ze meestal in een verzameling van los verbonden gedachten voorkomen in plaats van systematisch met verklaringen algemeen thematisch georganiseerd. Een Joods encyclopedie-artikel dat over hem geschreven is in 1899, concludeert als volgt:

[Historische geleerde Leopold] Zunz zegt over hem: "Te verdedigen wat edel is in de menselijke inspanningen, en de hoogste aspiraties van de Israëliet, om de diepste waarheden te ontdekken waar in de heilige boeken op wordt gedoeld, leek het uiteindelijke doel te zijn van een geest in welke de poëtische, morele, en goddelijke kwaliteiten waren samengesmolten."

Hij was zeer gerespecteerd in zijn tijd, en zelfs vandaag. Hij had zeker invloed op Vilna Gaon, erkend als een van de grootste geleerden in de Joodse geschiedenis. Ben Shmuel had zeker mystieke neigingen, en volgens zijn studenten had hij een brandend verlangen om de komst van de Messias te zien.

Nu gaan we snel door naar het internettijdperk en het beschrijven van de Jubeljaar-profetie die sinds 2008 begon op duizenden webpagina's, en naar de geschriften die aan hem worden toegeschreven.

De internet-profetie

De profetie toegeschreven aan Juda Ben Samuel is als volgt:

"Wanneer de Ottomanen Jeruzalem veroveren, zullen zij regeren over Jeruzalem gedurende acht Jubeljaren. Daarna wordt Jeruzalem niemandsland voor een jubeljaar, en dan in het negende Jubeljaar zal het opnieuw terugkomen in het bezit van de Joodse natie – wat het begin van de Messiaanse eindtijd zal betekenen."

Na Juda Ben Samuel's dood in 1217 waren het feitelijk de Mammelukken die eerst Jeruzalem zouden innemen. Zij deden dit in 1250. Maar de Ottomanen zouden Jeruzalem innemen in 1517 en het gedurende precies 400 jaar vasthouden tot 1917, zoals we in het vorige artikel hebben besproken.

Dus de artikelen die deze profetie promoten wijzen erop dat er 400 jaar liggen tussen 1517 en 1917 met precies acht Jubeljaar-perioden, ervan uitgaande dat het Jubeljaar 50 jaar duurt. Ze vertellen verder dat 1917 tot 1967 een negende Jubeljaar-periode is, waarin Jeruzalem werd bestuurd door de Britten en vervolgens verdeeld tussen Israël en Jordanië in 1948 en 1967.

 

Oude stadsmuren gebouwd door de Ottomanen. De weg op de foto laat een deel van de 1949-"groene lijn" zien die Oost- en West-Jeruzalem verdeelde tot 1967. (Foto: Sherwood Burton).

Veel van deze artikelen gaan dan verder met de gevolgtrekking dat bij het tiende Jubeljaar de Messias moet terugkeren, dat wil zeggen tegen 2017. Dit is een uitbreiding, omdat zelfs de internet-profetie zoals die werd geschreven een dergelijke claim niet maakt.

De schrijvers hier maken ook niet een dergelijke claim, hoewel we graag de Messias zien komen op welk moment dan ook. In feite merkte Bob op dat volgens deze profetie van het internet een punt kan worden gemaakt om de aanvang van de Messiaanse tijd onmiddellijk in 1967 te plaatsen, wat hij ziet als een soortgelijk bewering die christenen ook wel maken als ze zeggen dat de tijden der heidenen al afliepen vanaf 1967:

"En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn." Lucas 21:24

Tot slot, veel van de internet-artikelen wijzen er ook op dat de tijd tussen Juda Ben Samuel's dood in 1217 tot aan de verovering van Jeruzalem door de Ottomanen in 1517 precies 300 jaar is, wat zelf weer zes Jubeljaar-periodes is.

Kortom, deze profetie lijkt een sterk historisch patroon te maken voor het argument van een 50-jarige Jubeljaar cyclus, omdat het een reeks toont op de lange termijn van historische gebeurtenissen die zich herhalen in een 50-jarig patroon over meer dan honderden jaren.

De problemen

De internet-profetie heeft dit, zoals hierboven geschreven, toegeschreven aan Juda Ben Samuel, echter, er zijn drie grote problemen.

Ten eerste, een aantal internet-artikelen staan sceptisch tegenover deze profetie en hebben erop gewezen dat het Ottomaanse Rijk, genoemd in de profetie, zelfs niet eerder is begonnen dan in 1299, meer dan 80 jaar na zijn dood. De term "Ottomaans" komt van de man Osman I, die pas 40 jaar na Juda Ben Samuel's dood werd geboren. En meer in het algemeen, de "Turken" waren zeer verdeeld, verspreid en aanhoudend in achteruitgang in de tijd dat Juda Ben Samuel leefde! Dit roept de vraag op: hoe precies is de oorspronkelijke profetie geformuleerd in de oorspronkelijke taal en context? Die vraag leidt ons naar een nog groter probleem.

Ten tweede, de beschikbare werken van Juda Ben Samuel bevatten geen enkele verwijzing naar deze profetie voor zover wij weten! Was er naar verwezen, dan zou het zeker de aandacht van de Joden hebben gekregen vanwege het respect dat hij heeft.

Ten derde, de aankondiging van deze profetie werd niet eerder gedaan dan een paar jaar geleden, in feite nadat de meeste of alle gebeurtenissen waren voltooid. Voorspellingen vrijgegeven na de feiten, geven onmiddellijk aanleiding tot bezorgdheid.

Het waren deze problemen die er de oorzaak van waren dat we wilden ontdekken of er precies één oorspronkelijke bron is voor alles wat geschreven is over het onderwerp. Deze profetie is afkomstig van een artikel gepubliceerd in het tijdschrift Israel Today van maart 2008, pagina 18, door Ludwig Schneider. We hebben onmiddellijk contact opgenomen met de auteur van het artikel om informatie te vragen over de bron van deze profetie, maar we hebben nog geen volledig antwoord op het moment van dit schrijven.

Volgende keer

In het volgende artikel zullen we u vertellen over onze fascinerende ontmoeting met de zoon van Ludwig Schneider, Aviel Schneider, de hoofdredacteur van het tijdschrift Israël Today. We zullen met u delen wat hij ons vertelde over het artikel, zijn vader, en de bron van de profetie.

Verbonden met anderen

Weet iemand andere historische argumenten voor een "50-jarig patroon tussen de Jubeljaren" die zo sterk zijn als de profetie in dit artikel beschreven? We zullen uw opmerkingen lezen en het kan mogelijk leiden tot toekomstige artikelen en groepsdiscussies. Zoals u weet, werken we in dit project samen met u, met de vraag af we allemaal samen als detectives willen werken om te zien of we het mysterie van het verloren Jubeljaar met Gods hulp kunnen oplossen.

Zet uw commentaar hieronder! En als u voor het eerst aan deze serie deelneemt, voeg uzelf toe aan "Count me in."

Bron: The Mystery of the Lost Jubilee: Part VII - Judah Ben Samuel’s “Internet Prophecy” - Israel News