www.wimjongman.nl

(homepagina)Het oplossen van het mysterie van de drie dagen drie nachten

19 maart 2016 - Een bijbelstudie door Jack Kelley

Opmerking: Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd in 2003. Het blijft een van de meest populaire artikelen op zijn site, en met goede reden. Het is een goed voorbeeld van zijn studies: God op Zijn Woord vertrouwen, en niet op menselijke logica of traditie. Deze studie is voor zo velen een eye-opener geweest, maar sommigen hebben het moeilijk om zich te verzoenen met de verschillen tussen de Joodse kalender en hun eigen denken, in het bijzonder dat de Joodse dag begint bij zonsondergang. Ik creërde de nieuwe afbeelding, die u vindt aan het einde van het artikel, in de hoop dat een visuele presentatie het allemaal een beetje duidelijker zal maken. Ik hoop dat dit helpt! - Samantha

In Mattheüs 12:38 werd Jezus gevraagd om een teken om te laten zien dat Hij de beloofde Messias was. De religieuze functionarissen hadden Hem beschuldigd van het gebruik van de macht van de satan om Zijn wonderen te doen, en zo beschreef Hij het enige teken dat ze zouden zien. Hij zei: "Net zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn" (Matt. 12:40). Door dit teken, als gevolg van hun verharde harten, zouden ze zeker weten dat Hij hun Messias was nadat Hij uit de dood opstond, een onmiskenbaar wonderteken. De geschiedenis laat zien dat ze zo'n ongelooflijke teken als dit niet accepteerden. Zijn opmerking resulteerde in een 2000 jaar durende controverse rond het tijdstip van zijn dood.

Wat is een Sabbat?

Mensen die niet bekend zijn met de volgorde van de Lentefeesten van Israël, leggen de uitdrukking in Johannes 19:31 uit als de dag na de kruisiging, welke een speciale sabbat was, wat dan betekende dat Jezus werd gekruisigd op een vrijdag, omdat iedereen weet dat de joodse sabbat zaterdag is. En bijna iedereen is het erover eens dat Hij weer opstond op de zondag. Maar er is geen enkele manier waarop je drie dagen en drie nachten tussen de vrijdagmiddag en de zondagochtend kunt zetten. Vandaar de controverse.

Dus laten we het recht zetten. Sabbat is een Hebreeuws woord dat "rust" betekent en verwijst naar de heilige dagen als er geen werk is toegestaan. Er is er één op elke zaterdag in Israël, maar er zijn er ook een aantal in de loop van het jaar als er een specifieke datum is. Dat betekent dat ze ook waargenomen worden op een bepaalde kalenderdatum, ongeacht de dag in de week. Dat werkt als de eerste Kerstdag, dat elk jaar valt op 25 december, ongeacht welke dag van de week dat ook is.

De speciale sabbat die Johannes noemt, is het feest van de ongezuurde broden, en het is een datum-bepaalde heilige dag; altijd waargenomen op de 15e van de maand Nisan, wat overeenkomt met maart/april op onze kalender. Dus het eerste wat we leren is dat de speciale Sabbat die in Johannes 19:31 wordt genoemd, niet een zaterdag hoefde te zijn.

Oorspronkelijk waren er vier speciale dagen in de maand Nisan. De eerste was Pesach op de 14e. Dan het Feest van de ongezuurde broden, dat begint op de 15e en eindigt op de 22e, beide speciale sabbatten. En ten slotte was er nog het Feest van de eerste vruchten, dat valt op de zondagochtend na Pesach (Leviticus 23: 4-14).

Van deze vier, was het alleen op de twee die het feest van de ongezuurde broden openden en sloten verboden te werken, zoals op de wekelijkse sabbat, maar allemaal hebben ze zowel een historisch als een profetische doel. En net als alle dagen in de Joodse kalender beginnen ze bij zonsondergang volgens het patroon van Genesis 1 waar God de zin herhaalde: Toen was het avond geweest en het was morgen geweest. Zes keer, voor elke dag van de schepping een keer.

Het Paaslam

Het volgende probleem dat we moeten overwegen is de volgorde van de gebeurtenissen in de week die wij de Heilige Week noemen. In Exodus 12: 1-13, waar het Pascha werd ingesteld, leren we wat de volgorde was. God zei dat de Israëlieten een lam in huis moesten nemen op de 10e dag van de maand, het moesten selecteren en inspecteren op gebreken tot de 14e dag. Dit betekent tot het einde van de 13e dag. En dan bij schemering moesten ze het slachten en roosteren, en het diezelfde avond nog te eten, als de 14e dag begon. Met het bloed moesten ze hun deurposten rood schilderen om hen te beschermen tegen de plaag die te middernacht over Egypte zou komen.

