www.wimjongman.nl

(homepagina)

De nooit eindigende oorlog van Links

Nu hun beleid is verworpen door de kiezers, is het doel van links niet om te regeren, maar hun samenlevingen onbestuurbaar te maken.

13 december 2016 - Caroline Glick

Oorspronkelijk gepubliceerd door de Jerusalem Post.

De druk onder het Amerikaanse Links om de resultaten van de presidentsverkiezingen van vorige maand in diskrediet te brengen is in een nieuwe fase beland sinds afgelopen vrijdag met de aankondiging vanuit het Witte Huis, uitgaande van de Amerikaanse President Barack Obama, die de Amerikaanse inlichtingendiensten opdracht heeft gegeven het bewijs opnieuw te bezien van het Russisch hacken in de vorige maand tijdens de verkiezingen namens President-elect Donald Trump.

Het onderzoek zelf zal waarschijnlijk niet leiden tot overtuigende resultaten. De FBI, die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van dit soort onderzoek, zag geen bewijs dat Russisch hacken specifiek was gericht om de Trump-campagne te helpen tegen de democratische kandidaat Hillary Clinton.

Ondanks dit, heeft Obama ervoor gekozen tot een onderzoek met topprioriteit door de Amerikaanse inlichtingendiensten.

Hij spoorde hen aan hun onderzoek te beëindigen voordat hij het bureau heeft verlaten. En volgens zijn adjunct perssecretaris Eric Schultz, wil hij de bevindingen publiceren zo veel als hij maar kan.

Vrijdagmiddag zei Schultz: "We gaan het openbaar maken, zo veel als we kunnen. Aangezien u mag veronderstellen dat zoiets gevoelige en zelfs gerubriceerde informatie zal zijn. Als dit verslag wordt ingediend, gaan we een kijkje erin nemen. We willen het Congres voorlichten en de betrokken belanghebbenden, eventueel de staatsdirecteuren."

Democratisch Senator Ron Wyden heeft positief gereageerd op de Schultz-instructie: "Dit is goed nieuws," zei hij. "De rubricering van en het vrijgeven van informatie over de Russische regering en de verkiezingen in de VS moet snel, en moet een prioriteit worden."

Maar waarom de bevindingen onthullen van een niet overtuigend onderzoek? Er is slechts één reden om dit te doen: de de-legitimisering van de verkiezingsresultaten en zo de Trump-regering radioactief maken voor de democraten.

Zodra de blaam van verdenking over de legitimiteit van de Trump-regering wordt geworpen, die uitgaat van het democratische Witte Huis, zal geen enkele zichzelf respecterende democraat met enig overlevingsinstinct bereid zijn om samen te werken met de regering van Trump.

Het is geen toeval dat Obama opdracht tot het onderzoek gaf direct na de mislukte hertelling, die werd geëist door Groene Partij kandidaat Jill Steins. Het doel van Stein's hertelling, waarvoor zij meer geld kreeg dan voor haar hele presidentiële campagne, was identiek aan het doel van het onderzoek. Er was geen kans dat door de hertelling in de Rust Belt [industrie] staten, die naar de Republikeinen gingen, en Trumps overwinning verzegelden, dit de verkiezingsresultaten zou veranderen. Het punt van de hertelling, net zoals het spionageonderzoek en het "nep nieuws" gedoe, is om de trouwe gelovigen te behouden.

Zij kunnen dan niet het Congres beheersen. Niet het Witte Huis hebben. Maar in godsnaam, ze gaan maken dat die anderen stikken in hun overwinning.

Dit is het doel van Links, niet alleen in de VS, maar zo ook in de westerse wereld in de afgelopen tien jaar of zo. Zoals hun beloofde wondermiddel voor de problemen van hun naties één voor één gefaald hebben, land na land, hebben de linkse politici, ideologen, financiers en activisten hun bewegingen behouden, maar niet door het aanbieden van alternatieve beleidsvormen die zou kunnen werken, of door te suggereren dat ze met hun politieke en ideologische tegenstanders samenwerken voor de verbetering van hun landen. Ze hebben hun gelovigen in de tent gehouden door het gestage dieet van het voeden met haat voor de andere kant.

Dit is ook hoe de dingen werken in Israël.

Lang voorbij zijn de dagen dat de linksisten hun hartstochtelijke ideaal voerden van land voor vrede, een passie die de grondslag was voor hun acties, een generatie lang.

Nadat het vredesproces met de PLO werd gezien als een jihad, nadat de eenzijdige terugtrekking ons oorlog bracht uit Libanon en uit de Gazastrook, weet links nu dat haar beleid nooit het publiek aan haar zijde zou krijgen.

Dus is het opgeschoven naar de politiek van persoonlijke en sociale vernietiging.

Het meest flagrante aspect van deze continue campagne van vernieling en de-legitimering voerde de linkse campagne tegen premier Benjamin Netanyahu, en zijn vrouw Sara en in toenemende mate, hun kinderen.

Let op het lopende strafrechtelijke onderzoek tegen Mevrouw Netanyahu's beheer van de residentie van de minister-president.

Een anderhalve week geleden heeft Channel 2 de vermeende protocollen uitgezonden van Sara Netanyahu's 12-uur durende onderzoek door de nationale fraude divisie. Volgens de uitzendingsprotocollen, was Mrs. Netanyahu berispt door de onderzoekers die haar vroegen waarom ze catering-bedrijven vertelde dat haar dinergasten buitenlanders waren, in plaats van Israëli's, en waarom ze beweerde dat er meer mensen kwamen naar het diner kwamen dan er eigenlijk kwamen.

