www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het mysterie van de verloren jubeljaar: deel I – een uitnodiging!

Door Bob O'Dell & Gidon Ariel - 30 november 2015

Wat als we u vertellen dat het een raadsel voor ons was? Een mysterie dat niet slechts denkbeeldig is, maar werkelijk, een mysterie dat wanneer opgelost, gevolgen kan hebben voor heel de wereld. Zou u graag een dergelijk verhaal willen lezen? Meer dan dat, zou u graag willen meedoen met zo'n verhaal?

Wat we nu gaan beginnen is net zo spannend als een Sherlock Holmes mysterie-roman zou kunnen zijn. Iedereen houdt van een goede mysterieuze roman! We raken in het verhaal van de schrijver, identificeren ons met de personages wanneer die zoeken om het mysterie samen met hen op te lossen. Maar wanneer het boek eindigt, is het avontuur dan ook geëindigd. Aan een boek kan je zo nodig even ontsnappen, misschien, maar dan moeten we terug naar het echte leven.

Maar wij willen u iets anders aanbieden. Om onderzoekers te worden samen met ons – in het echte leven, in een mysterie van epische proporties.

Welk mysterie? Niet het mysterie van wanneer de Messias zal verschijnen! Ja, dat is het belangrijkste mysterie van allemaal, maar laten we dat mysterie maar overlaten aan vele anderen. En vele onderzoekers zijn door de jaren heen verslagen.

Nee, het mysterie dat wij voorstellen op samen aan te werken is het mysterie van het verloren Jubeljaar. Wij stellen voor dat we samenwerken met elkaar in een reeks van artikelen en in het communiceren en commentaar geven hieronder, om te proberen het op te lossen.

Deze mysterieuze roman, zoals we suggereren, is een roman die is geschreven door God zelf. En alle Bijbel-gelovige mensen zijn personages in de roman. En allen zijn uitgenodigd om speurders te zijn, als ze het willen worden. Wij — Bob, een evangelisch christen uit Amerika, en Gidon, een orthodoxe Jood uit Israël — hebben samen deze serie ontworpen. Dit mysterie is zeer zeker een gedeeld mysterie, en van groot belang voor Joden en christenen gelijk. Gidon Ariel schreef onlangs een artikel betreffende de vraag of de vrijlating van Jonathan Pollard op 20 november een teken was en het signaal dat we ons momenteel in een jubileumjaar bevinden.

"Het verloren Jubeljaar vinden" betekent definitief een jubeljaar te vinden, waarna het definitief vinden van een tweede Jubeljaar. En dan met dat gevonden patroon het mysterie op te lossen, betekent dit ook het vinden van alle Jubeljaren die komen. Als we nu in een jubeljaar zitten, en we zijn het daar allemaal over eens zijn, dan hebben we misschien het mysterie opgelost. Maar we zijn staan nog veraf van het inzicht in alle mogelijkheden, of om het eens te worden met het bewijs, bewijs waaraan we nog niet eens zijn begonnen, maar wat we zullen presenteren als deze artikelen verder gaan — fysieke, historische en bijbelse bewijzen.

Als alles goed gaat, kunnen wij het mysterie oplossen van de verloren Jubeljaren in het begin van het voorjaar 2016, en indien niet, dan misschien in de zomer of herfst van 2016, maar - en hier is het beste deel - we hebben er een heleboel vertrouwen in dat met Gods hulp we samen een definitieve oplossing kunnen vinden voor het mysterie van de verloren Jubeljaar, uiterlijk eind 2017.

Stel dat we het vinden. Wat dan? Het vinden het verloren Jubeljaar, wat betekent dat voor onze wereld? We beginnen met de vaststelling van een paar eenvoudige feiten van wat we over het Jubeljaar al hebben onderzocht en wat we al weten.

Wat is het Jubeljaar?

Het Jubeljaar is een bijzonder jaar dat door God duizenden jaren geleden werd ingesteld, toen het werd aangekondigd aan de kinderen van Israël in de woestijn van Sinaï dus net na hun Exodus uit Egypte. Het is ingesteld in de Schrift in Leviticus 25:8-10:

"Verder moet u voor uzelf zeven sabbatsjaren tellen, zeven keer zeven jaar, zodat de perioden van de zeven sabbatsjaren negenenveertig jaar voor u zijn. Dan moet u in de zevende maand, op de tiende dag van de maand, bazuingeschal laten klinken. Op de Verzoendag moet u de bazuin in heel uw land laten klinken. U moet het vijftigste jaar heiligen en vrijlating in het land uitroepen voor alle bewoners ervan. Het is jubeljaar voor u: ieder zal terugkeren naar zijn eigen bezit en ieder zal terugkeren naar zijn familie."

Het Engelse woord "jubilee" in vers 10 wordt in het Hebreeuws uitgesproken als "yovel" en betekent letterlijk "ramshoorn". De hoorn van de ram en de hoorn die in vers 8 is genoemd, wordt uitgesproken als "sjofar", die zelf een ramshoorn is.

Waarom is het Jubeljaar belangrijk?

