www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het mysterie van het verloren Jubeljaar: deel 13 – Bloedmanen en Jubeljaar

Door Bob O'Dell & Gidon Ariel - 10 maart 2016

In deel 12 van deze serie bespraken we ons interview met rabbijn Avraham Dov Ben Shor van het Sanhedrin, waarin hij ons vertelde dat het Sanhedrin dit jaar beschouwt als het tellen van het "Eerste Jaar" op weg naar het volgende Jubeljaar. Hij zei ook dat het tellen naar 'Jaar Eén' theoretisch moest zijn begonnen in 1967, wat dit jaar tot een Jubeljaar zou hebben gemaakt.

Veel mensen kijken naar het lopende jaar om te zien of God dit jaar zal bevestigen als een Jubeljaar door enkele verbazingwekkende gebeurtenissen. Wij zullen de actuele gebeurtenissen blijven volgen gedurende deze hele serie!

Een vraag die gesteld is in de commentaren op deze artikelen, is of de recente bloedmaan-verduisteringen die hebben plaatsgevonden op de avonden van Pesach en Soekot in 2014 en 2015 enig verband hebben met het Jubeljaar. Dat is ons onderwerp van vandaag.

En wij stellen aan u voor dat het antwoord op die vraag zowel Nee als Ja is!

Ten eerste, in wat voor opzicht is er GEEN verbinding? Vanuit bijbels oogpunt zijn de Jubeljaar-cyclus en de Shemitah-cyclus goed gedefinieerd in de Schrift, en zijn alleen verbonden met de zon en de maan samen met het gevoel dat de hele Hebreeuwse kalender verbonden is met de zon en de maan. Er is geen opdracht die betrekking heeft op de Shemitah of het Jubeljaar, die op enige manier kan worden gewijzigd of veranderd door de aanwezigheid van een maansverduisteringen die plaatsvinden in de nacht van Pascha of Soekot.

Maar is er enige relatie? Wat als we de vraag vereenvoudigen en vragen:

Is er ooit een bloedmaan voorgekomen tijdens een Jubeljaar? Hier is het antwoord een volmondig ja.

De bloedmanen die zich hebben voorgedaan in de afgelopen 2000 jaren, waren:

162/163 AD

795/796 AD

842/843 AD

860/861 AD

1428/29 AD Jubeljaar

1493/94 AD

1949/50 AD

1967/68 AD Jubeljaar

2014/15 AD Jubeljaar

Kijkend naar al deze negen gebeurtenissen met bloedmanen, zien we een overlap tussen de bloedmanen en het jubileumjaar bij drie van de negen gelegenheden. De volgende tabellen tonen hoe dit gebeurd is.

 

De Bloedmanen en Jubeljaar overlap in 1968. (Tabel door Gidon Ariel)

Hier kunnen we zien: in 1967 gebeurden de Zesdaagse oorlog en de hereniging van Jeruzalem, in het Joodse jaar 5727, een Jubeljaar. De eerste van de vier bloedmanen trad op in datzelfde Jubeljaar!

 

De Bloedmanen en Jubeljaar overlap in 2015. (Tabel door Gidon Ariel)

Vervolgens liet in 2015, in de vroege ochtenduren van Soekot op 28 september de laatste bloedmaan zich zien in wat wij in deze serie hebben voorgesteld als misschien ook wel een Jubeljaar!

Maar naast het feit dat deze op hetzelfde moment plaatsvonden, is er de vraag: is er eigenlijk wel een geestelijke verbinding tussen de betekenis van de bloedmanen en het Jubeljaar? Het antwoord op die vraag hangt af van de betekenis van de bloedmanen zelf, omdat de betekenis van het Jubeljaar uit de Schrift duidelijk is: het gaat over terugkeer en bevrijding.

Maar wat betreft de bloedmanen, wat is hun betekenis? De meest gangbare betekenis van de bloedmanen is verdedigd door de auteurs John Hagee en Mark Biltz, namelijk:

dat zij komen voor een grote en verschrikkelijke Dag des Heren;
en het oordeel van de vijanden van Israël signaleren;
en oorlog met Israël signaleren.

Als dat het antwoord is, dan je zou kunnen zeggen dat dit de geestelijke verbinding is tussen de bloedmanen en Israël: als er een grootse gebeurtenis in Israël optreedt vóór 3 oktober, en als deze grootse gebeurtenis gaat gebeuren vanwege een oorlog tegen Israël, dan staat alles op één lijn.