Jezus kwam om aan de profetie van het Paaslam te voldoen, en ieder te redden van de dood, die geestelijk Zijn vergoten bloed van toepassing verklaarde op zijn leven. De enige dag waarin Hij ooit de mensen heeft toegestaan om Hem te begroeten als Koning was op de dag die wij Palmzondag noemen, en zoals we zullen zien was dat de 10e dag van de maand. Hij deed dit om zo de selectieprocedure voor het Paaslam te vervullen. Toen de Farizeeën Hem vroegen Zijn discipelen te bestraffen, zei Hij dat als zij stil werden, de stenen zouden gaan roepen (Lukas 19:40). Daarvoor was namelijk deze dag gewijd in de geschiedenis. Het was de dag waarin Hijzelf officieel werd gepresenteerd als de Messias van Israël, het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt (Johannes 1:29). Het was 483 jaar vanaf de dag het decreet tot het herstellen en de wederopbouw van Jeruzalem werd afgegeven, waarvan de profeet Daniël sprak (Daniël 9:25). Korte tijd nadat de Farizeeën hem gewaarschuwd hadden, veroordeelde Hij Jeruzalem door het uitspreken van zijn vernietiging, omdat men de dag van Zijn intocht niet herkende (Lucas 19: 41-44).

De volgende drie dagen waren gevuld met het meest agressieve debat en confrontatie in Zijn hele bediening met de Farizeeën. Hij werd gecontroleerd op een leerstellige vlek of smet die Hem als het Lam van God zou diskwalificeren. Ze vonden niets, en tenslotte durfde niemand Hem meer te vragen (Matt. 22:46).

Traditie, traditie

Enkele jaren voor de geboorte van Jezus was de Pascha-viering veranderd, en in de tijd van de Heer werd opgeroepen tot een korte rituele maaltijd met lamsvlees, ongedesemd brood en bittere kruiden (mierikswortel) op de 14e dag, gevolgd door een grote en ontspannen feestmaaltijd bij het begin van de 15e dag, dus wanneer het feest van de ongezuurde broden begint. Deze maaltijd wordt de Pascha Seder genoemd.

De 14e werd bekend onder het volk als de dag van de voorbereiding, want tijdens de dag maakten ze zich klaar voor het grote feest dat begint bij zonsondergang, waarna er geen werk meer was toegestaan. Markus 15:42, Lukas 23:54, Johannes 19:31, allemaal identificeren ze voorbereidingsdag als de dag van de dood van de Heer, terwijl Matt. 27:62 zegt dat de dag na de kruisiging de dag was na de voorbereidingsdag. Dus alle vier de evangeliën zijn het eens: Jezus stierf op de Voorbereidingsdag, de 14e van de maand Nisan, dat is het Pascha. Op de avond begon de dag en at Hij de rituele maaltijd met Zijn discipelen in de bovenzaal, en vervolgens werd Hij gearresteerd, berecht, veroordeeld en ter dood gebracht; allemaal op Pesach. Dus precies zoals de Heer in Exodus 12 geboden had, werd ons Paaslam geselecteerd op de 10e dag, gecontroleerd op de 11e, 12e, en 13e, en op de 14e van Nisan geslacht.

Hoe weten we dit?

Iets meer dan 100 jaar geleden was een gelovige genaamd Robert Anderson het hoofd van de rechercheafdeling van Scotland Yard. Hij raakte geïntrigeerd door de kwestie van de drie dagen en drie nachten. En hij riep de hulp in van de Londense Royal Observatory om het probleem te onderzoeken, omdat astronomen de exacte positie van de planeten en de sterren kunnen lokaliseren op elk tijdstip in de geschiedenis. Omdat het Pascha altijd op de 14e valt, en aangezien de Joodse kalender georiënteerd is op de maan in plaats van de zon, is er altijd een volle maan op Pascha. Dit voldoet aan Genesis 1:14.

Met het uitzetten van de koers van de zon en de maan documenteerden zij de dag en de datum van elke volle maan. The Royal Observatory ontdekte dat de eerste Palmzondag de 10e van Nisan was, de dag waarop Exodus 12 zegt het lam te selecteren. Daarom was Pascha, de 14e, een donderdag. Het Feest van de ongezuurde broden begon op vrijdag de 15e, zaterdag 16e was de wekelijkse sabbat, en de opstandingsochtend was ook een zondag, de 17e, waarop het feest van de Eerste Vruchten werd gevierd. Van donderdag tot en met zondag zijn dat drie dagen en drie nachten. Het is een beetje verwarrend voor onze manier van denken, omdat de Hebreeuwse dag verandert bij zonsondergang, wat betekent dat dit begint met de nacht voorafgaand aan de dag. Maar met zorgvuldig lezen zult u zien dat het klopt.

Zoals ik al zei, moest Jezus op Pesach sterven om de profetie te vervullen. Eerder die donderdagochtend hadden de Joodse leiders toestemming gekregen om Hem te kruisigen (Matt. 27:1-26). Zijn oordeel werd geveld en hij werd aan het kruis gehangen om 9:00 uur, zo goed als dood. Zijn werkelijke tijdstip van overlijden was ongeveer om 15:00 uur en Zijn lichaam werd later in het graf gelegd omdat de Farizeeën Hem van het kruis af wilden hebben voor zonsondergang als het feest van de ongezuurde broden begon, waarna geen werk meer was toegestaan. Tegen die tijd was Jezus al gedurende enkele uren in het dodenrijk geweest. Donderdag was dan de eerste dag.