Het Jubeljaar is een jaar van vrijheid en herstel. Maar buiten dat, omdat het een jaar is dat gewijd is aan de Heer, wijst de tijd van het Jubeljaar op de hemelse deelname in de aardse vrijheid en herstel.

Waarom moeten Joden en christenen dat onderhouden?

Joden in Israël kunnen tijdens een Jubeljaar iets kritisch herstellen wat belangrijk is voor hun nationale identiteit, namelijk het fysieke land. Christenen zijn het zaad van Abraham en op Israël geënt, zodat het jubeljaar op zijn minst, geestelijke zegeningen kan brengen aan christenen, net zoals het fysieke zegeningen brengt aan de Joden.

Wanneer treedt een Jubeljaar op?

God legt uit dat het om het 50e jaar gaat, na 7 jaar durende cycli. Er is grote controverse over de vraag of dit vijftigste Jubeljaar zich elke 49 jaar of om de 50 jaar herhaalt. Wij zullen dit later bestuderen, maar als onze algemene doelstelling is om samen het verloren Jubeljaar te vinden, dan moeten we in staat zijn tot het beantwoorden van deze vraag voor eens-en-voor-altijd.

Is er een bepaald jaar uitgeroepen tot het Jubeljaar door de Joden?

Nee, niet officieel, weliswaar zal het van belang zijn voor het identificeren van dit jaar, wat onlangs gegroeid is onder de Joden. Er zijn vele belemmeringen voor een officiële erkenning van het Jubeljaar in Israël vandaag de dag. De eerste daarvan is een gebrek aan erkende grenzen voor welk land tot welke van de twaalf stammen behoorde. Wij zullen dit meer in detail behandelen in de toekomstige artikelen in deze serie.

Werd een Jubeljaar waargenomen in het oude Israel?

Niet dat we weten. Wij hebben geen definitief bewijs van een naleving.

Wordt het Jubeljaar erkend door christenen?

Niet in het algemeen, behalve door de katholieke kerk, die toevallig een Jubeljaar begint op 8 december 2015! We zullen dat in deel III van deze serie bespreken.

Hoe zullen wij dit mysterie oplossen?

Door samen te bidden, te kijken en onze inzichten te delen. Wij zullen bidden om Gods wil te doen met betrekking tot het Jubeljaar. We zullen kijken om te zien wat er gebeurt op aarde. En wij zullen de gedachten in de commentaarsectie tonen na elk artikel in deze serie en die met elkaar delen. Als God beslist, kan Hij het voor iedereen heel duidelijk maken, wanneer een jubileumjaar heeft plaatsgevonden. We zien met onze eigen ogen, en horen met eigen oren. Dat moet duidelijk zijn.

En wat als er niets gebeurt?

Als we december 2017 bereiken en er is niets aanzienlijks gebeurd, dan moeten we gewoon kunnen verklaren dat het mysterie nog steeds onopgelost is. Onze belofte aan u is dat we niet zullen proberen om de toekomstige gebeurtenissen aan te passen in onze vooraf opgevatte begrippen. Speurders volgen het bewijs waar het hen naar toe leidt, zelfs als dat betekent dat ze weer terug moeten gaan naar het begin en opnieuw beginnen.

Dit is het waar de echte leven verschilt van een roman. Als we een goede mysterie-roman lezen, krijgen we gegarandeerd een zinvolle afronding tegen het einde van het boek. In ons geval heeft God geen enkele verplichting aan ons ten aanzien van het recht om een mysterie op te lossen in een bepaalde tijdsperiode.

We hebben geen garantie! Maar de beloningen zijn reëel, geen denkbeeldige. En de Bijbel zegt in Spreuken 25:2 dat het de heerlijkheid van God is om een zaak te verbergen, maar de heerlijkheid van de koningen om het uit te zoeken.

Daarom nodigen wij u nederig uit om samen met ons deze schat na te jagen! Wilt u uw speurdersvaardigheden aan het werk zetten, en in dit verhaal duiken? En trachten met elkaar dit uit te zoeken, als Joden en christenen die een gemeenschappelijk belang hebben bij het resultaat?

Als auteurs zullen wij in een reeks artikelen voor u de belangrijkste feiten en aanwijzingen verzamelen die zijn geschreven over het jubeljaar, vooral de aanwijzingen die in de Bijbel zijn weergegeven. Ook zullen wij de feiten en aanwijzingen die u op de commentaar-pagina's verstrekt, herzien! Samen zullen we proberen dit mysterie op te lossen, door het vinden van een schat die niet verborgen is in de grond, maar verborgen in de tijd, het mysterie van de verloren Jubeljaar.

Volgende keer...

In het volgende artikel zullen we naar Jeruzalem reizen om te zien waarom zo veel mensen zich afvragen of we mogelijk een Jubeljaar binnengaan, ofwel nu, of in ieder geval zeer binnenkort.

Contact met anderen

Wilt u gerekend worden tot degenen die mee willen doen dit raadsel op te lossen? Zo ja, schrijf u zich dan in op de originele pagina "Count me in" in de commentaarsectie!


Bron: The Mystery of the Lost Jubilee: Part I - An Invitation! - Israel News


printen??? spaar papier en inkt.