Ze werd gegrild over een bonus van duizend sjekel die betaald was aan een werknemer in de residentie van de minister-president, die bij de zorg voor haar ouder wordende vader had geholpen toen zijn verpleegster een dag vrij had.

Zelfs de verslaggevers die in de televisiestudio zaten, konden niet geloven wat ze hoorden. Hoe is het mogelijk dat Mrs. Netanyahu voor 12 uur werd ondervraagd over een schnitzel? Het antwoord is duidelijk genoeg. Het doel van het constant onderzoeken van Mrs. Netanyahu is tweeledig.

Ten eerste ze zijn gericht op het demoniseren van de familie Netanyahu als zijnde corrupt. Het maakt niet uit wat Netanyahu wel of niet doet. Het maakt niet uit dat het onderzoek volledig pietluttig lijkt te worden.

Het doel van het onderzoek is niet om Sara Netanyahu in de gevangenis te krijgen. Het is om haar en haar voor niets goed zijnde echtgenoot als corrupt neer te zetten.

Het tweede doel van het langdurige kip-diner-onderzoek was het onmogelijk te maken voor Netanyahu om te functioneren. Hoe kan een man, terwijl zijn vrouw wordt ondervraagd door de nationale fraude divisie, goed werken? Als rond dezelfde tijd dat Mrs. Netanyahu werd ondervraagd over dit "schnitzel-gate", de media hun dagelijkse krantenkoppen publiceerden over een vermeend corruptieschandaal gerelateerd aan Netanyahu's besluit van vijf jaar geleden om de aankoop goed te keuren van drie extra onderzeeërs uit Duitsland. De media beweerden – in verhalen geplaatst in de grote kranten met pagina-grote koppen, en met het openen van nachtelijke nieuwsuitzendingen nacht na nacht – dat Netanyahu's besluit tot goedkeuring van de onderzeeër-aankoop werd ingegeven door het feit dat zijn persoonlijke advocaat, en zijn neef, David Shimron, een van de Duitse bedrijven vertegenwoordigde die betrokken waren bij de koop.

Het duurde minder dan een week voordat de beschuldigingen al uiteen waren gevallen. Maar dat betekent niet dat het verhaal voorbij is.

Net als Obama besloot om zijn laatste weken in kantoor te gebruiken om Trumps overwinning in diskrediet te brengen, ondanks de FBI-afwijzing van de bewering dat Rusland er de hand in had gehad, zo maakte het Israëlische Links gebruik van ongefundeerde beschuldigingen van corruptie tegen Netanyahu en zijn familie om te zorgen dat haar leden hen zouden blijven beschouwen als onwettig.

Zondagavond koppelden de Erel Margalit, de multimiljonair en durfkapitalist, de naar Labor gekeerde geleerde MK en populistisch gespuis, hun krachten met Eldad Yaniv, Ehud Baraks voormalig intrigant, die zichzelf opnieuw heeft uitgevonden als de populistische man van het volk.

De twee presenteerden een online video met de oproep naar het publiek om zich bij hen voegen in de eis dat Netanyahu opnieuw zou worden onderzocht.

Yaniv Margalit kreeg rode krantenkoppen, in verband met de Duitse onderzeeër-aankoop, en het was doorspekt met foto's van Netanyahu, een sigaar rokend en lachende met zijn zonen en zijn vrouw, het goede leven levend met een vriend op het strand. Zij beweerden dat procureur-generaal Avichai Mandelblit de vertrouweling is van de familie Netanyahu en dat de inspecteur-generaal van de politie Roni Elshech in zijn zak zit.

Yaniv en Margalit brachten geen substantiële bewijzen naar voren.

Hun montage was pure laster. Zij stelden heel irrationeel dat hoge voedselprijzen worden veroorzaakt door de onderzeeër.

Het doel van de film is duidelijk. Verstoken van een aantrekkelijk platform om het aan het publiek te verkopen, verkopen ze het enige wat zij nog hebben om hun steeds maar slinkende basis bijeen te roepen: haat.

Sinds de verkiezingen van vorige maand in de VS is er een minderheid van Democraten die hun partij oproept tot een matiging van haar beleid. Ohio Congreslid Tim Ryan leed een mislukte verkiezingsstrijd om te dienen als voorzitter van de democratische minderheid in het huis van afgevaardigden tegen Rep. Nancy Pelosi, en ook hij debatteerde juist daarvoor.

Ryans verlies, net zoals Obama's spionage-onderzoek, maakt duidelijk dat de Democraten niet eens meer een gematigde koers overwegen. De meerderheid heeft niet het voornemen om van standpunten te veranderen. Integendeel, zij willen hun aanhangers op voet van oorlog houden, zodat ze zelfs niet de mogelijkheid hebben om zelfs maar een koerscorrectie te overwegen.

Door het wegdraaien van de hertelling naar de nep-nieuws beschuldigingen van het Russische hackers-verhaal, houden de radicalen de controle over de Democratische Partij, en hun activisten op voet van oorlog. De goedgelovigen krijgen geen gelegenheid om na te denken, zelfs maar voor een moment, over inhoudelijke kwesties die het hart van de presidentiële race gevormd hebben.

De trieste conclusie uit dit alles is duidelijk genoeg. Met hun politiek, die verworpen is door de kiezers, is het niet het doel van Links om te regeren. Het is om hun samenleving onbestuurbaar te maken.

Bron: The Left’s never-ending war | Frontpage Mag