Omdat in de Joodse berekening de nacht vooraf gaat aan de dag, bij zonsondergang werd het vrijdag de 15e, was de eerste nacht, en de speciale Sabbat door Johannes genoemd begonnen (Johannes 19:31). Bij zonsopgang was het vrijdagochtend, en is dag twee begonnen. De volgende zonsondergang bracht de avond van zaterdag de 16e, de tweede nacht, en de reguliere sabbat was begonnen. Bij zonsopgang was het zaterdag de dag, het begin van dag drie in de avond. Bij zonsondergang op zaterdag werd het zondag de 17e, de derde nacht, en vóór zonsopgang op de eerste dag van de week stond Jezus op uit het graf. Drie dagen en drie nachten. Toen de vrouwen arriveerden bij zonsopgang om Zijn lichaam in de vroege ochtend te zalven, was hij al weg.

Dus in de week dat Jezus stierf waren er twee Sabbatten waarop het niet toegestaan was om werk te verrichten: het Feest van de ongezuurde broden op vrijdag de 15e, en de reguliere wekelijkse Sabbat op zaterdag de 16e. In Mattheüs 28:1 lezen we dat in de vroege ochtend op de eerste dag van de week (zondag de 17e), de vrouwen die het dichtst bij Jezus stonden, naar het graf gingen. Lucas 24:1 vertelt ons dat ze daarheen gingen om Zijn lichaam te zalven voor de begrafenis. De twee opeenvolgende sabbatten hadden hen verhinderd dat eerder te doen (Lucas 23:55-56). Maar hij was er niet. Hij was opgestaan. Dat was de zondag na het Pascha, en was in de Joodse Tempel het Feest van de Eerste Vruchten. En met het lege graf was het de ochtend van de verrijzenis.

Hoe kunnen we dit bevestigen?

Sommige mensen proberen om het tijdstip van zijn dood gelijk te stellen aan de begrafenis van zijn lichaam. En zij zeggen dat je de donderdag niet mee kunt nemen als de eerste dag, omdat Zijn lichaam niet in het graf werd gelegd tot aan de zonsondergang. Maar dat heeft geen zin. De dood van een persoon komt altijd vooraf aan zijn begrafenis, soms meerdere dagen. In het geval van de Heer waren er een paar uren tussen het moment dat hij stierf en de tijd dat zijn lichaam in het graf werd gelegd.

De twee leerlingen die de Heer op de weg naar Emmaüs vergezelden, - het was de zondag (de dag waarop de opstanding van de Heer werd ontdekt) - helpen om dit te bevestigen (Lucas 24:13-35). In eerste instantie dachten ze dat de Heer een zeer recente bezoeker van het gebied moest zijn geweest toen Hij hen vroeg om uit te leggen waarom ze zo verdrietig waren. In de loop van de discussie gaven zij aan dat het de derde dag was sinds de kruisiging. "Sinds" is ongeveer gelijk aan "na". Het feit dat het een zondag was, en de vorige dag (zaterdag) de 2e dag zou zijn dat het gebeurde, en vrijdag de eerste dag sinds het gebeurde, maakt juist de donderdag tot de dag dat het gebeurde.

Anderen beweren dat dit standpunt niet toestaat om tot drie volledige dagen en drie volledige nachten in het graf te komen, maar dat is niet wat de Schrift zegt. Het zegt gewoon drie dagen en drie nachten. Als je zijn dood naar woensdag zou verplaatsen om de drie volle dagen te krijgen ben je strijd met de Paaslam-profetieën, dan zouden de vrouwen niet wachten tot zondagochtend om het lichaam van de Heer voor te bereiden, omdat ze het op vrijdag zouden hebben gedaan. En de discipelen aan de weg naar Emmaus zouden hebben gezegd dat zondag de vierde dag was sinds de kruisiging. Dus is de donderdag de enige datum die plaats kan bieden aan zowel het Paaslam, als aan de profetieën van de drie dagen en drie nachten. Mysterie opgelost.

( )

De meesten van ons zien de 'dag' beginnen als we uit bed stappen in de ochtend, maar de realiteit is dat hij uren eerder begon, om middernacht. Als je dat subtiele verschil in gedachten kunt houden, moet het niet al te moeilijk zijn om nog een paar uur terug te gaan tot de zonsondergang op de vorige dag. Dat is de tijd dat de Joodse kalenderdag begon. In deze kalender vertegenwoordigt elke kolom een dag van de week, net als in uw dagelijkse agenda. De bovenste rij geeft de daguren aan, terwijl de onderste rij staat voor de nachtelijke uren, net zoals je gewend bent. Het verschil in deze kalender is de datering. Omdat de Joodse dag begint bij zonsondergang, wordt de eerste helft van elke dag getoond op de onderste helft van het kalender. Om die dag tot aan zijn voltooiing te volgen, springt u naar het begin van de volgende kolom aan de rechterkant.

Bron: Solving the Three Day Three Night Mystery - Gracethrufaith