Tot nu toe hebben we niet onze mening besproken over de bloedmanen in deze serie. Maar na het zorgvuldig bestuderen van de Schriften, de geschiedenis en de wetenschap, en niet alleen van de afgelopen paar bloedmanen, maar alle in de afgelopen 2000 jaar, hebben we dat eigenlijk onthuld in ons boek 'Israël First!' met een spannend patroon van Gods voorziening over de Joden in deze tijden van de bloedmanen: dat elke golf van bloedmanen die kwam door de geschiedenis heen, er een Exodus van Joden was van het ene deel van de wereld naar de andere deel. Onze ontdekking was deze, dat veel ervan leek op het patroon van de oorspronkelijke Exodus, terwijl de meest kritieke momenten voor de Joden zich voordeden vóór de bloedmanen, niet daarna. Dit is precies wat er gebeurde in 1492, 1948, en in 1967. Niet alle bloedmanen resulteerden in oorlog. En historisch gezien is er voor geen van de series van vier bloedmanen een grote oorlog voorafgegaan. Daarentegen kunnen de bloedmanen beter worden gezien als tijden van viering en opluchting!

Gebaseerd op ons antwoord over de betekenis van de bloedmanen, zouden we kunnen zeggen dat: welke geweldige evenementen er ook zouden kunnen gebeuren in Israël met betrekking tot het Jubeljaar, dat het niet tot stand zal komen als gevolg van een grote oorlog tegen Israël, althans niet een oorlog van vergelijkbare omvang als de Zesdaagse oorlog.

Nu kan natuurlijk onze mening verkeerd zijn! Wij willen dat Israël een voordeel heeft van het Jubeljaar, en dat eigendom wordt teruggegeven, en in wezen vragen, bidden, en smeken we bij God dit geweldige werk te doen zonder de noodzaak van een onmiddellijke oorlog tegen het volk Israël!

Nu hebt u misschien al in uw eigen geest besloten dat de oorlog van Gog en Magog zal beginnen in het volgende of in de twee jaren volgend daarop, en dat Israël het grondgebied zal terugwinnen wat door God is beloofd door middel van die oorlog. U zou gelijk kunnen hebben! Maar, zou het niet nog verbazingwekkender zijn als God iets groots zou volbrengen voor Israël zonder een groot conflict in 2016 of 2017? Dat is dan meer onze mening, het is ons gebed, net zoals we allemaal moeten bidden voor de vrede van Jeruzalem.

Tot slot eindigen we dit artikel met iets van een roep tot inspiratie in plaats van oorlog. Maar de inspiratie is feitelijk afkomstig van een verhaal waarbij oorlog betrokken is.

We hebben de tocht besproken tijdens de Eerste Wereldoorlog op 11 december 1917 van Generaal Allenby naar Jeruzalem. Wij hebben ook gezegd dat deze gebeurtenis, samen met de Balfour-verklaring een paar weken eerder, zich beide hebben voorgedaan in wat lijkt te zijn geweest een Jubeljaar. En u kunt zich dan afvragen: wat heeft dit te maken met de bloedmanen?

Het antwoord is: niets.

Of zoiets dachten wij.

Maar tijdens de laatste bloedmaan op de vroege ochtenduren van 28 september 2015 - de enige bloedmaan van de vier die zichtbaar was in Israël - hebben we geprobeerd deze bloedmaan te fotograferen vanaf een plaats binnen de muren van Jeruzalem. En zelfs meer dan dat, we hebben besloten om te proberen de foto van generaal Allenby Photograph uit 1917 te herscheppen.

En het resultaat?

 

28 september 2015 bloedmaan vanuit Jeruzalem en generaal Allenby komt Jeruzalem binnen. (Foto's: Wikicommons)

Terwijl wij verwachtten de bloedmaan boven de Jaffa Poort te kunnen vangen, wie schetst onze verbazing toen we ons realiseerden dat de maan in precies dezelfde positie stond als de oude Ottomaanse klokkentoren die werd afgebroken door de Britten in 1922.

Probeert God ons wakker te maken voor het Jubeljaar en gebeurtenissen zoals de bloedmanen, en zijn plannen voor Israël en de wereld?

Laten degenen die ogen hebben om te zien, de kans krijgen om te genieten van de handelingen van God met deze aarde. En zoals we de laatste keer zeiden, gordels om en laten we zien waar deze rit eindigt!

Verbonden met anderen

En wat zegt deze foto u?

Zit er nog iets anders in waarin de bloedmanen en Jubeljaar verband houden met elkaar, wat we gemist zouden hebben?

Volgende keer

Vergezel ons de volgende keer, als we doorgaan om te kijken naar de actualiteit en alle aanwijzingen onderzoeken naar hun betekenis en het mysterie van het verloren Jubeljaar.


printen??? spaar papier en inkt.